Vägen till Ljuset går genom Mörkret

– Kosmologin bakom djupgående jordning som vägen till andlig transformation

Den här artikelserien i sju delar handlar om djupgående jordning som vägen till andlig transformation inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Artikelserien innehåller både en beskrivning av kosmologin bakom balansen mellan den manliga och den kvinnliga energin och överskottet av manlig ljusenergi som råder på Jorden idag (del 1-5), men även instruktioner för jordning och påbyggnadstekniker för din andliga transformationsprocess (del 6-7).  

 

Titeln “Vägen till Ljuset går genom Mörkret” är en symbol för att vägen till upplysning (Det Gudomliga Ljuset) går genom jordning med den kvinnliga energin (det heliga Mörkret). Människans extrema överskott av manlig ljusenergi idag måste balanseras upp av kvinnlig mörkerenergi, som balansen mellan yin och yang. Detta är en del av en tidlös kosmisk visdom som mänskligheten tappat bort idag, även inom den ljusbaserade andliga rörelsen. 

 

Artikeln är en sammanfattning av den andliga undervisningen om djupgående självläkning som Maria Bertram kanaliserat under tio års tid, från Moder Jord, naturväsen, uppstigna mästare, Gudomliga medvetandet och upplysta civilisationer från Galaktiska Federationen. Jag (Manne) och Maria arbetade med texten tillsammans, men på grund av de ständiga energiutrensningarna och attackerna blev den aldrig färdig innan hennes tragiska bortgång. Därför har jag utvecklat och färdigställt den idag, så att budskapet inte går förlorat. 

 

Om det finns ett budskap som guiderna menar är det viktigaste att vi tar till oss och tillämpar i våra liv idag så är det den djupgående jordningen. Det är viktigast av allt. Jordningen är en förutsättning för vår uppstigning, på sanna sätt som den kvinnliga energins återuppståndelse är en förutsättning för övergången till den Nya Tidsåldern. Förståelsen för och tillämpningen av den djupgående jordningen är enligt alla våra guider den felande länken för vår andliga transformation idag.

 

Det var Marias och min livsuppgift att kanalisera ned denna livsviktiga information till Jorden och sprida den gratis till mänskligheten. Sedan Marias uppvaknande ägnade hon hela sitt liv åt att ta emot och fördjupa budskapet. Genom åren jobbade hon med allt djupare jordning och inre rensning för att successivt få tillgång till allt högre nivåer av undervisningen, och så vitt vi vet så finns denna information inte sammanställd någon annanstans.

 

Nedan är en översikt över de sju delarna.

Del 1: Balansen mellan den manliga ljusenergin och den kvinnliga mörkerenergin

Grunden för allt liv / Den manliga energins egenskaper / Den kvinnliga energins egenskaper / Den uråldriga visdomen

 
Del 2: Det extrema överskottet av manlig ljusenergi på Jorden

Den Kosmiska Pendelns position / Överskottet av manlig energi i människan / Överskottet av manlig energi i samhället / Överskottet av manlig energi i Moder Jords energikropp

 
Del 3: Förtryckandet av den kvinnliga energin och rädslan för “mörkret” 

Det största hotet / Förtrycket av den kvinnliga energin genom historien / Förtrycket av den kvinnliga energin idag / Hur den heliga Kvinnliga Röda Elden blev “Helvetet” / En brytpunkt 

 
Del 4: Överskottet av manlig ljusenergi inom den andliga rörelsen

Ljusfokuset i den andliga rörelsen / Den avgörande skillnaden mellan ”ljus och ”ljus” / Bristen på jordning i kanaliserade budskap / “Ljushealing” och “mörkerhealing” / ”Ljusvarelser” och ”mörkervarelser” / Ljusarbete med det Heliga Mörkret

 
Del 5: Den kvinnliga energins och jordningens nyckelroll i övergången till Nya Tidsåldern

Den Stora Reningen och övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Föreningen av anden och materien / Den kosmiska pendeln och inträdet i Gudinnans Tidsålder / Det slutgiltiga öppnandet av Moder Jords inre portar / Vikten av jordning inför Övergången 

 
Del 6: Instruktioner för att jorda dig med Moder Jord-healing 

Om Moder Jord-healing / Så fungerar Moder Jord-healing / Hur länge är tillräckligt? / Positiva effekter av Moder Jord-healing / Instruktioner

 

Del 7: Påbyggnadstekniker för att förstärka och rikta Moder Jord-healingen

Påbyggnadsteknik 1: Sänk ner dig själv till Jordens inre kärna

Påbyggnadsteknik 2: Jordande ljudhealing

Påbyggnadsteknik 3: Mantran

Påbyggnadsteknik 4: Inre symbolhandlingar

Påbyggnadsteknik 5: Hela blockeringar i de högre dimensionerna