“Varför mänskligheten inte är redo för en offentlig landning”

Även om Maria, som kanaliserade budskapet, tyvärr inte är kvar på det jordiska planet, så har jag (Manne) valt att behålla bakgrundstexten som vi skrev den i samband med att vi släppte kanaliseringen 2012.

 

Bakgrund – Ryktena om en offentlig landning under Olympiska Spelen i London 2012

Maria Bertram är medium och kanaliserar regelbundet vägledning från upplysta civilisationer från den Galaktiska Federationen. Vissa kanaliseringar har vi publicerat genom Moder Jord-nätverket, medan de flesta har varit privat andlig vägledning. Hon uppnått sin rena kanal genom intensivt andligt utvecklingsarbete under flera års tid, huvudsakligen genom daglig djupgående jordning med den kvinnliga energin från Jordens inre.

 

Vi har under åren läst en mängd kanaliseringar från andra civilisationer genom andra medier och upptäckt att informationen inte alltid stämmer överens med våra kanaliseringar, och ibland direkt motsäger våra budskap – trots att budskapen i vissa fall kommer från samma källa. Det som främst skiljer andras kanaliseringar från våra är avsaknaden av djupgående budskap om den inre andliga utvecklingen, och avsaknad av budskap om vikten av jordning – något som våra källor ger högsta vikt i sina budskap. Istället ligger fokuset ofta på förändring genom yttre händelser och datum.

 

Nyligen spreds på Internet ett kanaliserat budskap från upplysta rymdvarelser i Plejadiska Rådet från 27 juli, där de berättar att tiden nu är inne för deras första offentliga landning, och att den kommer att ske den 4 augusti 2012 under OS (Olympiska Spelen) i London. Kanaliseringen har fått stor spridning och uppmärksamhet på Internet och har skapat stora förväntningar, och i efterhand har även flera andra medier som kanaliserar andra upplysta civilisationer också fått information som bekräftade att de planerade en landning under OS den 4 augusti. Vi blev i samband med detta kontaktade av medlemmar i Moder Jord-nätverket som frågade oss hur vi ställde oss till informationen om den påstådda landningen.

 

Budskapet stämde inte överens med våra tidigare budskap från Galaktiska Federationen om den framtida offentliga landningen. När vi läste kanaliseringen kände vi att budskapet var felaktigt, och att kanaliseringen också innehöll annan felaktig information. Däremot kände Maria av det Plejadiska Rådets närvaro i texten, och de kontaktade henne och berättade att de skulle vilja föra ut ett budskap till mänskligheten genom henne. De bekräftade att det stämmer att de har kontaktat mediet i fråga för att vidarebefodra ett budskap, men att budskapet tyvärr blivit filtrerat och manipulerat – och att det inte stämmer att de kommer att landa under OS.

 

Vi genomförde en kanalisering med dem, där de bland annat tar upp orsakerna till att kanaliserade budskap på Jorden ofta blir filtrerade och manipulerade, varför mänskligheten inte är redo för offentliga landningar ännu, och om det nödvändiga arbetet med andlig utveckling inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. I kanaliseringen framkommer också orsaken till varför vi inte genomfört och släppt några nya kanaliseringar på över ett år. Maria har genomgått stora kraftfulla utrensningar som har tagit all hennes tid och energi, men utöver det har hon också känt ett motstånd mot att kanalisera offentlig information, och känt att tiden inte har varit redo för en ny offentlig kanalisering. Detta får sin förklaring i kanaliseringen nedan.

 

I budskapet som Plejadiska Rådet kontaktade oss för att föra ut berättar de att de flesta andra medier på Jorden idag tyvärr inte har lyckats förmedla kanaliserade budskap på ett rent sätt. Därför innebär det en utmaning för oss att publicera denna kanalisering, då vi inte på något sätt vill förminska andra medier, eftersom de alla har en så otroligt viktig uppgift att fylla inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Vi vet hur krävande det är att arbeta som medium, och hur svårt det är att förmedla rena budskap. Men vi måste fokusera på vår livsuppgift och sprida de budskap som det är meningen att vi ska sprida, oavsett vilka budskap som andra medier sprider. Mänskligheten har rätt att få veta vad som verkligen pågår.

Kanaliseringens innehåll

Presentation / Kanaliseringssituationen idag / Kanaliseringsfiltret över Jorden / Varför mänskligheten inte är redo för en offentlig landning / Närvaron av rymdskepp på Jorden / Vad som skulle hända om ni träffade oss innan ni var redo / Orsaker till det manipulerade budskapet om landningen under OS / Rena er kanal med jordningen / De nya ljusvågorna och det ökade behovet av jordning / Den inre energiverkligheten skapar den yttre fysiska verkligheten / Illusionen om tid och besattheten av datum / Det finns inget exakt datum för Övergången / Energiförändringarna kring vintersolståndet 21 december 2012 / Varje civilisation består av unika energier / Rädslan för illasinnade civilisationer / Hela er rädsla med jordningen / Avslutning

 

Kanalisering av Kaleidos från Plejadiska Rådet, genom Maria Bertram, 1 augusti 2012

 

~ Presentation ~

 

Maria börjar med att beskriva personen som kontaktat henne:

 

Det är en människoliknande man, med ett stort, brett, stålande leende. Han har mellanbrunt hår som går ner till öronen, och en lugg som hänger ner över pannan. Han har väldigt intensiva blågröna ögon, och ljus hy. Han säger att han heter ”Kaleidos”. Han har väldigt kraftfulla ljusa manliga ljusenergier i sin aura, blandat med en rödlila kvinnlig energi – vilket bildar en vit energi med inslag av ljusa rödlila nyanser. Han ser nästan självlysande ut, på grund av den otroligt högfrekventa energi han utstrålar. Det känns nästan som om jag skulle få en elektrisk stöt om jag vidrörde honom. Han ler stort mot mig, och jag kan känna den enorma kärlek han utstrålar, som en mild bris som kommer emot mig. Han börjar tala:

 

Vi tillhör det Plejadiska Rådet. Det är en samling av en mängd olika civilisationer som bor i och runt omkring Plejaderna, som tillsammans arbetar för Jordens, mänsklighetens och Kosmos utveckling. Vi har varit engagerade i arbetet med Jorden under eoner av tid. Vi har funnits med er sedan mänsklighetens födelse, och sedan Jordens födelse. Vi är nära besläktade med er. Mänskligheten på Jorden har nära släktband med flertalet människocivilisationer som är medlemmar i vårt Plejadiska Råd. Vi är dessutom en del av den Galaktiska Federationen.

 

– Så ni är människoliknande?

 

Ja, de flesta av oss, men inte alla. Vi företräder en stor grupp från en mängd olika civilisationer som både är mänskliga och icke-mänskliga.

 

– Är det samma variation när det gäller huruvida ni är vad vi skulle kalla ”fysiska” eller ”icke-fysiska”?

 

Ja, det stämmer. Vissa av oss är mer fysiska än andra. Det är en stigande skala. Det går inte att ge några tydliga svar på den frågan, om huruvida vi är fysiska eller icke-fysiska utifrån ert synsätt. Att vara att vara ”fysisk” eller ”icke-fysisk” är inte två separata tillstånd, utan det är en skala där man steg för steg blir mer och mer icke-fysisk och steg för steg uppstiger i allt högre dimensioner. Men denna utveckling mot högre icke-fysiska tillstånd sker inte automatiskt bara för att man når högre medvetandetillstånd. Varje själ har en fri vilja och bestämmer själva om de vill bli alltmer icke-fysiska i och med att de når högre medvetandetillstånd, eller om de fortfarande vill befinna sig i sina fysiska kroppar som en del av sin utveckling. Det finns lika många varianter och valmöjligheter som det finns olika civilisationer och individuella själar. Det är upp till var och en hur man väljer att manifestera sig. Varje själs erfarenhet är unik. Mångfalden är en av den Gudomliga Oändlighetens allra största gåvor.

Vi har velat tala med er en längre tid men det har inte riktigt varit läge för det och möjligt för oss att kontakta dig Maria, på grund av att du har varit upptagen med dina stora utrensningar och därför inte har varit mottaglig för att ta emot något budskap från oss. Vi är väldigt glada för att nu ha kommit i kontakt med dig, att ni nu är redo att lyssna på oss och vidarebefordra vårt budskap till mänskligheten. Det är väldigt viktigt att vi får tala med er och berätta om vad som sker, för det håller på att ske förändringar som vi vill berätta om och förklara för er, eftersom ni är de som bäst kan ta in vårt budskap, förstå det på ett högre plan, och vidarebefordra det på bästa sätt.

 

~ Kanaliseringssituationen idag ~

Vi har kontaktat flera olika kanaler på Jorden för att försöka överföra det här budskapet, men det har inte varit möjligt att överföra det på ett sätt att de har kunnat ta emot det, eftersom det i princip inte finns några andra kanaler som är tillräckligt rena och har uppnått tillräckligt höga medvetandetillstånd för att kunna ta emot den här informationen och kunna tyda och förstå den, eftersom de är för ojordade och mer eller mindre är filtrerade av sina blockeringar och sin karma, vilket gör att de filtrerar all den informationen vi ger. Detta leder till att det uppstår väldigt stora glapp i kommunikationen, och att de får in felaktig information, oren information, från orena väsen. Det betyder att; ja – det är vi som har kontaktat de här kanalerna och kanaliserat information till dem, men de har tyvärr inte lyckats vidarebefordra informationen på ett rent sätt.

 

Vi har upptäckt att den här situationen har blivit värre och värre. Det vill säga orenheterna i kanalerna på Jorden och i deras vidarebefordrande av våra budskap har blivit mycket värre än vad den var för några år sedan. Det råder med andra ord råder en mycket, mycket större skillnad mellan vad vi faktiskt säger, och vad de förmedlar i sina budskap, än vad som rådde tidigare. Det är gigantiska blockeringar som har kommit upp till ytan och som nu har aktiverats på full effekt, och det är därför det florerar så mycket felaktiga och manipulerade budskap på Jorden som pekar åt så många olika håll, och som i väldigt hög grad är fullständigt felaktiga. Vi är väldigt ledsna över det här, men vi har inte haft möjlighet att göra någonting åt det. Det är en del av mänsklighetens kollektiva karma att gå igenom detta. Det är blockeringar som finns i mänsklighetens kollektiva medvetande, som ni behöver göra upp med och hela. Men jag vet att ni har möjligheten att göra det i ert arbete för Jorden, och genom Marias arbete för planeten, vår älskade Jord, Moder Jord.

 
~ Kanaliseringsfiltret över Jorden ~

Vi har upptäckt är att det ligger som ett filter över Jorden, som har förstärkts under den senaste tiden, som gör att all form av kanaliserade budskap försvagas och förvrids, vilket har gjort det allt svårare för oss att komma i kontakt med kanaler på Jorden och vidarebefordra våra budskap till er människor. Det finns idag väldigt, väldigt, väldigt kanaler som är så rena att de kan ge budskap som är helt korrekta eller mer eller mindre helt korrekta. Men det som har skett är att de kanaler som tidigare kanaliserade budskap som åtminstone var till 50 eller 80 procent korrekta idag har försvagats och blivit så felaktiga, så förvrida och så förvirrade att det ibland inte ens är 10 eller 20 procent av det som vidarebefodrras i budskapen som är korrekt. Det är också det som har skapat den här kaotiska och förvirrade situationen kring kanaliserade budskap på Jorden.

 

Ett exempel på felaktig information är att vi på något sätt skulle sköta hela uppstigningsprocessen åt er människor på Jorden. Det är naturligtvis helt felaktigt. Det är ingenting som vi varken kan eller vill göra, det är helt enkelt inte meningen. Jorden och hennes invånare har själva ansvaret för sina egna uppstigningsprocesser. Det är ingenting som vi kan göra åt er. Däremot är vi med som en del av ett stort, gigantiskt kosmiskt nätverk av en mängd olika uppstigna civilisationer, som sänder er healing och som hjälper er på olika sätt genom att öppna upp olika energiportaler och genomföra olika energiöverföringar.

 

– Här skulle jag, Maria, vilja fråga er om det här filtret och de här blockeringarna har påverkat mig i mina kanaliseringar, och om det har hindrat mig på något sätt när jag har kanaliserat information från er?

 

Ja, på det sättet att du har känt av den här blockeringen genom att du det senaste året har känt ett väldigt stort motstånd mot att kanalisera information, och därför inte har utfört några offentliga kanaliseringar överhuvudtaget. Du har känt en osäkerhet och att tiden inte har varit redo för att kanalisera offentlig information. Det är också därför du har gjort ett så stort uppehåll, även om du inte har varit riktigt medveten om anledningen till det på en medveten nivå. Men det är också därför vi kommer till dig med det här budskapet, för att vi vet att du har kapaciteten att vidarebefordra vårt budskap på ett rent och tydligt sätt så att människor ska förstå vad det är som pågår på Jorden idag, och hur det kommer sig att alla dessa förvirrade och motsägelsefulla budskap florerar på en och samma gång.

 

Genom att vi nu har fått kontakt med dig Maria så är tiden inne för att påbörja arbetet med att avlägsna det här filtret. Det är din uppgift, som en del av ditt arbete med Moder Jord, att delta i denna insats som representant för mänskligheten. Som ni mycket väl vet så kan vi i det kosmiska nätverket av karmiska skäl inte genomföra vissa insatser åt Jorden och mänskligheten, förrän representanter för människorna själva är redo och har kapacitet att delta. Vi assisterar mänskligheten i er utveckling, men vi varken kan eller vill genomföra utvecklingen åt er. Det är din uppgift att delta i avlägsnandet av filtret tillsammans med oss och det kosmiska nätverket, och tiden är nu kommen för att påbörja detta gemensamma arbete. 

[Här kände Maria av filtrets närvaro så starkt att det kändes svårt att fortsätta med kanaliseringen. Istället valde hon att göra en paus i kanaliseringen för att påbörja arbetet med avlägsnandet av filtret. Hon började arbeta med att få bort den delen av filtret som hindrade henne i kanaliseringen. Däremot kände hon att filtret var enormt kraftfullt och hade många lager och att det kommer ta lång tid att successivt avlägsna lager efter lager av filtret. Efter ungefär en timmas meditation och arbete med filtret kunde hon fortsätta med kanaliseringen av Kaleidos:]

 

Just i denna stund har arbetet i vårt kosmiska nätverk tillsammans med Maria påbörjats, där vi nu håller på att hela de blockeringar som har skapat detta filter, så att meddelandena i framtiden ska bli renare och tydligare. Det här filtret är väldigt kraftfullt och ligger som en hinna runt Jorden, och den är också en del av den kosmiska karantänen som Jorden fortfarande befinner sig i. När den kosmiska karantänen slutligen bryts så bryts också de sista delarna av det här filtret. Det är en del av det som hindrar de högre stående civilisationerna från att kontakta er för att kunna vidarebefordra budskap till er, men även att kunna träffas och umgås. Allt detta kommer att försvinna när vi gått in i den Nya Andliga Tidsåldern. Det är då den slutgiltiga brytningen kommer, och det är då det slutgiltiga öppnandet sker. Detta kommer göra det möjligt för människor att kommunicera och umgås med högt stående civilisationer, och utveckla samarbeten och utbyta erfarenheter av olika slag. Detta är även en del av samma process som också gör det möjligt för de första officiella landningarna att ske.

 
~ Varför mänskligheten inte är redo för en offentlig landning ~

Vi kommer inte att genomföra en offentlig landning på Jorden under OS. Det kommer inte heller någon av våra upplysta vänner att göra. Det är av den enkla anledningen att mänskligheten inte är redo för det och att tiden inte är kommen. Energierna på Jorden är inte de rätta för att detta första stora officiella besök ska kunna ske. Den dagen det besöket kommer att ske så kommer det ske tillsammans med de allra mest upplysta människorna på Jorden, som har nått allra högst i sin andliga utveckling. Det kommer att ske tillsammans med morgondagens representanter och ledare för mänskligheten, som kommer att föra mänskligheten in i den Nya Tidsåldern. Det kommer inte att ske på något evenemang som är kopplat till Matrisen [såsom OS].

Det finns inget bestämt datum för när detta första officiella besök kommer att ske. Det enda vi kan säga idag är att besöket kommer att ske när det är meningen att det ska ske och när energierna är de rätta, i det Oändliga Nuet. Det enda besked vi kan ge er idag, är att vi tror att det kan ta ett par år till innan detta besök kommer att ske. Det kan hända att besöket inte sker förrän efter den slutgiltiga övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, men mer än så vet vi inte.

 
~ Närvaron av rymdskepp på Jorden ~

Däremot så håller en gradvis upptrappning på att ske, där vi successivt håller på att visa upp oss mer och mer öppet inför Jordens invånare, och naturligtvis kan sådana uppvisningar även ske vid olika typer av stora evenemang såsom OS – precis på samma sätt som det kan ske på många andra platser och vid många andra tillfällen runt Jorden [Intressant nog dök det upp ett UFO under OS-invigningen, vilket fick stor uppmärksamhet i media].

Vi finns närvarande där, precis som vi finns närvarande på många andra ställen. Vi är mycket mer närvarande än vad ni tror. Vi finns närvarande på många fler platser än vad ni känner till och kan identifiera. Om vi allihopa skulle göra oss synliga samtidigt så skulle människorna bli chockade av att se alla skepp, både stora och små, som finns närvarande över hela Jorden. Ni skulle inse att hela himlavalvet i princip är helt fullt av rymdskepp och närvaro av olika slag.

Vi vill också kommentera en annan sak som står i den kanaliserade texten. Det sägs att vi har ett moderskepp som är fyra gånger större än Jorden, och att vi kom ner till Jorden vid ett tillfälle vilket skapade en energiförändring där. Det här är helt felaktigt, och tyder på en okunskap om energiverkligheten som vi befinner oss i. Om en farkost av den storleken skulle närma sig Jorden skulle det få enorma konsekvenser för Jorden och för hela Solsystemet. Det skulle resultera i gigantiska störningar i Jordens energisystem – hela Jorden skulle vända ut och in på sig själv och totalförstöras. Det skulle också påverka farkosten på ett negativt sett att komma i närheten av Jordens starka dragningskraft, Jordens magnetiska aura. Det beror på att de starka ljusfrekvenserna som driver en sådan gigantisk farkost skulle slå ut Jordens energibalans och skapa en kraftig motreaktion. Portarna till Jordens inre skulle öppnas upp och stora mängder koncentrerad svart kvinnlig energi [magnetisk strålning] skulle välla ut, vilket skulle leda till att Jordens dragningskraft skulle bli mångdubbelt starkare.

 

De största typerna av moderskepp som kommer och besöker Jorden från oss idag är ungefär av storleken av tio fotbollsplaner. Då kan ni föreställa er de ungefärliga proportionerna.

Illustration från "Independence Day" (1996)

– Befinner du dig närvarande på Jorden just nu?

 

Ja, jag befinner mig nu på vårt moderskepp som cirkulerar kring Jorden för tillfället. Men vi har naturligtvis en mängd olika farkoster av olika storlek som cirkulerar kring Jorden och som landar på olika platser.

 
~ Vad som skulle hända om ni träffade oss innan ni var redo ~

 

Träffar ni människor när ni landar eller är det främst landningar där ni är osynliga?

 

Det är både och. Men det är mestadels osynliga landningar. Det finns tillfällen då vi visar oss, och tillfällen då vi väljer att inte visa oss. Det är väldigt, väldigt viktigt för oss att brytandet av karantänen på Jorden, när mänskligheten välkomnas in i den kosmiska gemenskapen, sker på rätt sätt. Vi menar – och den här åsikten delar vi med hela den kosmiska gemenskapen i det nätverk som vi samarbetar i – att Jorden och hennes invånare inte är redo för offentliga möten med andra civilisationer vid den här tidpunkten. Ni måste förstå att när vi kommer och besöker er så för vi med oss väldigt, väldigt kraftfulla energier som påverkar Jorden, men framför allt så påverkar det människorna vi möter, genom vår närvaro. När vi väl synliggör oss för er och visar oss för er i er närhet så kommer ni att kunna tona in er på oss, och det skulle i dagsläget kunna innebära en enorm energimässig krock för människorna som inte är det allra minsta redo för att möta de högfrekventa, kraftfulla energierna som vi för med oss. Det skulle helt enkelt inte vara bra för er. Mänskligheten som kollektiv är inte moget för dessa besök ännu. Mänskligheten är alldeles för ojordad och bär på alldeles för mycket tung karma som hon inte har tagit itu med och bearbetat. Hon bär på så mycket otrygghet, rädsla och paranoia – vilket blockerar högre andlig förståelse och insikt. Detta gör att det är väldigt svårt för människan att ta till sig högre andliga budskap, och att kunna öppna sina hjärtan för oss och kunna kommunicera med oss på en högre andlig nivå.

 

– Gäller det här även den lilla minoriteten av befolkningen som har vaknat upp andligen och som arbetar med sinandliga utveckling?

 

Tyvärr är det så att det är mycket, mycket färre människor som är redo för fysiska möten med oss, än vad de flesta tror. Det är viktigt att förstå att alla människor som fått andliga uppvaknanden och som arbetar med sin andliga utveckling skulle påverkas på ett väldigt, väldigt kraftfullt sätt av mötena med oss. När man befinner sig i den andliga transformationsprocess som nu pågår inom människor på Jorden, så är man så otroligt öppen och känslig för energier. Det innebär att om de inte själva kommit upp till den frekvens som vi representerar, i sin egen andliga utveckling, så kan vår närvaro störa deras process på ett sätt som inte är bra för dem. Därför väljer vi att avvakta och att ta kontakt när de enskilda individerna är redo för att möta våra energier. Det här gör att de människor i den lilla, lilla grupp av andliga människor som är öppna för kontakt med oss, som faktiskt har påbörjat och befinner sig i en andlig process, som har öppnat upp sig och påbörjat en reningsprocess där mycket av deras karma har kommit upp till ytan – också blir mycket mer känsliga för att möta oss. Därför var det faktiskt lättare för oss med möten med människor för 50 år sen, än vad det är idag. Det kan låta som en paradox, men det är det inte. Det beror på den här enormt kraftfulla energiomvandlingen som håller på att ske på Jorden idag och som sker inuti människor i och med övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Eftersom det är så många människor som inte är redo för våra energier, eftersom mänskligheten inte kommit så långt i sin andliga utveckling som det var tänkt att de skulle ha gjort, så väljer vi att avvakta till mänskligheten är redo för de här mötena.

Konst av Kesara / www.kesara.org/

– Vad är det som skulle ske om energierna skulle ”krocka”, när människor som inte är redo skulle träffa er?

 

Framför allt så finns det en risk för att det skulle aktivera väldigt mycket rädsla, panik och paranoia i människorna – och att människorna inte skulle ha en kapacitet att öppna sina hjärtan för oss och ha tillit till oss och våra budskap, och till vår vilja att hjälpa till. Majoriteten av människorna på Jorden idag bär på väldigt stora destruktiva rädslor inom sig. De har inte förmågan att skilja på vilka av civilisationerna som kommer på besök som befinner sig på högre medvetandetillstånd och som kommer med goda intentioner, och vilka som befinner sig i lägre medvetandetillstånd och som inte kommer med lika goda intentioner. Den här förmågan är det väldigt, väldigt få människor på Jorden som har. Det här föder en enorm otrygghet och rädsla, och det föder väldigt mycket inre konflikter hos människor. Det gör att mänskligheten inte klarar av att hantera den här formen av besök. Vi vill att förutsättningarna ska vara de allra, allra bästa, när våra första offentliga landningar sker och att mänskligheten och hennes representanter, de nya ledarna för mänskligheten – som då kommer att ha upplysta medvetandetillstånd – är redo för att möta oss med öppna hjärtan och öppna sinnen, i fullständig kärlek. Dessa ledare kommer att ha förmågan att skilja på vilka civilisationer som har ett högre medvetandetillstånd och vilka som har ett lägre medvetandetillstånd. Det är upplysta mästare som lever i fysiska kroppar på Jorden idag och som är nedkopplade mot Jordens inre. De väntar på att visa sig i offentlighetens ljus, och det kommer de också att göra när tiden är redo.

 
~ Orsaker till det manipulerade budskapet om landningen under OS ~

 

– Hur kommer sig att det kommer ett kanaliserat budskap om att ni kommer landa under OS? Det är ju väldigt specifik information som framkommer.

 

Det är viktigt att ni förstår att även väldigt, väldigt specifik information kan vara felaktig och kan komma från fel källa, så att säga. Frågan kan besvaras på flera olika nivåer. Det finns en mängd olika faktorer som samverkar här. En aspekt är mänsklighetens enorma längtan, som vi också känner av väldigt starkt, efter att äntligen få bli fullvärdiga medlemmar i den kosmiska gemenskapen. Ni längtar efter att få bli en del av oss, ni längtar tillbaka till ert kosmiska ursprung. Det är någonting helt naturligt att ni gör det. Många av er, särskilt ni i den andliga världen som har en andlig övertygelse, blir dagligen utsatta för ifrågasättanden, förminskanden och andra former av utmaningar. Ni längtar efter att få det ”svart på vitt”, att äntligen kunna få visa för världen att ni haft rätt hela tiden. Ni längtar efter att äntligen få stå öga mot öga med era förfäder, era vänner, era familjemedlemmar [Både Manne och Maria får tårar i ögonen då de får en stark kontakt med denna längtan]. Det är denna stora längtan som får er att önska, och också att ta till er den här formen av budskap, därför att det är det ni vill höra. Det är det ni längtar så otroligt mycket efter. Många människor på Jorden bär en väldigt stor sorg, som de kanske inte ens är medvetna om, en längtan tillbaka till sitt kosmiska ursprung eftersom de har levt andra liv, i andra tider, på andra planeter, och att de saknar sina familjer och den gemenskapen som fanns där.

 

 

Många människor känner sig inte alltid så hemma på Jorden som de borde göra eftersom de inte har lyckats uppnå den nivå av jordning som behövs. De har inte lyckats hela sin förbindelse med Moder Jord och blivit ett med Moder Jord, för att på det sättet kunna känna sig riktigt hemma på Jorden. Många själar som har levt stora antal liv på Jorden har utsatts för stora mängder utmaningar och mycket lidande, och längtar av naturliga skäl hem till sin tidigare existens på andra planeter som ofta var mycket mer harmonisk och fylld av kärlek och gemenskap, än vad deras liv på Jorden har varit. Livet på Jorden har för väldigt många själar inneburit mycket stora utmaningar och smärtsamma erfarenheter. Det är också därför alla ni själar har kommit till Jorden. Det är en del av er resa och er läroprocess. Det är en del av er andliga utveckling att ha varit med om dessa smärtsamma erfarenheter i dessa utmanande liv. Det är någonting ni själva har valt. Men nu börjar den här resan gå mot sitt slut, eftersom övergången till den Nya Tidsåldern innebär en brytpunkt, en förändring till någonting helt nytt, till en helt ny energisituation på Jorden. Men denna längtan efter ert kosmiska ursprung är en viktig faktor när det gäller dessa budskap om att vi nu kommer att landa.

 

En annan aspekt är att det finns väsen som försöker sprida vilseledande information, för att mata sina egon och stjäla människors energier. De mår bra av att känna sig viktiga, och då hittar de även på information som de tror att människor vill höra, information som de tror att människorna är intresserade av och kan ta till sig. De kan även ge mänskligheten vilseledande information för att föra mänskligheten åt fel håll, såsom att ge information som ger människor vissa förhoppningar som sedan krossas. Det kan skapa väldigt mycket besvikelse och skepsis hos människor när de här stora löftena inte uppfylls, det vill säga när de inte kommer och landar under OS.

 

Det finns väldigt stora blockeringar, både i människornas personliga energisystem, men även i mänsklighetens kollektiva medvetande, som gör att människan bär på väldigt mycket tvivel och rädsla för att bli förd bakom ljuset. Man litar inte riktigt på sin egen intuition, och man litar inte riktigt på budskapen man får. Det här är en utmaning av människors förmåga att ta till sig högre andliga budskap; ”Vad kan vi lita på och vad kan vi inte lita på?” Det kommer bli en viktig lärdom för människor att uppleva att få felaktig information, för att lära sig att urskilja mellan de olika budskapen och vad som är sant och inte sant. Det här är en lång läroprocess som man som människa måste gå igenom när man utvecklar sin medialitet, att lära sig skilja på vad som är rena och vad som är orena budskap. Den här erfarenheten kan faktiskt hjälpa mänskligheten. Det kan vara en väldigt viktig lärdom i den andliga utvecklingsprocessen, att på ett bättre sätt lära sig att skilja mellan de olika budskapen genom att få en starkare känsla för vad som känns rätt och vad som inte känns rätt.

 
~ Rena din kanal med jordningen ~

– Har du något råd att ge till medier om vad de kan göra för att utveckla den här förmågan?

 

Ja, det absolut viktigaste rådet som jag har att ge till alla medier – och till alla människor som lever på Jorden, eftersom det här är samma oavsett om man är medium eller inte – det absolut enskilt viktigaste du kan göra för att stärka din mediala förmåga är att jorda dig själv och bli ett med Jordens inre. Kanalisera dagligen energi från Jordens inre, den röda kvinnliga energin. Det är den som stärker och utvecklar din intuition och din mediala förmåga, och din förmåga att vara i kontakt med din inre sanning och inre röst. Ju mer jordad du blir, ju mer du kommer i kontakt med den kvinnliga energin, desto starkare kommer din mediala förmåga att bli och desto klarare och renare kommer din mediala kanal att bli, och desto lättare kommer det bli för dig att lära dig att skilja mellan rena och orena budskap. Den kvinnliga energin är lösningen, det är det som är nyckeln till öppnandet av den mediala förmågan på en högre nivå. [Efter kanaliseringen hittar du en länk med instruktioner för hur du jordar dig själv med Moder Jord-healing.]

 

Medialitet är inte bara något som man antingen har eller inte har, det är inte som en knapp som antingen är av eller på. Det är en förmåga som utvecklas successivt i takt med ens andliga utveckling, som man stärker steg för steg, och där kanalen successivt blir starkare och starkare och renare och renare. Ju mer jordad man är genom Moder Jords kvinnliga energier, desto mer mottaglig blir man för det kosmiska manliga ljuset, och därigenom kan man kombinera de två olika energierna och nå ett högre medvetandetillstånd, och bli en allt starkare och renare medial kanal.

 
~ De nya ljusvågorna och det ökade behovet av jordning ~

Jorden är på väg in i en ny nivå av sin andliga utveckling mot den 5:e dimensionen, och som ni vet så är det en process som har pågått under en väldigt, väldigt lång tid, och som mänskligheten också är en del av. Det är en ”kollektiv uppstigning” på det sättet att mänskligheten också påverkas av den uppstigningen som Jorden befinner sig i. Men det betyder inte att människorna automatiskt går upp till ett högre medvetandetillstånd. Det beror istället på vilken medvetandenivå den enskilda själen befinner sig på, och om hon är redo för att ta emot och omfamna de nya energierna som nu kommer att svepa in över Jorden, eller inte. Vi kan säga – och det här säger vi med sorg i våra hjärtan – att de allra flesta människorna på Jorden inte är redo för de här nya energierna som kommer in, eftersom de har inte förberett sig på det sättet som är nödvändigt för att kunna bli redo. Många människor kommer istället påverkas på ett negativt sätt, och det kommer bli väldigt svårt för människorna att hantera de här nya energierna. Det här är en stegvis process som har pågått väldigt länge och som kommer att fortsätta fram till Övergången.

 

Det som sker nu är att en ny unik frekvens av ljusenergi har frisläppts och kommer att svepa in över Jorden. Det som händer med människor som inte är redo för att utsättas för de här nya energivågorna som sveper in över Jorden, är att de enskilda själarna tappar fotfästet. Mänskligheten har inte förberett sig på det sättet de skulle ha behövt, de har inte jordat sig tillräckligt för att kunna ta emot dessa kraftfulla ljusvågor. Människorna är inte tillräckligt mycket i kontakt med Moder Jords energier och Moder Jords energisystem för att kunna klara av att ta emot den starka form av ljus som nu sveper in över Jorden. Människorna klarar helt enkelt inte av att genomföra den uppstigning på det sättet som var meningen. Det här kommer leda till att människor kommer börja må väldigt dåligt och utveckla olika typer av psykiska och fysiska symptom och sjukdomar. Det kommer också aktivera nya lager av karma, i enskilda människors liv och i hela planetens utveckling. Det kommer utsätta människor för väldigt stora personliga utmaningar som kommer att bli mycket smärtsamma, eftersom de inte är förberedda för dessa energivågor och inte använder sig av de energiverktyg som finns tillgängliga på Jorden. De enskilda själarna arbetar inte med sin andliga utveckling och jordar sig på det sättet man behöver för att kunna ta emot de här stora och starka energivågorna som kommer in.

 

En sak som vi har märkt med väldigt stor tydlighet är att i princip alla kanaliseringar som nu sprids över Jorden, förutom vissa enstaka undantag, så nämns ingenting om vikten av att människor arbetar med sin andliga utveckling och att människan behöver kanalisera Moder Jord-energierna från Jordens inre. Den här kunskapen är näst intill icke-existerande, förutom i era kanaliseringar. Det här är väldigt oroande eftersom det här är det absolut viktigaste budskapet av alla som vi har att förmedla till er. Det är jordandet, nedkopplandet och intoningen till Jordens inre som är förbindelsen som kommer att skydda er, som kommer att rädda er och som kommer att hjälpa er i er andliga utveckling. Det är det som ni behöver för att kunna klara av att ta emot de starka ljusvågor som nu sprids på Jorden, och för att kunna utvecklas på det sättet som är meningen.

Konst av Margarita Kriebitzsch / https://margarita-kriebitzsch-art.jimdosite.com/
~ Den inre energiverkligheten skapar den yttre fysiska verkligheten ~

Mänsklighetens uppstigning kommer inte att ske av sig själv. Ni måste som enskilda individuella själar arbeta med er personliga utveckling. Det är det inre utvecklingsarbetet som är det viktiga. Det är det som avgör hela er framtid. Var medvetna om att allt detta fokus på den yttre utvecklingen, som finns i kanaliseringar idag över hela Jorden, gör att ni glömmer bort vad som är vad. Självklart ska ni fira det som sker i det yttre på Jorden, självklart är det viktigt att ni följer utvecklingen och vad som sker nu när makteliten håller på att tappa greppet om Jorden och mänskligheten, och att hela deras maktsystem och hela Matrisen håller på att falla. Det här är givetvis otroligt glädjande nyheter, och en väldigt viktig del av processen. Men kom ihåg – och det här är väldigt, väldigt viktigt att ni förstår – att de förändringar som sker i den yttre verkligheten, såsom att makteliten håller på att tappa greppet, endast är ett resultat av de förändringar som sker i högre dimensioner, det vill säga i den inre energiverkligheten. Det är den inre energiverkligheten som styr den yttre verkligheten.

 

Mänsklighetens gemensamma och individuella andliga utveckling, och Jordens andliga utveckling, styr och påverkar den förändring som sker i den yttre, fysiska verkligheten på Jorden. Det betyder att mänsklighetens förmåga att skapa en reell förändring i den fysiska verkligheten, och att frigöra sig från maktelitens och Matrisens grepp runt sig, enbart kan ske genom inre arbete. Det är den inre energiverkligheten som skapar den yttre fysiska verkligheten. Allt annat är illusioner. Ju förr ni förstår hur det hänger samman, desto snabbare kommer ni också kunna påverka er yttre verklighet genom att arbeta med er inre andliga utveckling. Även om makteliten förlorar sitt grepp om mänskligheten i den yttre verkligheten, så kommer människorna som individer fortfarande behöva arbeta med sin inre fängelsevärld. Annars kommer hon enbart att skapa nya former av fängelser för sig själv i den yttre fysiska verkligheten, fram till den dagen hon har helat grundorsaken till problemet i sitt inre. Det är väldigt viktigt att ni förstår det.

Det stora fokuset som läggs på förändringar i den yttre verkligheten, och den stora bristen på spridningen av visdom och kunskap om vikten av att arbeta med sin inre, andliga utveckling, riskerar att innebära att människor inte utvecklas som de ska. Det människor behöver idag är att komma till insikt om denna väldigt viktiga grundläggande sanning om Existensen och om verkligheten. Människorna idag är alldeles för upptagna av och bundna till den fysiska verkligheten, fysiska materiella ting. De har en väldigt stor tendens att bortse från sin inre verklighet och den kollektiva inre verkligheten på Jorden. Det vill säga det som har störst vikt av allt, ges istället minst vikt. Ni lever i den Uppochnedvända Världen. Det här är någonting som är mycket, mycket, mycket viktigt att ni förändrar. Det är en förutsättning för att ni ska kunna göra reella framsteg i er andliga utveckling på Jorden, och att kunna gå in i den Nya Tidsåldern och skapa en ny värld utifrån helt nya förutsättningar, i kärlekens, sanningens och överflödets tecken.

 

~ Illusionen om tid och besattheten av datum ~

Någonting annat som vi också vill ta upp här är denna enorma besatthet av datum som finns på Jorden. Ni har väldigt starka bindningar till tiden, och föreställningen om att tiden finns och att den kan delas in i månader, dagar, timmar, minuter och sekunder. Det här är en illusion. Vi delar inte er tidsuppfattning eftersom vi lever bortom tid och rum, och har en helt annan syn på saker och ting än vad ni har. För oss är datum fullkomligt irrelevanta, de fyller ingen som helst funktion. Därför är det också ytterst sällan i  princip aldrig – som vi, era vänner i Kosmos, ger  er information som är bunden till särskilda datum. Den gregorianska kalendern är en konstruktion, och en del av Matrisen. Den utveckling som sker på Jorden är inte på något sätt bunden till jordsliga datum från den gregorianska kalendern eller från några andra kalendrar heller för den delen.

Konst av Nadine May / https://fineartamerica.com/profiles/nadine-may

– Jag undrar över om du skulle kunna förtydliga detta. Vi har ju tidigare vidarebefodrat budskap från andra civilisationer om energiöverföringar för mänskligheten att delta i vid vissa datum och klockslag, och vi har fått information om att energifönstret för Övergången troligen stängs år 2017, och så vidare. Det är ju fortfarande prediktioner om datum. Är det så att det är energisituationen som ni försöker översätta till datum när ni nämner datum i era kanaliseringar?

 

Ja, anledningen till att vi ibland använder oss av datum är att vi försöker att på bästa möjliga sätt översätta energisituationen till ett språk som ni på Jorden kan förstå, eftersom ni har så fasta bindningar till fysisk tid i form av er gregorianska kalender, där ni delar in det oändliga nuet i år, månader, dagar, timmar och minuter. Enligt vårt synsätt är denna uppdelning illusionär, och finns egentligen inte. Men eftersom ni har så starka bindningar till den och har svårt att relatera till vårt tidslösa synsätt, så försöker vi att enligt bästa förmåga anpassa oss till det för att hjälpa er att få grepp om vad som håller på att ske. Man kan säga att vi kompromissar med vårt tidslösa synsätt för att hjälpa er att förstå, så att ni lättare ska kunna relatera till den informationen vi ger.

 

Det vill säga; all information som vi ger er som är kopplade till vissa år eller datum är alltid relativa, eftersom vi inte delar er tidsuppfattning. Därför kan vi heller aldrig ge er hundraprocentiga svar som är i linje med er tidsuppfattning, och det kommer vi heller aldrig att göra. Det som istället kommer att ske på längre sikt är att mänskligheten kommer att förändra sin tidsuppfattning. Ni kommer att släppa taget om tiden, ni kommer att släppa taget om den gregorianska kalendern och alla andra kalendrar som finns på Jorden, och ni kommer att börja leva era liv i det Oändliga Nuet. Då kommer ni inte längre ha behov av datum och klockslag, utan de kommer helt enkelt att sluta att användas på Jorden. Men fram tills dess, i vår kommunikation med er, så gör vi vårt bästa för att översätta det så att ni på bästa sätt ska kunna förstå vad vi pratar om.

 

~ Det finns inget exakt datum för Övergången ~

Det är ett fönster som nu har öppnats för Jordens utveckling, där hela Jorden och mänskligheten närmar sig övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Men det finns inte – och det här är väldigt viktigt att ni förstår – det finns inget exakt datum för när övergången till den Nya Tidsåldern kommer att ske. Övergången till den Nya Tidsåldern kommer att ske när Jorden och mänskligheten är redo för den, och när den rätta energisituationen råder. Det finns en mängd olika faktorer som påverkar när det kommer att ske. Det är ingenting som vi kan gå in på här i detalj, eftersom det skulle kräva ett väldigt stort utrymme för att beskriva hur det fungerar. Men det vi kan säga är att i vårt nätverk av kosmiska civilisationer – och även själar från Oändligheten bortom vårt Kosmos, tillsammans med upplysta mästare i fysiska kroppar på Jorden som alla tillsammans arbetar för att på bästa möjliga sätt föra Jorden in i den Nya Tidsåldern – så har vårt mål har varit att skjuta upp Övergången så långt det har varit möjligt, eftersom mänskligheten inte på något sätt är redo för Övergången som det ser ut idag på Jorden.

 

Vår förhoppning är att vi i vårt stora samarbete ska kunna väcka så många människor som möjligt och få dem att börja arbeta med den inre andliga utvecklingen, och att börja det viktiga arbetet med att jorda sig själva och förbereda sig för uppstigningen till den 5:e dimensionen, och bortom. Som det ser ut idag så finns det ett fönster som enligt vårt synsätt kommer att stängas någon gång kring 2017, det vill säga som det ser ut idag så verkar det inte vara möjligt för Jorden och hennes invånare att vänta längre på övergången till den Nya Andliga Tidsåldern än till 2017. Det är så som det ser ut just idag. Därför är vårt mål att Övergången ska ske på Jorden innan dess. Men vi kan idag inte ge något fast datum för när Övergången kommer att ske. Just nu ser det ut som den lämpligaste tidpunkten är 2015, men det kan komma att förändras många gånger eftersom det inte finns någon fast tidtabell att följa. Mycket kan komma att ske innan dess. Vissa förändringar kan komma att ta mycket längre tid, enligt er tidsuppfattning, än vad som var tänkt från början, medan andra förändringar kan komma att ske väldigt snabbt. Det går alltså inte att med era mått mätt, enligt er gregorianska kalender eller några andra kalendrar, att ge er ett exakt datum eller en tidpunkt för när Övergången kommer att ske.

 

Kom ihåg att det här är en successiv process, med många steg längs vägen. Denna process pågår hela tiden, och det sker hela tiden nya förändringar och nya energiinflöden till Jorden. Jorden och hennes invånare befinner sig i ett ständigt utvecklingsskede, så egentligen, enligt vårt tidslösa synsätt så pågår redan Övergången här och nu. Men det slutgiltiga steget har ännu inte skett och kommer antagligen inte att ske på ett antal år.

 

~ Energiförändringarna kring vintersolståndet 21 december 2012 ~

 

– Även om exakta datum inte är viktiga, skulle ni ändå kunna kommentera vilka energiförändringar som sker kring vintersolståndet i år, det världsberömda datumet 21 december 2012?

 

Ja, under perioden kring vintersolståndet på den norra delen av halvklotet så kommer det under ett antal dagar att ske en överföring av väldigt tunga, mörka energier till Jorden, från det svarta hålet i Galaxens mitt. Det här är väldigt kraftfulla mörka kvinnliga energier som är fullständigt rena, men – och det är viktigt att komma ihåg – när de här kraftfulla mörka energierna träffar Jordens aura så kommer de att aktivera en utrensningsprocess i Jorden. Det kommer att sätta igång väldigt kraftfulla reaktioner hos Jorden, så vi kan förvänta oss ett visst antal dagar runt den här perioden då det kan aktiveras vissa naturkatastrofer på Jorden, men det behöver inte nödvändigtvis bli så. Exakt vad som kommer att ske vet vi inte, och det behöver vi inte veta – eftersom vi har tillit till det Gudomliga Flödet. Men det vi vet är att det inte kommer att aktivera Övergången, den slutgiltiga övergången till den Nya Andliga Tidsåldern.

 

Däremot så är det ytterligare ett steg som sker under den här tidsperioden, som är en del i övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, ytterligare ett steg i Jordens övergång till den 5:e dimensionen. De här mörka kraftfulla energierna kan naturligtvis aktivera även andra förändringar på Jorden, exempelvis förändringar i världsekonomin och på andra sätt påverka civilisationen. Det kommer att påverka de utvecklingsprocesser som sker på Jorden på olika sätt, både på kollektiv och på individuell nivå. Människorna kommer påverkas på det sättet att energierna kommer att aktivera utrensningsprocesser i dem, det vill säga att blockeringar och karma som behöver renas kommer upp till ytan. Många människor kommer kunna känna av de här energierna, på samma sätt som de kan känna av andra energiförändringar som sker på Jorden. Man kan se det som att Jorden och mänskligheten kommer att utsättas för ett särdeles stort energitryck under ett visst antal dagar, ett visst antal dagar av ”mörker”, av rent, gudomligt, kvinnligt mörker. Detta innebär att Jordens reningsprocess går upp ytterligare en nivå.

 

~ Varje civilisation består av unika energier ~

En annan sak som vi vill ta upp är att alla civilisationer, och alla olika planeter och solsystem och så vidare i hela Kosmos, bär på väldigt unika energier. Varje enskild civilisation är unik, och bär med sig en unik energisammansättning. Vår uppgift, och varje civilisations uppgift när de har nått ett högre upplyst tillstånd, är att sprida denna unika energi och hjälpa andra mindre utvecklade civilisationer genom att dela med sig av sin energi och sin visdom. Det är genom den totala spridningen och sammanblandningen av denna fantastiska mångfald av unika energier som finns i vårt Kosmos och även bortom – eftersom vi även får stora energiöverföringar från andra civilisationer och själar bortom vårt Kosmos – som vi utvecklas som själar och når högre medvetandetillstånd. På samma sätt besitter Jorden väldigt, väldigt unika och viktiga energier och energisammansättningar som nu håller på att utvecklas, som inte finns på någon annan plats i hela vårt Kosmos. Den här energin är väldigt värdefull och det är en del av mänsklighetens framtida uppgift att stärka den här energin, balansera den, och att på sikt börja sprida den energin ut i vårt Kosmos till andra civilisationer och att hjälpa dem i sin andliga utvecklingsprocess, precis på samma sätt som vi hjälper er idag. Vi är alla ett, och vi behövs alla. Vi är alla viktiga pusselbitar i detta enorma, gigantiska kosmiska pussel, och vi hjälps allt åt att utvecklas.

 

Den energin som vi har i vår aura håller nu på att frisläppas på Jorden och det är den som är vår gåva till er. Det är en energi som behövs för att hela det här filtret vi har talat om. Det är alltså en energi med ljusa och väldigt, väldigt höga frekvenser, som består av väldigt stark manlig energi men i kombination med en kvinnlig rödlila kärleksenergi.

– När du säger ”vi”, talar du om er från Plejaderna, eller om en större grupp?

 

Det är vår samarbetsgrupp från Plejaderna och omkring som bidrar med den här energin. Det är en kanal som håller på att öppnas upp just här och nu, och det är en del i den process och den uppstigning som Jorden just nu befinner sig på, in i den 5:e dimensionen. Det här är alltså den starka nya våg av ljusenergier som vi pratade om tidigare. Det här är vår gåva till er, på samma sätt som ni har fått energier från en mängd andra civilisationer och sammanslutningar tidigare, och på samma sätt som ni i framtiden kommer att få nya energigåvor från andra civilisationer och sammanslutningar. Det här är en ständigt pågående process, egentligen under hela Jordens existens, men som nu har intensifierats på ett väldigt, väldigt avgörande sätt genom övergången till den Nya Andliga Tidsåldern.

 

– Är det så att vissa budskap från vissa civilisationer har varit svårare att förmedla till mänskligheten än andra på grund av det här filtret? Du sa att energierna ni bär på har ett samband med det här filtret, menar du då att budskap från Plejaderna har varit extra svåra att förmedla, eller har det gällt budskap från alla typer av kosmiska civilisationer?

 

Det har varit en mer övergripande blockering av alla former av budskap. Men man kan säga att den här blockeringen har behövt vår energifrekvens för att kunna tas bort.

 
~ Rädslan för illasinnade civilisationer ~

 

– Har du några råd till människor när det gäller rädslan för illasinnade civilisationer? Som jag förstår det är alla ni upplysta civilisationer både i majoritet och övervakar dessutom alla andra civilisationer som finns närvarande på Jorden?

 

Ja, det stämmer. Vi skulle vilja poängtera en sak här, även om det har sagts många gånger tidigare, eftersom det är så otroligt viktigt att ni människor på Jorden förstår det här. Vi kommer aldrig, aldrig någonsin – under några som helst omständigheter – tillåta att någon destruktiv civilisation med ett lägre stående medvetandetillstånd kommer ner till Jorden och invaderar er. Det kommer aldrig, aldrig någonsin att ske. På den punkten kan ni känna er fullkomligt trygga. Ni är skyddade, vi övervakar er, och tillåter inga sådana destruktiva och farliga civilisationer att ens komma i närheten av ert solsystem. Däremot så finns det civilisationer som befinner sig på en slags ”mellan-nivå”, det vill säga som inte är direkt farliga, men som inte heller är inte upplysta, och som ibland kan komma med felaktiga budskap, och som ibland kan bete sig på ett sätt som inte är helt i enlighet med det Gudomliga. Men även dem övervakar vi till viss del, men vi kan av karmaskäl inte hindra alla deras besök på Jorden.

 

Det har dock tidigare förekommit besök av destruktiva civilisationer på Jorden. Det har funnits en närvaro på Jorden sedan en lång tid tillbaka. De har till och med haft underjordiska baser i Jordens inre, och de har samarbetat med makteliten på Jorden. Men de här baserna har till stor del tömts nu och de allra, allra sista håller på att försvinna. Så det finns väldigt lite kvar av den typen av närvaro på Jorden, och de håller på att försvinna helt och hållet. De kan helt enkelt inte hantera de kraftfulla energier som nu håller på att växa fram på Jorden. Framförallt kan de inte hantera den starka, kraftfulla, kvinnliga, röda energin som nu håller på att stärkas på Jorden. Det har gjort att de här destruktiva civilisationerna har varit tvungna att fly. Men vi har alltid skyddat er mot dem, vi har alltid funnits där och sett till att de inte har kunnat skada er på ett sätt som som skulle ge bestående skador för Jorden och mänskligheten. Det här betyder inte att vi helt har kunnat stoppa deras framfart. De har funnits här och de har ställt till med problem, det ska ni vara medvetna om. Men av karmaskäl har vi inte helt kunnat stoppa dem, eftersom det har varit en del av mänsklighetens karma, och en del av den erfarenhet mänskligheten har behövt göra under den här perioden av sin utveckling. Men nu håller den perioden på att lida mot sitt slut, och de håller nu på att lämna Jorden permanent. Men jag vill återigen upprepa att vi kommer aldrig, någonsin tillåta någon som helst destruktiv civilisation att invadera Jorden. Det kommer aldrig någonsin att ske. Ni är fullständigt skyddade mot det. 

 

– Hur ser situationen ut när det gäller alla de olika civilisationer som är närvarande i fysiska rymdskepp på Jorden idag?

 

Som vi nämnde tidigare så finns det en mängd olika typer av civilisationer som besöker Jorden, och det är inte enbart upplysta civilisationer, utan det är även civilisationer som befinner sig på en ”mellan-nivå” i sin utveckling.

 

– Men de som är rent destruktiva finns inte närvarande i rymdskepp på Jorden nu?

 

De som är direkt destruktiva finns i en sådan liten omfattning, och är så försvagade, att de inte har kapaciteten att skada människor idag. Men de är idag så otroligt försvinnande få att de knappt är värda att nämna. Det är även viktigt att förstå att du enbart drar till dig det du redan bär på inom dig själv. Det vill säga för att en människa ska överhuvudtaget kunna dra till sig en sådan situation, där hon befinner sig på en plats där ett rymdskepp med destruktiva varelser i befinner sig, som vill henne illa – så kan det enbart ske om det är en del av hennes personliga karma. Det är viktigt att ni förstår det. Det är också viktigt att förstå att ni kan inte skydda er själva genom att kontrollera det som sker i era liv. Kontroll är en illusion som aldrig kan upprätthållas.

 

~ Hela er rädsla med jordningen ~

Det som ska ske i era liv kommer att ske, och det enda sättet ni kan skydda er mot destruktivitet och smärta är genom att arbeta med er inre andliga utveckling; att jorda er själva genom att kanalisera och arbeta med den kvinnliga, röda energin, att tona in er på Moder Jords inre och bli ett med henne. Det är det enda sättet. Däremot, att lägga benen på ryggen och springa därifrån så fort man ser ett rymdskepp är inget skydd. Det är en illusion. Dessutom, som ni mycket väl förstår, så visar sig sällan dessa rymdskepp från destruktiva civilisationer, utan de befinner sig här i lönndom, eller snarare har tidigare befunnit sig här i lönndom. Det vill säga de som tidigare har haft negativa upplevelser av destruktiva varelser har överhuvudtaget inte ens haft tid att fly. Men det här är inte möjligt längre, det här håller sakta men säkert på att lösas upp fullständigt.

 

Men det jag säger till er är att ni måste hela er rädsla, ni måste sluta låta rädslan äta upp era liv. Ni kan inte skydda er själva genom att gå runt och försöka kontrollera era liv och tro att rädslan, misstänksamheten och försiktigheten på något sätt ska kunna skydda er. Det gör den inte, det är en illusion. Det enda som kan skydda er är att ni arbetar med att skapa en inre trygghet och helar eventuella rädslor som ni bär på, och att ni helar den inre destruktivitet som ni bär på. Kom ihåg: Det destruktiva dras till det destruktiva, och det rena dras till det rena. Så länge ni håller era hjärtan öppna och jordar er själva, och helar er själva med den kvinnliga energin – och bygger upp en inre stark bas, en grundtrygghet  – så kan inte destruktiviteten komma åt er. Det är det som är ert skydd.

 

Ju längre den andliga utvecklingsprocessen fortskrider, ju mer jordade ni blir, ju mer nedkopplade ni blir mot den kvinnliga energin i Jordens inre, desto mer kan ni höja er energifrekvens genom att ta emot de här starka, kosmiska manliga ljusvågorna som kommer in, och desto starkare kommer ni att bli och desto starkare skydd kommer ni att skapa mot den här formen av destruktivitet. Det kommer i framtiden överhuvudtaget inte vara möjligt att på något sätt skada Jorden och Jordens invånare, genom den reningsprocess som nu pågår på Jorden, där all destruktivitet och alla orenheter steg för steg håller på att renas, slängas ut och upplösas. Men den här processen är inte färdig, utan den pågår fortfarande, och det är fortfarande mycket karma och orenheter som håller på att komma upp till ytan. Det är därför övergången till den Nya Tidsåldern kallas för den ”Stora Reningen”. Det är som vi sagt tidigare en process som pågår både på kosmisk nivå, det vill säga genom planeten Jordens rening och utrensning, likväl som på mänsklig individuell nivå.

 
~ Avslutning ~

Vi skulle vilja uppmana er här att fokusera på att släppa taget om rädslan, eftersom det inte hjälper er överhuvudtaget. Att vara rädda och försiktiga är inget skydd, det är en illusion. Det största skyddet ni har är att bli ett med Jordens inre, att bli ett med Moder Jord, genom att ni dagligen ger er själva Moder Jord-healing.

 

Vi vill tacka er så hemskt mycket för den här pratstunden, och för att ni har tagit er tid att kanalisera ner budskapet från mig och de jag representerar, och för att ni sprider det till människorna. Jag är väldigt glad över att få tala med er och att få vara en del av det här.

 

Han ler ett stort leende och jag känner hur hans kärlek strålar mot oss. Vi avslutar och tackar för samtalet och budskapet han givit oss.