Citat om vikten av jordning från Marias kanaliseringar

Budskapet om djupgående jordning är det främsta av alla budskap som jag och Maria kom till Jorden för att sprida. Jag har gjort den här sammanställningen, eftersom budskapet blir ännu mer kraftfullt när man ser alla dessa citat tillsammans. Jag hoppas att de kan väcka så många som möjligt till jordningens storhet, och potential. 

 

 

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet genom Maria Bertram inför publik, Stockholm – Folkkulturcentrum, 27 april 2011

”Ni har kraften inom räckhåll. Det enda ni behöver göra är att – istället för att koppla upp er – koppla ner er, till Jordens inre. Ni behöver jobba med att hela den kraftkanal som hela mänskligheten har haft intakt en gång i tiden, men som rubbades och satte hela Jorden och mänskligheten ur balans. Alla svar på mänsklighetens problem finns i Jordens inre. All medvetandehöjning måste ske genom nedkopplingen till Jordens inre, genom jordandet. […] Ni behöver inte gå några dyra kurser – ni behöver inte spendera en enda krona på er andliga utveckling om ni inte vill. Det enda ni behöver göra är att lyssna, att arbeta med att vara närvarande i nuet och att kanalisera energi från Jordens inre. Det kostar ingenting.”

 

 

Kanalisering nr 2 av Dibarak från “De Oövervinneliga”, ”Första Världen”, genom Maria Bertram, 1 mars 2010

”Som det ser ut idag på Jorden så lider både ni människor och Jorden av en enorm brist på kvinnlig energi, och den här bristen måste återställas. Det är det absolut viktigaste av allt. På grund av övergången till den Andliga Tidsåldern så väller det in vågor av manligt ljus över Jorden, som ökar successivt med tiden och som kommer att bli allt kraftfullare ju närmare Övergången ni kommer. Det här ljuset behöver mötas och balanseras med den kvinnliga röda energin från Jordens inre. Både Jorden själv och människorna behöver jordas och få tillskott av kvinnlig energi, eftersom ni alla lider av en sådan enorm brist på den idag. Denna brist har rått under en väldigt lång tid eftersom de kvinnliga energierna och det kvinnliga förhållningssättet under så lång tid har förtryckts på Jorden. Det är hög tid att människorna börjar återuppväcka sina inre gudinnor och att återigen börja tillbe Jorden som den gudomliga Urmoder hon är.”

 

 

Kanalisering av Kaleidos från Plejadiska Rådet, Galaktiska Federationen, genom Maria Bertram, 1 augusti 2012

”En sak som vi har märkt med väldigt stor tydlighet är att i princip alla kanaliseringar som nu sprids över Jorden, förutom vissa enstaka undantag, så nämns ingenting om vikten av att människor arbetar med sin andliga utveckling och att människan behöver kanalisera Moder Jord-energierna från Jordens inre. Den här kunskapen är näst intill icke-existerande, förutom i era kanaliseringar. Det här är väldigt oroande eftersom det här är det absolut viktigaste budskapet av alla som vi har att förmedla till er. Det är jordandet, nedkopplandet och intoningen till Jordens inre som är förbindelsen som kommer att skydda er, som kommer att rädda er och som kommer att hjälpa er i er andliga utveckling. Det är det som ni behöver för att kunna klara av att ta emot de starka ljusvågor som nu sprids på Jorden, och för att kunna utvecklas på det sättet som är meningen.”

 

 

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet genom Maria Bertram inför publik , “Vattumannen”, Stockholm, 11 mars 2009

”Det är dags för mänskligheten att börja minnas vilka ni är och vad ni kommit för att göra. Den här ökande energiflödet [inför Övergången] innebär en fantastisk potential att utvidga era medvetanden och nå högre höjder i er andliga utveckling. Men för att kunna nå ett högre medvetandetillstånd måste ni jorda er först, det är jordningen som ni saknar. Det här gäller i princip alla som lever på Jorden idag, särskilt i den rika delen av världen. När de här kraftiga energierna strömmar in så ”bränner” de människorna. När man är ojordad och får för mycket ljus, när man inte har tillräckligt med kvinnlig energi i sig och de här enorma ljusvågorna flödar in, så tappar man greppet till slut och energikroppen börjar sväva ovanför marken. […] 

Inom varje människa brinner det en låga. Ni är alla uppkopplade mot den Gudomliga Källan, ni har alla en direktkanal till Mig. Om ni börjar arbeta med er själva kan ni återskapa den kontakten och bli ett med den kosmiska kärlekskraften. Varje enskild människa bär på den potentialen. Varje människa kan lära sig att “flyga”. Men för att kunna flyga måste ni först stå med fötterna stadigt på Jorden. För att kunna nå högre höjder i sin andliga utveckling måste man först jorda sig neråt, inåt mot Jordens mitt. Andlig utveckling sker inte enbart genom att man höjer sig. Det handlar om expansion åt alla håll, man expanderar både nedåt mot de kvinnliga energierna och Jordens mitt, och man växer uppåt i Kosmos mot de manliga ljusenergierna och det Högsta Gudomliga Ljuset”.

 

Kanalisering av Toisheeba från “Arrakas” genom Maria Bertram inför publik, Stockholm, 9 maj 2011

 Ni är inte jordade. Ni är inte i balans, eftersom ni lider av så stor brist på kvinnlig energi, eftersom portarna till Jordens inre – energicentret för den kvinnliga energin – har stängts igen och blockerats. För att ni ska kunna ta emot den extremt kraftfulla medvetandehöjande energin som kommer in inför Övergången, så måste ni jorda er. Det är en förutsättning för att ni ska kunna gå in i den Nya Andliga Tidsåldern. Om ni inte är jordade kommer ni att ”flyga iväg”.  […]  Det hela är väldigt enkelt. Ni behöver inte gå några särskilda kurser, lära er några avancerade tekniker eller några särskilda ritualer, utan det är väldigt enkelt. Ni behöver kanalisera energin från Jordens inre. Det kommer att transformera er. Vi i den Galaktiska Federationen har undervisat Maria och Manne i de här teknikerna, ”Moder Jord-healing”, som i grund och botten är väldigt enkla – alla kan utföra dem. Det är del av deras uppgift att sprida dem över Jorden, till alla som vill”. 

 

 

Kanalisering av Himaalih från ”Myradéerna”, genom Maria Bertram, 27 december 2010

Jag skulle vilja avsluta med att ge er ett gott råd. Hämta kraften inifrån er själva. Där bär ni på precis allt det ni behöver. Hämta kraften inifrån er Moder Jord. Sök inte svaren utanför er själva och utanför er Jord. Allting ni behöver finns här och nu. Det är i nuet som svaret finns, i er närvaro i nuet. Gå djupt in i er själva. Sänk er djupt in i er Jords inre kärna. Det är där ni finner kraften och svaren. Genom att bli ett med Moder Jord, genom att bli ett med det heligt kvinnligt gudomliga, så kommer ni återknyta kontakten med er inre kraft och kunna höja er till ett högre medvetandetillstånd. Det är det som är vägen. Glöm allt annat ni fått höra, alla metoder hit och dit. De är bara vilseledande och får er att tappa fokus. Det finns inga hemliga tekniker som ni måste använda er av. Ni måste inte gå några dyra kurser eller uttala några särskilda ord. Det hela är väldigt enkelt. Kraften finner ni i närvaron i nuet. Den finns inom er själva, genom er förbindelse med Moder Jords heliga inre. Det är där ni måste söka och det är där ni kommer att finna den. Låt er inte luras av illusionen om att den största sanningen måste vara komplicerad och ogripbar. Det är inte så. De största sanningarna är de enklaste. I de här orden som jag just uttalat finner ni precis allt det ni behöver. Ni behöver inte söka någon annanstans i Kosmos, eftersom allting ni behöver finns inom er själva och i Moder Jords inre kärna. Börja där.”

 

 

Kanalisering av ”Jätterockan” från ”Drömfolket”, Andromeda, genom Maria Bertram, 29 juli 2011 

“Återskapa er energiförbindelse med Moder Jord, för när ni väl har gjort det kommer ni att kunna koppla upp er mot de högre medvetandehöjande frekvenserna som kommer från Kosmos, och som kommer från oss – era kosmiska vänner. Men kom ihåg att förutsättningen är att ni är jordade,  annars kommer ni inte kunna ta emot dessa höga energifrekvenser – det är en omöjlighet. […] Vi vill tala om för er att det är den jordande healingen – Moder Jord-healingen med vilken ni sammankopplar er med de kvinnliga energierna i Jordens inre – som är nyckeln till er väg mot upplysning. Vägen till det högsta Gudomliga Ljuset går genom mörkret, det vill säga genom den kvinnliga energin. […] Det här är en successiv process som sker genom att ni jordar er med den kvinnliga regressiva energin, och sedan fyller på med den manliga expansiva ljusenergin, steg för steg om vartannat, och ni når högre och högre nivåer för att kunna nå upp till de högsta gudomliga energifrekvenserna och den allra starkaste energin från den högsta Gudomliga Källan.”

 

 

Kanalisering av Högre Jaget, genom Maria Bertram, 29 augusti 2014
Det ni behöver göra för att arbeta med att hela era blockeringar, er karma och era egon är att börja kanalisera Moder Jord-healing, alltså den jordande healingen från Jordens mitt – minst en timma om dagen. Låt det bli en lika naturlig del av ert liv som att äta och sova, borsta tänderna och gå på toaletten. Det är, och kommer i allt större utsträckning att bli, en avgörande uppgift för er. Ni kommer att känna att ni behöver det för att må bra, och när ni väl har börjat så kommer ni aldrig att vilja sluta. Arbeta med att bli närvarande i nuet. Arbeta med att hitta balans. Hylla långsamheten. Ni har för bråttom i era liv. Ni behöver bli mer långsamma, och mer närvarande i det som är. Jordningen kommer hjälpa er med det, att bli mer närvarande i nuet […]

Det är genom att ni uppnår allt kraftfullare jordning, som ni sen kan klara av att ta emot det Gudomliga Ljuset, den gudomliga energin från den Gudomliga Källan. Människan idag har inte kapacitet att ta emot den gudomliga energin från den Gudomliga Källan i så stor utsträckning som hon skulle behöva, eftersom hon är så stängd och ojordad. Den bristande jordningen gör att hon flyger iväg när hon utsätts för allt för mycket gudomligt ljus. Det är det som är er främsta uppgift – att jorda er själva, så att ni blir mottagliga för det Gudomliga Ljuset när det sveper in över Jorden. Men också för bli mottagliga för att möta det Gudomliga Ljuset när ni själva beger er till den Gudomliga Källan för att kanalisera energi.