Kanaliseringar

Det här är ett arkiv med mediet och Moder Jord-nätverkets grundare Maria Bertrams 15 kanaliseringar 2009-2017, sammanställda efter hennes tragiska bortgång 2020. Hennes kanaliseringar är fortfarande helt unika på många sätt. Oavsett vilket år de kommer från, så innehåller en tidlös visdom som inte har förändrats med åren sedan de släpptes. Eftersom vi är ännu närmare övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, och eftersom media-manipulationen har nått helt nya nivåer, så behöver vi jorda oss, stärka vår intuition och arbeta med vår andliga utveckling mer än någonsin.

 

 

”Ni är Moder Jords väktare”

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet inför publik, “Vattumannen”, Stockholm, 11 mars, 2009 (publicerad 19 oktober 2021)

Dags att vakna upp / Moder Jord / Balansen mellan manlig och kvinnlig energi / Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Intensifieringen av Lagen om orsak och verkan / Förberedelser inför Övergången / Det gamla systemets kollaps / Andlig utveckling och jordning / Det kosmiska nätverket runt Jorden

 

“Vi har kommit för att visa oss för er”

Kanalisering av “björnhundarna” från “Kyran”, Galaktiska Federationen, 6 september, 2009 (Publicerad 18 november 2021)
Kvällen då UFO:t visade sig // Presentation / Besöket på Jorden / Övergången till den Nya Tidsåldern / Ceremonin vid sjön / Olika former av njutning

 

”Varför springer ni?”

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet inför publik, ABF-huset, Stockholm, 13 oktober, 2009
Den gudomliga människan / En meditation / Ni är gränslösa / Varför springer ni? / Moder Jord

 

“Mänskligheten är på väg att ta ett språng uppåt i sin medvetandeutveckling”

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet inför publik, ABF-huset, Stockholm, 24 november 2009
Dags att vakna upp / Samhället ni skapat på Jorden / Begär och missbruk / Öppna porten i era hjärtan / Intensifieringen av Lagen om Orsak och Verkan / Den inre rösten / En meditation – Den Kosmiska Vita Elden / Moder Jord / Den stora reningen / Öppnandet av portarna till Jordens inre / Lyftandet av Jordens kosmiska karantän / Släpp era fördomar om andlig transformation

 

“Vi har sänt er en hälsning i form av ljus, färg och form”

Kanalisering #1 av Dibarak från uppstigna civilisationen “De Oövervinneliga”, “Första Världen”, 15 december, 2009
Bakgrund – Ljusspiralen över Norge / Mörkläggningskampanjen: “En misslyckad rysk raketuppskjutning” // Presentation / Jordens ohållbara situation / Ljusspiralen över Norge / Dags att vakna upp / Moder Jord / En interplanetär energiöverföring

 

“Vi vill tacka er”

Kanalisering #2 av Dibarak från uppstigna civilisationen “De Oövervinneliga”,”Första Världen”, 1 mars, 2010
Vi vill tacka er / Överflödslagen / Moder Jord / Den kosmiska dansen / Vi har kommit för att hjälpa er / Det ekonomiska systemets kollaps / Andlig transformation och jordning / Slut fred med er själva / Bindningar till materiella ting / En fortsatt vänskap och samarbete

 

”En förutsättning för att kunna leva i 5:e dimensionen är att man rensar sin karma” 

Kanalisering #3 av Dibarak från uppstigna civilisationen “De Oövervinneliga”,”Första Världen”, 30 oktober, 2010
Vår tid som krigarfolk / Från konflikttänkande till kärlek / Från bristtänkande till överflöd / Från materiella begär till frihet / Inre förändring är den enda sanna förändringen / Arbetet med andlig utveckling inför Övergången / Släpp er rädsla för döden / Att skapa sin verklighet i 5:e dimensionen / Förseningen i mänsklighetens andliga utveckling / Möjligheter till andlig transformation inför övergången / Släpp den dagliga kampen / Frigör er från Matrisen /

 

“Skapandet av ljusprojektionerna”

Kanalisering #3 (del 2) av Dibarak från uppstigna civilisationen “De Oövervinneliga”,”Första Världen”, 30 oktober, 2010
Bakgrund – Fler ljusprojektioner / Kina 1998 / Elista, Ryssland 2006 / Norra Norge, 9 december 2009 / Västra Kanada, 21 maj 2010  / Östra Australien, 5 juni 2010 / Östra Kina, 7 juli 2010 // Skapandet av ljusprojektionerna / Rädslan i människans kollektiva medvetande / Myndigheter och media

 

“Allt det här händer på riktigt. Allt det här händer i verkligheten”

Kanalisering av Himaalih från ”Myradéerna”, Galaktiska Federationen, 27 december, 2010
Bakgrund – Om UFO-videor / Hur Maria avgjorde om en UFO-video var äkta eller falsk / UFO-videon från Haiti 2007 / “Bevisen” mot videons äkthet / Himaalihs förklaring till kontroversen kring videon (2021) // Vi har kommit för att väcka er som är redo / Jordens kosmiska isolation / Presentation / Förberedelser inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Verklighetens ”Star Wars” / Ni har redan allt ni behöver

 

“Den Nya Världen och den Nya Människan”

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet inför publik, Folkkulturcentrum, Stockholm, 27 april, 2011 (finns även som video!)
Jag talar till er alla / Jag älskar er villkorslöst / Ni har fötts här och nu av en anledning / Barnen på Jorden / En värld av små lådor / Ni är ett med Moder Jord / Ni är Gud / Rensa i era inre / Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Intensifieringen av Lagen om Orsak och Verkan / Släpp taget om det ekonomiska systemet / Förberedelser inför Övergången / En meditation – Den Kosmiska Vita Elden / Era kosmiska vänner har kommit för att visa er vägen / Klimatförändringar / Ny värld, nya möjligheter / Kollektiva lösningar / Gåvan att få uppleva brist / Den Nya Världen och den Nya Människan / Avslutning

 

“Vakna upp ur TV-dimman”

Kanalisering av Toisheeba från ”Arrakas”, Galaktiska Federationen, på “Jordstrålningscentrum”, Stockholm, 9 maj, 2011
Presentation / De första officiella landningarna / Meningen med allt liv / Ni behöver jorda er / Vakna upp ur tevedimman / Vi är era förfäder / Rädslan för illasinnade civilisationer / Enhet och gemenskap är mänsklighetens naturliga tillstånd / Det finns ingen väg tillbaka / Ni kommer att skapa ett paradis / Mänskligheten har manipulerats / Perspektiv på ”verkligheten” / Intensifieringen av Lagen om Orsak och Verkan / Släpp taget och lev / Avslutning // Toisheebas svar på publikens frågor: Det finns lösningar för allt / Ni bestämmer själva / Kosmiska energitjuvar / Frigör er själva genom jordningen / Vår planet / Fri energi

 

“Vi är från en upplyst undervattenscivilisation som kommit till Jorden för att hjälpa mänskligheten” 

Kanalisering av ”Jätterockan” från ”Drömfolket”, Andromeda-galaxen, 29 juli, 2011 (Publicerad 20 februari 2022)
Bakgrund – Om UFO-videor / Hur Maria avgjorde om en UFO-video var äkta eller falsk / Videon av det cylinderformade skeppet i Kanada 2010 / Varför vi aldrig släppte denna kanalisering // Inträdandet i skeppet / Akvarietanken / Presentation / Vårt skepp / Närvaron av rymdskepp på Jorden / Hur vi ser på Jorden / Konsekvenserna av att förtränga sin smärta / Er yttre värld är en direkt spegling av er inre värld / Hoppa av karusellen / Det Oändliga Nuet / Vägen mot upplysning / ”Dröm” och ”verklighet” / Havet på vår hemplanet / Vörda ert vatten / Avslutning // Fler videor av Drömfolkets cylinderformade skepp


“Varför mänskligheten inte är redo för en offentlig landning”

Kanalisering av Kaleidos från Plejadiska Rådet, 1 augusti 2012
Presentation / Kanaliseringssituationen idag / Kanaliseringsfiltret över Jorden / Varför mänskligheten inte är redo för en offentlig landning / Närvaron av rymdskepp på Jorden / Vad som skulle hända om ni träffade oss innan ni var redo / Orsaker till det manipulerade budskapet om landningen under OS / Rena er kanal med jordningen / De nya ljusvågorna och det ökade behovet av jordning / Den inre energiverkligheten skapar den yttre fysiska verkligheten / Illusionen om tid och besattheten av datum / Det finns inget exakt datum för Övergången / Energiförändringarna kring vintersolståndet 21 december 2012 / Varje civilisation består av unika energier / Rädslan för illasinnade civilisationer / Hela er rädsla med jordningen / Avslutning

 

“Jag sträcker ut min hand till er från en annan värld”

Kanalisering av det Högre Jaget, 29 augusti, 2014
Jag kommer för att påminna er om vilka ni egentligen är / Vad är ”människovärde”? / Hela er verklighet består av en lögn / Vi har kommit för att hjälpa er att ta era första steg / Sök svaren inom er själva / Ni är enhet med Alltet / Det är dags nu / Ni har delats upp i två delar / Själsfränder / Människan har fri vilja / Jorda er själva för att bli mottagliga för det Gudomliga Ljuset / En meditation – En väg till den Gudomliga Källan

 

“Kosmos frigörelse”

Kanaliserad information från informationsdatabasen under Sfinxen, via det Högre Jaget, 4 april, 2017
Bakgrund / Marias sista kanalisering / En ny nivå av kunskap / Den rena formen av manlig och kvinnlig energi / Kopplingen till situationen på Jorden 2022 // Mänskligheten har tappat bort sin sanna historia / Jätteskeletten / Jordiska barn med utomjordiska föräldrar / Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Förbindelsen med det Högre Jaget / Desinformation om människans ursprung / Manipulationen av Jordens befolkning / Makteliten är också manipulerade / De två ursprungliga destruktiva krafterna / Den destruktiva vita manliga energin / Artificiell intelligens och transhumanism / Den destruktiva svarta kvinnliga energin / Köttätande / Ju större gudomlig sanning, desto större försvarsmekanism / Vacciner / De två krafternas marionetter / Kosmos frigörelse / Vakna upp ur manipulationen / Ha en sund urskiljningsförmåga12