Jorda dig med Moder Jord-healing

Det främsta av alla Moder Jord-nätverkets budskap är budskapet om djupgående jordning med hjälp av Moder Jord-healing. 

 

Moder Jord-healing är en healingteknik där man jordar sig på djupet genom att i meditation ta emot och fylla sig med den röda kvinnliga energin från Moder Jords inre kärna. Healingens syfte är återknyta kontakten med vår Heliga Urmoder, och att återskapa balansen mellan den manliga energin (”ljus” / yang / expansion / högfrekvent / intellekt / teknologi) och den kvinnliga energin (”mörker” / yin / regression / lågfrekvent / intuition / naturen) i våra inre.

 

Informationen och instruktionerna är kanaliserade genom Maria Bertram från Moder Jord själv, naturväsen, Gudomliga Medvetandet och upplysta civilisationer i Kosmos, under flera års tid. Genom allt djupare jordning kunde Maria också få tillgång till allt mer djupgående undervisning om jordningen och olika påbyggnadstekniker, men här finner ni den enkla grundtekniken. 

 

Klicka här för en sammanställning av citat om vikten av jordning från Marias olika kanaliseringar. Budskapet blir väldigt kraftfullt när man läser alla citaten tillsammans. 

 

Klicka här för en utskriftsvänlig PDF med en miniguide med instruktioner för jordning (samma information som nedan), för er som vill ha instruktionerna nära till hands utan att använda en skärm.

 

Klicka här för den illustrerade videon “Den bortglömda visdomen om jordning” och Klicka här för videon “Vägledd jordningsmeditation 15 min” där jag vägleder er i “Jordning med Moder Jord-healing” till jordande bakgrundsmusik

 

Bakgrund till Moder Jord-healing

Mänskligheten överlag lider av ett enormt överskott av manlig energi, och en enorm brist på kvinnlig energi. Annorlunda uttryckt; vi är extremt ojordade. Den kvinnliga energin har under mycket lång tid försvagats, förnekats och förtryckts här på Jorden vilket har lett till en ökad distans till och rädsla för den kvinnliga energin. Några exempel är hur “mörker” förknippas med “ondska” och hur den kvinnliga röda energin i Jordens inre förknippas med “Helvetet”.

Varje människa, oavsett kön, behöver eftersträva en balans mellan den manliga och den kvinnliga energin, ”ljuset” och ”mörkret”, i sin energikropp för att kunna utvecklas på ett balanserat sätt. När dessa båda energier är i fullständig balans så bildar de tillsammans det Högsta Gudomliga Ljuset. Detta är en del av en uråldrig och tidlös visdom som praktiskt taget utraderats från mänsklighetens kollektiva medvetande, men som det finns fragment bevarade av i olika kulturer världen över,exempelvis yin och yang-symbolen och ursprungsbefolkningars Moder Jord och Fader Himmel.

 

Vår jordande bas är nödvändig för att kunna nå högre höjder i vår andliga utveckling. Moder Jord-healing är den felande länken för människans väg mot ett högre medvetandetillstånd idag. Jordningen är en förutsättning både för att vi ska kunna återskapa vår inre energibalans och kunna höja oss till nästa nivå i vår andliga transformationsprocess. Men också för att vi ska kunna ta emot och hantera de manliga ljusenergierna som nu forsar in över Jorden från Kosmos på grund av energihöjningen och övergången till den Nya Andliga Tidsåldern som vi står inför.

Genom att ge sig själv Moder Jord-healing regelbundet så återställer man successivt sin energibalans, man helar successivt sina energiblockeringar, accelererar sin andliga utveckling och förbereder sig inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern på ett optimalt sätt. När du aktiverar healingen så kommer dina guider se till att du får precis den energifrekvens du behöver. Om du skulle behöva ett visst mått av manlig energi (även om det inte är troligt) så kommer du att få just precis det. Syftet är alltid att återskapa din energibalans.

 

Instruktioner

 Sätt dig ner för att meditera. Utomhus är förstås idealiskt, men i vardagen kan du sitta där du är. Undvik att vara ha teknologi nära dig om det är möjligt (människans teknologi och dess strålning är koncentrerad manlig energi). Se till att du har full kontakt med sittytan och golvet eller marken. Håll dina kupade handflator mot varandra som i bön och låt dem vila i ditt knä. Ta ett par djupa andetag, slappna av i hela kroppen, och rensa ditt sinne från distraherande tankar. Gör dig redo mentalt för att arbeta som kanal för den röda Moder Jord-energin och fokusera din intention på att hämta upp energin ur Jorden.

Läs bönen för Moder Jord (se nedan), högt eller i ditt inre. Visualisera hur en kanal öppnas upp från Jordens mitt och hur den lysande röda kvinnliga energin börjar strömma upp och flödar in genom dina fötter, bak och händer. Låt energin fylla hela din kropp och stanna där. När du har öppnat upp energiflödet, fokusera bara på att vara närvarande i nuet. Det är individuellt hur energin känns, men det fungerar oavsett om du känner någonting eller inte.

 

Om du känner att du får svart energi så är det inget att oroa sig för. Det är en mer koncentrerad och kraftfull frekvens av den kvinnliga energin, som även den finns i Jordens inre kärna. Ofta behöver man dock kanalisera den röda energin regelbundet ett tag innan man är redo för den svarta energin.

 

Om du vill använda med en enkel påbyggnadsteknik för att sända healing till en viss blockering, utmaning eller aspekt av ditt liv, så är en enkel och effektiv variant att upprepa mantran eller affirmationer i ditt inre, för att förstärka och rikta healingen just dit du vill.

 

Det är lätt att bli ”beroende” av Moder Jord-healing när man väl har börjat, eftersom våra energikroppar, som ofta är väldigt ojordade och badar i ”ljus”, längtar efter jordning som öknen längtar efter regn. En bra början är att ge dig själv Moder Jord-healing en kvart om dagen. Men våra guider vill ödmjukt uppmana de som känner sig redo att gärna utöka tiden successivt, till en timma eller mer. stor är obalansen och stort är behovet idag. Men stor är också potentialen till en att accelerera sin andliga transformation på ett avgörande sätt. Lycka till!

Se den sjudelade artikelserien Vägen till Ljuset går genom Mörkret för en djupgående beskrivning av kosmologin bakom jordning och ett antal påbygggnadstekniker för din andliga transformation.