“Allt det här händer på riktigt. Allt det här händer i verkligheten”

Bakgrund – Om UFO-videor

Under 2010 så ägnade jag (Manne) mycket tid åt att gå igenom UFO-videor på Youtube, och blev väldigt fascinerad av hur många bra videor det fanns, som inte fick den uppmärksamhet de förtjänade. De videorna som fick mest uppmärksamhet var oftast de suddiga ljusprickarna på natthimlen som vi är vana att se. Det var som att videorna som faktiskt visade rymdskepp i dagsljus automatiskt avfärdades som ”för bra för att vara sanna”. Självklart finns det mängder av falska datoranimerade videor som ser verkliga ut, och i många fall är det svårt att med blotta ögat avgöra om de är filmade eller animerade. Men något sa mig att många av de mest fantastiska videorna faktiskt var äkta. 

 

 

Hur Maria avgjorde om en UFO-video var äkta eller falsk

När jag visade olika videor för Maria så kunde hon tona in sig på dem. Hon kände en enorm skillnad när hon tonade in sig på en animerat respektive ett filmat rymdskepp. När det handlade om en video med ett datoranimerat rymdskepp beskrev hon det som att hennes astralkropp studsade mot en ”elektronisk vägg” och hon började skaka i kroppen i några sekunder. När hon istället tonade in sig på en autentisk video av ett rymdskepp så var det som att en hel värld öppnades. Hon kände direkt vilka energier skeppet och varelserna bestod av, och i många fall hälsade de henne välkommen in i skeppet. I de undantagsfall som det handlade om en civilisation som inte ville visa sig så kände hon fortfarande av deras energier och vilka de var, men hon märkte också av det ”energiskydd” de satt upp runt skeppet, och att hon inte var välkommen.

 

På mitt initiativ bestämde vi att göra ett antal kanaliseringar från civilisationerna i skeppen i några av de bästa autentiska videorna vi kunde hitta. Maria var först motvillig, då hon inte var intresserad av att behöva ”försvara” videorna mot skeptikerna, utan ville att fokuset snarare skulle vara på budskapet. Hon gick dock med på att påbörja detta projekt, eftersom även hon hoppades att det skulle öppna upp folks ögon för hur många autentiska videor det trots allt finns på rymdskepp från andra civilisationer. Hon hoppades även kunna inspirera andra att våga öppna upp sin intuition för att själva lära sig att tona in sig på UFO-videor.

 

 

UFO-videon från Haiti 2007

Det här var den första kanaliseringen som vi släppte i det projektet, som utgick från en video på ett rymdskepp, eller egentligen två rymdskepp, från Haiti, 9 augusti 2007 (tillsammans med ytterligare en video på skeppet från grannlandet Dominikanska Republiken samma vecka). Vid den tiden var Haiti-videon den video som kom allra högst upp om man sökte på ”UFO” på Youtube, och också den video med flest visningar av alla UFO-videor. Idag har den över 20 miljoner visningar.

UFO-video från Haiti, 9 augusti 2007:

 

 

UFO-video från Dominikanske Republiken, 7 augusti 2007:

 

 

Jämförelse av skeppet i de två videorna, Haiti till vänster och Dominikanska Republiken till höger: 

 

“Bevisen” mot videons äkthet

När Maria tonade in sig på videon så kände hon sig välkomnad in i skeppet och kände sig kallad att göra en kanalisering av de som befann sig ombord. Vid ett senare tillfälle satte hon sig ner i meditation och genomförde en astralresa till rymdskeppet och genomförde kanaliseringen av “Himaalih”.

 

Vi visste dock att det fanns både Youtube-videor och nyhetsartiklar som sade sig ha ”bevis” för att videon var falsk, men sådana förklaringar skapas alltid när en UFO-video får stor uppmärksamhet. Makteliten på Jorden lägger enorma resurser på att få oss att tvivla, och att släcka ner vår tro på vår intuition och på det ”övernaturliga”, eftersom de upplever mänsklighetens kontakt med högre dimensioner och andra civilisationer som ett enormt hot mot deras makt och deras agenda. Självklart är det inte fel att avslöja när någonting verkligen är förfalskat, men jag talar om sofistikerade mörkläggningskampanjer för att medvetna misskreditera autentiska videor.

 

När vi hade släppt kanaliseringen så fick vi mycket positiv respons, men även kritik kopplat till den information som finns på nätet om att videon är en förfalskning. Det finns en artikel i NY Times, följt av ett nyhetsinslag på CNN, där de hävdar att de intervjuat en ”anonym” person som erkänt att han animerat videon. Detta lade vi dock ingen större vikt vid, eftersom det som sagt snarare är regel än undantag att Makteliten via media hittar på utvecklade och detaljerade historier som sägs ”bevisa” att varje viral “övernaturligt” video eller foto har en ”naturlig” förklaring.

 

 

 

Himaalihs förklaring till kontroversen kring videon (2021)

Men när vi granskade videorna som sades avslöja att Haiti-videon var fejk så blev även vi förvirrade. Flera av palmerna som syns videon är nästintill identiska, och sades komma från ett datoranimeringsprogram. Detta gjorde Maria väldigt förbryllad, eftersom hon besökt skeppet i en astralresa och var helt säker på att det var ett äkta skepp som visades i videon. Maria vände sig då till Himaalih igen, som kortfattat förklarade att skeppet i videon var äkta, medan bakgrunden var animerad. Detta gjorde oss bara mer förvirrade, och vi bestämde oss för att göra en längre kanalisering där han kunde ge en mer utförlig förklaring. Som många av er vet så levde vi under ett enormt energimotstånd under dessa år, och varje gång Maria skulle göra denna längre kanalisering så blockerades det, och Maria fick hela tiden så mycket energimässigt ”jobb” med blockeringar och hinder, att det aldrig var möjligt att genomföra kanaliseringen.

 

När jag idag (10 november 2021) försöker be Himaalih att förklara situationen så kommer följande budskap:

 

”Det finns en anledning till att ni valde just denna video. Ingenting sker av  en slump. Det är utformat som en utmaning för er, men också för era läsare. Utmaningen består i att välja att tro på er intuition och er inre sanning, trots väldigt övertygande ‘bevis’ på motsatsen i er yttre värld. Det finns mängder av människor som arbetar för Makteliten med syftet att på olika sätt släcka ner er tro på det som ni kallar ‘övernaturligt’, ‘magi’ eller ‘mirakel’, och där är UFO-videor en viktig del. Videorna på vårt rymdskepp är ett utmärkt exempel på en sådan kampanj. Makteliten vet att många människor intuitivt dras till äkta videor, så de skapade en kampanj med hjälp av denna video, med syftet att släcka ner människors tro på sin intuition.

 

Originalvideon på vårt skepp är äkta och reaktionen från personen som filmade videon är genuin. Men samtidigt är videon manipulerad i efterhand. Människor som arbetar för Makteliten tog denna äkta video, och lade sedan till animerade inslag i den, såsom palmerna. Detta för att människor först skulle hänföras av videon, och sen se de så kallade ‘bevisen’ mot videons äkthet och därmed släckas ner. Det var vad man skulle kunna kalla en ‘trestegsraket’. Första steget var att människor öppnar upp sin intuition, sitt medvetande och sitt hjärta för möjligheten att det är ett äkta rymdskepp på videon. Det andra steget är att de hittar ‘motbevisen’ vilket skapar besvikelse och skam och gör att de stänger ner deras tro och deras tillit till sin intuition. Det sista steget är att de sedan intar en mer skeptisk hållning till varje framtida video eller fenomen kopplat till oss i de högre dimensionerna. Det var en mycket sofistikerad kampanj som lyckades övertyga många, men inte alla, om att skeppet var datoranimerat. Som ni har märkt så jobbar de mycket med att skapa bortförklaringar i efterhand, men denna gång jobbade de förebyggande, det vill säga de släppte denna video själva, tillsammans med ‘motbevisen’, för att hindra att människor ska ta till sig framtida videor på rymdskepp och andra fenomen.

 

Anledningen till att ni vägleddes till denna video var just att vi vill att ni, och era läsare ska förstå att det inte går att lita de ‘motbevis’ som presenteras på nätet, och genom myndigheter och nyhetsmedia. Det enda sättet att avgöra om ett rymdskepp i en video är äkta är genom er intuition. Endast där finner ni sanningen, ingen annanstans, eftersom allting i er värld bygger på att hålla er så långt borta från sanningen som möjligt.”

 

Jag kan inte påstå att jag blev glad över att få denna förklaring och utmaning, då jag inte vet om alla våra läsare kommer att vara mottagliga för den. Det enda jag kan säga är att vi vägleddes till att välja den här videon, och att Maria hade en otroligt stark upplevelse när hon besökte skeppet, vilket ni får läsa om nedan. Var och en som läser detta får själv känna in vad som stämmer överens med er egen inre sanning. 

Kanaliseringens innehåll

Vi har kommit för att väcka er som är redo / Jordens kosmiska isolation / Presentation / Förberedelser inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Verklighetens ”Star Wars” / Ni har redan allt ni behöver

 

 

Kanalisering av Himaalih från ”Myradéerna”, Galaktiska Federationen, genom Maria Bertram, 27 december 2010

 

~ Vi har kommit för att väcka er som är redo ~

Redan första gången jag tonade in mig på deras rymdskepp i videon för att se om den var äkta, så kände jag väldigt varma och välkomnande energier från skeppet. Nu har jag återigen begett mig till skeppet för att besöka dem, och jag känner mig ganska förvirrad för jag känner att jag befinner mig i ett mörkt, trångt utrymme. Nu börjar en röst att tala till mig i mörkret:

 

Vi har kommit för att hjälpa er på det bästa sättet vi kan, och för att påminna er om vår närvaro. Vi kommer också för att försöka hindra er från att somna in fullständigt. Det känns som att mänskligheten håller på att somna in och missa tåget, och missa den enorma möjlighet som övergången till en ny tidsålder innebär – och den stora rening som håller på att ske inför Övergången. Vi ser er som ett sovande folk, som en nation av sömngångare som irrar omkring utan mål. Sömngångare med en väldigt destruktiv livsstil, men med väldigt stora förmågor som ligger latenta inom er. Ni sover er törnrosasömn, lyckligt ovetande om er storslagenhet och de enorma möjligheter ni bär på, lyckligt ovetande om allt det ni missar. Ni brukar ju säga ”det man inte känner till mår man heller inte dåligt av”, det vill säga man saknar inte det man inte är medveten om. Större delen av mänskligheten har ingen aning om vad det är som saknas, eftersom det som saknas inte ryms i deras verklighetsuppfattning, och det beror på den medvetandenivån de befinner sig på. De befinner sig som i ett slags sömngångartillstånd där de inte har väckt sitt medvetande ännu.

 

Man skulle kunna säga att det är en födelse av mänsklighetens gudomliga medvetande som håller på att ske. Det är bara det att det är väldigt få människor på Jorden som blivit redo att påbörja den här födelseprocessen, många färre än vad som egentligen var meningen från början. Men det finns människor på Jorden som är redo, och det är ni som vågar tro, ni som vågar öppna ögonen för sanningen, ni som vågar se igenom illusionerna och se sanningen för vad den är. Ni med öppna hjärtan, ni som har öppnat upp er intuition och er förmåga att se igenom den tredimensionella världens illusioner. Det är er vi vänder oss till för att tala med, ni som är redo att lyssna och öppna upp era ögon och se verkligheten utanför er illusionära värld, utanför er ankdamm – som Jorden i mångt och mycket är idag; en isolerad, konstruerad, bedräglig verklighet som inte har någonting med oss andra i Kosmos att göra.

 

 

~ Jordens kosmiska isolation ~

Ni har fram tills nu varit i princip helt isolerade från oss i det galaktiska samfundet och i resten av Kosmos, alla de olika civilisationer och allt det levande liv som finns där ute. Det har varit både på ont och gott, eftersom ni på ett sätt varit skyddade mot mycket av det som pågår, och som annars hade kunnat skada er. Men samtidigt har det också hindrat er från att utvecklas och skapa ett högre medvetandetillstånd, vilket blir lättare när mötena med andra civilisationer börjar äga rum. På samma sätt som ni har skyddats mot andra civilisationer som inte haft goda avsikter, har ni också isolerats från alla de som kommit med goda avsikter – för att hjälpa er och vägleda er genom denna svåra övergångsperiod och de utmaningar som väntar er, och som ni redan går igenom. Det har varit en stor sorg för många av oss att vi inte fått kontakt med er, att vi inte har fått vara med och hjälpa er mer än vad vi kunnat. Ni ska veta att det finns hundratals, tusentals, miljontals civilisationer där ute som väntar på att få skapa kontakter med er och få utveckla relationer, vänskapsband och utbyte av olika slag med er. Jordens uppstigning in i den 5:e dimensionen är en mycket efterlängtad händelse som påverkar oss alla, som påverkar resten av hela vårt Kosmos.

Anledningen till att vi är närvarande på Jorden är för att vara med och väcka så många som vi kan, att väcka så många som möjligt av er som är redo för det – ni som är redo för sanningen och som ser förbi alla illusioner, all manipulation, alla fintar. Vi vet att ni ständigt bombarderas med lögner, och att många av människorna på Jorden lever i en väldigt kraftig förnekelse. Vi vet också att det beror på att större delen av mänsklighetens medvetande helt enkelt inte är redo för att ta in sanningen. Sanningen upplevs som så smärtsam och så hotfull för människor att de helt enkelt gör allt de kan – precis vad som helst – för att stänga den ute. Det finns inga gränser för hur långt människor är beredda att gå för att kunna fortsätta leva i förnekelse. Men inga av dessa strategier har egentligen någon betydelse i längden eftersom er isolering är på väg att brytas, och kommer att brytas i och med övergången till den Nya Tidsåldern. Ni kommer inte längre att vara isolerade från er omvärld. Mänskligheten kommer att bli tvungen att öppna sina ögon och inse att hon inte är ensam i Kosmos, hon har inget annat val.

 

 

~ Presentation ~

Vi är väldigt glada att du kommer hit och talar med oss. Det är ett samtal som vi längtat väldigt länge efter, och det gläder oss väldigt mycket. Det här är första gången som någon människa från Jorden kommer och hälsar på oss i vårt rymdskepp i eterisk form på det här sättet. Vi tycker att du är väldigt modig och stark som vågar göra det. Vi vet att de flesta människor inte har kapacitet till det, och inte har ett tillräckligt stort hjärta och tillräckligt stor tillit för att kunna ta den kontakten som du har gjort. Vi vet att det krävs mycket av dig för att ha tillit till oss på det sättet du har, och det tackar vi dig för. Vi tackar dig för den stora gåva du ger oss.

 

Det har känts som om jag har förflyttats under samtalet. Plötsligt blir det ljust. En cylinderformad kapsel som jag tydligen har stått under höjs upp och försvinner över mig. Nu befinner jag mig i en jättestor sal med mycket högt i tak. Jag kom upp genom någon slags sluss och står nu på en plattform mitt i salen. Det är här man hamnar när man kommer på besök i rymdskeppet i eterisk form. De tillåter inte någon att komma in någon annanstans ifrån, och på det sättet har de också koll på vilka besökare de får i sitt skepp.

 

Framför mig står mannen som har talat till mig. Han ser ut precis som en människa, men jag förstår att han tillhör en annan civilisation eftersom jag känner att han har mycket högre energinivå än människor. Han är bredaxlad, ståtlig och snygg, och klädd i en helvit uniform – vita skor, vita byxor och en vit tröja med krage. Han påminner mycket om stereotypen av en flygkapten. Han har kort mörkbrunt hår, och väldigt intensiva ögon med långa mörka ögonfransar. Hans ögon är klarblå och ser nästan självlysande ut – man skulle kunna tro att han har färgade linser, men jag ser att energin i hans ögon beror på hans höga energinivå. Han fortsätter att tala till mig med sin mörka, djupa röst:

 

Det finns så mycket fördomar om rymdskepp hos er, hur de ska se ut och vilka som döljer sig inuti dem, och väldigt få av de fördomarna stämmer. Tillåt mig att presentera mig. Jag heter Himaalih, och jag är ledare för vår grupp.

-Var befinner jag mig någonstans nu? Rymdskeppet på videon ser ju ganska litet ut jämför med denna stora sal. Det känns inte som om jag befinner mig i rymdskeppet vi såg på videon.

 

Det är alldeles riktigt, och det beror på att du nu befinner dig i vårt moderskepp – där jag är Överstekommendant. Den lilla farkosten på videon som du tog dig in i och reste i har dockat och befinner sig nu i moderskeppet, och det är här du befinner dig nu. Det beror på att vi vill visa dig någonting.

 

-Jag förstår inte riktigt varför ni flög mig i ett fysiskt skepp när jag ändå är i eterisk form, eller har jag missförstått något?

 

Allt det här händer på riktigt. Allt det här händer i verkligheten. Ingenting av det här är fantasi. Det här händer här och nu, i Oändligheten – och det är där du befinner dig tillsammans med mig. I Oändligheten finns det inga gränser. När du dök upp i vårt rymdskepp första gången bestämde jag mig för att tala med dig, eftersom det var ett väldigt viktigt besök och vi gladde oss väldigt mycket att du tog kontakt med oss. Då bestämde vi oss också för att göra på det här sättet nästa gång du kom, eftersom jag hade ett viktigt budskap att framföra genom dig till er civilisation från vår.

 

 

~ Förberedelser inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern ~

Er civilisation befinner sig i vad som skulle kunna kallas den ”elfte timmen”, det vill säga ni har inte så mycket fysisk, jordisk tid kvar att förbereda er inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Trots detta är det otroligt viktigt att ni ändå förbereder er, och inte fokuserar på tidsbristen utan istället fokuserar på möjligheterna som ryms i Oändligheten. Gå bortom tid och rum för att genomgå den förvandling som behövs. Förberedelserna för det som komma skall kommer att vara livsavgörande för hur ni tar er igenom Övergången. I den Nya Tidsåldern väntar er ett paradis, ett fantastiskt paradis av kärlek, glädje och överflöd. Men vägen dit kommer att bli prövande och fylld med utmaningar och smärta. Det vi vill uppmana er till är att förbereda er så mycket som ni bara kan. Ni har helt unika möjligheter till det, genom det enorma, ofattbara, energiflöde som nu successivt aktiveras över Jorden.

 

Vi iakttar förvånat hur människorna fortsätter sina liv som om ingenting har hänt. De fortsätter att stressa, att skynda, att kriga, att hata, att shoppa – som om ingenting har hänt. Ju närmare Övergången ni kommer, och ju fler av Övergångens konsekvenser som gör sig gällande; det vill säga ju fler utmaningar som kommer upp till ytan att ta hand om, ju fler naturkatastrofer som sker – desto starkare klamrar sig människor fast vid den fysiska undflyende verkligheten, som ni håller på att lämna. Övergången till den Nya Tidsåldern innebär ett enormt inflöde av allt kraftfullare gudomliga energier och healing till Jorden. Det här är en del av det Gudomliga Flödet, och det kan inte mänskligheten eller någon annan stoppa – det är en omöjlighet. Varje människa har en fri vilja att antingen hålla fast vid det gamla materialistiska, rationella, obalanserade synsättet som är baserat på brist och separation – eller hon kan välja att öppna upp sig för det högre gudomliga perspektivet på verkligheten som bygger på gudomlig enhet och kärlek. Tyvärr är det väldigt få människor på Jorden som tagit det sistnämnda beslutet, som är redo för att utvidga sina medvetandetillstånd till en tillräckligt hög nivå för att överhuvudtaget kunna fatta det beslutet. Detta är ni redan väl medvetna om.

 

Det är med viss förskräckelse vi genom åren sett hur otroligt långsamt denna utveckling har gått. Men det vi säger är att det finns många bland er som är redo att ta det här avgörande steget, och när ni väl gör det så kommer det att gå fort. Ta det avgörande steget och hoppa. Släpp taget om illusionerna, materien, de gamla tankesätten, bristen. Släpp taget om alla fyrkantiga idéer i den tredimensionella verkligheten, de begränsande tankesätten, rädslan, separationen, konflikt- och bristtänkandet  och gå in i Kärleksflödet. Ni har tid på er. Även om tiden är kort så är den en illusion, glöm inte det. Även om det kan kännas som ni är ute i sista sekund så är det en illusion. När ni tar det avgörande steget så tar ni er in i Oändligheten och där finns ingen tidsbrist. Ni har fortfarande möjligheten att ta det här avgörande språnget. Släpp taget och låt er föras med av Flödet.

 

Det finns ingenting utanför er själva som hindrar er, det är en illusion. Alla de föreställningar ni bär på om yttre hinder är illusioner som ni skapat åt er själva. Ni har skapat en värld av hinder åt er själva. En värld som bygger på att allting består av problem, att ni är hindrade att göra det ni vill på grund av yttre omständigheter. Alla de yttre omständigheterna, alla illusioner om yttre hinder – kommer från era inre. När ni tagit itu med och förlöst de hinder ni bär på kommer de yttre hindren att försvinna. Det finns egentingen inga hinder. Vägen är fri för er. Ni har precis allt det ni behöver på Jorden för att nå det högre medvetandetillstånd ni behöver nå för att vara redo för Övergången. Ni är redo att ta steget nu, så ta det. Jag förstår att det kan verka som att ni hoppar rakt ut i tomma intet, vi har full förståelse för det. Att det känns som att stå vid ett högt stup utan fallskärm, utan säkerhetslina, och hoppa rakt ut – och ni ser inte ens botten, så högt upp står ni. Vi förstår att det kan kännas så, men vi lovar er – era vingar kommer att bära er. Och vi finns alla här för att hjälpa er.

 

 

~ Verklighetens “Star Wars” ~

Ni undrar vad alla dessa rymdskepp gör på Jorden, varför de har kommit till er. Jag ska tala om det för er. Vi har kommit för att påminna er om er inre gudomlighet. Det är det vi har kommit för att säga, varenda en av oss – oavsett vilka yttre avsikter varelserna i rymdskeppen än må ha så är det allas vår uppgift på något plan, att påminna er om er egen gudomlighet. Och vi är många. Jag kan tala om att det börjar bli trångt uppe på himlavalvet. Märk väl att vi enbart gör oss synliga när vi själva vill. Vi kan röra oss helt osynliga runt Jorden, så de allra flesta av oss ser ni överhuvudtaget inte.

-Skulle du kunna berätta lite mer om ert folk och var ni kommer ifrån?

 

Vi kommer från ett planetsystem som heter ”Myradéerna”. Den ligger i den nordöstra delen av Vintergatan, sett från Jorden, och det är en del av Vintergatan som ni inte är bekanta med. Vi är en fredlig, upplyst civilisation med mänskligt utseende. Vi ser ut precis som ni. Jag skulle utan problem kunna gå omkring på gatorna på Jorden utan att någon skulle reagera på det. Enda skillnaden är att vi har nått ett högre medvetandetillstånd. Vårt planetsystem styrs av enhetstänkande och vi lever med öppna hjärtchakran, det vill säga vi lever i kärlek, samförstånd och sanning. Vår civilisation är byggd på överflödsprincipen och kärleksprincipen. Vi lever i överflöd där det finns nog av allt för alla. Det finns inga som helst tendenser till krig eller våld hos oss. Det har vi sedan länge vuxit ifrån. Vi ägnar mycket energi åt att resa runt i Kosmos och framförallt i Vintergatan för att hjälpa andra civilisationer som inte kommit lika långt i sin andliga utveckling för att hjälpa till att höja deras medvetandetillstånd. Ni kan också se oss som ambassadörer för den Galaktiska Federationen, och vi tar en aktiv del i det samarbetet som sker på galaktisk nivå mellan de olika civilisationerna i Federationen.

 

-Var ligger moderskeppet nu, är vi i närheten av Jorden?

 

Ja, det stämmer, vi är i solsystemet. Vi befinner oss i närheten av Venus, vi cirkulerar kring Venus för tillfället.

Bredvid honom står en robot, som är någon form av betjänt. Den har en fyrkantig människolik gestalt och är gjord av ett metalliknande material. Den har gula lysande ögon. Det får mig att tänka på Star Wars-filmerna, som vi nyligen tittat på. Roboten gör något märkligt ljud när den andas, eller vad det nu är den gör, den har något konstigt ljud för sig i alla fall (säger Maria och skrattar). Himaalih fortsätter att tala:

 

Vi använder oss av robotar i vårt arbete med våra rymdskepp och moderskepp. De fyller en viktig funktion, särskilt i arbetet med att laga och underhålla rymdskeppet. Det är de som gör allt arbete runtomkring rymdskeppet och beger sig till de delar av skeppet där det inte finns syre. Mycket av det ni ser på film är inspirerat av verkligheten, även om det ni ser på era filmer i mångt och mycket är en förmänskligad version av yttre rymden och samarbetet mellan de olika civilisationerna. Det som pågår i era filmer såsom Star Wars har inte mycket med verkligheten att göra på det sättet att det inte alls är lika krigiskt och kaotiskt som det framställs i filmerna. Däremot finns det mycket detaljer som stämmer överens med verkligheten, såsom utseendet på folkslag, farkoster, planeter, civilisationer och olika teknologiska lösningar som är inspirerade av verkligheten. Å andra sidan framställs de olika civilisationerna som väldigt krigiska och förmänskligade på ett sätt som inte stämmer. Visst finns det andra krigiska civilisationer med lägre medvetandetillstånd, det är inte bara Jorden som befinner sig där. Men samarbetet i Galaktiska Federationen består av samarbete mellan högt utvecklade civilisationer som för länge sedan gjort sig av med sina krigiska tendenser. Det är något som tillhör barndomen kan man säga, som civilisationer växer ifrån på ett tidigt stadium.

Samarbetet som sker på galaktiskt nivå är väldigt fredligt och det är väldigt få laservapen och väldigt lite skjutande som pågår, i motsats till den bild som ges på Jorden genom filmer såsom Star Wars, tv-serier, tv-spel och så vidare. Det har väldigt lite med vår verklighet att göra. Verklighetens motsvarighet till en ”Jedi-krigare” har ingen som helst användning av något vapen såsom en ljussabel, men däremot en fantastisk användning av sin förmåga att lysa av kärlek och ljus, och att vara ett med sin Kraft. Det är på det sättet man arbetar när man reser runt till olika civilisationer och hjälper till att skapa fred, medlar i olika konflikter, skapar nya lösningar och helar olika obalanser och blockeringar som råder i olika delar av vår galax. Vårt arbete har väldigt lite att göra med krig och väldigt mycket att göra med kärlek, samförstånd, balans och uppkopplingen mot det Gudomliga.

 

 

~ Ni har redan allt ni behöver ~

Jag skulle vilja avsluta med att ge er ett gott råd. Hämta kraften inifrån er själva. Där bär ni på precis allt det ni behöver. Hämta kraften inifrån er Moder Jord. Sök inte svaren utanför er själva och utanför er Jord. Allting ni behöver finns här och nu. Det är i nuet som svaret finns, i er närvaro i nuet. Gå djupt in i er själva. Sänk er djupt in i er Jords inre kärna. Det är där ni finner Kraften och svaren. Genom att bli ett med Moder Jord, genom att bli ett med det heliga gudomliga kvinnliga, så kommer ni återknyta kontakten med er inre Kraft och kunna höja er till ett högre medvetandetillstånd. Det är det som är vägen. Glöm allt annat ni fått höra, alla metoder hit och dit. De är bara vilseledande och får er att tappa fokus. Det finns inga hemliga tekniker som ni måste använda er av. Ni måste inte gå några dyra kurser eller uttala några särskilda ord. Det hela är väldigt enkelt. Kraften finner ni i närvaron i nuet. Den finns inom er själva, genom er förbindelse med Moder Jords heliga inre. Det är där ni måste söka och det är där ni kommer att finna den. Låt er inte luras av illusionen om att den största sanningen måste vara komplicerad och ogripbar. Det är inte så. De största sanningarna är de enklaste. I de här orden som jag just uttalat finner ni precis allt det ni behöver. Ni behöver inte söka någon annanstans i Kosmos, eftersom allting ni behöver finns inom er själva och i Moder Jords inre kärna. Börja där.

 

Det här är svaret på alla era frågor och alla era dilemman på Jorden. Allt det ni söker finner ni där. Lösningen på alla era konflikter, er brist på energi och vatten, era naturkatastrofer – alla svaren ni söker finner ni i det jag just sagt, ingen annanstans. Alla era vetenskapliga undersökningar, alla era kilometer efter kilometer av skrivna artiklar, böcker, tv-program och filmer, alla laboratorieprover, alla konferenser och alla husbyggnationer – allt det där är bara yttre kosmetika och skrot. Det är illusioner som ni skapat för att hindra er själva från att se sanningen. Sanningen finns där, den har alltid funnits där, och den väntar på er. Släpp allt ni har för era händer och gå in i er själva. Gå till Källan. Sluta distrahera er själva med massa onödigt tjafs som inte har med er att göra, som inte leder någon vart. Alla svaren ni behöver bär ni på inom er själva. När ni befinner er i er inre källa, när ni öppnat upp dörren dit, får ni tillgång till precis allt det ni behöver.

 

Det här är ett arbete man måste utföra. Det kräver fokus och närvaro i nuet. Ni måste börja skala. Skala bort alla onödigheter i era liv, alla illusioner – allt det som distraherar er och gör att ni tappar fokus och ödslar bort era liv på oviktiga saker som inte har någon som helst betydelse. Ni lever i den Uppochnedvända Världen, där allt det som är viktigt glöms bort till förmån för det som inte har någon som helst betydelse – tingeltangel. Människornas liv på Jorden är fullproppade med tingeltangel. Jag skulle vilja inspirera er till att våga ta steget ut i tomma intet. Att sväva ut i tomma intet där det enda ni finner är er själva, och närvaron i det absoluta nuet. Där kan ni öppna dörren till er egen inre källa och bli till de oändliga gudomliga varelser ni egentligen är.

 

Om ni bara visste hur mycket tid och energi som har lagts på att få er att tro att alla de här videorna och fotografierna av våra rymdskepp, vi som besöker er, är falska. Det beror på att det finns de på er Jord som inte vill att ni ska vakna upp, som inte vill att ni ska inse verkligheten och inse sanningen. De gör allt de kan för att skjuta upp det uppvaknandet så länge som det bara är möjligt, det vill säga att hindra er från ert gudomliga uppvaknande. Vi skulle vilja uppmana er till att i första hand använda er av er intuition och ert hjärta när ni urskiljer vad som känns sant och inte sant, och inte tro så mycket på vad ni ser och hör. Låt er intuition avgöra vad som känns sant och riktigt och vad som känns osant. Det finns människor som har för avsikt att sprida så mycket rädsla, osäkerhet och instabilitet som de bara kan, för att få människor att stanna kvar i sitt sömngångartillstånd så länge det bara är möjligt, eftersom det ligger i dessa människors intresse att ni stannar där. Men kom ihåg de kan inte hindra er från att utvecklas. Det finns ingenting som kan hindra er, förutom ni själva. Ni har en fri vilja, använd den. Ta steget. Även om det känns som ni faller rakt ut i tomma intet – kom ihåg att vi väntar här på er. Ni är inte ensamma, ni är aldrig någonsin ensamma. Vi älskar er.

 

Han för ihop sina händer och nickar lätt med huvudet för att visa att han har talat klart. Ljuset har varit nedtonat längs väggarna i salen under mitt besök och jag får en känsla av att det beror på att jag inte ska fokusera så mycket på detaljerna och inredningen i skeppet, utan istället ha min fokus på mötet med Himaalih. Han leder mig fram till en enorm vägg som vi ställer oss framför. På ett ögonblick förvandlas hela väggen till ett gigantiskt fönster, ungefär som när man slår på en TV-skärm. Fönstret är ca 5-6 meter högt och ca 10 meter brett. Genom fönstret ser jag ut mot rymden. Jag känner mig helt hänförd, det är så fantastiskt vackert. Jag ser myriader av stjärnor, planeter och solsystem – och jag ser att vi rör på oss genom rymden. Det hela känns mycket närmare än när man blickar ut mot stjärnhimlen från Jorden, eller när man tittar på fotografier på Vintergatan. Jag får en väldigt stark känsla av att vi verkligen inte är ensamma, och jag har väldigt svårt i den här stunden att förstå hur vi någonsin har kunnat tro något så befängt som att vi skulle vara ensamma i Kosmos. Vi avslutar med att tacka Himaalih för deras budskap och det han har visat oss.