Sound Healing

Efter att ha drivit Moder Jord-nätverket i 15 år så fick jag i juni 2023 under en sound journey en inre aktivering som sound healer. Det var något helt oväntat, men en eld började brinna i mig och jag började investera i instrument och tränade på dem passionerat. Jag kunde helt enkelt inte låta bli att uttrycka toner och musik. 


Den naturliga inkörsporten var didgeridoon, det traditionella instrumentet som spelas av Australiens urinvånare aboriginerna. Didgeridoon uttrycker Moder Jords djupa frekvenser, yin-energin, precis den energin som Moder Jord-nätverket har i uppgift att sprida. Jag har även lagt till andra jordande instrument såsom shamantrummor och mungigor, och vidare kompletterat med ytterligare instrument med helande frekvenser såsom klangskålar, handpans (UFO-formad plåttrumma) och RAV Vast (en utveckling av handpan), tillsammans med en mängd andra sound healing-instrument. 


Jag har inte haft någon plan när det gäller sound healingen, utan min passion har drivit mig till att ständigt söka nya instrument för att uttrycka nya frekvenser, och att träna på dem för att utveckla mina förmågor. 


Varje månad håller jag en healingceremoni för Moder Jord där jag integrerar kakaoceremoni, sound healing och trumcirkel. Jag har även börjat framföra min sound healing i andra sammanhang, ibland tillsammans med andra sound healers.