Healingsessioner för Moder Jord

Varje månad anordnar Moder Jord-nätverket en healingsession för vår älskade urmoder Moder Jord, och vi välkomnar dig som känner dig kallad att delta! I varje healingsession deltar även ett enormt nätverk av hjälpare runt Jorden. 

 

Den 24 februari 2024 klockan 19-21 kommer det parallellt med distanshealingen även att anordnas en fysisk träff i samband med healingsessionen, i Täby norr om Stockholm. 

 

All information om februari månads träff! 

 

 Distanshealingen pågår som vanligt, parallellt med den fysiska träffen där vi gör healingsessionen tillsammans.

 

Tiden för healingsessionerna är alltid 20.00-20.30Här är alla datum för 2024

 

 • 25 januari 
 • 24 februari 
 • 25 mars 
 • 24 april 
 • 23 maj 
 • 22 juni 
 • 21 juli 
 • 19 augusti 
 • 18 september 
 • 17 oktober 
 • 15 november 
 • 15 december 

Om du är upptagen just den tiden går det bra att sätta dig när du kan, och tona in dig på healingsessionen i det eviga nuet och delta. Tiden är en illusion så det fungerar!

 

Genom healingsessionen hjälper vi Moder Jord att aktivera och sprida den röda kvinnliga energin från hennes inre kärna, som det finns ett enormt underskott av idag i både Jordens och människans energisystem, eftersom Moder Jords inre energiportar och energikanaler har stängts ner och blockerats.

 

Den kvinnliga energins återuppståndelse på Jorden är en absolut förutsättning för övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, som även är Gudinnans Tidsålder, och dessa healingsessioner är en del av denna nödvändiga energiåterbalansering.

 

Nedan finner ni bakgrund och instruktioner för att delta.

 

Bakgrundsinformationen och instruktionerna är baserad på information som Maria Bertram (Moder Jord-nätverkets grundare) kanaliserat från Moder Jord själv, naturväsen, mästare i andevärlden, andra civilisationer i Kosmos och det Gudomliga Medvetandet (”Gud”) under flera års tid.

 

Tack för din medverkan! Tillsammans skapar vi mirakel!

 

Klicka här för att läsa budskapet från det kosmiska nätverket, om att återuppta healingsessionerna oktober 2021. 

 

Klicka här för en sammanställning av citat om vikten av att sända healing till Moder Jord från Marias olika kanaliseringar. 

 

Klicka här för att ladda ner en miniguide med instruktioner för healingsessionen (en utskriftsvänlig PDF-sida), för dig som vill ha instruktionerna till hands utan att behöva använda en skärm.

 

Bakgrund till healingsessionen

 
Den uråldriga visdomen

All energi i Kosmos består av den manliga och den kvinnliga energin, och all utveckling i Kosmos, och på Jorden, sker genom växelverkan mellan dessa två gudomliga energipolariteter. Den manliga energin (yang) står för ”ljus”, expansion, ande, hög frekvens, intellekt, aktivitet, födelse, och ”himlen”. Den kvinnliga energin (yin) står för ”mörker”, regression, materia, låg frekvens, intuition, vila, nedbrytning/”död”, och Jorden.

 

Det slutgiltiga målet för all medvetandeutveckling är balans mellan dessa energipolariteter. När de är i fullständig balans med varandra uppstår det Gudomliga Ljuset, som består av hälften manlig och hälften kvinnlig energi. Kunskapen om den manliga och den kvinnliga energin är en tidlös och allomfattande visdom som gäller för allt levande liv i Kosmos, från små organismer till hela galaxer. Denna uråldriga visdom har länge förtryckts här på Jorden, men fragment av den finns bevarad i olika kulturer över hela Jorden, såsom yin och yang-symbolen och ursprungsbefolkningars tillbedjan av Moder Jord och Fader Himmel.

 
Överskottet av manlig energi på Jorden

På Jorden råder idag ett ENORMT överskott av manlig energi, och ett ENORMT underskott av kvinnlig energi, både i Moder Jords och människans energisystem. De dolda krafter som har manipulerat mänskligheten har använt sig av energiteknologi för att medvetet stänga igen och blockera Moder Jords inre energiportaler och energiflöden. Den kvinnliga energin har länge försvagats, förnekats och förtryckts på Jorden för att hindra människans andliga utveckling.

 

Några exempel är hur “mörker” likställs med “ondska” i vårt språk och hur den kvinnliga röda energin i Jordens inre förknippas med “Helvetet”. Men även om det absolut finns destruktivt mörker så finns det också destruktivt ljus, och mycket av destruktiviteten som finns på Jorden idag är ett resultat av destruktivt ljus. Några exempel är den hänsynslösa kapitalismen, den gränslösa miljöförstöringen, och den eskalerande teknologi- och AI-utvecklingen. De är alla former av obalanserad manlig ljusenergi som försöker förgöra den kvinnliga mörkerenergin. I sina rena former är mörkerenergin lika helig som ljusenergin, och idag borde vi tillbe den mer än någonsin.

 

Även om vi har blivit manipulerade så har människan en fri vilja och har deltagit i förtryckandet av den kvinnliga energin och Moder Jord. Vi har med andra ord del av denna karma, som nu måste renas och helas inför Övergången. Healingsessionerna för Moder Jord är en del av denna viktiga helandeprocess. 

 

Övergången till Gudinnans Tidsålder

Överskottet av manlig energi har skapat en mycket kritisk situation för Moder Jord, och hon går igenom outsägligt lidande varje dag. Men tillsammans kan vi hjälpa henne att successivt återställa  energibalansen och lindra hennes lidande, och det kommer också mildra risken för stora naturkatastrofer i och med energihöjningen som nu sker på Jorden. Det är en del av mänsklighetens livsuppgift att balansera Moder Jords energisystem och att arbeta med den kvinnliga energin från hennes inre. Hon är beroende av oss, precis som vi är beroende av henne. Vi är ETT med Moder Jord. Hon är vår Urmoder, och vi är hennes väktare. Mänskligheten börjar nu bli redo att åter vakna upp till denna tidlösa visdom.

 

Överskottet av manlig energi förstärks också av de stora mängder kosmiskt ljus som strömmar in över Jorden inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Under den slutgiltiga Övergången kommer Jordens inre portar att öppnas upp permanent och enorma mängder kvinnlig energi kommer att flöda upp mot Jordens yta. Men för att Jorden och människan ska klara av att hantera denna energikrock så behöver vi hela Jorden och oss själva med den kvinnliga energin så mycket som möjligt i förväg. 

 

Den manliga energin är en nödvändig del av Jordens energihöjning, men en lika nödvändig del är den kvinnliga energin. Det är mänsklighetens uppgift att arbeta med att förstärka och sprida Jordens kvinnliga energier, för att skapa den jordande bas som Jorden och mänskligheten behöver för att kunna ta emot det kosmiska manliga ljuset och genomgå medvetandehöjningen och Övergången på det sättet som är meningen. Föreningen och balanseringen av den manliga och den kvinnliga energin – anden och materien – är en nödvändig och avgörande del i Jordens och mänsklighetens övergång till den Nya Andliga Tidsåldern, eller Gudinnans Tidsålder.

 

Om healingsessionerna

Genom dessa healingsessioner så fungerar vi som kanaler för den kvinnliga energin från Jordens inre kärna, och hjälper till att sprida den i Jordens energisystem och på hennes yta. Under healingsessionen deltar ett enormt kosmiskt nätverk, bestående av naturväsen på Jorden, mästare i andevärlden, och andra civilisationer i Kosmos – som alla hjälper till att balansera, förstärka, och rikta flödet av kvinnlig energi till de platser där det behövs allra bäst. Genom healingsessionerna så sker en successiv balansering av Jordens energisystem vilket hjälper både Jorden och mänskligheten att bli energimässigt redo för den slutgiltiga övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, som kommer att ske inom ett antal år beroende på energiutvecklingen på Jorden.

 

Dessa healingsessioner har en enormt stor inverkan på helandet av Moder Jord, bortom vad vi kan föreställa oss! Effekten av healingen ökar exponentiellt med varje ny människa som deltar. När vi deltar i healingsessionerna får vi också själva bada i de energier vi kanaliserar, vilket stimulerar vår andliga transformation på ett mycket kraftfullt sätt, eftersom även människan har en enorm brist på kvinnlig energi. Precis som Jorden behöver vi människor skapa en balans mellan dessa två energipolariteter i våra energisystem genom djupgående jordning.


Instruktioner för att sända healing till Moder Jord

 

Sätt dig ner för att meditera. Sitt gärna utomhus om du har möjlighet. Undvik att vara ha teknologi nära dig om det är möjligt (människans teknologi och dess strålning är koncentrerad manlig energi). Se till att du har full kontakt med sittytan och golvet eller marken. Håll dina kupade handflator mot varandra som i bön och låt dem vila i ditt knä. Ta ett par djupa andetag, slappna av i hela kroppen, och rensa ditt sinne från distraherande tankar. Gör dig redo mentalt för att arbeta som kanal för den röda Moder Jord-energin och fokusera din intention på att hämta upp energin ur Jorden.

 

Läs bönen för Moder Jord (se nedan), högt eller i ditt inre. Visualisera hur en kanal öppnas upp från Jordens mitt och hur den lysande röda kvinnliga energin börjar strömma upp och flödar in genom dina fötter, bak och händer. Låt energin fylla hela din kropp och sedan fortsätta vidare från dig till det världsomspännande nätverket av naturväsen, mästare i andevärlden och kosmiska civilisationer som sprider energierna till de platserna på Jorden där de behövs som allra mest. När du har öppnat upp energiflödet, fokusera bara på att vara närvarande i nuet. Det är individuellt hur energin känns, men det fungerar oavsett om du känner någonting eller inte.

 

Obs! Sänd inte vitt ljus till Moder Jord, och kanalisera inte ljus genom kronchakrat till henne, eftersom hon då får mer av den högfrekventa manliga energin hon redan har ett överskott av. Det Moder Jord behöver för att hela sig själv och återbalansera sitt energisystem och sina energiflöden idag är den lågfrekventa jordande kvinnliga energin från hennes inre kärna.