“Vi har sänt er en hälsning av ljus, färg och form”

Bakgrund – Ljusspiralen över Norge

Tidigt på morgonen den 9 december 2009 sågs ett storslaget ljusfenomen i form av en snurrande spiral på himlen i norra Norge, och den var även synlig från norra Sverige. Fenomenet, som varade i en dryg minut, filmades av många, och fotograferades av ännu fler. Meteorologiska Institutet och nyhetsbyråer i Norge blev nedringda av tusentals undrande norrmän.

Mörläggnignskampanjen: ”En misslyckad rysk raketuppskjutning”

Det rapporterades och diskuterades om fenomenet i nyhetsmedia över hela världen, från Norge och Ryssland, till  Indien och USA. Makteliten på Jorden är givetvis livrädda för att kunskapen om högre dimensionerna av verkligheten, och högt utvecklade civilisationer i Kosmos, ska komma ut. Så de gjorde vad de alltid gör – det vill säga rapporterade om en “naturlig förklaring” för att mörklägga hela händelsen.

 

Nyhetsmedia rapporterade först att det troligen var misslyckad uppskjutning av en rysk missil, men att Ryssland förnekade en raketuppskjutning och att de aldrig varnar innan de genomför en uppskjutning. Ett dygn senare ändrade de sin historia, och ”bekräftade” nu istället att Ryssland ”erkänt” en misslyckad raketuppskjutning. De hävdade dessutom plötsligt att Ryska Försvarsministeriet i förhand hade sänt ut en varning för en testskjutning som skulle ske just denna morgon. En uppenbar mörkläggningskampanj med andra ord. Dessutom framstår teorin om en raket som “tappar kontrollen och spårar ur i spiralrörelser” som ett dåligt skämt när man ser videon och bilderna av det fantastiskt symmetriska skådespelet på himlen. Är ni seriösa!?!?!? Den enda anledningen till att människor ändå köper det, är att folk är beredda att tro på i princip vad som helst som auktoritetspersoner säger till dem, för att skydda sin trygga världsbild från att rämna.

Här är några exempel på videor av nyhetsmedias rapportering om fenomenet, som finns kvar online: 


Tv2 (Norge)

ABC News (Australien)

Russia Today (Ryssland – Engelska)

NBC News (USA)

CBS News 1 (USA)

CBS News 2 (USA)

CNN (USA)

Aaj Tak (Indien – Hindi)

 

Samma kväll som Maria blev kontaktad satte hon sig ner för att genomföra kanaliseringen, medan jag (Manne) skrev ned den för hand.

 

Kanaliseringens innehåll

Presentation / Jordens ohållbara situation / Ljusspiralen över Norge / Dags att vakna upp / Moder Jord / En interplanetär energiöverföring

 

Kanalisering #1 av Dibarak från uppstigna civilisationen “De Oövervinneliga”, “Första Världen”, genom Maria Bertram, 15 december, 2009

 
~ Presentation ~

 

[Maria börjar med att beskriva hur de ser ut:]

 

De är väldigt lika människor till sitt utseende, fast längre. De är långa, ståtliga, stolta och respektingivande och utstrålar enorm värdighet, integritet, heder och kraft. De har långa hårmanar, både män och kvinnor, som en symbol för deras stora kraft. Håret räcker långt ner på ryggen och är arrangerat i olika fantasifulla håruppsättningar. De har blek hy och deras tjocka hår skiftar i flera blonda, gråa och bruna nyanser. Mannen som ska föra gruppens talan visar sig. Han är lång, kraftig och bredaxlad. Han bär en lång enkel vaniljvit kaftan som går ner till fötterna. Den har en rund ringning i halsen. Han bär ett rep kring midjan och tvärs över bröstet som en symbol för sitt ledarskap. Han har stora gråblå intensiva ögon med fullständig närvaro och fokus. Han har höga kindknotor, inget skägg, och trots hans kraftfulla manliga drag finns det samtidigt en mjuk femininet över honom. Han utstrålar total närvaro i nuet. Han börjar tala med en djup lugn röst:

 

Mitt namn är Dibarak, och jag kommer från en civilisation som kallas “De Oövervinneliga”. Vi är ett stolt krigarfolk, kända för vårt mod, vår styrka och vår andliga kraft. Krigandet har vi dock för länge sedan lagt på hyllan, och idag är vi andliga krigare i det högsta godas tjänst. Vårt huvudsakliga syfte idag som uppstigen civilisation är att hjälpa andra civilisationer på sin väg mot andlig transformation och uppstigning.

 

-Var ligger er planet?

 

Den ligger i den ”Första Världen”, den äldsta delen av Kosmos där centralsolen ligger. [Enligt privata kanaliseringar består vårt Kosmos av nio ”Världar”, och varje värld innehåller miljontals galaxer. Vintergatan och Jorden ligger i den Andra Världen.]

 

-Att ni är en uppstigen civilisation, medför det att ni är icke-fysiska?

 

Ja, det stämmer, även om vi tidigare existerade i fysisk form. Vi har faktiskt träffat varandra personligen när ni [Maria och Manne] levde i den här delen av Kosmos i en tidigare inkarnation, och vi har haft ett väldigt gott samarbete.

 

-I vilken dimension har ni er hemvist?

 

Vi är multidimensionella, och det betyder att vi inte har vår hemvist i någon specifik dimension.

Vår civilisation har en lång historia bakom sig av krigande, umbäranden och outsägligt lidande, och vi har gått igenom mycket svåra tider och svåra erfarenheter på vår väg mot andlig uppstigning och upplysning. Det fanns en tid då vår krigiskhet, vår stolthet och vår oresonlighet höll på att spränga vår civilisation i bitar. Vi reste oss ur spillrorna ur ett stort krig som nästan höll på att ödelägga vår planet, för att skapa en ny värld i kärlekens anda. Vårt andliga uppvaknande skedde väldigt abrupt och var fyllt av konflikter och lidande. Det blev en fråga om vår överlevnad som civilisation. Vi var tvungna att under en mycket kort tid färdas en lång väg på vår andliga resa och genomgå stora andliga transformationer för att uppnå den medvetandenivå vi behövde för att skapa en ny fredlig civilisation på vår planet.

 
~ Jordens ohållbara situation ~

Vi förstår och sympatiserar med den enorma smärta och de stora utmaningar som mänskligheten går igenom på Jorden idag. Vi känner igen oss i hur många människor slår sina huvuden blodiga mot väggen utan synbar förmåga att utvecklas och komma till insikt. Ni ser inte ohållbarheten i er situation, och att ni håller på att ta kol på er själva. Er blindhet och självdestruktivitet påminner väldigt mycket om vårt tidigare beteende och det vi gick igenom innan det Stora Kriget som nästan höll på att utrota allt levande liv på vår planet.

 

Vi kommer till er med en hälsning om fred och frihet. Vi kommer till er med kärlek i våra hjärtan. Vi har förståelse för och känner empati för er situation och er blindhet, och vi vill be er att höja blicken över era illusioner om daglig kamp och se vad som håller på att hända på er planet. Precis som vi en gång var, är ni på väg att utrota er själva. Ni befinner er i den elfte timmen, där stora förändringar måste ske för att stoppa upp denna utveckling som leder rakt mot en framtida katastrof.

 

Misströsta inte, det är inte för sent. Ni har fortfarande möjlighet att stoppa upp den här processen, skapa förändring och välja en ny väg precis på det sättet som vi gjorde. Ni människor är ett storslaget folk, skapare av ert eget öde. Ni har tillgång till kraften och ljuset för att skapa er egen framtid, men ni måste börja med att öppna ögonen och erkänna er egen kapacitet och storhet. Ni är inga offer för yttre omständigheter som påtvingas er. Precis på samma sätt som ni har skapat den situation som ni befinner er i idag kan ni välja en annan väg. Istället för brist, girighet och konflikttänkande kan ni välja en kärlekens, fredens och harmonins väg.

 
 
~ Ljusspiralen över Norge ~ 

All utveckling sker i spiralform, och man måste gå hela varvet runt för att kunna ta sig till nästa nivå. Men när själva höjningen väl sker går det väldigt snabbt. Ni står nu inför ett sådant avgörande språng i er medvetandeutveckling där ni måste lära er att lämna era krigiska och dualistiska tankesätt bakom er för att övergå till enhetstänkandet. Detta kritiska språng måste ske snabbt. Den kosmiska klockan tickar och ni befinner er nu i ett övergångsskede till den nya tiden, där nya kraftfulla energier successivt väller in över er planet och förändrar förutsättningarna för livet på Jorden.

 

Vi sträcker ut vår hand till er från de högre dimensionerna, och vi har sänt er en hälsning in i er fysiska tredimensionella värld. En hälsning i form av ljus, färg och form. Det är för att välkomna er in i den kosmiska gemenskapen. 

Den kosmiska karantän som Jorden befunnit sig i under mycket lång tid håller äntligen på att brytas. Ni kommer att märka av detta genom en allt större närvaro från utomjordiska civilisationer på och runt Jorden. Den här processen har redan påbörjats och det kommer under det år som följer att ske en ytterligare upptrappning. Ljusprojektionen vi skapade åt er symboliserar er andliga utveckling i spiralform och att ni nu befinner er i ett kritiskt skede där ni tar ett språng upp mot nästa medvetandenivå. Den blå färgen står för intuition och kreativitet och vi vill inspirera er alla att öppna upp er intuition och frigöra er kreativitet eftersom ni har en fantastisk potential som gudomliga medskapare av er egen verklighet. Vi vill uppmana er att öppna upp er för färgernas, formernas och ljusets helande krafter.

-Varför valde ni just Norge?

Energiförutsättningarna var de rätta på den platsen. Det fanns även en tanke bakom att göra det där eftersom världens ögon var riktade mot Norge då det skedde samtidigt som Obama var på besök i Norge och tog emot Fredspriset, och att det var i närheten av klimatförhandlingarna i Danmark. Mänskligheten håller på att fatta många viktiga beslut just nu och vi vill gärna vara med och inspirera.

 

-Så det var en ljusprojektion folk såg, det var inget fysisk rymdskepp? [vi hade vid tillfället endast sett vissa bilder av fenomenet]

 

Ja, det var en ljusprojektion från en annan dimension. Det är samma sak med sädesfältscirklar, som görs av uppstigna civilisationer. De genomför skapandet av sädesfältscirklarna genom att nå er från en annan dimension och alltså inte genom att närvara fysiskt på platsen. Men andra civilisationer besöker er i fysiska skepp.

 

-Var det även ni som skapade ljusblixtarna utanför vårt fönster som lös upp hela bakgården vid flera tillfällen härom kvällen?

 

Ja, det var vi.

 

-Står färgerna ni använde för något speciellt?

 

Vi använde ljusen och färgerna som redan fanns på platsen [exempelvis det orange ljuset från lyktstolparna] och förstärkte det mångdubbelt för att skapa blixtarna. Det är även vi som skapat liknande ljusfenomen utanför ert hus vid tidigare tillfällen, för att visa att vi finns närvarande hos er.

 
~ Dags att vakna upp ~

Ni ska veta att ni människor inte är ensamma i Kosmos och att det finns många civilisationer som står till er tjänst för att hjälpa er i de utmaningar som ni nu står inför. Kosmos blickar riktas nu mot Jorden i detta kritiska skede. Eftersom vi själva gått igenom en liknande process känner vi att vi har mycket erfarenhet att dela med oss av. Vi står gärna till er tjänst och bistår er på de olika sätt ni behöver. Men märk väl att er andliga utveckling måste ni göra själva. Den uppgiften kan aldrig överlämnas åt någon annan.

 

Älskade människor, det har blivit dags att vakna upp, att sätta er yrvaket upp i sängen och se er omkring och upptäcka vad det är för en värld ni skapat åt er själva. Det finns ingen naturlag som säger att livet måste bestå av kamp, konflikter och umbäranden. Det går att skapa en värld fylld av överflöd och kärlek där alla får sina behov tillfredställda i enlighet med det högsta goda. Ni hör alla samman. Ni är alla delar av samma enhet, och varje bristande länk i den stora kosmiska väven påverkar helheten. Det är först när ni kommit till insikt om den kosmiska visdomen att Allt är Ett och bygger upp en ny civilisation enligt den principen som ett genuint överflöd av kärlek, kreativitet, materiella bekvämligheter och teknologiska framsteg kan ske.

 

För att överleva i denna nya värld som håller på att uppstå kommer det inte längre att vara möjligt att fortsätta leva i enlighet med det förlegade konflikt– och bristtänkandet. Den Nya Tidsåldern ni går in i innebär att en ny energiverklighet kommer att uppstå där de kosmiska lagarna om att lika dras till lika kommer att manifesteras allt snabbare och med allt större kraft än vad ni tidigare varit vana vid. Vi talar om Lagen om Orsak och Verkan som innebär att allt det man sänder ut får man också tillbaka. Det betyder att girighet och konflikttänkande kommer att bemötas med samma energier. Den enda möjligheten för mänskligheten att överleva i denna nya energiverklighet är genom att välja kärlekens väg, att leva med öppna hjärtchakran och bli en del av det kosmiska flödet av kärlek. Kärlekens väg är den den enda möjliga vägen för mänsklighetens överlevnad.

 
~ Moder Jord ~

En sak vi undrar över är varför ni vänt er bort från Gaias [Moder Jords] helande energier i hennes inre. Ni sitter på en stor guldgruva som ni glömt bort och till och med låtit försvagas och nästan dö ut. Livskraften som kommer från Gaias inre är en förutsättning för allt levande liv på Jorden. Den är också en förutsättning för er andliga transformation. Livskraften i Gaias inre hjälper er att öppna upp era medvetandetillstånd och nå de insikter och den energihöjning ni behöver för att välja kärlekens väg in i framtiden

.

Er jord lider, och hon behöver er hjälp. Hon plågas enormt av all den aggressiva obalanserade teknologi som finns på Jorden och de övergrepp hon utsätts för dagligen. Gaia behöver er hjälp för att återställa sin energibalans. Människan är en fantastisk kanal för helande energier, både för att hela er själva och Jorden. Öppna upp er energimedvetenhet, låt de helande energierna strömma genom er så att ni uppnår högre medvetandetillstånd. Ni behöver rena era energikroppar från föroreningar och obalanser för att uppnå er fullständiga potential. Ni är fantastiska kosmiska gudomliga varelser som bara väntar på att få väckas till liv ur er törnrosasömn. Men ni måste ta första steget själva, ni måste väcka er själva. Människan har en fri vilja och ni kan inte tvingats till något ni inte själva vill. Det är upp till er vilka beslut ni fattar och vilken väg ni väljer.

 
~ En interplanetär energiöverföring ~

Vi skulle vilja ge er en gåva. Vår gåva är av en alldeles särskild sort. Den är inte av fysisk art, den går inte att ta på, och den går heller inte att se med era fysiska ögon i er tredimensionella verklighet. Vi kommer att genomföra en gemensam healingsession där alla medlemmar av vår civilisation samtidigt kommer att sända healing till mänskligheten och er planet. Det kommer att ske i form av en gigantisk energiöverföring där vi ger er av de energier vi har och som vi tror att ni behöver som en del av er utvecklingsprocess inför detta viktiga språng ni nu håller på att ta. Vi inbjuder er alla som nås av detta budskap att delta i denna händelse genom att göra er mer mottagliga för att bättre kunna ta emot de energier som sänds och för att en stund sammanlänka era medvetande med våra. Vi kommer förutom energiöverföringen även att sända er inre bilder och visioner för att hjälpa er att visualisera den Nya Andliga Tidsåldern som ni nu går in i som en tid av fred, kärlek och harmoni. Vi vill uppmana er till att delta i denna visualisering av en ny värld på Jorden då det är ett mycket kraftfullt sätt att skapa en ny önskad framtid.

Energiöverföringen och den meditativa visualiseringen kommer att ske under en timmas tid, torsdag 7 januari mellan klockan 20.00 och 21.00 [CET]. Ni är välkomna att delta under hela tiden eller en del av tiden, det vill säga det går bra att bara delta exempelvis en kvart. Det här kommer bli den första officiella gemensamma healingsessionen mellan två olika civilisationer i mänsklighetens historia. Var vänliga och sprid detta budskap till så många som möjligt.

 

-Även internationellt?

 

Ja.

 

-Kan ni ge oss några instruktioner inför healingsessionen?

 

Förbered er som inför en vanlig meditation eller energiöverföring. Föreställ er att ni öppnar upp er för healingen och att ni öppnar era hjärtchakran. Visualisera den Nya Andliga Tidsåldern som en värld fylld av kärlek, fred och harmoni. Arbeta med att vara fullständigt närvarande i nuet under hela sessionen.

 

Vår förhoppning är att vi ska påbörja ett samarbete mellan våra civilisationer för att utveckla en varaktig vänskap mellan oss och ett utbyte av erfarenheter och visdom, som ett sätt att varsamt introducera er in i den kosmiska gemenskapen. Vi skulle vilja avsluta med att säga att vi alltid finns hos er och följer er utveckling med stort intresse, och att vi är väldigt måna om att hjälpa er så mycket vi kan i denna sista prövofyllda tid i övergången till den Nya Tidsåldern och den Nya Världen. Vi sänder er vår kärlek och förståelse, och ni ska veta att ni har vårt stöd. Tack för att ni lyssnade.

 

[Dibarak för ihop händerna framför bröstet och bugar ödmjukt, och ett starkt ljus lyser mellan hans handflator.]