“Mänskligheten är på väg att ta ett språng uppåt i sin medvetandeutveckling”

Bakgrund

Den här kanaliseringen gjorde Maria på ABF-huset i Stockholm 2009. Det var gratis inträde och ca 100 personer i publiken. Under kanaliseringen genomförde Maria en överföring av energier – den Kosmiska Vita Elden – till alla deltagarna. Det är den energin vi kopplas upp mot i meditationen nedan. Efter kanaliseringen genomförde vi en healingsession för Moder Jord tillsammans med publiken. 

 

 

Kanaliseringens innehåll

Dags att vakna upp / Samhället ni skapat på Jorden / Begär och missbruk / Öppna porten i era hjärtan / Intensifieringen av Lagen om Orsak och Verkan / Den inre rösten / En meditation – Den Kosmiska Vita Elden / Moder Jord / Den Stora Reningen / Öppnandet av portarna till Jordens inre / Lyftandet av Jordens kosmiska karantän / Släpp era fördomar om andlig transformation

 

 

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet, genom Maria Bertram, ABF-huset, Stockholm, 24 november 2009

 
~ Dags att vakna upp ~

Mitt älskade människobarn. Jag tackar er för er uppmärksamhet och er närvaro här ikväll. Det har blivit dags att vakna upp nu, och att äntligen upptäcka er sanna natur. Jag finns här hos er. Jag vakar över er. Jag är en del av er. Det är jag som är lågan som brinner i era hjärtan. Jag har aldrig någonsin lämnat er. Jag finns alltid här hos er.

 

Mänskligheten är på väg att ta ett språng uppåt i sin medvetandeutveckling, precis som Jorden är. Ni har alla valt att inkarnera just här och just nu för att delta i den kosmiska dansen, för att delta i språnget. Ni är alla en del av detta, och det beror på er hur utvecklingen kommer att ske, eftersom ni skapar er egen verklighet. Jag skapade er, men det är ni som återskapar er själva, er verklighet och er framtid. Jag väntar på er här tålmodigt. Jag väntar på mina älskade barn och jag vet att ni en gång, en dag, kommer att återvända hit till Mig – hela den långa vägen hem till det Kosmiska Ljuset, den Kosmiska Vita Elden. Vägen är lång och full av utmaningar. Vägen är fantastisk. Vägen till Ljuset går genom Mörkret, och genom att återfinna balansen mellan de sammandragande och expansiva kosmiska krafterna. Föreningen mellan ande och materia, föreningen av det kvinnliga och det manliga i en kosmisk orgasm som omfattar hela Kosmos.

Eftersom människan har sin fria vilja så betyder det också att ni själva måste bestämma er, och ni själva måste ta det avgörande steget framåt. Det är ingen som kommer att tvinga er, och det är ingen som kan göra det åt er. Om ni väljer att stanna kvar i det gamla, de gamla tankesätten och tankebanorna, om ni vägrar att förändra er, er livsstil och värderingar, om ni inte vill höja huvudet och se vad som håller på att ske – så behöver ni inte göra det heller. Ingen kommer att tvinga er, men det kan bli smärtsamt. Förändring och transformation är smärtsamt, men det är en del av utvecklingen.

 

Betänk den potential ni har. Betänk att ni är medaktörer, ni är gudomliga skapare. Det är inte jag som skapar er framtid, det är ni själva. Ni har en fantastisk gåva som väldigt få själar har i ert Kosmos. Ni kan förena ande och materia inuti era energikroppar. Ni kan bli ett med kärlekskraften och fungera som kraftfulla kanaler för kärleksenergin. Ni kan hela, ni kan skapa mirakel. Genom att visualisera, genom att utvidga era medvetanden, genom att höja era frekvenser, så kan ni skapa mirakel. Genom att genom att jorda er, och förena ande med materia och därigenom expandera er kärlekskraft – så kan ni manifestera den verkligheten ni vill skapa. Ni är era egna gudar och gudinnor.

 

Jorden är på väg att inträda i en högre dimension med högre energifrekvenser, och människan följer med. För att kunna göra det måste ni lämna det gamla bakom er. Ni måste ta er igenom den stora reningsprocessen. Ni måste kasta av er er karma, det är förutbestämt. Ni har er egen fria vilja. Ingen kan tvinga er, och det kommer heller ingen att göra. Ni väljer själva er väg, hur den kommer att se ut, och ni väljer själva om ni vill göra det svårt eller lätt för er. Ni kan ta en omväg, det går alldeles utmärkt, för jag fortsätter att vänta på er här i all evighet. Jag har all tid i världen eftersom tiden inte finns. Jag är Evigheten, och en dag så kommer ni komma tillbaka till Mig och vi kommer att återförenas i den Kosmiska Vita Elden.

 ~ Samhället ni skapat på Jorden ~

Varför tror ni att det finns så mycket lidande på Jorden idag? Varför är det så många människor som svälter? Varför utsätts så många för övergrepp? Varför finns det så mycket krig, förtryck och ond bråd död på Jorden idag? Varför förstör ni er jord och plågar djuren, och utrotar det viktigaste av allt ni har – er vackra natur? Varför smutsar ni ner ert vatten? Det beror på de inre konflikter som mänskligheten bär på som fängslar henne. Det beror på det dualistiska tänkandet, med uppdelandet i ont och gott. Det beror på konflikttänkandet, som bygger på föreställningen om verkligheten som en kamp som måste utkämpas varje dag, där “den enes bröd är den andres död”, och “min framgång bygger på andras undergång”. Det beror på föreställningen om att ni lider av brist på det goda och att en människa måste roffa åt sig så mycket hon kan för att inte själv gå under, och att egoism är en förutsättning för överlevnad.

 

Det här konflikt- och bristtänkande har skapat en värld av konflikt och brist. Det har skapat en värld av överflöd för några få. En överproduktion av prylar, mat och kläder som slängs bort och skapar stora sopberg medan resten av världen lider och svälter. Det finns nog för alla på Jorden. Det finns ingen brist. Bristen är en illusion. Genom att hamstra, genom att lagra, genom att spara och låna ut med ränta så har ni skapat ett samhälle där några få roffar åt sig på den stora massans bekostnad, med stora klyftor mellan fattiga och rika. Ni har byggt upp en värld där ni måste kämpa för er överlevnad, och de som inte kämpar faller genom springorna och förgås. Ni har skapat en värld där det inte finns utrymme för medmänsklighet, samarbete, generositet och empati. En värld fylld av regleringar, föreskrifter, och order, som bygger på kontroll och makt. 

 

Ni har skapat era egna fängelser, och precis på samma sätt som ni skapat era egna fängelser kan ni också riva ner dem. Riva ner alla murar av illusioner, av måsten och kamptänkande, för ni behöver inte allt det där. Det är tankekonstruktioner som ni kan göra er av med genom helandet. Riv alla murar av rädsla för brist. Riv alla murar av rädsla för andra människor, rädsla för att bli utelämnad, att bli utstött. Riv alla murar av era känslor av otillräcklighet och kärleksbrist. Ni är tillräckliga. Jag säger er: ni är fantastiska. Jag älskar er ovillkorligt för allt det ni är. Ni söker den villkorslösa kärleken. Den finns där inom er. Det är jag, lågan i era bröstkorgar. Jag finns alltid här hos er.

 

Konflikt- och bristtänkande har skapat en kvalfylld värld. Människan på Jorden har långa tider varit rädda för Helvetet. Men ni ska veta att det finns inget helvete förutom det ni har skapat åt er själva på Jorden. Livet behöver inte vara på det sättet. Ni kan skapa en annorlunda värld, en ny värld, ett paradis. Ett paradis som bygger på samarbete, solidaritet, empati, kärlek, tillit, kreativitet, frihet och generositet.

~ Begär och missbruk ~

Det finns nog så det räcker åt alla. Det finns nog för alla människors behov på Jorden, däremot inte för alla människor begär, som Gandhi en gång sa. Jag ser hur ni samlar era prylar på hög, hur ni handlar och handlar och handlar, hur ni fyller det svarta hålet i ert inre med saker. Ni begär mat, saker, alkohol, droger, relationer, sex, spel, TV, Internet… Det finns många saker att missbruka i världen idag. Det finns många olika överlevnadsstrategier att använda sig av för att stilla sin inre sorg och sin inre smärta. Jag ser er smärta och jag lider med er. Men ni ska veta att hur mycket saker ni än köper, hur mycket trygghet ni än försöker skapa genom er yttre materiella verklighet – genom nyrenoverade kök, genom mat, genom kläder, droger, nya tröjor, nya skor, ny bil – så finns det inget i den materiella verkligheten som på riktigt kan stilla er hunger. Det finns ingenting där som kan döva och få er smärta att försvinna på allvar. Det är illusioner. Begär fungerar på det sättet, att ju mer man begär, desto större blir begären. De växer och växer och växer. Först renoverar man köket, sen vardagsrummet, sen sovrummen, sen köper man ett större hus, sen köper man en större bil, sen köper man en större sommarstuga, och så håller det på. Det tar aldrig slut. Det är begärets mekanism. Det finns inget stopp, eftersom smärtan man försöker döva genom att handla, eller genom att renovera, eller att äta, inte försvinner.

 

Jag skulle vilja råda er att uppmärksamma er inre smärta. Ta en ordentlig titt i spegelbilden och fråga er “Vad är det jag söker efter? Vad är det jag saknar? Vad är det jag egentligen vill ha? Varför är jag aldrig nöjd?” Jag skulle allra ödmjukast vilja bidra med ett svar på den frågan. Ni längtar Hem. Ni längtar hem till Mig. Det är det som är er inre smärta. Någonstans innerst inne så bär ni på vetskapen om vad det innebär att vara en del av det Gudomliga Alltet, att vara ett med den Kosmiska Elden, att vara fulländad. Ni känner er avklippta, isolerade, utestängda, och jag säger er: det behöver ni inte vara. Jag har aldrig någonsin vänt min rygg åt er. Jag har alltid funnits här, och jag väntar på er. Jag kan vänta precis så länge som det behövs tills ni väljer attåterigen  öppna er för Mig.

 

 

~ Öppna porten i era hjärtan ~

Jag har här en nyckel i min hand, som jag ger alla er som är här. Jag ger er varsin nyckel. Ta den. Det är nyckeln till porten in till era hjärtan, där er inre låga brinner. Det är kanalen, kontakten med Mig. Ta nyckeln och lås upp porten och aktivera er inre låga, få den att expandera. Riv alla murar som ni bär på, frigör er från era inre begränsningar, frigör er från era rädslor – från de negativa tankarna. Frigör er från alla “det går inte, jag kan inte.” Expandera era själar. Väx, och bli till de gudomliga varelser ni egentligen är. Aktivera er potential, er gudomliga potential. Det är dags för er människor att äntligen lära er att flyga igen.

Det betyder inte att ni ska vända ryggen till den materiella verkligheten. Det betyder inte att man måste gå och sätta sig i en grotta någonstans. Det är inte alls så det är. Det handlar om att leva era liv med era fullständiga potential precis där ni befinner er just här och just nu i er fysiska verklighet. Men att tillföra alla de extra dimensioner, att bli ett med hela skapelsen, att bli ett med hela oändligheten – och få det mångdimensionella tänkandet och seendet. Att kunna se bortom den fysiska verkligheten och se att det finns så mycket mer där ute, bortom de ni kan se och ta på i den tredje dimensionen. Det finns så mycket mer, och ni kan använda er av den gudomliga kunskapen som ni alla besitter innerst inne för att expandera och bli fantastiska magnifika gudomliga själar, medskapare och av den gudomliga skapelsen på Jorden. Ni kan skapa ett paradis på Jorden där det finns nog av allt, ni kan skapa ett överflöd av allt för alla.

 

Människor som expanderar sina hjärtchakran, människor som är i kontakt med sin högsta gudomlighet, människor som är i kontakt med sitt högre jag och sin inre sanning – släpper taget om begären helt naturligt för de slutar då att fylla sin funktion. Det kommer inte att vara intressant längre att behöva konkurrera med andra, utan det kommer att bli naturligt att älska och att hjälpa varandra. Den Gudomliga Människan med det utvidgade medvetandet väljer samarbete, överflöd och kärlek framför konflikt, brist och krig. Det är detta som det här kvantsprånget handlar om. Det är det som människans hopp upp i den femte dimensionen tillsammans med Jorden handlar om.

 

 
~ Intensifieringen av Lagen om Orsak och Verkan ~

Det kommer inte längre att finnas utrymme för människor på Jorden som lever i enlighet med det gamla tänkandet. Successivt kommer det tankesättet att bytas ut och plats kommer att ges för den Nya Människan. Lagen om Orsak och Verkan är en av grundpelarna för allt levande liv och all död i Kosmos. De kosmiska livs– och dödsprocesserna som avlöser varandra utgår från den här lagen. Det betyder att det man sänder ut får man också tillbaka. Om man sänder ut kärlek så får man kärlek tillbaka, och om man sänder ut konflikt– och bristtänkande så är det också det man får tillbaka. I och med Jordens frekvenshöjning och övergången till den 5:e dimensionen så kommer Lagen om Orsak och Verkan att bli ännu starkare, och ännu kraftfullare, och den kommer att manifestera sig med ännu större kraft och hastighet på Jorden. Det vill säga: allt det som ni gör mot varandra, all den energi ni sänder ut i era ord, tankar och livsval kommer att komma tillbaka till er själva. Det kommer alltså inte vara möjligt för människan på Jorden att överleva om hon inte väljer kärleken. Kärleken kommer att vara det enda möjliga valet för överlevnad.

 

Hela den samhällsstruktur som finns idag kommer att rasa, och bytas ut mot nya. Det beror på övergången till den 5:e dimensionen, och att Lagen om Orsak och Verkan stärks, eftersom de som sänder ut girighet och konflikttänkande får girighet och konflikttänkande tillbaka. Alla destruktiva energier bemöts med destruktivitet. Det gör att hela systemet kommer att kollapsa inifrån. För att någonting nytt ska kunna byggas upp måste först det gamla raseras för att ge plats för det nya. 

 

 

~ Den inre rösten ~

Jag förstår att det kan verka oroväckande och svårt, och det är en utmaning för mänskligheten, men det är inte en omöjlig utmaning. Det ger er fantastiska möjligheter att skapa något nytt, att skapa början till en ny värld. Ni har potentialen och möjligheten att skapa den Nya Världen.

 

Alla ni människor som lever på Jorden idag har valt att inkarnera just här och just nu, i övergången till den Nya Tidsåldern av en alldeles särskild anledning. Ni har valt att vara med och bygga upp denna nya värld. Ni bär alla på särskilda gåvor. Ni har alla en särskild uppgift att fylla i den här processen, och det gäller för er alla att ta reda på vad den är. Lyssna inåt, till er egen inre röst. Låt den vägleda er. Allt det jag berättar för er här känner ni egentligen redan till, ni bär redan den gudomliga kunskapen inom er. Ni behöver inte någon annan som talar om för er vad som är rätt och fel. Ni bär på precis all visdom inom er själva. Ni bär på alla svaren inom er själva. Sök i era inre. Det är er egen inre röst som kommer att tala om för er varför ni har kommit och vad som är rätt för just er att göra, och vilken väg just ni ska välja.

 

Människan har ett fritt val. Hon väljer själv precis vad hon vill göra, och vilken väg hon ska gå. Det är en del av er gudomlighet. Ni har själva makten och förmågan att skapa er verklighet och er framtid. Ni är aktörer, ni är inga offer. Ni är aktörer med gudomlig potential. Öppna upp er för den gudomliga potentialen och bli medaktörer i det kosmiska dramat som pågår idag på Jorden, och i Kosmos. Sök i era inre, efter er egen sanning. Sök er egen inre röst.

 

 

~ En meditation – Den Kosmiska Vita Elden 

Öppna upp dörren för kärlekslågan, och känn hur den Kosmiska Elden omfamnar er och omsveper er med sin stilla välsignelse… sin stillhet…  rofylldhet… och kärlek. Ni är nu ett med den Kosmiska Vita Elden… den Högsta Kosmiska Vita Elden… som är en förening av allt mörker och allt ljus i världen. Ni är allomfattande… ni är odödliga… ni är oändliga… ni är ett med Alltet… ni har inga yttre gränser. Känn hur ni vaggas… stilla… fram … och tillbaka. Känn hur ni sjunker ner… i det djupaste nuet… det yttersta av alla Nu… det yttersta varandet. Ni ÄR. Här är ni fullkomligt trygga. Ni omfamnas av kärlek… obegränsad villkorslös kärlek. Allt är precis som det ska vara… och allting kommer att bli precis just så som det ska bli. Nu är ni ett med Mig. Släpp taget… om all smärta. Hela era inre barn… Ni är fantastiska gudomliga varelser… jag älskar er villkorslöst. Släpp taget… lätta på tyngderna i era ryggsäckar. Låt murarna falla runt er, och känn er egen fullkomlighet. Ni är ett med den Kosmiska Elden… Ni är ett med det Gudomliga… ni är jag… Det finns ingen åtskillnad mellan mig och er… all separation är en illusion. Minns alltid det. Ert innersta väsen är ren kärlek… Ni är jag och jag är ni.

 

 

~ Moder Jord ~ 

Ni hör alla samman med varenda levande varelse på hela Jorden. Ni hör samman med varje människa, varje djur, varje växt. Vörda livet, vörda kärleken, och vörda Jorden. Jorden är er Urmoder. Det är hon som föder er. Det är hon som ger er liv. Utan henne kan ni inte leva. Men Jorden är också beroende av er. Hon behöver er hjälp. Jorden lider av sådana ofattbara plågor. Jag känner djurens smärta. Jag känner växternas lidande. Och jag hör hur Moder Jord kallar på er, bönar och ber er, om att äntligen få upp ögonen för hennes lidande. Moder Jord behöver er hjälp. Nu behöver hon er mer än någonsin tidigare. Nu när de stora vågorna av ljus väller in över Jorden, då behöver hon er hjälp mer än någonsin tidigare. Jorden orkar inte med det energitryck som hon utsätts för genom de stora mängder ljus som sveper in – utan människans hjälp. Det är de som aktiverar naturkatastrofer av olika slag runtomkring på Jorden eftersom trycket är alldeles för stort. Det enda sättet för henne att göra sig av med det trycket är genom att avreagera sig i jordskalv, jordbävningar, flodvågor och så vidare och så vidare. De stora obalanserna på Jorden, runt Jordens kraftplatser, skapar enormt lidande.

 

Naturväsendena på Jorden som är satta till att balanserna energierna orkar inte med sitt arbete längre eftersom människorna inte hjälper till på det sätt som det var tänkt. Människan förorenar Jorden med teknik av olika slag: elektricitet, Gps, Internet, mobilmaster, satelliter… Det här stör ut Jordens naturliga energinätverk som sträcker sig över hela Jorden, och skapar obalanser, och det skapar även obalanser i människornas egna energisystem. De här stora energiobalanserna hos människan är orsaker till den stora andliga, psykiska och fysiska ohälsan som finns här på Jorden idag. Men ni har potentialen att hjälpa Moder att hela sig själv, och det är en del av mänsklighetens uppgift. 

 
~ Den Stora Reningen ~

Människan har glömt bort hur hon ska hela sig själv. Ni har glömt bort hur ni ska balansera er själva genom att få i sig lika mycket kvinnlig som manlig energi, och därigenom hela era blockeringar, inre konflikter och trauman som aktiveras. Det är just precis det som sker i övergången till den Nya Andliga Tidsåldern.

Vågorna av manligt ljus rullar in över Jorden och aktiverar människors karma, alla energiblockeringar, inre konflikter och trauman som de bär på, allt det som mänskligheten har lagrat. Varje enskild människa bär lagrade minnen inom sig från hennes tidigare inkarnationer. Allting finns kvar, allting bär ni omkring på i era ryggsäckar. Det påverkar er, och alla blockeringar aktiveras i form av rädslor och begränsningar. Allt detta håller nu på att komma upp till ytan för att aktiveras i och med den stora frekvenshöjningen som sker på Jorden. Det gör att människan kommer att få möta alla de rädslor och alla de inre konflikter hon bär på gång på gång på gång, tills hon löst upp dem. Energierna gör att alla inre konflikter och trauman ställs på sin spets. Det vill säga: man drar åt sig precis just det man försöker undvika. De trauman man bär inom sig från tidigare liv, och som man inte löst upp och försonats med kommer att återaktiveras på det yttre planet och man kommer att ställas inför samma dilemma eller konflikt om och om igen tills man helat konflikten och helat traumat.

Det här växer sig allt starkare bland människorna på Jorden. Ju känsligare och ju mer öppen man är för andlig utveckling och energier, desto kraftigare upplever man det här. Ju mer energierna och frekvenshöjningen slår igenom, desto fler kommer alla att känna av det, tills alla på Jorden kommer känna av det. Även detta är en orsak till ohälsan på Jorden idag, att så många människor mår så dåligt, och lider av en stor mängd olika symptom och ohälsa som man inte ens har namn på. Grundorsaken är densamma. Det är det här som brukar kallas för “Den Stora Reningen”, det vill säga att människan får alla inre obalanser och orenheter aktiverade för att slutligen kunna rena dem.

 

Det finns inga pengar, murar, eller vapen som kan skydda människan från den här förändringsprocessen, den här transformationen av det mänskliga medvetandet. Alla kommer att möta den, rik som fattig, “hög” som “låg”. Ingenting kan göras för att stoppa upp processen. För vissa går det snabbare medan för andra tar det längre tid. Men alla kommer dras med i det Gudomliga Flödet av energier som väller in över Jorden.

 

 

~ Öppnandet till portarna till Jordens inre ~

I övergången till den Nya Andliga Tidsåldern så kommer portarna till Jordens inre på kraftplatserna runt omkring Jorden att öppnas upp, och den kvinnliga röda energin kommer att strömma upp ur Jordens inre till Jordens yta i väldigt, väldigt stora mängder. Det kommer att bli en kraftfull helandeprocess där alla Jordens obalanser rensas ut och helas, och där resterande av Jordens och mänsklighetens karma kommer rensas ut. Detta är kulmineringen av Den Stora Reningen. Allt det ljus som väller in kommer att mötas upp av “mörkret”, den “Kvinnliga Röda Elden” som finns i Jordens inre. Ljuset och mörkret kommer att mötas. Ande och materia kommer att mötas och förenas och bli till den Högsta Gudomliga Kärlekskraften i övergången till den 5:edimensionen. Det är det som är övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och födelsen av den Gudomliga Människan, den som vi all bär på i våra inre. Jag är ett med er och ni är ett med mig.

För att Jorden ska klara av den enorma mängd energi som kommer att strömma upp ur Jordens inre så behöver hon er hjälp att balanser energierna, annars så orkar hon inte. Kraftplatserna är på så många ställen på Jorden helt blockerade och kan inte öppnas upp och aktiveras. Det här gör att hon utsätts för enormt tyck, och det är detta tryck som riskerar att orsaka naturkatastrofer av olika slag. Det är därför människan måste hjälpa till, och det är er största uppgift och utmaning att hjälpa Moder Jord i helandeprocessen.

 

 

~ Lyftandet av Jordens kosmiska karantän ~

Hela galaxen följer med spänning vad som sker på Jorden idag. Era kosmiska vänner deltar och försöker hjälpa er på bästa sätt. Ni ska veta att de gör mycket för er, och de har räddat er många gånger ur svåra situationer när människan själv inte har tagit tillvara och arbetat med Jordens energier då det uppstått obalanser. Ni har skickat mycket destruktiv och obalanserad energi rakt ut i Kosmos, genom er kärnkraft och era atomvapenprovsprängningar. Det här är direkt livsfarliga saker, som utgör en väldigt, väldigt stor risk för mänskligheten och för Jorden, det ska ni veta. Mänskligheten är på väg att frigöra sig från den karantän hon befunnit sig i gentemot resten av Kosmos under lång tid. Det vill säga ni har inte haft kontakt med de andra civilisationer som finns i er galax och andra delar av ert Kosmos, utan ni har i mångt och mycket hållits isolerade från dem. Det beror helt enkelt på att ni inte ansetts vara redo för den kontakten. Den här karantänen kommer i övergången till den 5:e dimensionen att brytas. Ni kommer få att stifta bekantskap med andra civilisationer. Ni kommer få besök, utbyte kommer att ske, och samarbete kommer att utvecklas.

 

En sak ska ni veta. Det finns en kosmisk visdom och kunskap som ni en dag kommer att få del av. Det finns oändliga resurser av energier. Det finns kunskap om hur ni kan transportera er till andra sidan Kosmos, hur ni kan resa bortom tid och rum. Det finns en mängd oändlig kunskap som ni en dag kommer att få ta del av här på Jorden. Men det kommer inte att ske förrän ni är redo för det, förrän ni slutar kriga med varandra, förrän ni har skapat fred och rättvisa på Jorden, förrän ni har slutat förgifta er själva och utsätta er själva och resten av Kosmos för fara genom kärnkraft, atomvapenprovsprängningar och andra liknande experiment. Ni kommer inte att få del av den kosmiska kunskapen och visdomen förrän ni är redo för det.

Jag vill på det här sättet att uppmana er att se de oändliga möjligheter som finns framför er, och den storslagna framtid som Jorden går till mötes. Ni är nu redo att ta det avgörande steget in i den Nya Andliga Tidsåldern, men ni måste fatta beslutet själva. Ni måste medvetet påbörja processen inom er själva och den andliga transformation som medföljer. Hela er själva, genom att kanalisera energi från Jordens inre, genom att kanalisera den Kvinnliga Röda Elden – för att balansera era manliga och kvinnliga energier. På så sätt bränner och renar ni er karma med den manliga och kvinnliga energin. Det är det som är vägen genom Mörkret till Ljuset. Det är det som är vägen till medvetandeutvidgning, vägen till upplysning. Ni är nu redo att på allvar påbörja den resan.

 

 

~ Släpp era fördomar om andlig transformation ~ 

Vissa av er kan nu ta stora kliv redan i det här livet. Andlig transformation finns tillgänglig för er alla som sitter här idag, och alla människor på Jorden. Men för några stycken av de som lever på Jorden idag finns möjlighet att nå andlig upplysning redan i det här livet. Detta beror på att energierna är så fruktansvärt starka och potenta att de av er som är redo kan uppnå det här och nu. Det gäller några av er, några själar ev er som lever på Jorden idag.

 

Ni ska inte vara rädda för andlig utveckling och andlig transformation. Jag skulle vilja ber er att ta itu med de fördomar ni har om andlig utveckling. Andlig utveckling handlar inte om att sitta i grotta någonstans i resten av era liv, att ge upp det vanliga livet. Det handlar absolut inte om det. Ni behöver absolut inte ge upp familj eller allt det som hör till ett mänskligt vardagligt liv. När människan expanderar sin själ och bli ett med alltet, blir allomfattande, och blir ett med Den Högsta Gudomliga Kärlekskraften, så görs allt man gör i Kärlekens namn. Det handlar om att expandera sina potentialer, att bli medskapare av verkligheten, att kunna visualisera och manifestera sin egen verklighet och skapa det paradiset som vi talar om, i vardagen. Det betyder inte att man inte kan ha familj, barn eller ett sexualliv. Det betyder inte att man inte kan leva ett liv som alla andra. Du kan ha det liv du vill ha. Det finns inga sådana regler och föreskrifter, det är illusioner. Den upplyste lever bland människorna. Den upplyste lever ett vanligt liv och står med båda fötterna på jorden.

 

Jag står kvar här och jag väntar på er. Tålmodigt och kärleksfullt. Jag har alltid väntat på er och jag kommer alltid att göra det. Jag älskar er. Ni är mina barn. Om ni vill mig något så finns jag alltid där för er, varje dag, varje sekund, i varje ögonblick så finns jag där innanför era ögonlock, i era hjärtan. Behöver ni min hjälp är det bara att ropa, be om den hjälp ni behöver. Jag finns alltid närvarande hos er. När ni känner kärleken i era hjärtan så vet ni att det är en hälsning från Mig. Då tar jag mig uttryck genom er. Jag älskar er. Mitt älskade människobarn. Tack.