Vägen till Ljuset går genom Mörkret

Del 6: Instruktioner för att jorda dig själv med Moder Jord-healing

Om Moder Jord-healing / Så fungerar Moder Jord-healing / Hur länge är tillräckligt? / Positiva effekter av Moder Jord-healing / Instruktioner
 
Om du vill läsa de tidigare delarna av artikelserien så finns det en översikt med en introduktion och länkar till de sju delarna.

 

~ Om Moder Jord-healing ~ 

Jordning med Moder Jord-healing är en enkel healingteknik där du i meditation fyller dig med den röda kvinnliga energin från Moder Jords inre kärna. Det är det mest effektiva sättet att jorda dig på, eftersom du aktivt kanaliserar den jordande kvinnliga energin direkt från Källan.

 

Moder Jord-healingens syfte är återknyta kontakten med vår Heliga Urmoder, och att återskapa den inre balansen mellan den manliga ljusenergin och den heliga kvinnliga mörkerenergin – som människan har ett enormt underskott av idag. Detta gäller oavsett kön, och både män och kvinnor behöver eftersträva balans mellan dessa två energipolariteter för att utvecklas på ett balanserat sätt

 

Vår jordande bas är nödvändig för att kunna nå högre höjder i vår andliga utveckling (precis som trädets rötter). Jordningen är en förutsättning både för att vi ska kunna återskapa vår inre energibalans och kunna höja oss till nästa nivå i vår andliga transformationsprocess. Men också för att vi ska kunna ta emot och hantera de manliga ljusenergierna som nu forsar in över Jorden från Kosmos som en del av energihöjningen och övergången till den Nya Andliga Tidsåldern som vi står inför. Jordning med Moder Jord-healing är den felande länken för människans väg mot ett högre medvetandetillstånd idag.

 

Informationen och instruktionerna är kanaliserade genom Maria Bertram från Moder Jord, naturväsen, Gudomliga Medvetandet och upplysta civilisationer i Kosmos, under flera års tid. Genom allt djupare jordning kunde Maria också få tillgång till allt mer djupgående undervisning om jordningen och olika påbyggnadstekniker, vilka finns sammanställda i del 7.

 

Att kanalisera ner och sprida denna kunskap var kärnan av Marias livsuppgift, och det är en del av min (Mannes) livsuppgift att sprida den vidare till alla som är mottagliga. Trots att människan idag har manipulerats till att förtränga kunskapen om Moder Jords helande energier så är det egentligen en uråldrig visdom som tillhör hela mänskligheten, och den enkla tekniken står gratis till förfogande för alla som vill använda den. Du har en guldgruva rakt under dina fötter – använd dig av den!

~ Så fungerar Moder Jord-healing ~

Syftet med Moder Jord-healing är att återskapa din energibalans mellan den manliga ljusenergin och den kvinnliga mörkerenergin, yin och yang. När du aktiverar healingen så kommer dina guider se till att du får precis den energifrekvens du behöver. Moder Jords energinätverk består av både manlig och kvinnlig energi, och om du skulle behöva ett visst mått av manlig energi (även om det inte är troligt när du börjar med jordning) så kommer du att få precis det från Jordens energinätverk.

 

Genom att ge dig själv Moder Jord-healing regelbundet så återställer du successivt din energibalans, du helar successivt dina energiblockeringar, accelererar din andliga utveckling och förbereder dig inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern på ett optimalt sätt.

 

Du kan även sända Moder Jord-healing till Moder Jords kraftplatser, andra människor, barn och djur. Använd bara samma instruktioner och anpassa bönen, och visualisera hur energin fortsätter via din kropp dit du vill sända den. Men det viktigaste är att fokusera på din egen jordning först. Det är den som avgör hur kraftfull kanal du kan vara när det gäller att sända energin till andra. 

 

~ Hur länge är tillräckligt? ~

Djupgående jordning är en successiv process som kräver dedikation och regelbundenhet för bästa effekt, men även om du bara använder jordningen sporadiskt så kommer du att märka dess välgörande effekter.

 

Det är givetvis helt individuellt hur länge du vill ge dig själv Moder Jord-healing. Men om du vill få in regelbundenhet kan en bra början vara att ge dig själv Moder Jord-healing en kvart om dagen. Om det känns överväldigande eller helt enkelt ”inte blir av” så kan faktiskt en minut om dagen vara avgörande för att få in rutinen. När du väl börjar jorda dig själv med den kvinnliga energin  är det lätt att bli ”beroende” av den, eftersom våra energikroppar, som ofta är väldigt ojordade och badar i ”ljus”, längtar efter jordning som öknen längtar efter regn. 

 

När du väl har fått in rutinen så vill våra guider ödmjukt uppmana de som känner sig redo att utöka tiden successivt, helst till en timma om dagen eller mer. Så stor är obalansen och så stort är behovet idag. Men så stor är också potentialen till en att accelerera din andliga transformation på ett avgörande sätt. 

~ Positiva effekter av Moder Jord-healing ~

Jordningen har positiva effekter på bland annat förmågan till närvaro, fokus och avslappning, kontakten med naturen, intuitionen och medialiteten, förmågan till djupa relationer, grundtryggheten och självkänslan, sexualiteten och fertilitetenintegriteten och kontakten med Urkraften.

 

Jordningen hjälper dig även att släppa taget om kontrollbehov, överalanyserande, bristtänkande, konflikttänkande, mindervärdeskomplex, begär och missbruk.

 

Dessa är bara några exempel, och det är förstås individuellt hur jordningen påverkar dig, utifrån din unika energisammansättning. Men successivt kommer den ha positiva effekter på alla aspekter av ditt liv eftersom den gör dig till en mer balanserad och hel människa.

 
~ Instruktioner ~

Sätt dig ner för att meditera. Utomhus är förstås idealiskt, men i vardagen kan du sitta där du är. Undvik att ha teknologi nära dig om det är möjligt (människans teknologi och dess strålning är koncentrerad manlig energi). Se till att du har full kontakt med sittytan och golvet eller marken. Håll dina kupade handflator mot varandra som i bön och låt dem vila i ditt knä.

 

Ta ett par djupa andetag, slappna av i hela kroppen, och rensa ditt sinne från distraherande tankar. Gör dig redo mentalt för att arbeta som kanal för den röda Moder Jord-energin och fokusera din intention på att hämta upp energin ur Jorden.

 

Läs bönen för Moder Jord (se nedan), högt eller i ditt inre. Visualisera hur en kanal öppnas upp från Jordens mitt och hur den lysande röda kvinnliga energin börjar strömma upp och flödar in genom dina fötter, bak och händer. Låt energin fylla hela din kropp och stanna där.

 

När du har öppnat upp energiflödet, fokusera bara på att vara närvarande i nuet och låt energin flöda. Det är individuellt hur energin känns, men det fungerar oavsett om du känner någonting eller inte.

 

Om du känner att du får svart energi så är det inget att oroa dig för. Det är en mer koncentrerad och kraftfull frekvens av den kvinnliga energin, som finns innerst inne i Jordens inre kärna. Ofta behöver man dock kanalisera den röda energin regelbundet ett tag innan man är redo för den svarta energin.

 

Nu är det dags. Din Urmoder väntar på dig. Hon ser fram emot att få påbörja återföreningen med dig genom att dela med sig av sina helande energier. Varmt lycka till!

 

Klicka här för en utskriftsvänlig PDF med en miniguide med instruktioner för jordning med Moder Jord-healing, för er som vill ha instruktionerna nära till hands utan att använda en skärm.