40 år av himmelska spiraler!

– En sammanställning av uppstigna civilisationen “De Oövervinneligas” ljusprojektioner, med ledaren Dibaraks kommentarer och medias bortförklaringar

I den här artikeln sammanställer jag videor och foton av ett antal ljusfenomen, ofta med spiralmönster, som har synts på himlen i olika delar av världen under de senaste 40 åren. Enligt kanaliserade budskap så är det en uppstigen civilisation som har skapat ljusfenomenen, eller “ljusprojektionerna” som de kallar dem. Budskapen från civilisationens ledare är kanaliserade genom mediet Maria Bertram, min (Manne Lindbergs) själsfrände som tragiskt gick bort 2020. Ljusprojektionerna är olika försök att kontakta mänskligheten för att få oss att vakna till den högre kosmiska verkligheten. Jag varvar projektionerna med budskap  från civilisationen som skapat dem. 

 

För er som vill sprida artikeln till engelsktalande vänner finns även en version på engelska. 

Artikelns innehåll

Bakgrund – hur allt började för oss / Presentation av Dibarak och “De Oövervinneliga” / Sammanställningen av ljusprojektionerna / Medias bortförklaringar / Artikelns upplägg /
Norra Norge 2009
/ Medias bortförklaring: ”En misslyckad rysk raketuppskjutning” / “Ljusprojektionen vi skapade åt er symboliserar er andliga utveckling i spiralform”
Södra Ryssland 2006 / Medias bortförklaring: “En strålkastare från ett köpcentrum”
Södra Kina 1988 / “Energinivån på platsen är avgörande”

Östra Kina 1987 / “Vissa ljusprojektioner har vi stått ensamma för medan andra har skapat i samarbete med andra civilisationer”

Centrala Kina 1981 / “Vi började skapa ljusfenomen på Jorden redan på 1700-talet”

Västra Kanada 2010 / “Som ni ser finns det även en fysisk närvaro på videon”

Östra Australien 2010 / Medias bortförklaring: “En misslyckad raketuppskjutning från Elon Musks SpaceX i Florida”.

Östra Kina 2010 / “Egentligen ska det vara mer energimönster i den”

Norra Österrike 2011 / Jämförelse med Norge-spiralen 2009 

Norra Mongoliet 2011

Norra Israel 2012 / Medias bortförklaring: “Troligen en rysk missil” / “Det mänskliga medvetandet rationaliserar bort det man inte kan ta in”

Västra Kalifornien 2016 / Jämförelse med Kanada-spiralen 2010

Österrike 2016 / Jämförelse med Norge-spiralen 2009 / “Stora delar av vår befolkning arbetar tillsammans för att sända er projektionerna” 

Centrala Azerbaijan 2017 / Medias bortförklaringar: “Satellitspår”, “rysk missil” / Jämförelse med spiralerna från Norge 2009 och Österrike 2016

Västra Ryssland 2017 / Medias bortförklaring: “Troligen en missil” / Fler exempel från samma “energimall”? / En ljusprojektion fotad från rymden? 

Stilla Havet 2021 / Medias bortförklaring: “Bränsle från en kinesisk raket” / “De styrande är ofta väl medvetna om att spiralerna kommer från en främmande civilisation “

Norra Sverige 2021 (första) / Medias bortförklaringar: “meteor”, “rysk raket, “amerikansk raket” / “Platsen och timingen var iscensatt för att väcka dig” / “Ljusprojektionen vi skapade föreställer en torusformation”

Norra Sverige 2021 (andra) / Medias bortförklaring: “Bränsle från en amerikansk raket”

“Vår förhoppning är att våra civilisationer ska utveckla en varaktig vänskap” / Dibaraks andliga vägledning 

Bakgrund – hur allt började för oss

I december 2009 så nåddes jag och Maria av tidningsartiklar med bilder på en spektakulär spiral på himlen i Norge, och den hade också gått att se från norra Sverige. Under den här tiden hade vi dessutom upplevt mystiska ljusblixtar utanför fönstret i lägenheten där jag bodde vid tillfället, starka ljusblixtar som lös upp rummet utifrån för en sekund. 

Kort efter att vi sett bilderna på spiralen kontaktades Maria telepatiskt av en annan civilisation som sa att det var de som skapat spiralen på himlen, och att de ville föra ut ett budskap till mänskligheten genom henne. De berättade även att det var de som skapat ljusblixtarna utanför lägenheten, genom att förstärka lyktstolparnas ljus mångdubbelt.

 

Till vår förvåning så var det en utomjordisk civilisation av “människor”, och inte de främmande “varelser” som vi är programmerade att enbart fokusera på när det gäller utomjordiskt liv. Maria satte sig ner för att ta emot det kanaliserade budskapet medan jag febrilt skrev ned allt hon sa. Genom kom ett kraftfullt budskap från civilisationens ledare, som handlade om mänsklighetens andliga uppvaknande, övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och lyftandet av Jordens kosmiska karantän. 

Presentation av Dibarak och “De Oövervinneliga”

Kanaliseringen inleds med att Maria beskriver hur de ser ut, och att civilisationens ledare presenterar sig: 

 

“De är väldigt lika människor till sitt utseende, fast längre. De är långa, ståtliga, stolta och respektingivande och utstrålar enorm värdighet, integritet, heder och kraft. De har långa hårmanar, både män och kvinnor, som en symbol för deras stora kraft. Håret räcker långt ner på ryggen och är arrangerat i olika fantasifulla håruppsättningar. De har blek hy och deras tjocka hår skiftar i flera blonda, gråa och bruna nyanser.

 

Mannen som ska föra gruppens talan visar sig. Han är lång, kraftig och bredaxlad. Han bär en lång enkel vaniljvit kaftan som går ner till fötterna. Den har en rund ringning i halsen. Han bär ett rep kring midjan och tvärs över bröstet som en symbol för sitt ledarskap. Han har stora gråblå intensiva ögon med fullständig närvaro och fokus. Han har höga kindknotor, inget skägg, och trots hans kraftfulla manliga drag finns det samtidigt en mjuk femininet över honom. Han utstrålar total närvaro i nuet. Han börjar tala med en djup lugn röst:

 

Mitt namn är Dibarak, och jag kommer från en civilisation som kallas “De Oövervinneliga”. Vi är ett stolt krigarfolk, kända för vårt mod, vår styrka och vår andliga kraft. Krigandet har vi dock för länge sedan lagt på hyllan, och idag är vi andliga krigare i det högsta godas tjänst. Vårt huvudsakliga syfte idag som uppstigen civilisation är att hjälpa andra civilisationer på sin väg mot andlig transformation och uppstigning.

 

-Var ligger er planet?

 

Den ligger i den ”Första Världen”, den äldsta delen av Kosmos där centralsolen ligger. [Enligt privata kanaliseringar består vårt Kosmos av nio ”Världar”, och varje värld innehåller miljontals galaxer. Vintergatan och Jorden ligger i den Andra Världen.]

 

-Att ni är en uppstigen civilisation, medför det att ni är icke-fysiska?

 

Ja, det stämmer, även om vi tidigare existerade i fysisk form. Vi har faktiskt träffat varandra personligen när ni [Maria och Manne] levde i den här delen av Kosmos i en tidigare inkarnation, och vi har haft ett väldigt gott samarbete.

 

-I vilken dimension har ni er hemvist?

 

Vi är multidimensionella, och det betyder att vi inte har vår hemvist i någon specifik dimension.

 

Vår civilisation har en lång historia bakom sig av krigande, umbäranden och outsägligt lidande, och vi har gått igenom mycket svåra tider och svåra erfarenheter på vår väg mot andlig uppstigning och upplysning. Det fanns en tid då vår krigiskhet, vår stolthet och vår oresonlighet höll på att spränga vår civilisation i bitar. Vi reste oss ur spillrorna ur ett stort krig som nästan höll på att ödelägga vår planet, för att skapa en ny värld i kärlekens anda. Vårt andliga uppvaknande skedde väldigt abrupt och var fyllt av konflikter och lidande. Det blev en fråga om vår överlevnad som civilisation. Vi var tvungna att under en mycket kort tid färdas en lång väg på vår andliga resa och genomgå stora andliga transformationer för att uppnå den medvetandenivå vi behövde för att skapa en ny fredlig civilisation på vår planet”.

 

Kanaliseringen fick stor spridning både i Sverige och internationellt och blev Moder Jord-nätverkets steg ut i världen. Under det följande året gjorde Maria två uppföljande långa och djupgående kanaliseringar där Dibarak fördjupade deras civilsations budskap till oss på Jorden. I den första kanaliseringen bjöd han även in mänskligheten till en interplanetär energiöverföring där hela deras civilisation gick samman och sände healing och visioner till mänskligheten tillsammans under en timmas tid, i vad Dibarak kallade “den första officiella energiöverföringen mellan två civilisationer i mänsklighetens historia”.

Sammanställningen av ljusprojektionerna 

I Dibaraks andra kanalisering (2010) berättade han att de kommer att skapa ytterligare en ljusprojektion inom de närmsta månaderna, och mycket riktigt dök det upp ytterligare en spektakulär spiralformation på himlen, denna gång i Kanada. Därefter upptäckte jag att det även skapats olika former av spiraler tidigare, och vi ägnade del 2 av den tredje kanaliseringen åt att ställa frågor om ljusprojektionerna. Vi det tillfället hade vi hittat 6 stycken, och Dibarak bekräftade att de var huvudansvariga eller delaktiga i samtliga, eftersom de skapar dem i samarbete med andra civilisationer, i gemensamma energivisualiseringar.

 

Efter Marias tragiska bortgång (mars 2020) så dök ett ljusfenomen upp över Sverige hösten 2021, och jag kände att det var De Oövervinneliga som låg bakom, och att den var en hälsning och ett budskap till mig. Jag kände att jag fick en energiöverföring från dem, och att de uppmanade mig att fortsätta arbetet med Moder Jord-nätverket utan Maria, vilket var tillfälligt nedlagt sedan 2017 fram tills denna händelse. Jag skapade denna hemsida, skrev texten “Det som inte fick hända” om tiden före, under och efter Marias bortgång, och vägleddes senare till att göra denna sammanställning av De Oövervinneligas ljusprojektioner.

 

Jag har gjort mitt bästa för att gräva fram så många ljusprojektioner som möjligt, även sådana som inte fått medial uppmärksamhet. Totalt har jag hittat 18 stycken som är värda att ta upp här, varav 15 st har spiralmönster, från åren 1981-2021. Jag har själv inte hittat någon annan artikel som kopplar samman fler än 4 av dem. Jag har använt mig av min intuition, och en metod där jag får energistötar i magen som tydliga JA- eller NEJ-svar, och därigenom fått budskapet att De Oövervinneliga är delaktiga i alla de 18 ljusprojektioner som jag valt ut. Jag lyckades även efter många försök att själv kanalisera ett budskap om den ljusprojektionen som “väckte” mig hösten 2021. Nedan ser ni årtalen för alla projektioner med spiralmönster som jag har hittat.

Medias bortförklaringar

I de flesta fall så bortförklarar nyhetsmedia fenomenen som “raketer” av olika slag, men jag har inte i ett enda fall sett en trovärdig förklaring till hur en raket skulle kunna skapa alla de spektakulära,  ofta symmetriskt spiralformade, ljusformationerna på himlen. Raketer beter sig helt enkelt inte på det viset, ens när de går sönder och läcker bränsle. Men det är upp till var och en att använda sin egen intuition för att själv avgöra vad man känner eller tror är sant.

 

Jag funderade först på om jag verkligen skulle ha med alla medias lögner. Varför skulle jag ge plats åt deras manipulation, och bidra till att sprida tvivel och förvirring? Då uppmanade mina guider mig att ändå ta med dem, eftersom det är en viktig utmaning för människor att arbeta med sin intuition för att se igenom lögnerna. “Genom lögnen kan du känna Sanningen” får jag till mig. Genom att vi ställs inför en lögn, speciellt en stor lögn som kommer från etablerad massmedia och som accepteras som sanning i samhället, så kan vi genom vår intuition hitta vår inre sanning. Denna utmaning står hela mänskligheten inför idag, mer än någonsin, i och med den så kallade “pandemin” med alla dess lager av lögner. 

Artikelns upplägg

I artikeln så går jag igenom de bästa videorna och fotona av varje ljusprojektion, och även medias rapportering om dem. Jag väver även in kommentarer och förklaringar från Dibaraks kanaliseringar, kopplat till de olika ljusprojektionerna. Förutom min egen kanalisering 2021 så är övriga kommentarer från Marias första och tredje kanalisering. Jag gör även sida-vid-sida-jämförelser mellan vissa av ljusprojektionerna, då vissa har slående likheter med varandra och ser ut att vara skapade från samma “energimall”. 

 

Jag börjar med att ta upp spiralen från Norge 2009, eftersom det var så det började för oss. Det är den som fått överlägset mest uppmärksamhet i media. Därefter tittar jag bakåt på vilka spiraler som skapats innan dess (2006, 1988, 1987, 1981). Efter det går jag kronologiskt framåt från 2010 till 2021. 

 

OBS! För er som har möjlighet att läsa artikeln på dator istället för på mobil så rekommenderar jag det starkt, eftersom bilderna och videorna gör sig mycket bättre på stor skärm, speciellt då vissa av videorna är filmade på långt avstånd. 

Norra Norge 2009

Tidigt på morgonen den 9 december 2009 sågs det storslagna ljusfenomenet i form av en snurrande spiral på himlen i norra Norge, och den var även synlig från norra Sverige. Fenomenet, som varade i en dryg minut, filmades av många, och fotograferades av ännu fler. Meteorologiska Institutet och nyhetsbyråer i Norge blev nedringda av tusentals undrande norrmän. Det var ett spektakulärt skådespel som inte såg ut att vara av denna värld, och det var det inte heller visade det sig. 

Medias bortförklaring: ”En misslyckad rysk raketuppskjutning”

Det rapporterades och diskuterades om fenomenet i nyhetsmedia över hela världen, från Norge och Ryssland, till Indien och USA. Makteliten på Jorden är givetvis livrädda för att kunskapen om högre dimensionerna av verkligheten, och högt utvecklade civilisationer i Kosmos, ska komma ut. Så de gjorde vad de alltid gör – det vill säga rapporterade om en “naturlig förklaring” för att mörklägga hela händelsen.

 

Nyhetsmedia rapporterade först att det troligen var misslyckad uppskjutning av en rysk missil, men att Ryssland förnekade en raketuppskjutning och att de aldrig varnar innan de genomför en uppskjutning. Ett dygn senare ändrade de sin historia, och ”bekräftade” nu istället att Ryssland ”erkänt” en misslyckad raketuppskjutning. De hävdade dessutom plötsligt att Ryska Försvarsministeriet i förhand hade sänt ut en varning för en testskjutning som skulle ske just denna morgon. En uppenbar mörkläggningskampanj med andra ord. Dessutom framstår teorin om en raket som “tappar kontrollen och spårar ur i spiralrörelser” som ett dåligt skämt när man ser videon och bilderna av det fantastiskt symmetriska skådespelet på himlen. Är ni seriösa!?!?!? Den enda anledningen till att människor ändå köper det, är att folk är beredda att tro på i princip vad som helst som auktoritetspersoner säger till dem, för att skydda sin trygga världsbild från att rämna.

Här är ett antal videor av nyhetsmedias rapportering om fenomenet. Lägg märke till den sarkastiska tonen i många av inslagen, och hur de subtilt försöker förlöjliga fenomenet genom skämt om Jesus återkomst, Jultomtens färd över himlen och musik från “Arkiv-X”. En annan uppenbar mörkläggningsstrategi som CNN använder sig av är att bara visa några väldigt suddiga bilder, och utelämna alla de fantastiska videor och foton av den symmetriska spiralen. 

TV2 (Norge): 

CBS News 1 (USA): 

CBS News 2 (USA) :

CNN (USA):

ABC News (Australien)

RT (Ryssland): 

Aaj Tak (Indien – Hindi utan text – bara för att det är lite kul):

“Ljusprojektionen vi skapade åt er symboliserar er andliga utveckling i spiralform”

Utdrag från Dibaraks första kanalisering om Norgespiralen:

 

All utveckling sker i spiralform, och man måste gå hela varvet runt för att kunna ta sig till nästa nivå. Men när själva höjningen väl sker går det väldigt snabbt. Ni står nu inför ett sådant avgörande språng i er medvetandeutveckling där ni måste lära er att lämna era krigiska och dualistiska tankesätt bakom er för att övergå till enhetstänkandet. Detta kritiska språng måste ske snabbt. Den kosmiska klockan tickar och ni befinner er nu i ett övergångsskede till den Nya Tiden, där nya kraftfulla energier successivt väller in över er planet och förändrar förutsättningarna för livet på Jorden. Vi sträcker ut vår hand till er från de högre dimensionerna, och vi har sänt er en hälsning in i er fysiska tredimensionella värld. En hälsning i form av ljus, färg och form. Det är för att välkomna er in i den kosmiska gemenskapen. 

Den kosmiska karantän som Jorden befunnit sig i under mycket lång tid håller äntligen på att brytas. Ni kommer att märka av detta genom en allt större närvaro från utomjordiska civilisationer på och runt Jorden. Den här processen har redan påbörjats och det kommer under det år som följer att ske en ytterligare upptrappning. Ljusprojektionen vi skapade åt er symboliserar er andliga utveckling i spiralform och att ni nu befinner er i ett kritiskt skede där ni tar ett språng upp mot nästa medvetandenivå. Den blå färgen står för intuition och kreativitet och vi vill inspirera er alla att öppna upp er intuition och frigöra er kreativitet eftersom ni har en fantastisk potential som gudomliga medskapare av er egen verklighet. Vi vill uppmana er att öppna upp er för färgernas, formernas och ljusets helande krafter.

-Varför valde ni just Norge?

 

Energiförutsättningarna var de rätta på den platsen. Det fanns även en tanke bakom att göra det där eftersom världens ögon var riktade mot Norge då det skedde samtidigt som Obama var på besök i Norge och tog emot Fredspriset, och att det var i närheten av klimatförhandlingarna i Danmark. Mänskligheten håller på att fatta många viktiga beslut just nu och vi vill gärna vara med och inspirera.

 

-Så det var en ljusprojektion folk såg, det var inget fysisk rymdskepp? [vi hade vid tillfället endast sett vissa bilder av fenomenet]

 

Ja, det var en ljusprojektion från en annan dimension. Det är samma sak med sädesfältscirklar, som görs av uppstigna civilisationer. De genomför skapandet av sädesfältscirklarna genom att nå er från en annan dimension och alltså inte genom att närvara fysiskt på platsen. Men andra civilisationer besöker er i fysiska skepp.

 

-Var det även ni som skapade ljusblixtarna utanför vårt fönster som lös upp hela bakgården vid flera tillfällen härom kvällen?

 

Ja, det var vi.

 

-Står färgerna ni använde för något speciellt?

 

Vi använde ljusen och färgerna som redan fanns på platsen [exempelvis det orange ljuset från lyktstolparna] och förstärkte det mångdubbelt för att skapa blixtarna. Det är även vi som skapat liknande ljusfenomen utanför ert hus vid tidigare tillfällen, för att visa att vi finns närvarande hos er“.

Södra Ryssland 2006

Här ser vi ett ljusklot med en svans som släpper iväg ett nytt ljusklot som går över i en liten spiralformation innan den försvinner bakom en byggnad. Årtalet är oklart, men den äldsta versionen av videon som jag hittat är från 2007, och i den anges att videon är från 2006. 

Medias bortförklaring: “En strålkastare från ett köpcentrum”

Videon nedan är en nyhetssändning från RT (Russia Today), där de uppenbarligen ljuger om fenomenet för att dölja dess ursprung! I inslaget påstår de att ljuset kom från en strålkastare som höll på att sättas upp vid ett lokalt shoppingcentrum. Båda stillbilderna ovan borde vara tillräckligt för att inse att det är en lögn. Dessutom klipper nyhetssändningen videon innan spiralen visar sig. Det är ju framför allt spiralen som var anledningen till att fenomenet blev så uppmärksammat! Sedan avslutar de med att göra allting till ett skämt, för att dra ett löjes skimmer över hela UFO-fenomenet och alla som tror på det. Ytterligare en strategi för att förlöjliga fenomenet är att de skriver “The truth is out there” i början av inslaget för att föra tankarna till science fiction (“Arkiv-X”). 

Nyhetssändning från RT: 

Södra Kina 1988

I klippet från kinesisk TV får vi se två olika videor av spiralen från 25 augusti 1988 i Kina. En spektakulär men relativt otydlig snurrande spiral som i slutet av videon byter håll från spiralens centrum. 

“Energinivån på platsen är avgörande”

“Det är viktigt att förstå att energiförutsättningarna för de här spiralerna har förändrats. I och med övergången till den Nya Andliga Tidsåldern som vi står inför, energihöjningen på Jorden och de energivågor som flödar in över Jorden så har också förutsättningarna förändrats såtillvida att det är lättare att skapa klarare, kraftfullare och mer fantastiska projektioner än vad det varit tidigare. Kvalitén har helt enkelt blivit bättre, kanalen för att sända er de här projektionerna har blivit renare. Fram tills Övergången och efter Övergången så kommer förutsättningarna successivt att bli bättre och bättre för att skapa mer fantastiska projektioner. Det är också det som är vårt mål, att skapa projektioner på Jorden som blir allt mer vackra och detaljrika.

 

[…]

Energiverkligheten som råder på platsen där vi manifesterar spiralen är också viktig, det vill säga det krävs en hög energinivå på platsen. Ju högre energinivå, desto större möjlighet att skapa riktigt vackra spiraler och projektioner. De platser som har de allra bästa förutsättningarna för att skapa de mest spektakulära projektionerna är alltså platser som är obebodda, eller där det bor väldigt få människor, eftersom det är där energinivån ofta är som högst. Där är kraftplatserna som mest balanserade och orörda, eftersom det där skett som minst intrång i Jordens energisystem. Det är också därför spiralen i Norge blev så kraftfull och spektakulär i jämförelse med de tidigare, eftersom energinivån var så mycket högre på den platsen”.

Kina 1988 och Norge 2009

Östra Kina 1987

Det här är den äldsta videon av en ljusspiral som jag har kunnat hitta. På Kinesiska hemsidor anges olika datum, men det som förekommer oftast är 17 augusti 1987. Videon ska vara tagen i Shanghai. Videorna är två korta videor av fenomenet från samma kinesiska tv-program (olika startpunkter är markerade). I den första videon visas en datoranimerad närbild av spiralen. I den andra videon visas en autentisk video av hur spiralen rör sig relativt snabbt över himlen, samtidigt som den snurrar långsamt. 

“Vissa ljusprojektioner har vi stått ensamma för medan andra har vi skapat i samarbete med andra civilisationer”

“Alla de ljusprojektioner som ni hittat [6 stycken vid tillfället för kanaliseringen] är skapade av oss, vissa i samarbete med andra civilisationer. De är alla olika exempel på försök vi gjort att skapa olika typer av spiraler och projektioner. Det är flera olika civilisationer som samarbetar och som arbetar med den här typen av fenomen, så vi är inte de enda som har förmågan att sända er denna typ av bilder. Vi har varit inblandade i arbetet med alla. Vissa har vi stått ensamma för medan andra har vi samarbetat med andra civilisationer för att skapa“.

Centrala Kina 1981 

Den här spiralen finns endast avbildad i en målning, och är den allra tidigaste jag kunnat hitta. Den ska ha setts i över 14 kinesiska provinser i juli 1981. Jag hittade den lite oväntat på en officiell hemsida med information från kinesiska myndigheter. 

“Vi började skapa ljusfenomen på Jorden redan på 1700-talet”

“Vi deltar i det stora nätverket som är kopplat till den Galaktiska Federationen som hjälper mänskligheten och Jorden under övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Det här är ett stort samarbete där vi alla hjälper till på de sätt vi kan. Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern kommer öppna upp för helt nya möjligheter att skicka er den här typen av projektioner. Det kommer att bli mycket lättare att manifestera dem i er fysiska verklighet. Det har även gjorts fler försök än de som ni funnit. Alla är inte kända, och alla har inte filmats. De flesta har fångats på bild, men alla är inte utlagda. Men vi har alltså gjort fler försök.

 

-Den tidigaste vi hittat på Internet är från Kina 1988 [vid tillfället för kanaliseringen]. Har ni även gjort ljusprojektioner före den?

 

Ja, försök har gjorts sedan en lång tid tillbaka, även innan videokameran fanns. Vi började skapa ljusfenomen hos er på Jorden redan på 1700-talet, för att se hur det påverkade mänskligheten och hennes medvetande. Det var en del av en höjning av människans medvetande, för att hjälpa henne att vidga sin medvetandenivå till att omfatta mer än bara Jorden, att bli mera medveten om sin omvärld och att få henne att bli mer medveten om att hon inte är ensam, och att det existerar andra intelligenser i Universum. Men vi upplevde att människan inte riktigt kunde ta till sig det här på den tiden. Religionens inflytande över människorna hindrade dem från att öppna upp sig för andra dimensioner av verkligheten och sådant som finns utanför Jordens gränser, och vi såg också att det väckte mycket rädsla”.

Västra Kanada 2010

Här får vi se ett ljusklot som flyger över himlen och sen övergår i ett virvlande spiralmönster, som sedan kulminerar i ett snurrande ljusklot som sedan lämnar en expanderande ring efter sig. Det finns två videor av fenomenet, båda från en kanadensisk väderstation, filmat från marken respektive från ett flygplan, 21 maj 2010.

Det finns även tre foton av fenomenet. Även om bilderna ser ganska annorlunda ut från videorna, så tyder datum och tidpunkt på att de är från samma händelse. Även artikeln från National Turk nedan kombinerar en av bilderna med videorna. Kanske fångar vinkeln och kamerautrustningen ljuset på olika sätt.

 

Märkligt nog väckte detta fenomen knappast någon medial uppmärksamhet alls, förutom två artiklar i turkisk respektive holländsk media. Kanske insåg de att “raketteorin” (eller alla andra “naturliga förklaringar” också för den delen) inte skulle hålla den här gången. Även “datoranimerad”-kortet skulle vara uteslutet för denna video, eftersom det finns två videor från en väderstation. Vad finns då kvar att göra? -“Media blackout”-strategin!

“Som ni ser finns det även en fysisk närvaro på videon”

“Spiralen vi skapade i Kanada är utifrån vår synvinkel det mest lyckade exemplet, utöver spiralen i Norge. I Kanadaspiralen ser ni också en typ av spiralform som beskriver transformationsprocessen, men ur ett något annorlunda perspektiv, men det är ändå samma grundbudskap i formerna. Som ni ser så finns det en närvaro på videon, det vill säga det finns skepp närvarande som deltar i projektionen. Det har det funnits vid alla tillfällen för våra ljusprojektioner, fysiska skepp från andra civilisationer som har deltagit och sänt energi till projektionerna. Även om det är vi som genomfört dem så har vi fått stöd av fysiska civilisationer som varit på plats i sina rymdskepp”.

Östra Australien 2010

Det här projektionen från 5 juni 2010 är en stor spiral som sakta rör sig över himlen, och det går även att se en antydan till att den snurrar långsamt. Inget spektakulärt jämfört med många andra spiraler, men samtidigt inget normalt eller naturligt fenomen på att se på himlen. Fenomenet fick dock mycket uppmärksamhet i media på grund av det stora antalet människor som fotade och filmade spiralen över hela Australien. Ögonvittnen berättade att den var gigantisk och lyste starkare än månen.

Medias bortförklaring: “En misslyckad raketuppskjutning från Elon Musks SpaceX i Florida”.

I nyhetssändningen från australienska 7 News så hävdar de att fenomenet har orsakats av en privat missil som testskjöts från Florida samma dag, som fick spinn och läckte bränsle. I en artikel från Space.com lägger de också till att det var Elon Musks företag SpaceX som sköt iväg raketen, och lägger till några kommentarer från Musk om den misslyckade uppskjutningen. 

 

I ett annan artikel från Abc News tillåts för ovanlighetens skull kritik av raketteorin, på flera punkter: Klockslaget stämmer inte, det fanns inga övriga spår av raketen på himlen vilket man kunde förvänta sig, ljusfenomenet är mycket större än vad en raket skulle skapa, och varför skulle de överhuvudtaget testskjuta en ny raket över ett tätbefolkat område?  

Nyhetssändning från Ten News:

Nyhetssändning från 7 News:

 
Östra Kina 2010

Den här projektionen från 7 juli 2010 är som ett ljusklot med en enorm svans, som delvis påminner om en raketuppskjutning. Fenomenet gjorde att den lokala flygplatsen i Hangzhou akut alla stoppade planerade starter och landningar i en dryg timme, skriver CNN och ABC News. Det här är en av många av De Oövervinneligas ljusprojektioner som delvis påminner om en raketuppskjutning, där de i de flesta fall övergår i snurrande spiraler eller andra formationer, men inte denna gång. Jag skulle egentligen inte valt ut denna ljusprojektion till min sammanställning eftersom den inte på ett uppenbart sätt skiljer sig från en raket, om det inte vore för att Dibarak kommenterade att det är de som skapat den och att den inte är fulländad ännu. En vacker syn oavsett!

“Egentligen ska det vara mer energimönster i den”

“Projektionen från Kina är gjord med ett nytt sätt att arbeta där vi delvis har arbetat med en ny frekvens, en annan rytm, för att skapa andra energiverkligheter av mönster. Den är inte helt utvecklad ännu, utan det är mera som ett prov. När jag säger det menar jag att den slutgiltiga fulländade projektionen redan finns, så det är inte det att vi inte vet hur den slutgiltiga versionen kommer att se ut. Men vi måste utveckla vårt arbete i Jordens atmosfär för att se hur vi ska skapa den i eran densitet, i den energiverklighet som råder på Jorden just nu. Det är det som är det huvudsakliga arbetet i skapandet av projektionerna, att manifestera de här energiformationerna och färgerna i er fysiska verklighet på Jorden.

 

-Vad är det som inte var fulländat med projektionen från Kina menar du?

 

Att den inte är riktigt skarp, att man inte riktigt ser alla detaljer än. Egentligen är det mer energimönster i den.

Norra Österrike 2011

I den här videon får vi se en tydlig och symmetrisk snurrande spiral, med en vågformad blå “svans” som kommer från spiralens mitt, precis som i “Norge-spiralen”. Videon är tagen i Wien 1 januari 2011. Tidigare fanns det ytterligare en video från Wien samma dag som fångade spiralen, men som nu plockats ner från Youtube. Jag hade dock lyckligtvis sparat en bild från videon innan den togs bort, som ni kan se nedan. 

Jämförelse med Norge-spiralen 2009

Jämförelsen med Norge-spiralen från 2009 är slående. Hade man inte vetat att det är från olika länder och år hade det varit enkelt att missta dem för samma fenomen. En skillnad är att Wien-spiralen har två vita “svansar” i mitten medan Norge-spiralen har en. En annan skillnad är att den blå “svansen” är mer vågformad i Wien-spiralen, snarare än den mer spiralformade svansen i Norge-spiralen. Så här har de med andra ord arbetat med samma eller liknande “energimall” för ljusprojektionerna. 

Österrike 2016 till vänster och Norge 2009 till höger

Norra Mongoliet 2011

Den här spiralen sågs i stora delar av norra Mongoliet 21 juni 2011. Det finns ett antal foton, och två videor av spiralen som visar hur den rör sig över himlen. Spiralen är är ett exempel på en spiral som inte är helt symmetrisk, även om det definitivt är en spiralform. I sydamerikanska UFO-dokumentärserien “Third Millenium” jämförs spiralen med spiralerna från Australien, Norge, Kina och även tidigare grottmålningar av spiraler. 

Norra Israel 2012

Här ser vi en ljusklot med en svans från 7 juni 2012, som formar en snurrande spiral i några sekunder, även om spiralen är relativt oskarp. Spiralen kunde ses i stora delar av Mellanöstern.

Medias bortförklaring: “Troligen en rysk missil”

I media rapporterades om en rysk missiluppskjutning som förklaring. I TV-inslaget från Russia Today nedan så spelar de först “Norge-kortet” och säger sen att “de flesta experter tror att även detta var en misslyckad missiluppskjutning”, vilket kan översättas till “de som vill försvara den tredimensionella verkligheten tror att fenomenet tillhör den tredimensionella verkligheten, eftersom det är den enda verkligheten”.

“Det mänskliga medvetandet rationaliserar bort det man inte kan ta in”

Det mänskliga medvetandet tar bara in det man är redo för att ta in, och som man är mogen att hantera. Det man inte klarar av rationaliserar man bort och lägger åt sidan i en liten låda för sig. Man skapar som en parallell verklighet som man lyfter över alla fenomenen i som hotar ens rådande världsbild, lägger locket på och låtsas om att de inte finns. Man bestämmer sig för att de inte existerar, för att slippa känna rädslan för att ens verklighetsuppfattning ska brista på något sätt.

 

Det mänskligheten behöver är egentligen inte ytterligare bevis på att främmande civilisationer finns, utan snarare en ökad medvetandenivå så att de blir mogna för att ta emot och inse det faktum att det finns främmande civilisationer i Kosmos. Det finns redan nog med bevis på Jorden för främmande civilisationers existens, men mänskligheten som kollektiv har fram tills nu inte varit redo för att ta till sig dem. Det kommer de heller inte bli oavsett hur många bevis de än får, förrän de är redo för det. Det är viktigt att förstå det. Det spelar ingen roll om så en främmande civilisation skulle landa framför Vita Huset eller på Röda Torget mitt på ljusan dag, det skulle ändå inte förändra så mycket så länge människan inte är redo att ta till sig vad som sker. Man ser bara det man vill se“.

Västra Kalifornien 2016

Den här videon är från Los Angeles, Kalifornien, 25 januari 2016. Den visar ett flygande ljusklot som sedan expanderar till ett större ljusklot i några sekunder, på många sätt identiskt med skådespelet över Kanada 2010. 

 

(Stäng av ljudet när slow motion-sekvensen visas, då en destruktiv ljudfrekvens spelas). 

Jämförelse med Kanada-spiralen 2010

Likheten med Kanada-spiralen från 2010 går inte att ta miste på, de är mer eller mindre identiska i de olika stegen de går igenom. Här är Kanada-spiralen igen, och därefter en jämförelse i bilder mellan de båda ljusprojektionerna steg för steg. Det är väldigt tydligt att de använt samma “energimall”. 

Österrike 2016

Här har en privatperson lyckats fånga en ljusspiral som bildas över ett berg i Österrike 23 maj 2016, och den för tankarna till videon av Norge-spiralen. 

Jämförelse med Norge-spiralen 2009

Likheterna med Norge-spiralen är slående. De är nära identiska i sättet hur spiralen växer fram från en spiralformad linje bakom ett berg, hur den snurrar symmetriskt, och hur den sedan “avslutas” genom ett “hål” i mitten. En skillnad är att Österike-spiralen inte har den blåa “svansen”, eller så syns den inte på videon. Däremot skjuts ett ljusklot ut i precis samma bana där den blå spiralsvansen skulle vara. 

Här är videon av Norge-spiralen igen, och därefter en steg-för-steg-jämförelse. 

“Stora delar av vår befolkning arbetar tillsammans för att sända er projektionerna”

 

-Hur ser processen ut när ni skapar en ljusprojektion på Jorden?

 

 Vi arbetar i grupp med att skapa dem. Stora grupper av vår befolkning arbetar tillsammans, och ibland också hela vårt folk, för att sända er projektionerna. Vi visualiserar och manifesterar det vi vill skapa. Det vill säga; vi använder vår samlade energireservoar och vår samlade kraft och fokuserar det på den här händelsen, den här platsen och den här föreställningen. Vi använder oss även av ljud när vi manifesterar projektionerna – det vill säga det är inte bara en föreställning i färg utan det är också något som har skapats genom ljud.

Centrala Azerbaijan 2017

Den här ljusprojektionen börjar som ett ljusklot med svans som rör sig rakt nedåt, mycket likt en raket. Men sedan bryter sig ljusklotet loss och expanderar till en symmetrisk spiral som snurrar i några sekunder innan den löses upp. Det finns två videor och några foton av fenomenet, som visade sig 26 september 2017, och även kunde ses över Ryssland.

Medias bortförklaringar: “Satellitspår”, “rysk missil”

Spiralen visades i rysk TV, och i lokal nyhetsmedia ges fenomenet olika förklaringar. Dels hävdar “experter” att det rör sig om “satellitspår” i en artikel, medan ryska försvarsministeriet i en annan artikel hävdar att det handlar om en rysk missil. Ingen kommenterar dock orsaken till det spektakulära och symmetriska spiralmönstret, vilket borde vara den centrala frågan!

Jämförelse med spiralerna från Norge 2009 och Österrike 2016

Här finns vissa tydliga likheter med spiralerna från Norge 2009 och Österrike 2016. Dels det tydligt snurrande symmetriska spiralmönstret, och dels hur spiralen “avslutas” med ett “hål” i mitten som expanderar tills spiralen är helt upplöst.

Västra Ryssland 2017

Den här spiralen visade sig samma dag, ca 6 timmar efter ovanstående spiral som syntes över närliggande Azerbaijan och Ryssland, 26 september 2017. Den påminner väldigt mycket om ovanstående spiral, med den huvudsakliga skillnaden att den inledande ljusbollen med svans kommer snett från sidan istället för rakt uppifrån. Men i övrigt ser det ut att vara samma “energimall”, det vill säga ljuspunkten expanderar till en spiral som snurrar några sekunder för att sedan avslutas med ett “hål” i mitten.

 

Den första videon är en sammanställning av tre videor. 

Medias bortförklaring: “Troligen en missil”

Fenomenet uppmärksammades i viss internationell media, men framför allt fick det stor uppmärksamhet i Ryssland, inte minst för att många liknande spiraler dök upp på olika ställen i regionen denna dag. Ryska nyhetsmedier hävdar att det handlar om en missiluppskjutning som skedde samma dag. Men de ger i vanlig ordning ingen förklaring åt det fantastiska spiralmönstret. Man kan fråga sig hur spektakulära ljusfenomen en raket egentligen kan skapa? 

Om inte spiralen är nog för att utesluta en missil så är en annan intressant detalj att om man tittar längst bak i ”svansen” så ser vi någon form av “hål” och en ”energitunnel” in mot centret av spiralen, vilket antyder att ljusfenomenet snarare handlar om geometrisk energiformation från en högre dimension.                 

“Vi håller fortfarande på att lära oss hur vi ska arbeta och vilka platser på Jorden som fungerar bäst”

Man skulle kunna se alla de här framträdandena som försök, där vi har prövat oss fram för att se vad som är möjligt och inte möjligt utifrån energiförutsättningarna. Det vill säga vi har provat olika platser för att se hur det fungerar och vilka förhållanden som behövs för att skapa de perfekta projektionerna. Så vi håller fortfarande på att lära oss hur vi ska arbeta och vilka platser på Jorden som fungerar bäst, vi befinner oss fortfarande i en läroprocess“.

Fler exempel från samma “energimall”?

Ett tydligt exempel på citatet ovan om att de provar sig fram, är just denna form av spiral från Ryssland 2017. Jag har nämligen hittat nyhetsartiklar med bilder och videor av nästan identiska ljusfenomen från Ryssland från 2009, 2013, 2015 och 2019. Det är tydligt att det är samma energiformation vi ser i alla exemplen, med skillnaden att det är endast i ljusprojektionen från 2017 som de “lyckas” skapa en tydlig spiral! I de andra fallen är det mer som en suddig ring, även på närbilder (i den från 2019 kan man dock se antydan till en spiral). Förmodligen har de använt samma “energimall” och provat den vid olika tillfällen och på olika platser med olika energiförutsättningar. Här är en jämförelse mellan fyra olika närbilder på projektioner med samma grundformer. Innan jag hittade artiklarna trodde jag att alla dessa bilder var från samma händelse, men det är de alltså inte.

Men även de ljusprojektioner där de inte lyckas få fram en spiral är spektakulära att se! Här är en bild från 2015, följt av tre bilder från 2019. Därefter en video från 2015, där den avslutande spiralen uteblir. 

En ljusprojektion fotad från rymden?

Jag hittade ytterligare fantastiska och unika bilder som verkar vara en ljusprojektion fotad från rymden! Bilderna är tagna av en italiensk och en amerikansk astronaut från NASAs International Space Station 2013. Bilderna togs upp i internationell media, men bortförklarades i vanlig ordning som en “rysk missil”. När jag jämförde året och datumet, 10 oktober 2013, med tidigare ljusprojektioner så insåg jag att det var samma datum som denna ljusprojektion filmad från Ryssland, och såg även att nyhetsmedia hade gjort samma koppling. Det verkar med andra ord vara samma fenomen fångat både från rymden och från Jorden. 

Om man jämför bilderna med de andra ljusprojektioner från Ryssland som jag tog upp ovan, så finns det många tydliga likheter; det bakre hålet med energitunneln in mot “framsidan”, och även de symmetriska “kompassmarkeringarna” som går att se i den yttre cirkeln. Det är även tydligt att bilderna från rymden fångat ljusprojektionen “bakifrån”. 

Stilla Havet 2021

Den 21 juni 2021 syntes en spiral på himlen över olika öar i Stilla Havet, såsom Fiji, Nya Kaledonien och Vanuatu. Det är en gul spiral som rör sig över himlen samtidigt som den snurrar långsamt. Det finns två videor och ett antal foton av fenomenet. I videorna ser vi hur ljusklotet i spiralens mitt släpper taget medan resten av spiralen expanderar. 

 

I videon nedan ser ni båda videorna av fenomenet efter varandra, missa inte den andra videon. 

Medias bortförklaring: “Bränsle från en kinesisk raket”

Fenomenet fick stor uppmärksamhet och rapporterades om över hela världen. I media gick man ut med den officiella förklaringen att det handlade om en kinesisk raket som släppte ifrån sig bränsle. Dessutom hänvisar en av artiklarna fenomenet till science fiction och humor genom referensen till “Dr Strange”, för att förlöjliga “UFO-teorin”. Jag menar, vem vågar sticka ut huvudet och säga att de på allvar tror att “Dr- Strange-spiralen” som alla fnissar åt egentligen kommer från en högt utvecklad kosmisk civilisation? Det här är medias manipulationsapparat mycket medveten om, och därför är lättsamhet och förlöjligande ett effektivt vapen för att släcka ner människors tro och mod att stå upp för sin sanning. 

Nyhetssändning från CBS4: 

“De styrande är ofta väl medvetna om att spiralerna kommer från en främmande civilisation “

 

-Hur tycker ni att era ljusprojektioner har tagits emot de senaste åren av mänskligheten? I nyhetsrapporteringar har de ju oftast bortförklarats rationellt, men samtidigt har de diskuterats mycket på Internet av folk som inte tror på medias och myndigheters förklaringar.

 

Ja, det är väldig spännande att se det intresse och de reaktioner som finns bland människor på Internet. På det sättet är Internet ett fantastiskt verktyg, där människor som inte följer den rådande mallen i samhället kan mötas och diskutera och utbyta erfarenheter och kunskap. Det har också gett er möjlighet att inse att ni inte är ensamma om era funderingar om liv utanför Jorden och främmande civilisationer. Många som har erfarenheter av att ha sett UFO:n av olika slag har insett att de inte är ensamma, och det är just kraften i det samlade bevismaterialet som har gett människan styrkan att i större utsträckning ta till sig de nya bevis som kommer. Det vill säga det har hjälpt människan att börja öppna sitt medvetande för möjligheten för att det finns främmande civilisationer.

 

Att det skulle komma en mängd olika bortförklaringar till spiralerna förvånar oss egentligen inte. Det är en del av den psykologiska förnekelseprocessen. Att hitta på en massa bortförklaringar för att hålla sanningen ifrån er beror också på rädslan som myndigheterna bär på. De drar sig inte för att hitta på olika förklaringar och ljuga för er, eftersom de upplever sanningen som hotande. De känner sig inte riktigt trygga att gå ut och säga som det är. De styrande är ofta väl medvetna om att spiralerna rör sig om kontakt från en främmande civilisation eller från en annan dimension.

 

-Är även media medvetna om detta?

 

Det går inte att svara på på rak arm eftersom vi talar om tusentals olika personer och institutioner över hela Jorden. Medvetandenivån befinner sig på väldigt olika nivåer beroende på vem man talar om. Naturligtvis är det så att förnekandet är väldigt utbrett på många platser, det vill säga de allra flesta lever i någon form av förnekelse“. 

Norra Sverige 2021 (första)

Den 9 september visade sig ett lite annorlunda fenomen över svenska Norrbotten. Som i många av De Oövervinneligas tidigare projektioner så börjar det som något som liknar en raket, men släpper sen iväg en ljusboll som övergår sedan i någonting annat, men det är ingen spiral denna gång, utan en mer svårtolkad formation. 

 

Det finns en väldigt bra video från norra Sverige. Jag läste senare att fenomenet även setts från norra Finland och Ryssland, och hittade sedan två nya videor på ryska hemsidor (som jag inte kände till när jag först tog upp denna ljusprojektion i “Det som inte fick hända”). Jag fick även tips om ytterligare en svensk video från en livekamera i Jokkmokk. Den ena ryska videon är en fantastisk närbild av händelseförloppet! 

Fenomenet påminner först om en raket, men släpper sen iväg en boll av ljus som expanderar till en form som jag intuitivt känner ska föreställa en “torus”, det vill säga formen av det självreglerande energisystem som utgör det elektromagnetiska energiflödet i allt från atomer och människor, till planeter och galaxer. En form av gudomlig geometri med andra ord. Torus-formationen är tydligare i videorna där fenomenet ses från Sverige. 

Medias bortförklaringar: “meteor”, “rysk raket, “amerikansk raket”

Fenomenet uppmärksammades i flera stora svenska medier. Aftonbladet, Expressen och Svt Nyheter hänvisar till en astronom och en  “ufolog” som spekulerar i ryska respektive amerikanska raketer. Samma astronom som slog fast att det var en raket spekulerade först i att det troligen var en bolid, dvs en meteor som brann upp.  I ryska medier “bekräftar” Ryska Försvarsministeriet att “UFO-gåtan är löst” eftersom det röde sig om en uppskjutning av en rysk raket. Men den teorin skulle i så fall bara förklara första delen av fenomenet. De kommenterar inte hur en raket skulle kunna skapa det expanderande torusformade gigantiska ljusklotet som “raketen” sen släpper ifrån sig, vilket är det mest spektakulära med fenomenet. Dessutom syns en “andra raket” i den ryska videon.  

“Platsen och timingen var iscensatt för att väcka dig”

Som jag berättat tidigare så började vår kontakt med De Oövervinneliga med Norge-spiralen 2009, som också kunde ses från Norra Sverige. Det var spridningen av denna första kanalisering av Dibarak som gjorde att Moder Jord-nätverket började expandera, även utanför Sverige.

 

Under tiden för “torus”-fenomenet var jag i en tung period där jag tappat hoppet för min livsuppgift på grund av min själsfrände Marias bortgång. När en medlem i Moder Jord-nätverket då skickade mig en länk till en artikel om fenomenet så kände jag mig väldigt träffad! Så fort jag såg bilden i artikeln var det som att någon tände en lampa! Jag kände direkt att det var en hälsning! Det var som att fenomenet på bilden var en energiportal ut i Kosmos, och jag visste där och då att det var dags att återuppta min livsuppgift och arbetet med Moder Jord-nätverket igen.

 

Några dagar tidigare läste jag den första kanaliseringen från Dibarak från De Oövervinneliga, och hälsade då till dem och tackade för deras närvaro på Jorden. När jag tittade på datumet för “torus”-fenomenet så insåg jag att det var från SAMMA DAG som jag läste deras text och hälsade till dem! Jag frågade inåt, och fick svaret att “Ja, det är ett svar på din hälsning till oss. Det en givetvis en hälsning till alla människor som är mottagliga för det, men själva platsen och timingen var iscensatt för att väcka dig”. 

“Ljusprojektionen vi skapade föreställer en torusformation” 

Jag hade länge försökt få svar på vad ljusprojektionen stod för, och om det verkligen föreställde en torus, utan resultat. Men en kväll några veckor senare tittade jag ut mot stjärnhimlen och frågade igen, och fick då äntligen ett meddelande från Dibarak:

 

Ljusprojektionen som vi skapade föreställer mycket riktigt en torusformation, det energifält som omger era fysiska kroppar. Men egentligen är ni mycket större än så, egentligen sträcker sig era energifält ut över hela Oändligheten och har inget slut, eftersom allting ytterst är ETT. Vi vill med ljusprojektionen påminna er om att ni är energivarelser. Ni är så oändligt mycket större än bara de fysiska kroppar som ni ser med era fysiska ögon, och som ni identifierar er med i er fysiska verklighet. Ni är fantastiska pulserande energiorganismer. Det är så vi ser er från de högre dimensionerna, genom vårt mångdimensionella seende. Vi ser rakt igenom er, det vill säga varje tanke ni tänker ger skiftningar i era energifält. Varje tanke och känsla av kärlek eller rädsla ger synbara förändringar i era energiflöden.

Era energifält, era auror, står aldrig stilla utan är i ständig rörelse, och är uttryck för era inre medvetandetillstånd. Om ni bara visste hur stora möjligheter ni har att transformera er själva, det vill säga transformera era energiflöden och energikroppar, genom inre andligt arbete. Energisituationen på Jorden idag är unik, och ni har en aldrig tidigare skådade möjlighet att uppnå andlig transformation på mycket kortare tid än vad som någonsin varit möjligt på Jorden. Det var precis vad vår civilisation var tvungna att göra när vi befann oss i en liknande situation som ni gör på Jorden idag, det vill säga där vi stod på tröskeln till en Ny Tidsålder, och var tvungna att på kort tid göra upp med vårt separationstänkande, vårt konflikttänkande och våra gigantiska egon för att inte gå under som civilisation i den högre energiverkligheten som höll på att uppstå.

 

Precis som ljusprojektionen illustrerar så kan ni expandera… och expandera… och expandera. Ni kan expandera era medvetanden och era energifält ut i Oändligheten. Då kommer ni att inse att er uppfattning om vad ”människan” är och består av är en så otroligt begränsad och missvisande föreställning. Nu är det dags för er som mänsklighet att ta Det Stora Steget, precis som vi gjorde som civilisation. Steget ut i Oändligen, och bli till de gränslösa gudomliga varelser som ni egentligen är. Vi finns närvarande med er hela vägen, och vi älskar er. Tack för oss”.

 

Jag tackar Dibarak och De Oövervinneliga för deras budskap, och jag känner också en otrolig tacksamhet över att kunna ta emot budskapet. Jag är ödmjuk inför att min förmåga att kanalisera är väldigt begränsad, men jag känner samtidigt sanningen i det jag fick till mig!

Norra Sverige 2021 (andra)

Den 27 september 2021, bara drygt två veckor efter “torus”-fenomenet, dök ytterligare ett ljusfenomen upp över norra Sverige, även denna gång en torusformation, om än lite annorlunda än den förra. Det finns tyvärr inga videor som fångat hela händelseförloppet, men en medlem i Moder Jord-nätverket, som såg fenomenet och tog en av bilderna nedan,  beskrev att den inte rörde sig uppåt som det ser ut på bilderna, utan horisontellt. Även ögonvittnen i en artikel beskriver det som att fenomenet gick åt “fel håll” i relation till dess spets. 

Bilderna visar även denna gång någonting som först ser ut som en raket, som sedan skapar en torusformation på himlen. På bilderna ser det även ut som en ljusboll bildas i mitten av torusen och expanderar till en mini-torus. 

Medias bortförklaring: “Amerikansk raket som släppte ut bränsle för att ändra bana”

I media rapporterades att fenomenet skapades av en amerikansk raket som skulle transportera en satellit, och som “släppte ut bränsle för att ändra sin bana”. Öh…

 

Jag använder även här ordet “bortförklaring” snarare än “förklaring”, då jag menar att de som äger medierna inte på allvar kan tro att detta fenomen kan skapas av raketbränsle. 

“Vår förhoppning är att våra civilisationer ska utveckla en varaktig vänskap”

Det var den sista ljusprojektionen jag har hittat, men jag uppdaterar den så fort det dyker upp en ny. Jag avslutar med några inspirerande ord från Dibarak om deras kontakt med oss på Jorden.

 

”Vår förhoppning är att vi ska påbörja ett samarbete mellan våra civilisationer för att utveckla en varaktig vänskap mellan oss och ett utbyte av erfarenheter och visdom, som ett sätt att varsamt introducera er in i den kosmiska gemenskapen. Vi skulle vilja avsluta med att säga att vi alltid finns hos er och följer er utveckling med stort intresse, och att vi är väldigt måna om att hjälpa er så mycket vi kan i denna sista prövofyllda tid i övergången till den Nya Tidsåldern och den Nya Världen. Vi sänder er vår kärlek och förståelse, och ni ska veta att ni har vårt stöd”.

 

”Vi står redo att hjälpa er, att ge er vägledning och energi. Det är bara att fråga så kommer vi till er hjälp. Ni kan som vi tidigare berättat också ta kontakt med oss personligen om ni behöver hjälp med något särskilt. Kalla på oss så kommer vi till er. Det är många av oss i vår civilisation som står redo att bistå er som era personliga vägledare, så var absolut inte rädda att fråga. Vi kommer att komma till er för att ge er den andliga vägledning ni efterfrågar, och healing om ni så vill”.

 

”Vi vill säga er alla att vi känner en sådan stor kärlek och empati för er, och en glädje över att få delta, och att hjälpa er i den processen ni befinner er i. Vi känner en glädje över att så många av er har valt att öppna upp era hjärtan för oss, och för de budskapen vi kommer med. Vi är oändligt tacksamma för att ni tar er tid att lyssna på oss och det vi har att säga”.

Dibaraks andliga vägledning

För er som är intresserade av att gå djupare i Dibaraks andliga vägledning så lägger jag in en översikt över Marias kanaliseringar av honom nedan. 

 

“Vi har sänt er en hälsning i form av ljus, färg och form”

Kanalisering #1 av Dibarak från uppstigna civilisationen “De Oövervinneliga”, “Första Världen”, 15 december, 2009
Presentation / Jordens ohållbara situation / Ljusspiralen över Norge / Dags att vakna upp / Moder Jord / En interplanetär energiöverföring

 

“Vi vill tacka er”

Kanalisering #2 av Dibarak från uppstigna civilisationen “De Oövervinneliga”,”Första Världen”, 1 mars, 2010
Vi vill tacka er / Överflödslagen / Moder Jord / Den kosmiska dansen / Vi har kommit för att hjälpa er / Det ekonomiska systemets kollaps / Andlig transformation och jordning / Slut fred med er själva / Bindningar till materiella ting / En fortsatt vänskap och samarbete

 

”En förutsättning för att kunna leva i 5:e dimensionen är att man rensar sin karma” 

Kanalisering #3 av Dibarak från uppstigna civilisationen “De Oövervinneliga”,”Första Världen”, 30 oktober, 2010
Vår tid som krigarfolk / Från konflikttänkande till kärlek / Från bristtänkande till överflöd / Från materiella begär till frihet / Inre förändring är den enda sanna förändringen / Arbetet med andlig utveckling inför Övergången / Släpp er rädsla för döden / Att skapa sin verklighet i 5:e dimensionen / Förseningen i mänsklighetens andliga utveckling / Möjligheter till andlig transformation inför övergången / Släpp den dagliga kampen / Frigör er från Matrisen /

 

“Skapandet av ljusprojektionerna”

Kanalisering #3 (del 2) av Dibarak från uppstigna civilisationen “De Oövervinneliga”,”Första Världen”, 30 oktober, 2010
Skapandet av ljusprojektionerna / Rädslan i människans kollektiva medvetande / Myndigheter och media