“En förutsättning för att kunna leva i 5:e dimensionen är att man rensar sin karma”

Bakgrund

I denna tredje kanalisering ger Dibarak en djupgående redogörelse för hur energiverkligheten kommer att förändras i och med övergången til den 5:e dimensionen. Han ger oss också andlig vägledning på en hög nivå, om hur vi på bästa sätt förbereder oss för energiförändringen genom dedikerat andligt arbete. Han förklarar varför vår andliga transformation är en nödvändighet för att kunna leva kvar på Jorden i den nya energiverkligheten. 

 

 

Kanaliseringens innehåll

Vår tid som krigarfolk / Från konflikttänkande till kärlek / Från bristtänkande till överflöd / Från materiella begär till frihet / Köttätande / Inre förändring är den enda sanna förändringen / Arbetet med andlig utveckling inför Övergången / Släpp er rädsla för döden / Att skapa sin verklighet i 5:e dimensionen / Förseningen i mänsklighetens andliga utveckling / Möjligheterna till andlig transformation idag / Släpp den dagliga kampen / Frigör er från Matrisen /

 

 

Kanalisering #3 av Dibarak från uppstigna civilisationen ”De Oövervinneliga”, genom Maria Bertram, 30 oktober 2010

 

 

 ~ Vår tid som krigarfolk ~

[Dibarak börjar med att visa mig en bild av sig själv i sin krigarmundering. Jag ser hans eteriska kroppsskepnad ståendes framför mig genom mitt tredje öga, och det förvånar mig hur stor och bredaxlad han är. Han är mer muskulös och fyrkantig än hur han visat sig för mig tidigare. Han är lång, hans huvud går ovanför dörrkarmen. Det vill säga om han skulle ha funnits här i fysisk form skulle han behöva ducka för att ta sig in i det här rummet. Han har en liknande klädstil som han har visat sig i tidigare, men ger nu hans utstyrsel ett mer krigiskt intryck. Han har en beige kaftan med vida ärmar som sitter ihop vid handlederna. Över bröstet har han ett svart kors i ett material som påminner om läder, och ett likartat bälte i midjan med diverse krigsrelaterade saker hängandes, bland annat en sabel. Under kaftanen har han byxor och höga stövlar. 

 

Jag känner en väldigt stor aggressivitet i hans uppenbarelse. Han ger intrycket av att vara en krigisk person med ett stort ego. Hans ögon brinner av kamplystnad. Jag förstår att det är en bild av den han var under sin tid som krigare, innan han gick igenom sin andliga transformation, innan hans civilisation gick in i ”DERAS Nya Andliga Tidsålder”. Vi tackar för bilden han visat oss, och han börjar tala med sin djupa lugna stämma:]

 

Varsågoda. Jag ville visa er bilden för att ni ska få en känsla för den stora omvandlingsprocess som vi har genomfört, och de stora förändringar som vi genomgick när vårt samhälle stod inför samma utmaningar som ni gör idag. Ni har ju redan sett slutresultatet, men jag tyckte också det var viktigt att ni får se vem jag var innan förändringsprocessen började. Det ger en perspektiv och större förståelse för de förändringar ni som människor och som mänsklighet kommer att börja genomgå. Det handlar med andra ord om väldigt stora förändringar.

Du kände ju det själv i min aura, i den bilden jag skickade, att jag var en väldig krigisk människa. Jag hade väldigt starkt krigiska energier, och var en stor, kraftfull och hotfull person med väldigt stora maktambitioner. Jag hade mycket stora behov av att kontrollera, äga och dominera. Jag var fullkomligt uppslukad av konflikter och konflikttänkandet, och jag såg hela livet och allting som skedde genom mitt mentala konfliktfilter. Jag var fullständigt besatt av idén om att vi levde i brist och att livet var ett slags krig som skulle utkämpas, där man till varje pris skulle göra allt som stod i ens makt för att kämpa för sin överlevnad och för herravälde över alla andra som kom i ens väg. 

 

Det var inte så att vår civilisation har tillhört en av de mest ”expansiva” på det sättet att vi försökt kolonisera andra världar och civilisationer, så är det inte. Däremot hamnade vi ständigt i konfliktsituationer med andra, både inom vårt eget folk och med andra civilisationer i vår närhet. Istället för att försöka hitta lösningar, att medla och agera med kärlek, tillit, storsinthet och empati i hjärtat så valde vi att gå allt djupare in i konflikttänkandet och därigenom skapade vi ständigt nya anledningar till konflikt. Det var det förhållningssättet som gjorde oss till en krigarnation.

~ Från konflikttänkande till kärlek ~

Det är viktigt att förstå att det är just förhållningssättet, det vill säga ”glasögonen” man har på sig när man betraktar sin omvärld, som avgör vad man ser. När man har kärlek i sitt hjärta och bär på kärlekens försonande och empatiska drag så har man också större förståelse för andra människors perspektiv och synpunkter. Man har också förmågan att hitta lösningar som är mer till gagn för helheten. Man är mer öppen för att ge och ta på ett mer jämbördigt och respektfullt sätt. Framför allt har man förmågan att släppa taget. Man är inte längre rädd  för att förlora och att bli övermannad och dominerad av andra på samma sätt. Man kan istället ge efter och leva i tillit och kärlek, vilket gör att man vågar lita på andra människor. Man vågar också ge mer än vad man får tillbaka utan att uppleva det som hotande. 

 

Det är just uppgivandet av kampen som är den viktiga nyckeln här. Att inte hela tiden bara fokusera på vem som har rätt och vad som är rättvist, utan istället bara släppa taget oavsett om du har rätt eller inte, oavsett om den andra gjort fel eller borde ha betett sig på ett annorlunda sätt. Det handlar om att släppa taget i kärlek och helt enkelt kliva av den nedåtgående spiral som ständigt drar in en och snärjer in en i en sugande virvel av konflikt på konflikt. Denna konfliktspiral äter upp en inifrån, och den kan till slut äta upp en hel civilisation inifrån tills inte mycket återstår. Det här är väldigt destruktiva krafter som återskapar sig själva hela tiden.

 

Genom att släppa taget om konflikttänkandet och istället agera i kärlek så bryter man de här negativa spiralerna, och på så sätt vänder man den destruktiva konfliktspiralen till en positiv kärleksspiral. Det är den enda vägen att gå. Det går inte att uppnå fullständig, omedelbar rättvisa där alla är precis så nöjda som de borde vara. Det ligger i sakens natur eftersom i en konflikt är de flesta inblandade snärjda av illusionen om att man har rätt till mer än den andra parten har. I konfliktens sak ligger att man ständigt anser sig har rätt att få mer på andras bekostnad, eftersom man ständigt är uppehållen och fängslad av idén om brist, att man ständigt måste ha lite mer för att garantera sin överlevnad. Man har en ständig rädsla för att inte ha tillräckligt, och för att det man har ska ta slut. 

 

Därför kommer man aldrig att uppnå den punkten då man når en fullständig kompromiss där alla inblandade är nöjda. Det är en illusion. Själva brist- och konflikttänkandet i sig återföder ständigt illusionen om mer brist och mer konflikt. Därför är det ingen idé att sträva efter en fullständig rättvisa. Det viktigaste är att släppa taget oavsett om lösningen är mer eller mindre rättvis. Det gäller att släppa taget om sina bindningar till fysiska ting och att acceptera situationen som den är. Det handlar om att leva i fullständig acceptans här och nu där man befinner sig, utan krav, garantier eller kompensation. Det handlar om att släppa idén om materiell rättvisa och istället förlita sig på den gudomliga rättvisan i det stora hela, och förstå att allting kommer till en som man behöver just där och då, och att man inte behöver tilltvinga sig saker genom kamp och krig.

 

~ Från bristtänkande till överflöd ~

Här är det också viktigt att förstå att det ibland kan vara meningen att man ska uppleva en viss brist, att man ska få mindre. Det kan vara meningen att man ska tillbringa en viss tid med upplevelsen av att man inte har tillräckligt. Det beror helt enkelt på att det i så fall är just det är det man behöver där och då. Man behöver lära sig vad det innebär att leva i brist, man behöver lära sig att släppa sina bindningar till bristtänkandet. Man behöver lära sig att sluta uppleva bristen som ett faktum och istället kunna börja hänge sig åt överflödet, och tilliten till överflödet. Man behöver komma fram till att oavsett vad som än sker kommer det alltid att finnas nog av allt det man behöver. Det är först när man kan släppa taget om bristen och rädslan för att inte ha fått nog som man kan börja leva i överflöd.

 

Det är väldigt djupgående förändringar i ens energikropp som ska till för att åstadkomma detta. Det räcker inte med positiva tankar på ytan i vardagen, utan det ska till ett stort djupgående andligt arbete. Det här är en väldigt, väldigt viktig del i transformationsprocessen där man arbetar successivt, metodiskt och fokuserat, där man skrapar av lager för lager av allt bristtänkande, alla de rädslor man bär på för att inte få nog. Man helar alla de traumatiska upplevelser man någonsin upplevt kopplat till brist, i samtliga inkarnationer som man levt. Det handlar om att man lager för lager, upplevelse för upplevelse, tanke för tanke, känsla för känsla, blockering för blockering – helar illusionen om brist och rädslan och skräcken för att inte få sina grundläggande behov tillfredsställda, och rädslan och skräcken för att bli utnyttjad och för att bli berövad det man behöver. Det är först i kontakten med det Högsta Gudomliga, när man lägger sitt liv i Guds händer och låter sig föras med av det Gudomliga Flödet, som man på allvar kan öppna upp sitt hjärta för överflödet. Det är först när man är ett med det Högsta Gudomliga, när man gått tillbaka till sitt gudomliga ursprung och blivit ett med Oändlighetens Hav, det Högsta Gudomliga Ljuset, det är först då som man kan leva i det fullkomliga överflödet, det oändliga överflödet som aldrig tar slut.

Det här är en successiv process, det är en lång andlig resa som man måste ta sig igenom. En process där man successivt, steg för steg, höjer sin energifrekvens och frigör sig från sin karma, sina negativa tankar och blockeringar. Successivt utvidgar man sin medvetandenivå för att nå den högsta formen av överflöd, kärlek och tillit. Det är först när man slutat kämpa emot flödet, när man slutat att försöka tillkämpa sig det man behöver och kontrollera det som sker i sitt liv, utan istället fullständigt överlämnar sig själv till flödet som för en dit man behöver gå, som man slutligen kan komma hem igen till det Högsta Gudomligas famn.

 

Det är viktigt att komma ihåg att allt det man behöver uppleva i ens liv för att utvecklas andligen, kommer man att få. Det är när man behöver uppleva framgång som framgången kommer till en. Det är när man behöver uppleva nederlag som nederlaget kommer till en. Det är när man behöver uppleva brist som bristen kommer till en. Det är när man behöver uppleva överflöd som överflödet kommer till en. Det är ingen slump hur ens liv ser ut och vilka vägar man tar, och det är ingen slump vem som lyckas och vem som misslyckas. Det har egentligen inte så mycket att göra med att någon är bättre än någon annan. Det här är en illusion; idén om att vissa är bättre lämpade för att göra vissa saker och därigenom lyckas bättre. Det är en utmaning som man väljer att utsätta sig själv för på själsnivå, att vara framgångsrik eller tvärtom; att misslyckas med vissa saker. Det är en livserfarenhet man behöver göra för att komma till nya insikter. På så sätt kan man höja sin frekvens och gå mot högre medvetandetillstånd för att expandera sin visdom.

 

Det betyder att när ni upplever brist, när ni upplever motgångar och nederlag, när ni känner att ni misslyckas i livet med det ni företar er; istället för att låta er nedslås – välkomna det och se det som den utmaning och väldigt viktiga livserfarenhet det utgör för er. Förstå att det är det ni behöver för att gå vidare från där ni står just där och då. Det är det som är det Gudomliga Flödet. Kämpa inte emot det utan öppna upp era armar er för det och säg: ”Jag får det här för att jag behöver det just här och just nu.” Det är inte otur, och ni är inga offer. Minns att allting som sker i era liv har ni själva valt på ett högre plan. Era Högre Jag har varit med och skapat den situationen som ni befinner er i just nu, eftersom det är det ni behöver för att gå vidare, för att utvecklas, för att nå nya högre nivåer av medvetande. Det är det som är meningen med livet, och det är därför ni inkarnerar på Jorden; för att utvecklas andligen och för att nå högre medvetandetillstånd. Utmaningen ligger i att kunna leva med väldigt få resurser och ändå känna glädje, kärlek och tillit. Att oavsett vad som än sker, oavsett vilka utmaningar ni än möter på vägen, att ni ändå står starka i dem och ändå behåller er tillit och er livsglädje. Att kunna känna lycka och tacksamhet över att bara ha några kokta potatisar att äta, och att ha vetskapen om att oavsett vad som än sker så kommer det alltid att ordna sig. Att ni istället för att välja att känna att ni lever i brist, väljer att känna att ni lever i överflöd. När ni lever era liv med överflöd i era hjärtan så kommer också er yttre verklighet att börja förändras. Steg för steg, sakta men säkert, kommer ni att börja uppleva överflödet i er yttre värld.

 

Det här är en successiv, långsam process som ni går igenom steg för steg, dag för dag. Om ni arbetar med er själva och öppnar upp er för det Gudomliga Flödet, tilliten, kärleken och överflödet i era hjärtan så kommer det successivt också att manifestera sig steg för steg i er yttre verklighet. Det är på det här sättet som sant överflöd skapas. För att slippa bristen i sitt liv måste man först släppa taget om den. Man måste släppa bindningarna till bristen, man måste släppa sina bindningar till sin bristande tillit att det ska finnas nog och att man inte kommer att klara sig. Man måste släppa rädslan för att inte ha nog att äta, att inte ha nog med kläder eller annat man behöver för att leva sitt liv. Man behöver komma till punkten där man oavsett hur lite man än har, alltid är redo att dela med sig till andra av det som finns. Att leva i förvissningen att oavsett hur lite jag har kommer det alltid komma mer, att det alltid kommer lösa sig för mig. Även om jag bara har några potatisar att äta idag så kommer jag ändå ha ny mat att äta imorgon, eftersom imorgon kommer det att komma en lösning. När man nått så långt att man kan leva med den tilliten, då har man nått nivån av en Andlig Mästare. Då är man redo för det fullständiga gränslösa överflödet. Då kan aldrig någonsin någonting längre hindra en från att uppleva överflödet. Kom ihåg att Kosmos består av ett oändligt hav av överflöd av precis allting. Det finns ingen brist av någonting överhuvudtaget. Brist är en illusion. Brist är blockeringar som kan helas. När de blockeringarna väl är helade så kan man leva resten av sin fortsatta existens i fullständigt och totalt överflöd och aldrig någonsin, någonsin, behöva sakna något.

 

~ Från materiella begär till frihet ~

Vartefter ni når högre medvetandenivåer så kommer också era begär efter de materiella tingen att dämpas. Precis som med konflikt- och bristtänkande så är ens bindningar till materiella ting något man gör sig av med successivt. Det blir en naturlig del av samma process, där man arbetar med att frigöra sig från sina bindningar till sina materiella begär. Det vill säga man lär sig att leva fullständigt utan saker. Det är en successiv process där man bit för bit kan frigöra sig från sina materiella begär och praktiska bekvämligheter. Det kan gälla allt i er värld från att köpa nya saker till att äta en viss typ av mat, eller leva med viss typ av praktiska bekvämligheter så som rinnande vatten och toalett. Vad som är en utmaning för er själva och vilken nivå ni befinner er på, vad ni kan tänka era att avvara och vad ni känner er mogna att släppa taget om, måste ni själva bedöma. Där befinner sig människor sig på väldigt olika nivåer. Vissa saker är en stor utmaning för vissa, medan en mycket mindre utmaning för andra, det är väldigt individuellt. Ni ska utgå från där ni står här och nu och inte snegla så mycket på andra, utan istället börja släppa taget om det ni är redo för att släppa och sedan successivt utöka vartefter ni blir mogna för det.

Vartefter ni släpper taget kommer ni känna att ni inte längre behöver vissa saker, det är något ni åstadkommer genom helandeprocessen. Helandet hjälper er att dämpa de starka begären efter vissa saker; drivkraften att ständigt köpa nya kläder, begären att ständigt ha mer och mer pengar, att köpa större och större hus, tjusigare och tjusigare bilar, att äta en viss sorts mat och så vidare. Alla de här drivkrafterna kan ni dämpa successivt genom helandet. De kommer att sakta men säkert börja rinna ut i sanden. Ni kommer att upptäcka att det inte längre berör er, att det som förut var så viktigt inte längre fyller någon funktion. Det kan röra sig om begär efter saker som alkohol, socker, TV-spel och media.  Alla olika former av begär och även missbruk går att frigöra sig från på det här sättet, det finns ingenting som inte går att släppa taget om. Det finns inga gränser för vad ni kan åstadkomma. Ni ska veta att alla era begär egentligen är illusioner, blockeringar i era energikroppar som ni successivt kan förlösa. När ni har släppt taget om dem kommer de inte heller att påverka er på samma sätt, de kommer inte längre ha någon makt över er. De kommer att förlora sin betydelse. Det innebär att ni frigör era bindningar till att tillfredsställa alla de här begären, och det som ni tidigare trott vara behov kommer att visa sig inte längre vara nödvändiga för er att uppfylla. När bindningarna släpper kommer det leda till att ni kommer att kunna ägna er åt det ni vill. Ni kommer att vara fria att kunna använda er av de materiella tingen, att njuta av livet och de materiella tingen i livet som ni vill utan att behöva känna bindningar till dem. På det sättet kommer ni också få fri tillgång till dem. Det vill säga: det är först när ni släppt era bindningar till den materiella verkligheten som ni kommer att uppleva det fullständiga och totala överflödet av materiella ting.

 

På er planet som ni lever på idag så tillskansar ni er tingen på bekostnad av Moder Jord. Sättet som alla era varor produceras på skapar ett enormt lidande för henne. Allt det ni gör, allt det ni konsumerar; köttet ni äter, sakerna ni köper, ger er negativ karma som läggs på hög som sedan måste bearbetas. Varje gång ni flyger med ett flygplan, köper en frukt från andra sidan jordklotet eller köper ett par nya jeans så läggs det till mer negativ karma till ert karmakonto som ni måste bearbeta förr eller senare. Det här tynger ner er, och det tynger också ner er andliga utveckling. Ni skulle behöva frigöra er från allt det här för att överhuvudtaget kunna höja er medvetanden. Det här är också en del av den bristen ni befinner er i på Jorden. Eftersom ni lever i illusionen om brist så skapar det också den upplevelsen av brist på Jorden, det vill säga att det inte finns nog för alla att få det de vill. Den här bristen upprätthålls genom att ni inte utvecklas andligen och stannar kvar på er lägre medvetandenivå, att ni inte släpper era bindningar till brist- och konflikttänkandet. Det här skapar ständigt ny brist, ständigt nya konflikter, och ständigt nya krig om resurserna på Jorden, och det skapar också ett enormt lidande för Moder Jord.

 

Det är först när mänskligheten når ett högre medvetandetillstånd, frigör sig från alla sina begär, frigör sig från sitt konflikt- och bristtänkande och återinträder i oändlighetens gudomliga ljus, det gudomliga havet av överflöd, det är först då som hon kommer att frigöras från karmans bördor. Det vill säga människan kommer då inte längre samla karma på det sättet ni gör idag. Alla hennes handlingar kommer att vara i enlighet med det Högsta Gudomliga, hon kommer att vara fullkomligt fri att använda materien på det sättet som passar henne bäst. Det vill säga hon kommer att kunna göra precis det hon vill utan att det kommer att ge några konsekvenser varken för Jorden eller för mänskligheten i stort. Det här låter motsägelsefullt, men är egentligen helt naturligt när ni befinner er i ljuset. När ni är ett med det Högsta Gudomliga så kan ni inte längre utföra destruktiva handlingar, utan i allt ni gör är ni ett med ljuset, det Högsta Gudomliga, och ni sprider glädje, kärlek och ljus omkring er. Bara genom att vistas på Jorden som upplysta varelser så har ni en helande inverkan på allting ni berör och allting ni gör. Det betyder att själva er existens på Jorden har en helande inverkan på Jorden som helhet. Som ni vet så är ni människor ett med Jorden och Jorden är ett med er. När ni går omkring som varelser med en högre medvetandenivå, när ni går tillbaka till ert gudomliga ursprung och blir ett med det Högsta Gudomliga Ljuset så sprider ni också det Högsta Gudomliga Ljuset på Jorden, och ni för henne till högre gudomliga nivåer. Det vill säga er andliga utveckling stimulerar Jordens andliga utveckling och tvärtom. Ni är två sidor av samma enhet. Det här innebär också att allt det som ni gör idag som är destruktivt och obalanserat, de begär och de föreställningar om behov ni har idag kommer att förlora sitt värde. De kommer inte längre att vara aktuella. Mycket av det som ni idag tror er behöva och har starka bindningar till, kommer helt att förlora sin aktualitet.

 
~ Köttätande ~

Ett bra exempel på detta är att äta kött. Kött är död materia som sänker kroppen och tar energi från kroppen. Det sänker er ner i ännu trögare energier än ni redan befinner er i, och motverkar er andliga utveckling. Det sänker även kroppens fysiska förmåga och gör att människor lättare drabbas av sjukdomar. För att utvecklas andligen bör ni höja energifrekvensen på allt det ni äter, och det betyder också uteslutandet av animaliska produkter. Den naturliga vägen till det här är inte att förneka sig någonting som ni vill ha eftersom det enbart skapar en känsla av brist, och negativa känslor. Istället ska ni börja känna efter, och tona in er på vad ni egentligen behöver, vad ni egentligen mår bara av. Det vill säga att inte fortsätta äta kött av gammal vana, utan istället verkligen känna in vad ni innerst inne vill ha. När man väl utvecklas andligen fyller inte längre köttet den funktion det gjorde tidigare. Man tappar smak och intresse för det. Man tycker inte längre att det är lika gott eller smakligt att äta kött, och många människor upplever också att de mår sämre rent fysiskt av det och väljer helt enkelt att sluta av den anledningen. Det blir en naturlig del av ens process att sluta äta kött, och ingenting man måste tvinga sig till.

 

All form av tvång är negativt och bör alltid undvikas. Människan har sin fria vilja och man ska aldrig någonsin tvinga sig till någonting som inte känns bra eftersom det motverkar den andliga processen. Den andliga utvecklingsprocessen handlar ju om motsatsen, att frigöra sig. Det innebär att ni slutar tvinga er själva att göra saker som ni inte vill. Det är just de här fängelserna man ska ta sig ur, och inte skapa nya fängelser att gå in i istället för de gamla. Det här är ett exempel på saker som man naturligt släpper med tiden medan man utvecklas andligen och når högre andliga utvecklingsnivåer. Många släpper taget om animaliska produkter, alkohol, den höga konsumtionstakten, samlandet av saker, mediekonsumtionen; överanvändandet av TV, tidningar, datorer, Internet och så vidare.

 

~ Inre förändring är den enda sanna förändringen ~

Man kommer till en viss punkt i sin andliga utvecklingsprocess då man helt enkelt inte känner samma dragning som tidigare till att ägna sig åt dessa saker, utan man har mer fokus på det som man tycker är viktigt i ens liv, det vill säga att ägna sig åt inre utveckling. En viktig del i ens andliga utvecklingsprocess är att förstå att det är den inre förändringen som åstadkommer de yttre förändringarna i ens liv. Det är en illusion att tro att man genom att skapa yttre förändring på allvar kan skapa en genuin förändring i ens liv, eftersom det man försöker undvika på något sätt alltid kommer tillbaka till en om inte en genuin inre förändring först har skett. Detta är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg, och någonting som människor ofta glömmer bort, och till och med förtränger. De försöker lösa sina problem genom att ändra de fysiska förutsättningarna i sina liv. Det vill säga istället för att börja arbeta med ens inre när man mår dåligt så kanske man istället skiljer sig och skyller sin inre smärta på sin livspartner, eller flyttar istället för att ta itu med anledningen till att man inte trivs. Man kanske tröstar sig genom att köpa mer saker för att försöka fylla igen hålen av meningslöshet i ens inre. I varje människas liv finns det otaliga exempel på vad man gör på det fysiska materiella planet för att undgå sin smärta, för att undgå sina obalanser och konflikter som egentligen bara är speglingar av ens inre. Ingenting av det här fungerar i längden eftersom allting kommer tillbaka på det ena eller andra sättet. Det tjänar ingenting till att byta partner om själva grundobalansen i ens inre fortfarande finns kvar. Man kommer alltid komma till viss gräns där samma obalans uppträder igen.

 

Med det här vill jag inte säga att ni aldrig någonsin ska skapa förändringar i er yttre verklighet. Naturligtvis kan det vara alldeles rätt för er att separera eller flytta. Det kan vara det allra bästa valet och meningen att ni ska göra för att komma vidare i era liv. Det vet ni bäst själva vad som är rätt för er, de svaren måste ni söka i era inre. Det viktiga är att ni skapar yttre förändring av rätt anledning; för att tiden är redo för att skapa den, och inte för att undgå en obalans som egenting finns i era inre. Däri ligger skillnaden. Det är viktigt att ni öppnar era ögon och ser saker för vad de är i era liv, att ni slutar att lura er själva, att ni avslöjar era egna överlevnadsstrategier och livslögner, för det bär alla människor på – strategier som ni människor använder er av som tillfälliga lösningar för att slippa ta itu med den smärta och de inre konflikterna ni bär på.

 

 

~ Arbetet med andlig utveckling inför Övergången ~

De här strategierna har under mycket lång tid fungerat för många människor. Men det kommer det inte att göra länge till eftersom energiverkligheten som vi befinner oss i, i och med övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, inte kommer att tillåta det längre. Allt det som gömts undan kommer nu att komma upp till ytan. Det kommer inte längre vara möjligt för människan att förneka och förtrycka allt de man bär på i sitt inre. Förr eller senare kommer allting att komma upp till ytan och man kommer att bli tvungen att itu med grundorsakerna. Det kommer inte längre vara möjligt att hålla huvudet ovanför vattenytan genom överlevnadsstrategier, livslögner och missbruk. Människorna kommer att tvingas till att arbeta med sin karma och allt det man bär på i sitt inre. De människor som inte vill göra det kommer till slut att bli sjuka och helt enkelt inte klara av att stanna kvar. De kommer att bli tvungna att släppa taget och bege sig till andra sidan. Det vill säga: en förutsättning för att leva i den 5:e dimensionen är att man bearbetar sin karma och sina inre konflikter, och att man öppnar sitt hjärta.

Det är väldig viktigt att ni ser det här. Ni har valet i era händer. Det är ingen som kommer att tvinga er till att arbeta med allt det som ni bär på i era inre. Det är ingen som kommer att tvinga er att ta itu med era inre dramor, konflikter, och trauman från era tidigare liv. Det är ett val som varje individ måste göra, att välja vilken väg hon vill gå. Om ni väljer att slå igen porten och fortsätta att leva i förnekelse så är det ert val, det kan ni alltid göra. Men ni måste också förstå vad konsekvenserna blir av det handlandet – det vill säga det kommer då inte att vara möjligt att fortsätta leva på Jorden i den Nya Andliga Tidsåldern. Energierna kommer helt enkelt inte tillåta det. Smärtan och obalanserna kommer att bli så stora att de människor som väljer att fortsätta att leva i förnekelse kommer helt enkelt inte kommer att kunna stanna i jordelivet, av psykiska, fysiska och andliga skäl.

 

Det är väldigt tydligt att se på Jorden idag att människor i allt större utsträckning mår allt sämre. Det syns allra tydligast i Norden, eftersom energin materialiserar sig här allra först. Det har sagts många gånger att ”ljuset kommer från norr”, och det beror på att det är i norr det börjar. Det är i Norden som känningarna av förändringen märks först, för att sedan successivt sprida sig över resten av världen. Några exempel på det är att allt fler människor mår allt sämre psykiskt och att fysiska sjukdomar som till exempel cancer ökar, eller att många hemligheter som länge legat dolda kommit upp till ytan. Dessa tecken är alla del av en enda stor utrensning och rening som håller på att ske. De människor som väljer att arbeta mot flödet och kämpa emot kommer också få det som allra smärtsammast. De kommer till slut inte klara av att stanna kvar på Jorden längre. Men det är varje individs eget val, ingen kommer att tvinga er till varken det ena eller andra, och det är också bra så.  

 

~ Släpp er rädsla för döden ~

För vissa människor är det den bästa lösningen att inte stanna kvar. Det kan vara något som de valt att göra redan innan de inkarnerade på Jorden. Det är inte alla som är redo för den här transformationen. Många av de människor som har inkarnerat här har också bestämt sig för att gå vidare och inte följa med in i den Nya Andliga Tidsåldern. Det är inget fel med det. Döden är inget farligt. Det är en del av ens naturliga utveckling, en ny fas man går in i och som leder en vidare. Död leder till nytt liv, och liv leder till död och så vidare. Det är olika faser ni genomgår som oändliga odödliga själar i en process som aldrig tar slut. Många själar mår helt enkelt allra bäst av att gå tillbaka till det Gudomliga Ljuset för att vila. För många är det en bättre lösning än att stanna kvar på Jorden om man inte är redo för de här förändringarna. Det är viktigt att inte se det som en ”katastrof” utan som en helt naturlig process som sätts igång. Det är helt i enlighet med det Högsta Gudomliga att så sker. Ha tillit till att det som sker, sker till det bästa.

 

Därför är det också viktigt att ni lär er släppa taget om era nära och kära som kanske inte är redo att stanna kvar. Börja arbeta med att släppa taget om ert liv och er rädsla för döden, både er egen eller andras. Se istället döden som en naturlig del av processen. Se att det inte alls är någonting negativt och fruktansvärt, utan att det tvärtom är det något väldigt vackert och fantastiskt. Det kan innebära en enorm lättnad. Det kan vara fantastiskt skönt att få gå tillbaka till sitt ursprung, att gå tillbaka in i ljuset igen. Att dö behöver inte alls vara någon smärtsam, fruktansvärd erfarenhet, utan det är tvärtom något helt fantastiskt och vackert. Många upplever det som livets höjdpunkt när de dör och går över till andra sidan, när de går in i det Gudomliga Ljuset och återupplever den villkorslösa kärleken. Ha tillit till att allt sker till det bästa och att döden alltid kommer när den ska.

 

Släpp taget om era föreställningar om döden som någon slags slutstation. Se det för vad det är; en fas i transformationen när ni går från ett tillstånd till ett annat. Tänk på att ni är oändliga, ni är odödliga. Alla era nära och kära kan ni fortsätta att hålla kontakten med även fast de går över till andra sidan. Tänk på att ni alltid möts igen om ni så önskar. Livet på Jorden kan vara fantastiskt, underbart och häpnadsväckande men även livet på andra sidan, det ni kallar för döden, är också fantastiskt, underbart och häpnadsväckande. Livet på andra sidan är dessutom bra mycket enklare än det ni upplever här och nu, i materiens tröga densitet. Där kan ni leva fullständigt fria och utan begränsningar. Där kan ni få tillgång till precis allt det ni önskar att uppleva inom ett ögonblick. Det finns inga gränser. Ni kan resa från ena sidan jordklotet till den andra och göra precis allt det ni alltid velat. Ni kan resa till andra sidan Kosmos på ett ögonblick och besöka nya platser och nya civilisationer, och uppleva all den skönheten och mångfalden som vårt Universum erbjuder.

~ Att skapa sin verklighet i 5:e dimensionen ~

Existensen är fantastisk. Öppna upp er för alla de möjligheter som finns att uppleva dess fantastiska mångfald och storhet, oavsett var ni än befinner er. Det är just det som Övergången innebär; övergången till en tid där nya möjligheter skapas, övergången till en gränslös tid, utan hinder. Jordens uppstigning in i den 5:e dimensionen innebär en frekvenshöjning, att materien blir mindre trögflytande och att densiteten minskar. Det betyder också att möjligheterna för livet på Jorden ökar. Det blir enklare att manifestera sin egen verklighet än det varit tidigare. Människorna kommer att utveckla sina telepatiska och mediala förmågor till fulländning. Tyngdlagen kommer inte vara densamma som förut. Det kommer till exempel inte längre vara lika lätt att ramla och slå sig, och det kommer vara mycket lättare för människor att lära sig att levitera än det varit tidigare, eftersom energiverkligheten har förändrats. Det blir lättare för er människor att skapa den verklighet som ni själva vill, på ett mer ögonblickligt sätt. Mångfalden och överflödet kommer att öka.

 

Det är viktigt att komma ihåg här att allt det ni tänker och säger också är det ni består av i energi. Allt det ni tänker, säger och gör finns kvar i energikroppen och det är också det ni sänder ut i vårt oändliga Universum. Precis allt det ni sänder ut kommer ni med allt större kraft och allt snabbare verkan att få tillbaka. Den Nya Tidsåldern kommer att innebära en starkare manifesteringsförmåga, men det kommer också att innebära att alla negativa handlingar och tankar ni bär på med större hastighet och kraft kommer tillbaka till er. Det betyder att det enbart är människor med öppna hjärtan som kommer att kunna leva kvar på Jorden i den Nya Tidsåldern. Lever man med brist i hjärtat kommer man att mötas av brist i den fysiska verkligheten. Lever man med rädsla och hat i sitt hjärta blir det också det man kommer att mötas av. 

 

Men om man lever med kärlek, tillit och överflöd i sitt hjärta så är det istället det man kommer att få tillbaka. Detta innebär att arbetet med era inre, er andliga utveckling, kommer att bli det absolut viktigaste av allt – även för er fysiska överlevnad på Jorden. Kom ihåg: det är era inre föreställningar, tankar, känslor och idéer som skapar er yttre verklighet, och det här kommer att manifestera sig med allt större kraft i den Nya Andliga Tidsåldern. Det innebär att om ni i era inre bär på positiva föreställningar om saker och ting och visualiserar saker ni vill ha så kommer ni också att med allt större kraft och verkan kunna skapa precis just det. Men samtidigt är det viktigt att förstå att alla era negativa tankar också skapas med lika stor kraft. Det är därför ni måste börja arbeta med att hela alla dessa blockeringar, murar och inre konflikter som ni bär på, som säger:

 

”Jag kan inte göra det här”

”Jag är värdelös”

”Det går alltid dåligt för mig”

”Det finns aldrig nog för mig”

”Det är ingen som tycker om mig”

”Jag kan inte lita på någon, eftersom människor alltid är oärliga och svekfulla”

”Det är ingen idé att hjälpa andra eftersom man ändå aldrig får något tillbaka”

”Livet är en kamp som måste utkämpas varje dag för att få det man behöver”

”Tänk på dig själv och skit i andra”

”Det går ändå inte, det är omöjligt, det kommer aldrig att fungera”

”Man måste alltid vara på sin vakt så inte andra människor hugger en i ryggen”

”Den sanna kärleken finns inte”

”Om det går för bra i livet måste det snart komma ett bakslag”

Alla de negativa tankar ni sänder ut kommer med allt större kraft att skapa er egen verklighet. Om ni fortsätter leva med så stora mängder negativitet i era inre så kommer det till slut att förgöra er. Ni har alltid skapat er egen verklighet med hjälp av era tankar. Skillnaden är att nu kommer det att forma hela ert dagliga liv. Allt ni sänder ut kommer ni ögonblickligen att få tillbaka. Det här innebär att varje tanke och handling kommer skapa skiftningar i det som sker i er omvärld; de människor ni möter och alla de utmaningar som skapas i era liv. Det vill säga ni kommer att allt större utsträckning bli medskapare av er egen verklighet. Det har ni som sagt alltid varit men nu kommer det att ske mitt framför era näsor, på ett så iögonfallande sätt att det inte längre går att förneka på det sättet som många människor gjort fram tills nu. Ett exempel skulle kunna vara att du ska gå över till grannen och låna mjöl. Om du under tvåminuterspromenaden dit tänker kärleksfulla tankar om grannen så kommer du också att få ett kärleksfullt bemötande. Om du däremot föreställer dig en grinig granne, så är det också en grinig granne som kommer att möta dig.

 

 

~ Förseningen i mänsklighetens andliga utveckling ~

Hela det samhälle som ni byggt upp och lever i idag är helt uppochnedvänt. I ert samhälle anses era inre knappt ha något värde överhuvudtaget, det är något privat och ovidkommande. Om man har en andlig övertygelse eller religiös tro, om man vill arbeta med sin personliga utveckling – så anses det vara något privat, en hobby som man kan ägna sig åt när finns lite tid över någon gång då och då, när man är ledig. Den inre utvecklingen är ingenting som ges något större värde. Tvärtom motarbetar samhället och strukturerna att ni utvecklas andligen, och vill gärna hålla fast människorna i de gamla föreställningarna så att hon står kvar i det gamla och inte förändras. Människor som ifrågasätter de rådande strukturerna och vill förändras och försöker skapa något nytt blir ofta kraftigt motarbetade av sina medmänniskor, kollegor, familjer och samhället i stort. Det kan bli en mycket smärtsam resa att börja skapa förändringar. Men ändå är det viktigt att påbörja den här resan, att börja ge saker deras rätta värde.

 

Det är en illusion att tro att det är viktigare att arbeta halvt ihjäl sig för att få pengar för att kunna köpa mycket saker, än att ägna tid åt sin andliga och personliga utveckling. Det är en illusion som människor kommer att få betala väldigt dyrt för, tyvärr. Vi hade önskat annorlunda. Vi hade hoppats att mänskligheten skulle ha blivit mer redo för Övergången, att ett större antal människor på Jorden hade börjat vakna upp och inse att det kräver andligt arbete och utveckling för att möta de energivågor och den energiförändringen som håller på att ske. Tyvärr är så inte fallet, och det är bara att acceptera. Det bästa man kan göra är att jobba på och skapa de bästa möjligheterna som bara går utifrån de förutsättningar som finns här och nu. Det går som sagt inte att tvinga människor att utvecklas utan det är deras enskilda val. Men vi hade som sagt hoppats att det hade varit möjligt att nå fler människor, att fler hade varit mogna för öppna upp sig och komma till insikt om det inre arbetet som behöver komma till stånd för att anpassa sig till den nya energiverkligheten som kommer att uppträda under Övergången.

 

Ni har redan gått in i den här förändringsprocessen. Många av er, jag tror de allra flesta av er, har redan märkt att det här håller på att ske; att synkronisiteten ökar, att er förmåga att manifestera er verklighet ökar, att fler och fler människor börjat må dåligt och att mycket av deras karma börjat aktiveras och så vidare. Jag tror att de flesta av er som läser den här kanaliseringen redan vet vad jag talar om. Det är viktigt att förstå att förändringen kommer att ske successivt, och bli allt starkare och kraftfullare. Förändringen kommer att öka till stormstyrka under övergången och väldigt många människor kommer helt enkelt att slås ut. Det här är naturligtvis inte det som vi i det galaktiska samfundet hade hoppats på. Vi hade naturligtvis föredragit att fler människor på Jorden skulle ha blivit redo för den här övergången och påbörjat arbetet med sig själva i tidigare skede, vilket skulle ha skapat en mer harmonisk och successiv övergång med mindre smärta och prövningar. Tyvärr har det här inte varit möjligt att åstadkomma. Mänsklighetens kollektiva medvetande kommer inte att ha hunnit utvecklats så långt som det var menat fram tills Övergången, eftersom så många på något plan redan gjort valet att lägga locket på.

 
 
~ Möjligheterna till andlig transformation idag ~

Det är dock viktigt att se här att ni som har vaknat har fantastiska möjligheter till utveckling, på grund av de starka energier som väller in över Jorden. Delvis de enorma vågor av ljus som väller in från Kosmos, och energierna som era galaktiska vänner sänder er. Men även Moder Jords energier som successivt aktiveras och väller upp från Jordens inre genom det stora healingarbete som utförs i Moder Jord-nätverket i samarbete med det kosmiska nätverket runt Jorden, och andra grupper. Allt det här ger er fantastiska möjligheter att öppna upp er själva och arbeta med er andliga utveckling och medvetandeutvidgning. 

 

Ni har idag helt unika möjligheter att öppna upp er själva i en mycket, mycket snabbare takt än det någonsin tidigare varit möjligt på Jorden. Ni kan nå mycket snabbare resultat än ni kunde göra för till exempel 5 år sedan. Det är absolut inte för sent. Tro inte det. Det är aldrig någonsin för sent att börja. Det är bara att sätta igång att arbeta så kommer ni att uppnå fantastiska resultat. Ju fortare ni börjar desto fortare kommer ni att börja lära er att gå in i det Oändliga Nuet. Kom ihåg att i det oändliga nuet finns inte tid och rum, enbart det oändliga ögonblicket. Då kommer ni snabbare att kunna skapa förutsättningarna som behövs för att ni ska bli redo för Övergången; att öppna era hjärtan, att klippa era bindningar till brist- och konflikttänkande. Ni är gudomliga varelser, och ni har fantastiska möjligheter att bli ett med skaparkraften i övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, att bli ett med överflödet och den högsta Gudomliga Kärleken. Tro inte annat. Annars skulle jag inte så här, om jag inte visste att det finns otroligt mycket ni kan göra. Ni kan förändra er situation.

 

Det finns ingenting som är omöjligt. Det är upp till er. Det är ni som måste fatta beslutet att vilja förändras. När ni väl tagit beslutet så står alla dörrar öppna för er. Behöver ni hjälp så be om hjälp. Vår civilisation finns här för er, precis som alla era andra vänner från Galaxen. Det Gudomliga Medvetandet finns där för er och följer er i allt ni gör. Be om hjälp så kommer ni att få hjälp. Ni är omgivna av hjälpare; änglar, mästare, era personliga guider… Alla finns där för att hjälpa er nu. Ni skulle bara veta hur oändligt många gudomliga väsen som ägnar sig åt att hjälpa mänskligheten i övergången till den Nya Tidsåldern. Ni skulle bara veta hur många civilisationer, hur många oräkneliga civilisationer, i Kosmos och framför allt i vår Galax som finns där för er och som hjälper er.

Vi har alla kommit för att hjälpa er att klara Övergången på bästa sätt, genom vägledning och healing, att hjälpa er att öppna dörrar och manifestera den nya verkligheten på Jorden, detta gudomliga paradis som är på väg att skapas. Det är det som är slutmålet för denna resa; att skapa det gudomliga paradiset. Med den nya energiverkligheten som kommer att framträda på Jorden så är det inte någon avlägsen orealistisk dröm, utan det är en faktisk verklighet som kommer att uppstå. Eftersom det endast är människor med öppna hjärtan som kommer att leva kvar på Jorden så kommer ni alla att leva i kärlek och manifestera en kärleksfull verklighet, ett paradis i överflöd. Det är det som väntar er människor. Ett paradis i överflöd. Om ni väljer att börja här och nu, så kommer den här verkligheten bli er.

 

Var inte rädda. Det finns absolut ingenting att vara rädd för. Rädslan är en del av brist- och konflikttänkandet. Frigör er från era rädslor. Ni har fantastiska möjligheter att lösgöra er från alla era rädslor, känslor av hot, illusionerna om bristande trygghet och osäkerhet. Allt detta kan ni frigöra er från och lösgöra. Ni kan riva ner alla fängelser av fasa och skräck; av plåga, av hungersnöd och av brist. Ingenting av det här kommer ni att behöva längre. Ni kan frigöra er från allt det här en gång för alla. Men ni måste arbeta för det. Det kommer inte att gå att skydda sig mot bristen genom att klamra sig fast vid den materiella verkligheten. Det är precis tvärtom. Ni måste lösgöra er från den materiella verkligheten. Det är den enda vägen.

 

Vägen mot upplysning och att leva i andligt och materiellt överflöd går genom arbetet att frigöra sig från den materiella verkligheten. Det är först då ni kommer ha fri tillgång till den en gång för alla. Det är först när ni inte längre är beroende av den materiella verkligheten som den på riktigt, på djupet, kommer att tillhöra er. När ni väl en gång har frigjort er från era bindningar och ert beroende av den materiella verkligheten så kommer ni att ha obegränsad tillgång till den och kunna leva era liv precis så som ni behagar. Ni kommer att kunna välja vad i den materiella verkligheten ni vill använda er av. Ni kommer att kunna fortsätta kunna njuta av den, att leka med materien. Det kommer att bli en lek för er när ni inte längre belastas av känslan av nödvändighet och beroende. Ni kommer att vara helt fria att använda den precis som ni vill. Det vill säga; ni kommer att kunna äta det ni vill när ni har lust att äta. Ni kommer att kunna skaffa de fysiska ting ni behöver när ni behöver dem, och när ni har lust med det. Men ni kommer också att kunna klara er utan dem om ni har lust med det. Det kommer vara ert fria val där ni själva kan bestämma hur ni vill göra. Jag medger att resan dit är mödosam. Det är ett långt arbete som måste ske steg för steg, men den är möjlig. Ni har helt fantastiska möjligheter att frigöra er från materien, att frigöra er från era egon, att gå in i gudomliga överflödet och kärleken en gång för alla. Möjligheterna har aldrig någonsin varit sådana som de är nu på Jorden. Det är en unik tid vi lever i.

 
 
~ Släpp den dagliga kampen ~

Jag skulle vilja tala med er om ”ansvar”, ett ord som används väldigt lättvindigt i er värld. Ni binder upp er till en mängd plikter och saker ni bör göra. Det är tydligt att se hur listorna med alla de saker ni ansvarar för och det ni bör göra, alla era plikter – bara blir större och större och längre och längre. De ger er aldrig någonsin möjlighet till vila, eftertanke, meditation och till arbete med era inre. Det här är också en process som har bidragit till att hindra er från att blicka inåt och arbeta med det väsentliga i era liv, det vill säga er inre andliga utveckling. Vi ser hur ni människor lever med enormt tunga ok på era axlar; allt det ansvar ni bär på, alla de saker ni bör göra, och att ni ofta är tyngda av känslor av skam, skuld och otillräcklighet. Vi ser att ni inte får era liv att gå ihop, eftersom det är så många saker som ni bör göra, som ni ”måste” göra, som är ert ansvar och som ingen annan göra i ert ställe.

 

Vi skulle vilja inspirera och uppmana er att frigöra er från illusionen om ansvar, att hela alla de skam- och skuldkänslor som ni bär på, att hela föreställningen om att ni är otillräckliga. Ni är aldrig otillräckliga. Ni är alltid tillräckliga i allting ni gör. Det är viktigt att ni kommer ihåg det. Vår kärlek till er, och Guds kärlek till er, den gudomliga kärleken, är villkorslös. Älska er själva som de ni är, oavsett vad ni presterar. Ert värde är inte beroende av det ni presterar. Ert värde har ni oavsett vad ni än presterar. Ni är värda att älskas bara genom att ni existerar, som de gudomliga varelser ni är. Ni lever i den Uppochnedvända Världen på många sätt enligt vårt sätt att se på det, eftersom det bara är fysisk utveckling och fysisk aktivitet som premieras i er värld. När ni skriver nya böcker, bygger nya hus eller städar ert kök så ger det er en känsla av att ni har rätt att känna er duktiga. Det ger er känslan av att ha någon form av värde genom att ni utfört de här tingen. Det inre arbetet däremot, att hela era inre, att rensa era inre från karma, konflikttänkande och era negativa föreställningar ges inte något som helst värde i er värld. De upplevs som något flummigt och värdelöst, och det ifrågasätts många gånger.

 

Det här är för oss den Uppochnedvända världen, eftersom vi ser det precis tvärtom. Det är den inre verkligheten som skapar den yttre verkligheten. Det enda ni lyckas göra genom att kämpa i er yttre verklighet för att skapa förändring är att skapa nya hinder, nya måsten, nya plikter och nytt ansvar. Det tar aldrig slut eftersom det aldrig kan ta slut så länge ni inte förändrar era inre. Det är på det inre planet som utrensningen måste ske, för att skapa utrymme och luft i er yttre verklighet. Därför blir slitandet i den fysiska verkligheten en oändlighetsprocess som aldrig tar slut. Det är lite som att städa hemma, det tar aldrig slut. Ni städar och städar och städar, men smutsen kommer alltid tillbaka. Precis så är det med den fysiska verkligheten. När ni inte arbetar med era inre blockeringar och obalanser, så kommer inte den yttre verkligheten förändras. Ni kommer inte få någon lösning på era livsdilemman på detta sätt.

 

Vi ser hur många av er i den så kallade rika delen av världen har problem att få era livspussel med arbete, familj, fritid och konsumtion att gå ihop, och vi ser hur ni kämpar för att försöka hålla balansen. Många av er blir sjuka och orkar inte längre. Ni har svårt att se hur allt ska gå ihop, och hur ni ska kunna tillfredsställa alla krav och plikter som ni anses kunna uppfylla. Kraven bara ökar, och de tar aldrig slut. När ni väl släckt en brand i ena hörnet så måste ni genast springa till andra hörnet för att släcka en ny brand. Till slut blir hela era liv ett enda evigt släckande av bränder. Och ni är aldrig någonsin närvarande i nuet. Ni har aldrig någonsin tid att leva, att älska, att njuta. Det här får djupgående konsekvenser i era relationer till er själva och till era nära och kära. Mycket av det som är viktigt för er får ge vika för alla de yttre plikter som tar över och tynger ner era liv, saker som egentligen är illusioner, saker som egentligen inte är viktiga.  

 

Vi skulle vilja uppmana er till att göra en grovutrensning bland alla era plikter och måsten i era liv. Att arbeta med att släppa taget om de olika föreställningar ni bär på om alla de saker ni tror att ni måste göra. Arbeta med era skuld- och skamkänslor och se vad de står för. Ingenting, ingenting, av det ni gör i er vardag är egentligen nödvändigt. Det är så otroligt lite av det som ni gör i ert vardagsliv som in måste göra, egentligen ingenting. Det här kan vara svårt att förstå eftersom ni lever era liv så djupt begravda i den fysiska verkligheten att ni inte längre kan se något annat än den kamp som ni dagligen utkämpar. Men vi ber er: försök att höja era huvuden en aning ovanför illusionen. Försök att se er själva ovanifrån och förstå att den kampen är en illusion, och att den aldrig någonsin kommer att ta slut.

 

Ni kommer aldrig att hitta lösningar på kampen, det vill säga inte förrän ni släpper taget om era bindningar till idén om brist och att ni måste leva era liv på ett visst sätt för att vara goda nog. Det behöver ni inte, ni behöver inte göra någonting. Ni behöver inte klä er på ett visst sätt, ni behöver inte se ut på ett visst sätt, ni behöver inte köpa vissa särskilda saker, och ni behöver inte ha ett hem som ser ut på ett visst sätt. Ni behöver faktiskt inte alla de saker som ni bär på och samlar på. Ni behöver inte jobba så här mycket, ni behöver inte tjäna alla de här pengarna, ni behöver inte resa runt hela Jorden, ni behöver inte städa och putsa, ni behöver inte vara perfekta, ni behöver inte aktivera er själva och ni behöver inte aktivera era barn. Ni behöver ingenting av alla de saker som ni hänger upp era dagliga liv på. Allt detta är illusioner. När ni frigör er från dem kommer ni att märka hur otroligt mycket tid som frigörs.

När ni lever era liv i illusionen om brist så är det också brist ni skapar. Ni skapar inte bara materiell brist, utan ni skapar även tidsbrist. Ni stressar, ni springer fram som skållade råttor, och ju mer ni springer desto snabbare går tiden. Ju mer ni skyndar er, ju effektivare ni är, ju mer stressade ni är – desto snabbare går tiden och desto större tidsbrist får ni. Det här tar aldrig någonsin slut förrän ni släpper taget om tiden, förrän ni släpper era bindningar till tiden. Tiden är inte konstant, den är något högst relativt. Tiden är elastisk och kan dra ihop sig och dra ut sig. När ni befinner i det oändliga nuet, i det oändliga ögonblicket, när ni är jordade och närvarande i nuet är ni också utanför tiden, då står tiden stilla. När ni är ojordade och lever i brist och stress så skyndas tiden upp, den accelererar och går snabbare och snabbare och snabbare tills ni tillbringar hela er verklighet med att springa. Det är viktigt att ni gör upp med alla era föreställningar och illusioner om måsten och brist och släpper taget. Släpp taget om den dagliga kampen och låt det flyta. Ni behöver inte göra alla de här sakerna. Ni behöver inte putsa på någon perfekt fasad. Saker behöver inte vara på ett särskilt sätt. Om ni inte har ork att laga mat; ja, men gör inte det då – ät bara färsk frukt till middag istället. Ni behöver inte ha ett perfekt hem. Ni behöver inte renovera badrummet för att det har blivit ommodernt. Ni behöver inte skyffla papper i oändligheters oändlighet på arbetet. Släpp taget och våga lev.

 

När ni släpper taget om illusionen om ”verkligheten” och vad som är viktigt, vad som är nödvändigt för att leva ett gott liv, så kommer ni upptäcka att mycket av det ni har ägnat er tid och energi har varit saker som är fullkomligt oviktiga. Ni kommer att kunna släppa taget om dem och det kommer att bli en befrielse för er, en fantastisk befrielse. Det kommer öppna upp nya möjligheter för er och ni kommer att se er verklighet på ett nytt sätt. Ni kommer att upptäcka att ni har tid att ägna åt er andliga utveckling. Det här kommer inte vara något svårt, eftersom när ni öppnar upp er själva och gör er mottagliga för de gudomliga energiflödena så öppnar ni också upp er intuition. När ni öppnar upp kanalen till er inre röst och får starkare kontakt med er inre sanning, kommer ni att veta vad som är rätt, vad som är viktigt för just er. Det kan ingen annan bestämma åt er. Det beslutet måste ni fatta själva. Det är en successiv process, där ni gradvis släpper taget om illusionerna. Ni måste själv välja var ni ska börja och vilken nivå just ni befinner er på och vad det är ni är beredda att släppa taget om här och nu. Ni kan låta er inspireras av andra, men ingen annan kan ha den kunskapen, och ingen annan kan fatta det beslutet åt er. Ni måste själva känna vad som är rätt för just er, var ni står just här och nu och vad ni är beredda att släppa. Ni kommer att märka att oavsett var ni börjar så kommer det bli en befrielse. Det kommer att hjälpa er att frigöra er energi för att göra saker som känns mer meningsfulla för er och som skänker er mer glädje, harmoni och lycka.

 

~ Frigör er från Matrisen ~

 Alla de samlade plikterna i dagens samhälle tynger ner en och själ ens energi. Det har skapats ett samhälle av energitjuveri, där man stjäl energi av varandra. Många människor idag lever sina liv som energitjuvar. Man har skapat överlevnadsstrategier som bygger på att man stjäl energi från andra istället för att fylla sig själv med ny energi genom att vända sig inåt och hela sina inre konflikter med healing och andligt utvecklingsarbete. Ni lever i en värld med system som är uppbyggda kring energitjuveri, som bygger på att strukturerna stjäl energi från människorna. Systemen är utformade för att stjäla människors energier; de är utformade för att suga ut er livskraft. Det kan låta underligt det jag säger, men tänk på saken en stund. Tänk på alla de otaliga papper och blanketter ni måste fylla i. Tänk på alla de otaliga lagar och regleringar ni måste förhålla er till och ta hänsyn till varje dag. Tänk på alla avgifter som ni måste betala. Tänk på alla de hänsyn ni måste ta i allt det ni gör, alla de sociala regler och förhållningssätt som ni måste ta hänsyn till, alla måsten, alla plikter, alla förväntningar, konkurrensen, den sociala pressen… Alla dessa saker gör att man aldrig någonsin är nog, att man aldrig någonsin är tillräcklig. Människan känner sig aldrig någonsin tillräcklig, någonsin. Systemet har skapats på sådant sätt att människor ständigt känner sig otillräckliga oavsett vad de än gör. Det finns egentligen ingenting ni kan göra som kan få er att känna er mindre otillräckliga så länge ni fortsätter att verka inom det här systemet. Så fort man hittat en lösning för en sak så kommer något annat att dyka upp i stället, ett nytt hinder.

 

Det enda sättet ni kan frigöra er från de här bojorna är att fullständigt ta er ur systemet, att frigöra er från illusionen, att frigöra er från Matrisen (eng. ”Matrix”). Matrisen är det energisystem som är kopplat till hela ert kollektiva medvetande på Jorden, som ger er illusionen om att ni måste vara på ett särskilt sätt för att kunna leva. Matrisen har skapat illusionen om brist och konflikt. Det har skapat de gigantiska fängelsesystem som omger er och som dikterar hela er verklighetsuppfattning, med alla de oräkneliga lagar och regler, sociala koder, och föreställningar om vad som är naturligt och normalt, rätt och riktigt. Matrisen  har skapat illusionen om särskilda plikter; att man är tvingad att leva i ett fängelse som människa för att ha ett existensberättigande. Inget av det är sant. Ni kan ta er ur Matrisen och frigöra er från det här. Ni behöver inte sitta kvar i de här föreställningarna, de här illusionerna. Ja, vi förstår absolut att det här inte är det enklaste, och att det inte sker över en natt. Absolut, vi förstår att ni har svårt att föreställa hur ni skulle klara er utan jobb och utan inkomst, hur ni skulle klara er om ni inte följde alla lagar och förordningar som ni känner er bundna att följa.

 

Det vi säger är inte att ni ska bryta mot lagen. Det vi säger är att ni ska frigöra er från bindningarna till att ni måste vara på ett visst sätt för att passa in i den sociala ordningen i ert samhälle. Att inte låta andra människors förväntningar och samhällets förväntningar styra era liv, utan att ni själva ska bli mästare över er egen verklighet. Att ni själva ska skapa er egen verklighet, att ni inte ska låta Matrisen med dess olika fängelsemurar hindra er längre. Det går att bryta sig loss ur Matrisen, och det gör ni genom att nå högre medvetandetillstånd. Det är frekvenshöjningen och utvidgandet av ert medvetande som är vägen ut ur Matrisen och ut ur fängelsevärlden. Ni kommer att upptäcka steg för steg att nya möjligheter kommer att öppnas för er. Ni kommer att upptäcka att alla de tvingande murar ni omgärdats av kommer att rasa en efter en efter en, och successivt kommer de börja tappa sin makt över er när ni låter dem göra det. Det är när ni slutar ge er energi till de här systemen som de slutar ha makt över er. Men för att göra det måste ni frigöra er från dem genom inre utvecklingsarbete, steg för steg.

Börja där ni står idag här och nu och utgå från det. Släpp taget. Det kan röra sig om så enkla saker som: måste ni skicka julkort till alla ni känner? Måste ni vara tillgängliga på mobiltelefonen för hela er omvärld? Måste ni svara på alla förfrågningar ni får via Internet, på er email? Måste ni delta i alla sociala sammanhang av pliktkänsla, eller kan ni tacka nej och istället välja andra sysselsättningar som känns mer meningsfulla för just er? Lever ni era liv för er själva eller lever ni egentligen era liv för andra? Det är en fråga ni bör ställa er. Vem är det egentligen som har skapat era liv? Vem lever ni för? Vem är det som bestämmer vad som är viktigt och inte viktigt i era liv? Det här handlar i väldigt hög grad om att återta herraväldet över sitt eget liv inte låta andra styra vad som är viktigt. Att inte låta Facebook styra era liv. Att inte låta mobiltelefonen, datorn, gps:en eller inbrottslarmet styra era liv. Släpp taget. Höj er själva över rädslan och bristens sega träsk upp i de högre sfärerna. Det är dags för er människor att äntligen lära er att flyga.

 

Vi vill tacka er för att ni återigen har lyssnat på oss och på det vi har att säga er. Vi hälsar till er att vi älskar er alla ovillkorligen. Ni ska veta hur mycket kärlek som strömmar till er från Galaxen och från Kosmos, från alla oss som står beredda att hjälpa er i denna prövande övergång till den Nya Andliga Tidsåldern. Kom ihåg: allting är precis som det ska vara, och allting kommer att bli precis som det ska bli. Allting är kärlek. Tack för er uppmärksamhet.

 

[Dibarak för ihop händerna och bugar lätt, och ett ljus lyser mellan hans händer. Han har åter tagit sin skepnad som den upplyste själ han är idag. Jag hör hans djupa stämma ljuda över Oändligheten, för hans budskap kommer inte enbart från honom och hans folk, utan det kommer också från det Gudomliga Medvetandet och den stora enhet som vi alla tillhör och som vi alla är en del av. Vi avslutar med att tacka Dibarak för kanaliseringen]