Varför springer ni?

Bakgrund

Den här kanaliseringen gjorde Maria på ABF-huset i Stockholm. Det var gratis inträde och ca 50 personer i publiken. Under kanaliseringen genomförde Maria en överföring av energier – den Kosmiska Vita Elden – till alla deltagarna. Det är den energin vi kopplas upp mot i meditationen nedan. Efter kanaliseringen genomförde vi en healingsession för Moder Jord tillsammans med publiken.

 

Kanaliseringens innehåll

 Den gudomliga människan / En meditation – Den Kosmiska Vita Elden / Ni är gränslösa / Varför springer ni? / Moder Jord

 

 

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet,  genom Maria Bertram, ABF-huset, Stockholm 13 oktober, 2009

 
 ~ Den gudomliga människan ~

Mitt älskade människobarn. Jag ser era färgstarka kläder, och det glädjer mig att se att ni har släppt in färgerna i era liv, att ni har släppt in glädjen och kreativiteten.

 

Ni gör nu era första stapplande steg på en lång resa. Egentligen har er resa pågått länge, ända sedan Kosmos födelse, men den här resan ni nu påbörjar är det något alldeles särskilt med. Vi går in i en ny fas i mänsklighetens historia. Ni går från att vara människa till att bli medskapare av det gudomliga. Ni är inte bara en del av min skapelse, ni är också på väg att själva bli gudar och gudinnor i er egen rätt.

 

Ni bär alla på ett frö inom er, i era hjärtan. Nu är det dags att aktivera det fröet. Jag har med mig en nyckel till er. Till var och en av er ger jag en nyckel. Här. Ta er nyckel.. Det är nyckeln till porten som leder er till mig. Porten som öppnar upp era hjärtan. Ni har alla en direktförbindelse till mig, och ni behöver ingenting utanför er själva för att återupprätta den förbindelsen. Jag finns här. Jag har alltid funnits här och väntat på er. Jag älskar er villkorslöst för dem ni är. Precis som ni är, älskar jag er. Ni är magnifika, ni är min magnifika skapelse. Det är dags för er att riva ner alla murarna. Att avlägsna alla gråa slöjor, alla hinder, alla illusioner av rädsla, av bristtänkande, av konflikttänkande och bli till de gudomliga varelser ni egentligen är.

 

Ni har allt ni behöver inom er. Ni bär på alla svaren. Ni vet redan att jag finns här. Det har ni alltid vetat. Jag finns där varje morgon när ni vaknar, och varje kväll när ni går och lägger er. Jag finns i det nyfödda barnets gråt, och jag finns i grodynglet i havet. Jag finns bortom tid och bortom rum i oändligheten. Ni är oändliga. Ni är odödliga. Ni har inga begränsningar. Det är när ni släpper illusionen om begränsningar som ni kan bli verkligt gränslösa och fria, för första gången. Ni kan bli precis vad ni vill, och ni kan göra precis vad ni vill. Alla de begränsningar ni ser runt omkring er har ni själva skapat. På samma sätt kan ni också ta bort dem. Riva ner dem; sten för sten, lager för lager, mur för mur, illusion för illusion.

 

Allting är möjligt. Ni lever i en väldigt speciell tid. Ni har en helt fantastisk möjlighet att frigöra er från alla era rädslor, alla begränsningar, alla gamla trauman, besvikelser, bitterhet, ilska, kärlekslöshet… allt. Det har skapats energiportar ner till Jordens inre med kraftfulla energier som står till ert förfogande. Det enda sättet att skapa verklig förändring är genom att förändra era inre. Det är den enda sanna vägen mot ljuset. Allt annat är en illusion. Det finns inga vapen, det finns inga murar och det finns inga pengar i världen som kan hjälpa. Det är en illusion. Enbart genom kontemplation, genom helandets kraft, genom att använda det enorma flöde av energier som flödar in över Jorden, dels från Kosmos och dels från Jordens inre, kan ni hela er själva och transformera era energikroppar och öppna upp era själar. Ni kommer alla från mig. En gång var vi alla ett. På en högre nivå är vi fortfarande alla ett. Vi är alla förenade. En dag kommer ni gå tillbaka och bli ett med mig igen. Ni är nu på väg in i den sista etappen på den långa resan hela vägen hem till mig, till ert ursprung. Till det kosmiska vita eldhavet av extas… kärlek… och överflöd. För det är det som är jag, det Gudomliga Medvetandet. Och det är där ni hör hemma.

 

~ En meditation – Den Kosmiska Vita Elden ~

Ta er nyckel och lås upp porten i era hjärtan… och låt kärleken flöda. Låt er bli till kanaler för min gudomliga kärleksenergi… mitt gudomliga högre vita ljus… min eld. Låt den flöda genom er, så att ni därigenom blir ett med mig. Låt er svepas med av havet… känn hur det omsluter er… det kosmiska havet… den vita elden… som flödar… som rinner… som omger er som en stor kokong av oändlig tystnad… av stillhet… av ren existens. Känn hur ni sjunker ner i det oändliga nuet, det djupaste av alla oändliga nu… till den yttersta, yttersta nollpunkten. Hör hjärtat slå… i den stora livmodern som omger er. Här är ni fullkomligt trygga… allting är precis som det ska vara… och allting kommer att bli precis så som det ska bli. Allting ÄR. Ingen åtskillnad… ingen motsättning… bara ren kärlek. 

 
~ Ni är gränslösa ~

Kom ihåg att det inte finns några hinder. Det är enbart illusioner som ni själva, på ett omedvetet plan, lagt ut på er egen väg för att ni ska lära er någonting av det. Ni är fria att göra det ni vill. Ni har själva valt att leva det liv ni lever idag. Allt ni går igenom för er framåt. Alla erfarenheter, alla prövningar, alla utmaningar är till för att ni ska utvecklas och nå högre insikter om er själva, och gå vidare. Ingenting sker av en slump, eftersom slumpen inte finns. Även det allra svåraste, och det allra mest smärtsamma har en mening. Allting som händer har ni själva valt, på ett omedvetet plan, för att ni ska lära er någonting av det och utvecklas som själar. Det är därför ni har kommit till Jorden. Alla ni som sitter i det här rummet idag har valt att inkarnera på Jorden just nu för att delta i övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Ni har valt att delta i den här tiden och den här övergången av en särskild anledning, och ni har alla en särskild livsuppgift att fylla i Övergången. Det är ingen slump att ni sitter här idag.

 

Någonstans inom er alla finns känslan av att ni också kan bidra, att ni har någonting viktigt att utföra. Att har ni gåvor inom er, och förutsättningar på olika plan för att bidra med något till Jordens och mänsklighetens överlevnad. Exakt vad det är kommer ni komma underfund med själva, det är er uppgift att känna in det själva. Men kom ihåg att när det blir svårt, när livet blir svårt att uthärda, och när utmaningarna blir stora: Jag finns alltid vid er sida. Kalla på mig. Öppna upp dörren till er förbindelse till mig. Öppna upp dörren för ljuset, det Gudomliga Ljuset. Gå tillbaka till kokongen. Känn den villkorslösa kärleken. Bli den. Känn harmonin. När ni är med mig kan ingenting göra er illa. Kom ihåg att vad som än händer så är ni odödliga. Ni kan byta skepnad, ni deltar i flödet, som varierar mellan liv och död, olika inkarnationer, men ni dör aldrig. Ni lever bara vidare i en annan form. Släpp er skräck för döden. Ni kan inte dö. Ni har alltid funnits, och ni kommer alltid att finnas.

 

Era möjligheter är oändliga. Ni har också valt den här möjligheten ni lever ut just nu i det här livet. Ni har även gjort många andra val och levt ut många andra möjligheter i andra liv, och andra existenser, både här och på andra platser i Universum. Ni är gränslösa, ni har inga gränser. När ni öppnar upp för mitt ljus och expanderar era medvetanden och transformerar era energikroppar och når högre medvetandetillstånd, så kan ni använda er av tankens kraft för att skapa det ni vill ha. Ni skapar er egen verklighet varje dag. Ni drar till er det ni ber om. I och med att vi går in i den Nya Andliga Tidsåldern där energiflödet på Jorden stärks, och Jorden går in i den 5:e dimensionen, med mycket högre och kraftfullare energifrekvenser än vad som råder idag – så stärks lagen om orsak och verkan. Lagen och orsak och verkan är Kosmos grundpelare. Den går ut på att allt det man sänder ut får man tillbaka. Sänder man ut bitterhet, hat och rädsla, så är det det man får tillbaka. Sänder man ut kärlek, tillit och ödmjukhet så är det det man får tillbaka. Förväntar man sig begränsningar så får man också de begränsningarna.

 

Varje dag skapar ni allt det som omger er. Ni kan lära er att leva i ljuset. Ni kan lära er att leva i kärlek, genom att expandera era hjärtan. Det är det andlig upplysning handlar om, att leva i kärlek. [Applåder hörs från rummet intill]. Att tänka, att tala, att göra allt i kärlek. Kärleken är Kosmos sammanbindande kraft. Det är den perfekta balansen mellan den kvinnliga och den manliga energin, den perfekta gudomliga harmonin. Det är det som sker nu på Jorden när ande och materia möts och förenas i gudomlig harmoni. Den kvinnliga och den manliga kraften möts som i en kosmisk orgasm som kommer att fortplanta sig över hela Kosmos och skapa nya förutsättningar för liv. Det här kommer få återverkningar på hela galaxen och hela Kosmos. Det som sker nu på Jorden är unikt. Och ni är inte ensamma. Ni har många vänner omkring er, runt omkring i galaxen och i Kosmos, som hjälper till och bidrar på sitt sätt. Ni är inte ensamma. Ni är alla älskade.

 

Den nya tidsåldern ni går in i är Gudinnans Tidsålder, återkomsten av den kvinnliga energin, som under så lång tid har tryckts ner och underställts den manliga energin. Det är nu dags för människan på Jorden att återskapa balansen mellan de här två energierna, både inom Moder Jord och inom sig själva. Att återskapa balansen mellan de expansiva manliga energierna och de regressiva kvinnliga energierna, i fullständig balans.

 

~ Varför springer ni? ~

Jag ser hur ni människor springer. Ni springer och springer och springer. Ni har slutat att känna, att känna efter; “Är det här rätt? Vad är det jag gör? Vart är jag på väg någonstans? Och varför springer jag??? Vad är egentligen meningen med det här? Behöver jag ett nytt kök? Behöver jag alla de här sakerna? Vad är egentligen meningen med livet? Varför är hela mitt liv omgärdat av så mycket regler, och hinder!?”

 

Älskade människobarn, ni har stängt in er själva i ett fängelse. Ni har en sådan enorm potential, kreativ potential, att skapa er egen verklighet, att utvecklas, att blomma ut, att lära er att flyga. Att äntligen lyfta från marken och flyga iväg. Att dansa, att sjunga, att älska, att hjälpa varandra, att dyrka Jorden, att dyrka skönheten och överflödet. Men ni springer bara. Ni bygger ännu mer betong, och producerar ännu mera plastsaker, och fyller havet med ännu fler plastpåsar. Det är dags nu för er att stanna upp. Tänk efter: “Är det verkligen det här som är meningen med mitt liv?” Det är aldrig för sent att ändra sig. Måste alla springa åt samma håll? Ni är gudomliga varelser, ni är inte “får”, eller hur? Ni bär alla kraften inom er, att skapa förändring, varenda en av er som sitter här. Ni är födda med en gudomlig potential. Ni är födda med särskilda gåvor som det är meningen att ni ska använda er av i det här livet. Hitta fram till de gåvorna, hitta fram till den potentialen.

 

Nyckeln till era hjärtan är också nyckeln till lyckan, den svårfunna lyckan som alla springer efter. Ju snabbare man springer desto olyckligare blir man, eftersom lyckan kanske inte finns i jagandet efter det man inte har, mer och mer av det man inte har. Nya saker, nya upplevelser, nya titlar, mer pengar, eller ett vackrare hem. Det kanske är precis tvärtom. Kanske är det så att ni ska sluta jaga lyckan, sluta jaga mer saker, och sätta er ner och bara släppa allting. Bort! Det kanske till och med är så att ni ska slänga kalendern, och lämna in mobiltelefonen till återvinning. Det kanske är meningen att ni ska gå ut i skogen och sätta er på en stubbe och lyssna på skogen, vad den har att säga er, lyssna på viskningarna. Och sen helt plötsligt en dag upptäcka att ni bär en röst inom er som talar, och att ni alltid har haft den rösten där, men att ni aldrig riktigt lyckats urskilja den för att den alltid varit överröstad av en kakafoni av andra röster; “Jag har inte tid, måste göra det, måste göra det. Åh, jag är så rädd för det, och jag är så orolig för det, nej men det går inte, och nu är klockan sex!”. Egots alla röster som tar över i era inre. Men när ni skalat av er alla de här rösterna i tystnaden, kontemplationen, genom helandet, så återstår det till slut bara en röst. Er inre röst, som kommer från er odödliga själ. Det är också min röst, för jag talar till er varje dag. Det gäller bara att öppna öronen och lyssna så finns jag där.

 

~ Moder Jord ~

 Moder Jord lider svåra kval, och hon behöver er hjälp. Var och en av er som finns i det här rummet gör skillnad. Om ni sätter er ner och sänder healing till Jorden så gör det skillnad. Det finns ingenting som är för litet eller förgäves. Varje godhjärtad kärleksfull handling ni utför sprider ljus. Ni är betydelsefulla. Om ni går ut och sätter er i skogen på marken i den mjuka mossan och lyssnar på träden som susar, om ni sätter er ner och lyssnar på viskningarna från naturväsendena, från vattnet som droppar, så kommer ni till slut också att lära er att känna igen Moder Jords röst. Då kommer ni att förstå hur mycket hon älskar er, men också hur mycket hon lider, hur svårt hon har det, och att hon behöver er hjälp. Hon klarar inte av det här längre själv. Varje människa har en fri vilja, ni väljer alla själva vad ni gör med era liv. Men jag vill ändå be er alla: ge tid för att hela Moder Jord. Ge en hjälpande hand. Hon behöver det, och ni behöver henne. Genom att balansera era inre och uppnå harmoni, genom att balansera den kvinnliga och den manliga energin så kan ni återskapa det nära bandet till naturen som ni alltid haft genom mänsklighetens historia, men som sakta men säkert har förtvinat under den sista tiden här på Jorden.

Var och en av er som sitter här har er egen personliga väg att vandra genom livet. Den vägen bär ni på inom era hjärtan. Ni bär alla på era egna svar, och ni kommer inte alla att vandra samma väg. Ni kommer alla att fatta era egna beslut, och välja den väg ni själv ska vandra. Det är en del av människans utmaning. Varje liv ser annorlunda ut, och varje individ finner sina egna lösningar. De svaren kan ni enbart själva ge. Men inom varje sådant liv finns det utrymme för föreningen med Jorden. Den är en förutsättning för era liv, den är en förutsättning för framtiden. Många människor frågar sig vad de gör här på Jorden, och vad de har kommit hit för att göra över huvud taget, och har svårt att se meningsfullheten i sina liv. Ytterst är det så att ni har kommit hit för att få de utmaningar ni behöver för att utvecklas och uppnå ett högre medvetandetillstånd. Ni har kommit till Jorden för att leva här och utvecklas, och gå vidare. Att steg för steg, bit för bit, bli till de gudomlig varelser ni verkligen är. Det är det som är meningen. Att leva i nuet. Att leva i kärleken. Att leva i överflödet.

 

Jag vill tacka er alla för att ni har tagit er tid att komma hit och lyssna. Ni ska veta att ni alla är älskade. Tack.