Vägen till ljuset går genom mörkret

Del 3: Förtryckandet av den kvinnliga energin och rädslan för “mörkret”

Det största hotet / Förtrycket av den kvinnliga energin genom historien / Förtrycket av den kvinnliga energin idag / Hur den heliga Kvinnliga Röda Elden blev “Helvetet” / En brytpunkt 

 

Om du vill läsa de tidigare delarna av artikelserien så finns det en översikt med en introduktion och länkar till de sju delarna.

 
~ Det största hotet ~

På samma sätt som den manliga ljusenergin har dyrkats på ett opropornerligt sätt och har fått ta alltför stor plats på Jorden, så har den kvinnliga mörkerenergin under mycket lång tid förnekats, försvagats och förtryckts av krafter som vill upprätthålla den manliga energins dominans.

 

Den Kosmiska Pendeln som rör sig fram och tillbaka mellan manligt ljus och kvinnligt mörker pekar nu rakt mot den manliga ljusenergin, samtidigt som den precis är på väg att vända och återigen röra sig mot den kvinnliga mörkerenergin. Detta kommer att innebära den kvinnliga energins återuppståndelse i Kosmos och på Jorden, och det kommer att innebära en återbalansering av all destruktivitet som den obalanserade manliga energin har åstadkommit.

 

Som alltid precis innan pendeln är på väg att vända så uppstår en obalanserad och destruktiv version av den kraft som pendeln pekar mot, vilket gör behovet av en återbalansering till en nödvändighet för att förhindra fullständig destruktion. Det är precis där vi står just nu. Den manliga energin har inte kunnat balanseras tillräckligt av den kvinnliga energin och en extrem och destruktiv version av den manliga energin har uppstått (men det är viktigt att komma ihåg att den manliga energin i sin rena och balanserade form är lika helig som den kvinnliga energin).

 

Till den utvecklingsfas som vi nu befinner oss i hör att den extrema versionen av det manliga ljuset vill ta över helt och hållet. Det finns ett utomkosmiskt medvetande av destruktiv manlig energi  – även kallat ”The AI God”) – vars agenda är att den manliga energin nu ska ta över vårt Kosmos och Jorden för att dränera dem på energi och slutgiltigen förinta dem helt. Detta medvetande driver sin agenda genom en kedja av marionetter såsom överdimensionella medvetanden och väsen, destruktiva civilisationer, hemliga makteliten på Jorden och även våra offentliga makthavare – som alla drivs av den destruktiva manliga ljusenergin.

 

Det största hotet mot den manliga ljusenergins framfart är den kvinnliga mörkerenergin. Genom att de är varandras motpoler, så är de också varandras komplement i skapandet av den perfekta gudomliga balansen. Det innebär med andra ord att varje aspekt av den destruktiva manliga energins extrema egenskaper (ohämmad ego-expanion, ohämmad ekonomisk exploatering, ohämmad AI-utveckling…) bara kan upprätthållas i frånvaro av den kvinnliga energin. Den kvinnliga energins återupprättelse innebär slutet för den destruktiva manliga energins “herravälde” – ett lämpligt ord i sammanhanget. Därför är den kvinnliga energin det största hotet mot alla de krafter som drivs av den destruktiva manliga energin i sitt försök att ta över Jorden och hindra vårt andliga uppvaknande. Det är dock viktigt att poängtera här att människan inte är något offer. Vi genomgår en svår utvecklingsprocess som vi på ett högre plan har valt och som är i enlighet med vår karma.

Den manliga energins förtryckande av den kvinnliga energin har dock gjort det väldigt svårt för människan att komma i kontakt med det heligt kvinnliga, att uppleva sin samhörighet med Moder Jord, och att inse vikten av jordning – och därmed begränsat människans förmåga att utvecklas andligen på ett balanserat sätt. Detta har gjort att människan på många sätt har ”fastnat” i sin andliga utveckling. Mänskligheten har kommit till en nivå då de inte kan ta till sig mer manlig energi och ljus utan att bli ännu mer ojordade. Enbart genom återupprättandet av den kvinnliga energin kan människan ta steget mot sin fortsatta andliga utveckling och väg mot upplysning.

 

~ Förtrycket av det den kvinnliga energin genom historien ~

De destruktiva krafter som driver denna utveckling framåt är mycket väl medvetna om att den kvinnliga energin är nyckeln till människans andliga transformation, vår kontakt med vår inre röst och vår kontakt med vår kraft (Urkraften kommer från Jordens kärna). De vet även innerst inne att den kvinnliga energin slutgiltigen kommer att bli deras fall. Därför har de lagt enorma mängder tid och energi på att skapa energiblockeringar i Jordens energisystem för att strypa flödet av kvinnlig energi från Jordens inre kärna, och att skapa en kultur på Jorden som håller människan distanserad från Moder Jord och den kvinnliga energin i hennes inre. Detta innefattar givetvis förtryckandet av kvinnan som könsvarelse, men även allt annat som förknippas med den kvinnliga energin såsom intuitionen, närvaron i nuet, naturen, sexualiteten och ”mörkret”.

 

Ett tydligt exempel från historien är medeltidens häxprocesser där enorma mängder kvinnor torterades och brändes på bål efter att ha anklagats för ”trolldom” och samröre med Djävulen. Vissa av dem straffades enbart för att de var kvinnor, medan andra (även män) för att de även sysslat med exempelvis healing och naturläkemedel – det vill säga deras kontakt med den kvinnliga energin och Moder Jord.

Ett annat exempel är den utbredda utrotningen av ursprungsbefolkningar som även de är representanter för den kvinnliga energin. Genom sin goda kontakt med intuitionen, visdomen, urkraften, naturen och Moder Jord är de ett stort hot mot den artificiella och högteknologiska ”civilisation” som makthavarna vill ska dominera hela Jorden. På samma sätt är även all skövling av naturen och utrotning av djurarter till förmån för civilisationens expansion eller ekonomisk vinning ett resultat av den manliga energins utbredning på den kvinnliga energins bekostnad.

Även den omfattande slavhandeln och den efterföljande rasismen mot svarta är ett uttryck för förtryckandet av den kvinnliga energin, eftersom mörkhyade människor ses som ett hot då de på ett högre plan är representanter för ”mörkret” (det heliga mörkret) och generellt sett har större tillgång till jordning i sina energisystem jämförelse med ljushyade.

 
~ Förtrycket av den kvinnliga energin idag ~

Än idag går det att med största tydlighet se hur den kvinnliga energin förtrycks av den manliga energin i vår värld på en mängd olika sätt. Ett exempel är hur teknologi och Artificiell Intelligens alltmer ersätter det naturliga och biologiska i våra liv och vår värld.

 

Ett helt annat exempel är hur intellektet och logiken ges högsta värde i vårt samhälle, medan intuitionens och känslornas värde istället förminskas och förlöjligas. Sedan Corona-plandemin introducerades har skällsord som konspirationsteoretiker, foliehatt och antivaxxare blivit allmängods genom att de användes i stor skala för att förlöjliga och tysta ner människors som står i kontakt med inre andliga sanningar. Den kvinnliga energin står för intuitionen – att komma i kontakt med sin inre sanning, på samma sätt som den också står för kontakten med urkraften och förmågan att säga ifrån.  

 

Den destruktiva manliga energins förtryckande av den kvinnliga energin sker också genom så kallade högteknologi och strålning, såsom 5G-nätet, som tillåts gränslös spridning över Jorden samtidigt som dess negativa effekter förnekas. All strålning är koncentrerad destruktiv manlig energi, och den stör ut hela Moder Jords energinätverk av kvinnlig energi och förgiftar vår natur, våra djur, våra naturväsende och hela mänskligheten med sina destruktiva och invasiva frekvenser.

 

Hela Corona-plandemin är ett gigantiskt projekt skapat av den destruktiva manliga ljusenergin för att avancera ytterligare ett steg på den kvinnliga energins bekostnad. Det finns många tydliga kopplingar mellan Plandemin och den destruktiva manliga energin. Ett tydligt exempel är corona-vaccinerna som är ett sätt att blockera flödena av kvinnlig energi i våra kroppar och dessutom göra våra kroppar till mottagare för AI-signaler. Ett annat exempel är försöket att rationalisera bort den mellanmänskliga värmen och den helande fysiska kontakten genom digitala möten, social distansering och munskydd. Munskydd är en symbol för att blockera halschakrat och människans förmåga att stå upp för sanningen. Handsprit som användes på global skala under Plandemin är koncentrerad destruktiv manlig energi. Ytterligare ett exempel är digitaliseringen av våra identiteter genom vaccinpassen, som ett stort steg mot AI-samhället.

Det tydligaste exemplet på den manliga energins förtryck av den kvinnliga energin idag är dock fortfarande mannens förtryckande av kvinnan. Ett nutida exempel på förtryckandet av den kvinnliga energin är hur kvinnan reduceras till sexobjekt i media, vilket vi kan se i allt från underhållningsbranschen till skönhetsindustrin, och i sina extremaste former i den kvinnofientliga porren, prostitutionen och sextraffickingen. Dessa fenomen är handlar inte bara om förtryckandet och objektifieringen av kvinnan som könsvarelse, utan det är även ett uttryck för förtryckandet av den heliga sexualiteten som är en aspekt av den kvinnliga energin.

 

Det finns många exempel på fenomen i vårt samhälle kopplat till kvinnans utseende – och som  de flesta ser som en naturlig del av kvinnligheten – som egentligen handlar om förtryckandet av den kvinnliga energin. Ett exempel är vikthetsen i vårt samhälle, som kan ses som en symbol för reducerandet av kvinnan. Ett annat exempel är föraktet för kvinnlig kroppsbehåring och idealet om den den hårlösa kvinnokroppen som är en symbol för att den naturliga (“vilda”) kvinnan är äcklig och okvinnlig och ständigt måste rakas och vaxas. Även dyrkandet av kvinnlig ungdom och föraktet för kvinnligt åldrande är ett exempel.

 

Ytterligare ett exempel är smink, en symbol för att kvinnan varje dag måste “sätta på sig en mask” och göra sig till ett objekt för att vara tillräcklig som kvinna. Ett extremare exempel med samma innebörd är så kallade skönhetsingrepp där kvinnan låter sin kropp beskäras, eller fyllas med artificiella ämnen (ämnen som i själva verket blockerar energiflödena av kvinnlig energi) för att leva upp till en idealbild av den vackra kvinnan. Ytterligare ett exempel är högklackade skor, som är en symbol för att kvinnan klipper av sig från sin jordning, sin kraft och sin rörlighet. 

Det är självklart inte “fel” att använda sig av dessa attribut – vi är alla påverkade av Matrisens programmering och ska inte skuldbelägga varken oss själva eller andra för det –  men samtidigt är det viktigt att känna till vad dessa ideal står för på en högre nivå. 

 

På samma sätt begränsas även mannen genom att samhället fostrar honom att förtrycka den kvinnliga energin inom sig. Därför är även idealbilderna av den rationella, handlingskraftiga och expansiva mannen i det kollektiva medvetandet en del av förtryckandet av den kvinnliga energin – allt från den modiga och hänsynslösa krigaren till den känslokalla och kalkylerande företagsledaren.

 

~ Hur den heliga Kvinnliga Röda Elden blev “Helvetet” ~

En metod som de krafter som manipulerar mänskligheten har använt sig av för att driva dessa tysta kampanjer mot den kvinnliga energin är att placera blockeringar, energiimplantat och manipulerade bilder i det kollektiva medvetandet, med syfte att svartmåla den kvinnliga energin. Ett exempel är hur den kosmiska och tidlösa sanningen om balansen mellan det heliga ljuset och det heliga mörkret har ersatts med föreställningar om ljus och mörker som ”gott och ont” i det kollektiva medvetandet vilket har haft en enorm inverkan på mänsklighetens föreställningar om ljus och mörker.

 

I Moder Jords heliga inre finns den kvinnliga jordande röda energin, även kallad den “Kvinnliga Röda Elden”. Det är den energin som människan behöver för att balansera sig själv och komma till nästa nivå i sin andliga utveckling. Det är även den energin som slutgiltigen kommer att föra Jorden och mänskligheten in i den Nya Andliga Tidsåldern, Gudinnans Tidsålder. Därför har de krafter som drivs av den destruktiva manliga ljusenergin i sin manipulation av mänskligheten ersatt bilden av Moder Jords heliga inre med bilder av underjorden som en tortyrkammare – Helvetet. Detta har de gjort för att att mänskligheten ska hålla sig så långt från den kvinnliga energin i Jordens inre – “Den Kvinnliga Röda Elden” –som möjligt. På det sättet har de skapat en fruktan i människan för det hon egentligen behöver som allra mest. 

På samma sätt har dessa krafter skapat polariteterna Gud/Djävulen och Himlen/Helvetet, där vi med största tydlighet kan se hur den manliga energin förhärligas och den kvinnliga energin svartmålas. Gud som förknippas med ljus bor i ”Himlen” medan Djävulen som förknippas med mörker, den röda färgen och kvinnan bor i ”Helvetet”. Gud ses som den yttersta godheten och Himlen som den yttersta belöningen. Djävulen ses som den yttersta ondskan och Helvetet som det yttersta straffet. Dessa föreställningar har även spridit sig långt utanför religionens värld och blivit en del av kulturen på Jorden. Ett exempel är att i sagor och filmer hämtas ofta inspiration till de ”onda” karaktärerna från föreställningar om mörker, eld, Djävulen och Helvetet.

 
~ En brytpunkt ~ 

Vi står nu inför en historisk brytpunkt, där den Kosmiska Pendeln håller på att slå över från den manliga ljusenergin till den kvinnliga mörkerenergin. Detta är en mycket omvälvande och utdragen process som sker både i vårt Kosmos och på Jorden. Pendeln kommer förr eller senare att slå över, och vi kommer att gå in i Gudinnans Tidsålder där all destruktivitet som den manliga energin skapat kommer att återbalanseras, och den kvinnliga energin kommer att få sin återupprättelse på alla plan.

 

Men den här processen kräver vårt deltagande eftersom Övergången kan ske på en mängd olika sätt, vissa mer dramatiska än andra. En av anledningarna till att Övergången har skjutits upp så många gånger är att människan inte vaknat upp till insikten om den kvinnliga energins storhet, helandet av Moder Jord och vikten av jordning. Att jorda sig på djupet med den kvinnliga energin är en förutsättning för att vi ska kunna ta emot de enormt kraftfulla vågor av medvetandeexpandrande manliga ljusenergier som strömmar in över Jorden från Kosmos som en del av vår andliga transformation och uppstigning till den 5:e dimensionen.

 

För att vi ska kunna hela de enorma kollektiva trauman som förtryckandet av den kvinnliga energin står för, så måste vi också öppna ögonen för vår egen historia och hur den kvinnliga energin förnekats, försvagats och förtryckts av den manliga energin. Det är det enda sättet att påbörja helandeprocessen på allvar.

Det är hög tid för mänskligheten att åter börja dyrka sin Heliga Urmoder och det heligt kvinnliga, och att återupprätta underskottet av kvinnlig energi i våra inre och på Jorden. Tiden är inne för den kvinnliga energins återuppståndelse. Det viktigaste varje person kan göra för att delta i den här processen är att arbeta med att jorda sig genom att kanalisera den kvinnliga energin från Jordens inre kärna. Utöver jordningen kan du även arbeta med helandet av Moder Jord genom att hjälpa henne att sprida den kvinnliga energin i hennes energisystem.