Vägen till Ljuset går genom Mörkret

Del 4: Överskottet av manlig ljusenergi i den andliga rörelsen

 

Ljusfokuset i den andliga rörelsen / Den avgörande skillnaden mellan ”ljus och ”ljus” / Bristen på jordning i kanaliserade budskap / “Ljushealing” och “mörkerhealing” / ”Ljusvarelser” och ”mörkervarelser” / Ljusarbete med det Heliga Mörkret

 

Om du vill läsa de tidigare delarna av artikelserien så finns det en översikt med en introduktion och länkar till de sju delarna.

~ Ljusfokuset i den andliga rörelsen ~

Det är viktigt att förstå att överskottet av manlig ljusenergi som finns i hela vårt samhälle även råder hos ljusarbetare, och genomsyrar hela den andliga rörelsen, med vissa undantag. Ett symptom är det stora fokuset på fysiska datum och ständigt nya ytliga ”uppdateringar” om ”energisituationen”, det politiska läget och nya datum, vilket snarare distraherar från den inre utvecklingen och närvaron i nuet

 

Ett annat symptom är de ojordade och manipulerade budskapen som människor tar till sig, med en falsk försäkran om att vår uppstigning skulle ske utifrån och automatiskt – istället för sanningen om det mångåriga och hårda inre utvecklingsarbetet som krävs. Dessutom har överskottet av manlig energi förstärkt andliga människors egon och bidragit till det oproportionerligt stora fokuset på sociala medier i den andliga rörelsen, som även råder i samhället i stort.

Överskottet av manlig ljusenergi är anledningen till att det är så så stort fokus på budskap från ”ljusvarelser”, att ta emot ”ljushealing” genom kronchakrat,  och att nå ”uppstigning”. Människan behöver både ”ljushealing” och ”mörkerhealing” för att kunna utvecklas på ett balanserat sätt, men idag har vi ett enormt överskott av ljushealing och behöver ”mörkerhealingen” mer än någonsin. Den djupa jordningen är en förutsättning för uppstigningen, och bristen på jordning är en anledning till att Övergången hela tiden skjuts framåt.

 

Det är mycket sällsynt att någon lyfter fram den djupgående jordningen som en nödvändighet. I bästa fall ses ytliga jordningstekniker som ytterligare en metod i mängden att prova på. Det finns förvisso budskap om den kvinnliga energin inom den andliga rörelsen – såsom gudinnedyrkan och dyrkan av det heligt kvinnliga, tantra som en väg till den gudomliga sexualiteten, och schamanism och ursprungsbefolkningars visdom. Men visdomen om den kvinnliga energin och den djupgående jordningen har inte fått i närheten av den uppmärksamhet och upprättelse den förtjänar, ens inom den andliga rörelsen.

 

Föreställningarna om det “bra ljuset” och det “dåliga mörkret”, som är en del av manipulationen av mänskligheten, genomsyrar tyvärr även den andliga rörelsen på Jorden idag. “Ljus” och ”högfrekvent” används som synonymer till gudomlighet och hög andlig utveckling, medan “mörker” och ”lågfrekvent” används som synonymer till destruktivitet och låg andlig utveckling.  Även uttryck som “ljusarbetare”, “ljushealing”, “ljusvarelser”, “ljusa krafter”“ljusa energier” och “den ljusa sidan”  som kämpar mot den gemensamma fienden “MÖRKRET”, förstärker denna missuppfattning.

 
~ Den avgörande skillnaden mellan “ljus” och “ljus” ~

Den högsta formen av gudomlig energi är visserligen en ljusenergi, i våra kanaliseringar kallat för det “Gudomliga Ljuset”. Men det Gudomliga Ljuset består till hälften av manlig ljusenergi och till hälften av kvinnlig mörkerenergi, i den perfekta balansen. 

 

Här utgör tyvärr språket ett stort hinderDet är självklart inget fel i att använda sig av de uttryck och metaforer som finns i vårt språk, men tyvärr skapar begränsningarna i språket missförstånd med allvarliga konsekvenserProblemet är att det Gudomliga Ljuset är av en helt annan frekvens och kvalitet än det manliga ljuset – men vi har inga ord i vårt språk på Jorden för att göra den avgörande skillnaden mellan “ljus” och “ljus”.

 

Skillnaden är att det manliga högfrekventa ljuset saknar det kvinnliga lågfrekventa mörkret, och blir därmed obalanserat och ofullständigt. Ju mindre det balanseras av den kvinnliga energin, detso mer extremt och destruktivt blir det. I Moder Jord-nätverkets texter använder vi uttrycken “manliga ljuset” respektive “Gudomliga Ljuset” för att skilja på dessa två former av “ljus”, men det är fortfarande en stor utmaning att formulera dessa högre sanningar genom det begränsande språket.

 

Ytterligare en konsekvens av denna språkliga brist är att allt mörker förknippas med ondska och destruktivitet, då det inte finns något naturligt “heligt” mörker i vårt språk, vilket skapar stora missförstånd. När en av de båda energierna går för långt utan sin balanserande motpart så uppstår destruktivitet. I själva verket finns det med andra ord både gudomligt OCH destruktivt ljus, på samma sätt som det finns både gudomligt OCH destruktivt mörker.

 

Om man ska tala om “ondska” så är det obalansen mellan ljuset och mörkret. All den destruktivitet vi ser på Jorden idag kommer antingen från den obalanserade formen av manlig energi eller den obalanserade formen av kvinnlig energi.  Men idag är det i synnerhet den obalanserade, extrema och destruktiva formen av manlig energi som ligger bakom “ondskan” och destruktiviteten på Jorden. Föreställningen om det ”onda mörkret” som det yttersta hotet är egentligen manipulation från den destruktiva manliga energin för att hindra oss att komma i kontakt med det Heliga Mörkret som i själva verket är vår frälsning.

 
~ Bristen på jordning i kanaliseringar ~

De källor till högre andlig undervisning såsom mästare och upplysta civilisationer som velat förmedla budskapet om den kvinnliga energin och jordning till mänskligheten lyckas tyvärr oftast inte lyckats nå fram till medierna som kanaliserar deras budskap. Det beror paradoxalt nog på att de allra flesta andliga budbärare, medier och healers idag tyvärr själva inte är tillräckligt jordade för att kunna ta emot och förmedla budskapet om vikten av jordning. Det har skapat en ”blind fläck” hos ljusarbetare när det gäller budskap om den kvinnliga energin och nödvändigheten av jordning.

 

Dessutom har bristen på jordning gjort att många medier tyvärr blivit mottagliga för manipulation av budskapen som de förmedlar. Den kvinnliga energin står för intuitionen, och utan en tillräcklig nivå av jordning så blockeras intuitionen, och den mediala kanalen blir dessutom mottaglig för orena budskap. Både ”mörkervarelser” och ”ljusvarelser” har under lång tid försökt förmedla budskapet om jordning till mänskligheten, men eftersom de allra flesta medier själva inte är tillräckligt jordade för att kunna förmedla de budskapen, så filtreras de frekvenserna och delarna av budskapet bort när personen kanaliserar.

 

Ett medium kan inte förmedla ett budskap på en frekvens som han eller hon själv inte har uppnått. Mediet måste med andra ord vara ”ett med sitt budskap” för att kunna förmedla det. När Maria kanaliserade informationen om jordningen så fick hon den stegvis i takt med att hon jordade sig på allt djupare nivåer under flera års tid. Nedan följer ett citat från Marias kanalisering av Kaleidos från Plejadiska Rådet om denna “blinda fläck” i kanaliseringar idag.

 

En sak som vi har märkt med väldigt stor tydlighet är att i princip alla kanaliseringar som nu sprids över Jorden, förutom vissa enstaka undantag, så nämns ingenting om vikten av att människor arbetar med sin andliga utveckling och att människan behöver kanalisera Moder Jord-energierna från Jordens inre. Den här kunskapen är näst intill icke-existerande, förutom i era kanaliseringar. Det här är väldigt oroande eftersom det här är det absolut viktigaste budskapet av alla som vi har att förmedla till er. 

 

Det är jordningen, nedkopplandet och intoningen till Jordens inre som är förbindelsen som kommer att skydda er, som kommer att rädda er och som kommer att hjälpa er i er andliga utveckling. Det är det som ni behöver för att kunna klara av att ta emot de starka ljusvågor som nu sprids på Jorden, och för att kunna utvecklas på det sättet som är meningen”

 

Förutom risken för felaktig information i kanaliserade budskap är ett annat kännetecken att budskapen i sig ofta är obalanserade och ensidiga. Ett vanligt exempel idag är att ensidigt och ytligt försäkra om att allt är fantastiskt och går enligt planen (vilket förvisso är sant på en högre nivå) men utan det avgörande budskapet om den kritiska situation vi faktiskt befinner oss i, att vi behöver frigöra oss från Matrisen på djupet, och det nödvändiga inre utvecklingsarbetet vi behöver göra till vår högsta prioritet. 

 

Ytterligare ett tydligt exempel är när budskapen endast handlar om att uppstigningen och Övergången kommer att ske automatiskt genom yttre händelserenergimässiga eller politiska, gärna kopplat till specifika datum – som vaggar in oss i en falsk trygghet av att allt vi behöver göra är att “ta fram popcornen”. Det är djupt ojordat och manipulativt, eftersom det är vårt hårda inre utvecklingsarbete som vi har kommit till Jorden för att utföra, och som slutligen kommer leda fram till uppstigningen (för de som faktiskt är redo) och Övergången.   

 

Här är ytterligare ett citat från Kaleidos, om vikten av jordning för att bli en renare andlig kanal. 

 

“Det absolut viktigaste rådet som jag har att ge till alla medier – och till alla människor som lever på Jorden, eftersom det här är samma oavsett om man är medium eller inte – det absolut enskilt viktigaste du kan göra för att stärka din mediala förmåga är att jorda dig själv och bli ett med Jordens inre. Kanalisera dagligen energi från Jordens inre, den röda kvinnliga energin. Det är den som stärker och utvecklar din intuition och din mediala förmåga, och din förmåga att vara i kontakt med din inre sanning och inre röst.

 

Ju mer jordad du blir, ju mer du kommer i kontakt med den kvinnliga energin, desto starkare kommer din mediala förmåga att bli och desto klarare och renare kommer din mediala kanal att bli, och desto lättare kommer det bli för dig att lära dig att skilja mellan rena och orena budskap. Den kvinnliga energin är lösningen, det är det som är nyckeln till öppnandet av den mediala förmågan på en högre nivå.

 

Medialitet är inte bara något som man antingen har eller inte har, det är inte som en knapp som antingen är av eller på. Det är en förmåga som utvecklas successivt i takt med ens andliga utveckling, som man stärker steg för steg, och där kanalen successivt blir starkare och starkare och renare och renare. Ju mer jordad man är genom Moder Jords kvinnliga energier, desto mer mottaglig blir man för det kosmiska manliga ljuset, och därigenom kan man kombinera de två olika energierna och nå ett högre medvetandetillstånd, och bli en allt starkare och renare medial kanal”.

~ ”Ljushealing” och ”mörkerhealing” ~

Ytterligare ett exempel på överskottet av manlig energi inom den nyandliga världen är att de vanligaste healingteknikerna på Jorden idag främst fokuserar på att hela med kosmiskt ljus som man kanaliserar genom kronchakrat. Även om ursprungssyftet med ljushealing ofta anges vara att hela med det Gudomliga Ljuset (vilket består av hälften manlig och hälften kvinnlig energi), så är det väldigt, väldigt få människor på Jorden idag som är så pass andligt utvecklade och balanserade att de klarar av att sända den exceptionellt höga energifrekvensen som det Gudomliga Ljuset består av, eftersom de själva ofta är ojordade och har en väldigt begränsad tillgång till den kvinnliga energin.

 

När vi kopplar upp oss mot “ljusenergier” och använder oss av “ljushealing” på Jorden idag är det tyvärr främst det manliga ljuset vi får tillgång till, eftersom vi saknar den nödvändiga jordande basen för att kunna ta till oss det Gudomliga Ljuset. Istället blir all form av ljushealing överförande av övervägande manlig energi, vilket givetvis kan vara effektivt, men bara till en viss gräns där mänskligheten står idag. Dessutom riskerar det att förstärka överskottet av manlig energi ytterligare. 

Samma sak gäller healing till Moder Jord, hennes energikropp är precis som människan “elektrifierad” av den manliga energin och behöver hjälp att aktivera den kvinnliga energin i hennes inre. Maria vägleddes flera gånger ut till kraftplatser för att “städa upp” efter att ljusarbetare – med rena intentioner – hade gjort healingceremonier där och dränkt platserna i kosmiskt ljus, vilket tyvärr hade gjort mer skada än det hade hjälpt. 

 

För att kunna arbeta effektivt med ljushealing behöver människan, precis som Moder Jord, först en lång period av ”mörkerhealing” – det vill säga mycket djupgående jordningDärefter kan vi på sikt pendla mellan att hela med det manliga ljuset och det kvinnliga mörkret, för att på det sättet skapa balansen som krävs för att kunna ta emot och förkroppsliga det Gudomliga Ljuset.

 

 

 

~ ”Ljusvarelser” och ”mörkervarelser” ~

Det finns gott om ”ljusvarelser” som kanaliseras och tillbes på Jorden eftersom de flesta medier har stor tillgång till ”ljus”. Men samtidigt lyser budskapen från de heliga ”mörkervarelserna” ofta med sin frånvaro bland medier idag – det vill säga naturväsen, uppstigna mästare och upplysta civilisationer som representerar jordningen, Urkraften och det Heliga Mörkret

 

En vanlig missuppfattning är att varelser som representerar ”mörker” per definition skulle vara ”destruktiva” eller ”onda” – en slags ”kosmisk rasism” – vilket är ytterligare ett skäl till att de har svårt att nå fram till mänskligheten med sina budskap om jordning. Självklart finns det destruktiva mörkerväsen, men det finns även destruktiva ljusväsen som manipulerar oss, och det gäller att släppa sina förutfattade meningar och lära sig tona in sig på vilka frekvenser själen består av. 

 
~ Ljusarbete med det Heliga Mörkret ~

Eftersom det är vi “ljusarbetare” som ska leda vägen in i medvetandehöjningen och den Nya Andliga Tidsåldern – Gudinnans Tidsålder, så är det av högsta vikt att vi vaknar upp till den tidlösa sanningen om balansen mellan den manliga och den kvinnliga energin. Den kvinnliga energin är den felande länken för människans och Jordens energihöjning idag.

 

Om inte vi ljusarbetare kan jorda oss nog för att vara språkrör för det Heliga Mörkret, för “mörkerhealing”, och för heliga “mörkervarelser” – vem ska då vara det? Det är dags att vakna upp till insikten om att en del av vårt “ljusarbete” är att vara Moder Jords och det Heliga Mörkrets tjänare, väktare och språkrör


Nyckeln till det Heliga Mörkret går genom Moder Jord. Hennes inre kärna är källan till kvinnlig energi på Jorden, precis som det finns andra källor över hela Kosmos. Genom att successivt öppna upp för jordningen genom den kvinnliga energin i hennes inre, Moder Jord-healing, så kommer du på sikt att bli allt mer balanserad och få allt större tillgång till kvinnlig energi och de avgörande insikter och energiförändringar som det medför
 

 

Där hög tid för mänskligheten att åter börja dyrka sin Heliga Urmoder och det heligt kvinnliga, och att återupprätta underskottet av kvinnlig energi i våra inre och på Jorden. Tiden är inne för den kvinnliga energins återuppståndelse

 

Det viktigaste första steget du kan göra för att delta i den här processen är att arbeta med att jorda dig genom att kanalisera den kvinnliga energin från Jordens inre kärna. Utöver jordningen kan du även arbeta med helandet av Moder Jord genom att hjälpa henne att sprida den kvinnliga energin i hennes energisystem.

 

 

~

Gå tillbaka till introduktionen av artikelserien eller läs övriga delar: 

 

VÄGEN TILL LJUSET GÅR GENOM MÖRKRET

Del 1: Balansen mellan den manliga ljusenergin och den kvinnliga mörkerenergin

Del 2: Det extrema överskottet av manlig ljusenergi på Jorden

Del 3: Förtryckandet av den kvinnliga energin och rädslan för “mörkret” 

Del 4: Överskottet av manlig ljusenergi inom den andliga rörelsen

Del 5: Den kvinnliga energins och jordningens nyckelroll i övergången till Nya Tidsåldern

Del 6: Instruktioner för att jorda dig med Moder Jord-healing 

Del 7: Påbyggnadstekniker för att förstärka och rikta Moder Jord-healingen