Artiklar

Del 1: Balansen mellan den manliga ljusenergin och den kvinnliga mörkerenergin

Grunden för allt liv / Den manliga energins egenskaper / Den kvinnliga energins egenskaper / Den uråldriga visdomen

Del 2: Det extrema överskottet av manlig ljusenergi på Jorden

Den Kosmiska Pendelns position / Överskottet av manlig energi i människan / Överskottet av manlig energi i samhället / Överskottet av manlig energi i Moder Jords energikropp

Del 3: Förtryckandet av den kvinnliga energin och rädslan för “mörkret” 

Det största hotet / Förtrycket av den kvinnliga energin genom historien / Förtrycket av den kvinnliga energin idag / Hur den heliga Kvinnliga Röda Elden blev “Helvetet” / En brytpunkt 

Del 4: Överskottet av manlig ljusenergi inom den andliga rörelsen

Ljusfokuset i den andliga rörelsen / Den avgörande skillnaden mellan ”ljus och ”ljus” / Bristen på jordning i kanaliserade budskap / “Ljushealing” och “mörkerhealing” / ”Ljusvarelser” och ”mörkervarelser” / Ljusarbete med det Heliga Mörkret

Del 5: Den kvinnliga energins och jordningens nyckelroll i övergången till Nya Tidsåldern

Den Stora Reningen och övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Föreningen av anden och materien / Den kosmiska pendeln och inträdet i Gudinnans Tidsålder / Det slutgiltiga öppnandet av Moder Jords inre portar / Vikten av jordning inför Övergången 

Del 6: Instruktioner för att jorda dig med Moder Jord-healing 

Om Moder Jord-healing / Så fungerar Moder Jord-healing / Hur länge är tillräckligt? / Positiva effekter av Moder Jord-healing / Instruktioner

Del 7: Påbyggnadstekniker för att förstärka och rikta Moder Jord-healingen

Påbyggnadsteknik 1: Sänk ner dig själv till Jordens inre kärna / Påbyggnadsteknik 2: Jordande ljudhealing / Påbyggnadsteknik 3: Mantran / Påbyggnadsteknik 4: Inre symbolhandlingar / Påbyggnadsteknik 5: Hela blockeringar i de högre dimensionerna

DET SOM INTE FICK HÄNDA
 En personlig berättelse från en ljusarbetare mitt i ett kosmiskt drama. Om den turbulenta tiden före, under och efter Marias tragiska bortgång
 

Del 1: Innan det hände
Bakgrund: Om Moder Jord-nätverket / Ett motstånd som inte var av denna värld / Det som inte fick hända

Del 2: När det hände
Hur kan det vara det Gudomligas vilja!? / Själsfränders kosmiska dans / Det livsviktiga budskapet om jordning / Hur ersätter man någon oersättlig?

Del 3: Efter att det hänt
Med en fot på varje isflak / En blixtvisit i Systemet för den slutgiltiga uppgörelsen / Vårt kosmiska ursprung / En ny hälsning från ovan / Moder Jord-nätverkets framtid / Emils avtryck på Jorden / Fågeln Fenix / Den Kosmiska Pendeln och Gudinnans återkomst / En meditation – Den Kosmiska Vita Elden / Avslutning

UFO-VECKAN (VIDEOR)

Bakgrund / Min livsuppgift / Ljusprickarna / Video 1: Blinkande ljusprick tänds upp till ett lysande ljusklot + överraskning / Video 2: Svävande ljusklot bakom trädtopparna övergår i dålig flygplansimitation / Video 3: Blinkande ljusprick svävar i 30 sekunder och flyger sen sakta iväg / Video 4: Svävande ljusklot transformeras långsamt till flygplanshologram / Video 5: “Flygplan” vänder i luften och åker tillbaka efter min önskan + överraskning / Video 6: Svävande ljusklot blir till svagt blinkande ljusprick och flyger iväg / Video 7: Dalande “stjärna” leker tittut vid trädtopparna + stor aktivitet på himlen / Tacksamhetsbön till våra kosmiska vänner

UFON OCH FLYGPLANSHOLOGRAM (VIDEOR)

Bakgrund / Första gången / Det yttersta beviset / Fler flygplanstrick / Den Galaktiska Federationens upptrappning och Lagen om Icke-intervention

40 ÅR AV HIMMELSKA SPIRALER!
En sammanställning av uppstigna civilisationen “De Oövervinneligas” ljusprojektioner, med ledaren Dibaraks kommentarer och medias bortförklaringar

Bakgrund – hur allt började för oss / Presentation av Dibarak och “De Oövervinneliga” / Sammanställningen av ljusprojektionerna / Medias bortförklaringar / Artikelns upplägg /
Norra Norge 2009
 / Medias bortförklaring: ”En misslyckad rysk raketuppskjutning” / “Ljusprojektionen vi skapade åt er symboliserar er andliga utveckling i spiralform”
Södra Ryssland 2006 / Medias bortförklaring: “En strålkastare från ett köpcentrum”
Södra Kina 1988 / “Energinivån på platsen är avgörande”

Östra Kina 1987 / “Vissa ljusprojektioner har vi stått ensamma för medan andra har skapat i samarbete med andra civilisationer”

Centrala Kina 1981 / “Vi började skapa ljusfenomen på Jorden redan på 1700-talet”

Västra Kanada 2010 / “Som ni ser finns det även en fysisk närvaro på videon”

Östra Australien 2010 / Medias bortförklaring: “En misslyckad raketuppskjutning från Elon Musks SpaceX i Florida”.

Östra Kina 2010 / “Egentligen ska det vara mer energimönster i den”

Norra Österrike 2011 / Jämförelse med Norge-spiralen 2009 

Norra Mongoliet 2011

Norra Israel 2012 / Medias bortförklaring: “Troligen en rysk missil” / “Det mänskliga medvetandet rationaliserar bort det man inte kan ta in”

Västra Kalifornien 2016 / Jämförelse med Kanada-spiralen 2010

Österrike 2016 / Jämförelse med Norge-spiralen 2009 / “Stora delar av vår befolkning arbetar tillsammans för att sända er projektionerna” 

Centrala Azerbaijan 2017 / Medias bortförklaringar: “Satellitspår”, “rysk missil” / Jämförelse med spiralerna från Norge 2009 och Österrike 2016

Västra Ryssland 2017 / Medias bortförklaring: “Troligen en missil” / Fler exempel från samma “energimall”? / En ljusprojektion fotad från rymden?

Stilla Havet 2021 / Medias bortförklaring: “Bränsle från en kinesisk raket” / “De styrande är ofta väl medvetna om att spiralerna kommer från en främmande civilisation “

Norra Sverige 2021 (första) / Medias bortförklaringar: “meteor”, “rysk raket, “amerikansk raket” / “Platsen och timingen var iscensatt för att väcka dig” / “Ljusprojektionen vi skapade föreställer en torusformation”

Norra Sverige 2021 (andra) / Medias bortförklaring: “Bränsle från en amerikansk raket” / “Vår förhoppning är att våra civilisationer ska utveckla en varaktig vänskap” / Dibaraks andliga vägledning

EMILS AVTRYCK PÅ JORDEN
– Om hur vår ofödda son steg ner i Marias kropp för att skapa en portal till det Gudomliga Ljuset och vände tillbaks

Emils tragiska bortgång / Emils avtryck / Den nya energiportalen / Luciatåget som en ceremoni för det Gudomliga Ljuset / Aktiveringen av Emils energiportal under luciatåget / En uppföljande ljusceremoni i kyrkan morgonen efter Lucia

TILL MINNE AV MARIA (1972-2020)

En minnessida för att hedra och hylla Maria och hennes livsverk

“DEN FÖRSTA OFFICIELLA ENERGIÖVERFÖRINGEN MELLAN TVÅ CIVILISATIONER I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA”

Bakgrund – Inbjudan till energiöverföringen / Spridningen av kanaliseringen / Människors upplevelser och visioner från den interplanetära energiöverföringen

 

DE OÖVERVINNELIGAS ANDRA INTERPLANETÄRA ENERGIÖVERFÖRING TILL MÄNSKLIGHETEN

Bakgrund / Marias och Mannes upplevelser och visioner / Våra läsares upplevelser och visioner