Citat om vikten av att sända healing till Moder Jord från Marias kanaliseringar

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet inför publik, “Vattumannen”, Stockholm, 11 mars, 2009 (ej ännu publicerad) 

“Mänsklighetens uppgift är att ta hand om Moder Jord, att fungera som hennes väktare och balansera hennes energier. Ni är Moder Jords väktare. Det här är en uråldrig visdom som ni tappat bort längs vägen på Jorden. Den här visdomen har ni haft tillgång till tidigare i människans historia, men den har försvunnit, i synnerhet i och med inträdet av kristendomen. Vikingarna här i Norden, schamanerna och de andliga ledarna, hade kunskap om detta, och det gäller även en mängd andra folkslag över hela Jorden; i Asien, bland Nord- och Sydamerikas ursprungsbefolkningar och så vidare. Det finns en uråldrig kunskap, men som människan i väst tappat bort längs vägen, och nu är det dags hitta tillbaka till denna uråldriga visdom.

 

Den här kunskapen har förtryckts och tystats ner, och människor som haft del av den har förföljts. Många kyrkor är byggda på de här heliga platserna här i Sverige, och det har stärkt den manliga energin på dessa platser. När människorna behandlar Jorden på det sättet hon gör, genom att gröpa ur henne i jakt på råvaror, genom att schakta, bygga, borra och spränga, genom att sprida gifter och föroreningar, teknologi och strålning, över hela Jorden – så påverkar det hela Jordens energibalans. […]

 

Det har skapats ett nätverk runt Jorden. Människan och Jorden har under mycket lång tid fått hjälp att balansera energierna på Jorden. Delvis av andra civilisationer i Kosmos och andliga mästare, och delvis genom naturväsen vid varje korspunkt över hela Jorden; på havets botten, i skogarna och i atmosfären. Naturväsendena jobbar med kraftplatserna för att balansera energierna, och civilisationerna i Kosmos ser till att ni får ett större energiflöde på Jorden. Ni får väldigt mycket hjälp, och utan den här hjälpen hade ni redan haft större naturkatastrofer än ni har. Men nu är det dags för människan att själva ta en större del av det här arbetet och det här ansvaret. Det är ni som ansvarar för Jordens balans och Jordens hälsa. Det är er uppgift. Den kosmiska karmalagen säger att ingen annan får gå in och ta över och hjälpa er på ett sätt som gör att ni inte lär er att ta konsekvenserna av era handlingar. Det betyder att ingen annan kommer komma och ”rädda” er, eftersom det går emot den kosmiska karmalagen, det ska ni vara medvetna om. Det är mänsklighetens uppgift att rädda sig själv, och det är också möjligt.

 

Tillsammans med detta nätverk av naturväsen, kosmiska civilisationer och mästare, så kan ni sända energi och skapa säkra kanaler som sprider energierna så att de automatiskt går dit de behövs bäst. Människans energikropp med sina akupunkturpunkter påminner till stor del om Jordens energikropp och hennes akupunkturpunkter, hennes kraftplatser. Allting hänger ihop, det vill säga; en blockering på ena sidan Jorden påverkar vad som sker på andra sidan Jorden. Det är därför det här nätverket har skapats. När ni sänder healing till Jorden hjälper det här nätverket er med att se till att transportera healingen över Jorden dit den behövs som bäst. Det är förutbestämt att det här ska ske.”

 

 

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet inför publik, ABF-huset, Stockholm, 13 oktober, 2009

“Moder Jord lider svåra kval, och hon behöver er hjälp. Var och en av er som finns i det här rummet gör skillnad. Om ni sätter er ner och sänder healing till Jorden så gör det skillnad. Det finns ingenting som är för litet eller förgäves. Varje godhjärtad kärleksfull handling ni utför sprider Ljus. Ni är betydelsefulla. Om ni går ut och sätter er i skogen på marken i den mjuka mossan och lyssnar på träden som susar, om ni sätter er ner och lyssnar på viskningarna från naturväsendena, lyssnar på vattnet som droppar, så kommer ni till slut också att lära er att känna igen Moder Jords röst. Då kommer ni att förstå hur mycket hon älskar er, och hur mycket hon lider, och hur svårt hon har det, och att hon behöver er hjälp. Hon klarar inte av det här längre själv.

 

Varje människa har en fri vilja, ni väljer alla själva vad ni gör med era liv. Men jag vill ändå be er alla: ge tid för att hela Moder Jord. Ge en hjälpande hand. Hon behöver det, och ni behöver henne. Genom att balansera era inre och uppnå harmoni, genom att balansera den kvinnliga och den manliga energin så kan ni återskapa det nära bandet till naturen som ni alltid haft genom mänsklighetens historia, men som sakta men säkert har förtvinat under den sista tiden här på Jorden.”

 

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet inför publik, Stockholm – ABF-huset, Stockholm, 24 november, 2009

“Ni hör alla samman med varenda levande varelse på hela Jorden. Ni hör samman med varje människa, varje djur, varje växt. Vörda livet, vörda kärleken, och vörda Jorden. Jorden är er Urmoder. Det är hon som föder er. Det är hon som ger er liv. Utan henne kan ni inte leva. Men Jorden är också beroende av er. Hon behöver er hjälp. Jorden lider av sådana ofattbara plågor. Jag känner djurens smärta. Jag känner växternas lidande. Jag hör hur Moder Jord kallar på er, bönar och ber er, om att äntligen få upp ögonen för hennes lidande. Moder Jord behöver er hjälp. Nu behöver hon er mer än någonsin tidigare. Eftersom det nu väller in enorma vågor med ljus inför Övergången, så behöver hon er hjälp mer än någonsin tidigare. 

Moder Jord orkar inte med den press, det energitryck, som hon utsätts för genom de stora mängder ljus som sveper in – utan människans hjälp. Det är det som aktiverar naturkatastrofer av olika slag runtomkring på Jorden, eftersom trycket är alldeles för stort. Det enda sättet för henne att göra sig av med det trycket är genom att avreagera sig i jordskalv, jordbävningar, flodvågor och så vidare och så vidare. De stora obalanserna på Jorden, runt Jordens kraftplatser, skapar enormt lidande.

Naturväsendena på Jorden som är satta till att balanserna energierna orkar inte med sitt arbete längre eftersom människorna inte hjälper till på det sätt som det var tänkt. Människan förorenar Jorden med teknik av olika slag: elektricitet, Gps, Internet, strålning, mobilmaster, satelliter… Det här stör ut Jordens naturliga energinätverk som sträcker sig över hela Jorden, och skapar obalanser, och det skapar även obalanser i människornas egna energisystem. De här stora energiobalanserna hos människan är orsaker till den stora andliga, psykiska och fysiska ohälsan som finns här på Jorden idag. […] 

I övergången till den Nya Andliga Tidsåldern så kommer portarna till Jordens inre på kraftplatserna runt omkring Jorden att öppnas upp, och den kvinnliga röda energin kommer att strömma upp ur Jordens inre till Jordens yta i väldigt, väldigt stora mängder. Det kommer att bli en kraftfull helandeprocess där alla Jordens obalanser rensas ut och helas och resterande av Jordens och mänsklighetens karma kommer rensas ut. Detta är kulmen av Den Stora Reningen. Allt det ljus som väller in kommer att mötas upp av det mörker, den kvinnliga röda eld som finns i Jordens inre. Ljuset och mörkret kommer att mötas. Ande och materia kommer att mötas och förenas och bli till den perfekta fullkomliga kärlekskraften i övergången till den femte dimensionen. Det är det som är övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och födelsen av den Gudomliga Människan, den som vi all bär på i våra inre. Jag är ett med er och ni är ett med Mig. 

För att Jorden ska klara av den enorma mängd energi som kommer att strömma upp ur Jordens inre så behöver hon er hjälp att balanser energierna, annars så orkar hon inte. Kraftplatserna är på så många ställen på Jorden helt blockerade och kan inte öppnas upp och aktiveras, vilket gör att hon utsätts för enormt tyck, och det är detta tryck som riskerar att orsaka naturkatastrofer av olika slag. Det är därför människan måste hjälpa till, och det är er största uppgift och utmaning att hela Jorden, att hjälpa henne i helandeprocessen. “


Kanalisering #2 av Dibarak från uppstigna civilisationen “De Oövervinneliga”,”Första Världen”, 1 mars, 2010

“Vi vill också säga att vi tycker att ni gör ett fantastiskt fint arbete med Moder Jord-nätverket och vi vill tacka er för det arbetet. Vi vill även tacka alla era medlemmar för att ni deltar och sänder healing till Jorden, för hon behöver det så otroligt väl. När ni sänder helande energier till er egen jord så hjälper ni också att sprida helande harmoniska energier i Kosmos som hjälper hela vårt Kosmos att få större balans och harmoni. Allting hänger samman, allting är ett. Det ni gör mot er själva, det ni gör mot varandra, och er jord – det gör ni även mot oss. Vi är alla delar av samma helhet, av samma enhet. Vi är alla ett. När vi hjälper varandra, då hjälper vi också oss själva. Det finns ingen skillnad på dig och mig. Det finns ingen uppdelning mellan ditt och mitt. Det är en illusion. Egentligen är vi alla ett och vi delar alla på allting. […]

Mina kära älskade vänner, ni bär på en enorm skatt. Den ligger väl förborgad under era fötter i er jord. Det är Jorden själv, Moder Jord, och de energier som strömmar genom henne, från hennes kärna hela vägen ut till Jordens yta. Ni har inte lärt er att hushålla med hennes energier. Ni har inte lärt er att hushålla med denna fantastiska skatt och att använda den optimalt. Istället har ni förminskat den, blockerat den och utestängt dess potential. Om ni lärde er att återigen börja arbeta med Jordens energier och att aktivera alla de kraftplatser runtomkring Jorden som är blockerade på grund av Jordens enorma energiobalanser, så skulle ni inom någon generation eller två kunna skapa ett paradis på Jorden utan motstycke. Ett paradis med ett överflöd av frodighet och växtlighet. Ett överflöd av frukter, bär, grönsaker, blommor och djur med ett behagligt klimat och utan större faror för människorna. Ni skulle kunna skapa ett paradis där ni kan känna er trygga i vetskapen om att allting kommer att komma till er som ni behöver, och där ni bokstavligen bara behöver sträcka ut handen för att frukten ska falla ner i er handflata. Det här är ingen orealistisk dröm som vi presenterar för er, utan det här är en möjlig framtid för Jorden om ni fattar beslutet, om ni väljer att göra den möjlig.

Ni har under väldigt lång tid missbrukat er jord, sugit ut henne, sänkt hennes energinivå och försämrat livsvillkoren för allt levande liv på Jorden till den milda grad att Jorden nu inte längre orkar med den behandling hon utsätts för. Det har kommit till en gräns där Jorden inte klarar av den press och det tryck som hon utsätts för, genom alla de obalanser som finns runt planeten. Jorden behöver er hjälp för att lösa upp alla de energiblockeringar runt Jorden som skapar det här stora trycket. Precis på samma sätt som ni behöver sluta fred med varandra och er själva så måste ni också sluta fred med er älskade Moder Jord. Det är Jorden som föder er. Jorden är en del av er själva, och ni behöver henne för att överleva. Ni är ett med Jorden och er energibalans och ert välmående går inte att skilja från Jordens energibalans och välmående. Det ni gör mot Jorden gör ni också mot er själva. Det är viktigt att ni förstår det. När ni arbetar med er egen andliga utveckling och höjer er andliga utvecklingsnivå, när ni ger er själva jordande healing från Jordens inre, så sprider ni även energier som påverkar Jorden i positiv riktning. På samma sätt är det så att när ni sänder helande jordande energier till Jorden och hjälper henne, så hjälper ni också därigenom er själva och varandra och alla de människor som lever på just den plats där det finns energiobalanser.

Jorden har en energikropp precis som människan har, hon har en aura, och hon bär på ett karmiskt förflutet som hon behöver hela. Det här delar hon med er människor, och hon har fått bära på mycket av er karma och hur ni har behandlat henne genom århundradena och årtusendena. Allt det här behöver nu lösas upp, inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och den Stora Reningen som kommer att ske. Jorden behöver er hjälp för att klara av det. Hon behöver er hjälp för att lösa upp alla de energiblockeringar som finns i Jordens inre och på kraftplatser runtomkring Jorden. Hon har inte den förmåga att lösa upp blockeringarna själv på ett fridfullt sätt, utan där behöver hon mänsklig hjälp. Annars sker det genom våldsamma processer där trycket till slut blir så stort att Moder Jord exploderar. Det är det som skapar alla de naturkatastrofer som vi ser över hela Jorden – jordbävningar, tsunamis, flodvågor, torka och eldsvådor, orkaner… Allt det här är tecken på, och konsekvenser av, alla de energiobalanser som Moder Jord lider av idag.

Människan föddes till Jorden för att ta hand om henne, och fungera som hennes väktare. På samma sätt som Jorden föder mänskligheten, så ansvarar mänskligheten för Jordens välmående. Ni är för evigt förbundna med varandra. Ni är en enhet, precis på samma sätt som vi alla är förbundna med varandra i den kosmiska oändligheten. För att Jorden ska klara av Övergången så behöver hon er hjälp att mildra på trycket, så att övergången inte ska bli så våldsam och smärtfylld för Jorden och hennes innevånare. På samma sätt som övergången till den Nya Andliga Tidsåldern handlar om att ni människor måste rena er karma, och ta ett kliv uppåt i andlig medvetenhet, så måste ni även hjälpa Jorden att genomföra samma process för att det ska gå så smidigt som möjligt.” 


Kanalisering av Toisheeba från ”Arrakas”, Galaktiska Federationen, “Jordstrålningscentrum”, Stockholm, 9 maj, 2011

“Precis på samma sätt som ni går igenom utvecklingen [energihöjningen och övergången till en Ny Tidsålder], har även vi och många, många otaliga andra civilisationer i vårt Kosmos före er gjort samma sak, och det kommer många, många andra civilisationer att göra efter er. Ni kommer som civilisation och tillsammans med Moder Jord att uppnå det här. Det är förutbestämt, det kommer att ske och det finns ingen väg tillbaka. Det finns inget annat vägval att ta, ni kan inte ställer er vid sidan om och säga ”Nej, jag följer inte med!” Det går inte, det kommer inte att vara möjligt. Alla kommer att släpas med i förändringarna, precis alla på hela Jorden kommer att släpas med och det finns ingenting som kan hindra det här. Frågan är snarare: Kommer det att ske på ett enkelt sätt? Hur svår blir resan? Ni kan hjälpa till, ni kan göra vägen lättare. Ja, det kommer att bli smärtsamt. Ja, det kommer att bli utmanande [kraftfullt buller hörs från rummet bredvid]. Det kommer i vissa fall att bli traumatiskt, otroligt omtumlande och smärtsamt – ja, så är det – men ur utmaningar, smärta och lidande växer någonting fantastiskt vackert, den Nya Tiden, den Nya Världen.

[Ytterligare buller hörs från rummet bredvid]. Som ni hör så är det stora saker på gång… Jorden kommer att öppna sina portar och stora mängder kvinnlig energi kommer att spruta upp till Jordens yta. Därför måste ni vara redo för energierna, eftersom det kommer bli en sådan enorm chock, som ni helt enkelt inte kommer att klara av om ni inte förbereder er innan. De här enorma energivågorna kommer att bryta upp alla strukturer, de kommer att bryta upp hela civilisationen. Jorden kommer att vända ut och in på sig själv. Det kommer att bli en väldigt våldsam upplevelse, men ni kan hjälpa till genom att sända healing till Jorden, och sända healing till er själva. Ni kan skapa skillnad. Människa, vakna! Ni har kommit till Jorden för att sprida ljus och älska. Ni har kommit till Jorden för att vara ett med Moder Jord och att hela henne. Det är era viktigaste livsuppgifter. När ni är ett med Jorden, så blir ni också ett med varandra och ni uppnår precis den enheten som jag talar om.

När ni kopplar ner er mot Jordens energisystem, så sker stora förändringar på Jorden. Ni kommer att transformera hela Jorden. Genom den förändring som nu sker under övergången till den Nya Tidsåldern, så kommer ni att vara med och skapa ett nytt klimat, och ni kommer att kunna påverka vädret. Ni kommer att kunna vara med och skapa en blomstrande frodig Jord med tropiskt klimat. Det här kommer att ta ett par generationer, men det är vad som kommer att ske. Ni kommer att kunna skapa enormt överflöd och mångfald av växtlighet, djur, blommor, frukter, och den mest fantastiska mat. Ni kommer att kunna skapa er ett paradis på Jorden, där ni inte längre behöver arbeta så hårt för att överleva. Den kvinnliga energin står för fruktbarheten – överflödet. Det är den energin ni behöver för att skapa det här överflödet som ni har rätt till och som är en del av ert naturliga tillstånd.”

 

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet inför publik, Folkkulturcentrum, Stockholm, 27 april, 2011

“Allt det gudomliga ljus ni skapar genom att öppna upp er för det högsta gudomliga, när ni öppnar upp era hjärtan och skapa förändring i era liv – skapar också förändring i andra människors liv, och det skapar förändring på Jorden. Huvudanledningen till att Jorden mår så dåligt idag och inte står ut med människans behandling av henne, är människans låga andliga utvecklingsnivå. Mänskligheten och Jorden delar karma. När människorna lever i separation, konflikt, krig och hat, i en värld där den enes död är den andres levebröd – de energier som skapas i den världen ger ett enormt lidande för Jorden. Ni är alla ett. När Jorden lider, lider även ni. Ni kan inte särskilja er från henne. Hon är ett med er, hon är ett med er aura. Ni har kommit till Jorden för att fungera som hennes väktare, att hela henne och att hela er själva. Det är er grundläggande uppgift på Jorden. Det här kände människan till för tusentals år sedan, men det har hon glömt bort längs vägen.

Jag vet att många människor undrar: ”Vad kan jag göra? Det spelar ingen roll.” Det är mycket ni kan göra. All förändring börjar någonstans. Det är som en lavin som växer och blir större och större och som forsar ner för bergsstupet med allt större kraft. En enda människa, en enda upplyst människosjäl på Jorden kan rädda resten av Jorden. Så stora är ni. Sådan fantastisk potential har människan. Det är som att ni ligger och sover, omedvetna om er egentliga potential och det som sker runt omkring er, som att ni inte ser vad det är som håller på att hända. Ni tror att ni först måste vänta på att andra människor ska skapa förändring, och att ni är maktlösa och kraftlösa. Ingenting kunde vara längre från sanningen. Ni har kraften inom räckhåll. “