ÄR DEN JORDANDE YIN-ENERGIN ”KVINNLIG” ELLER ”FEMININ” – OCH VEM AV TINGELING OCH HAGRID STÅR DEN ENERGIN NÄRMAST?

Spänn fast säkerhetsbältena, för nu blir det snurrigt. 😵‍💫 Men när vi efter det här inlägget hoppar av karusellen hoppas jag att ni kan hjälpa mig att reda ut ett språkligt dilemma i min undervisning som jag inte blir klok på. 🎡

 

Ett av de centrala begreppen i Moder Jord-nätverkets budskap är den ”kvinnliga energin”. Det var det begreppet som guiderna använde när Maria kanaliserade ner kosmologin om balansen mellan den manliga och den kvinnliga energin, och vikten av jordning. Det är den energin – Moder Jords energi, det Heliga Mörkret, yin-energin, som står för jordningen och som är nyckeln till människans (lika mycket mannens som kvinnans) uppstigning. Därför är det ytterst hur jag beskriver den energin så att människor förstår vad jag pratar om.

 

En vän påpekade för mig att begreppet ”kvinnliga energin” kan vara missvisande, eftersom det är så tätt förknippat med kvinnan som könsvarelse. Hon föreslog istället ”feminina energin”. Jag har fått det förslaget flera gånger genom åren men konsekvent valt bort det, då jag upplevt det som att begreppet ”feminin energi” är ÄNNU mer missvisande än ”kvinnlig energi” på grund av de associationer det har i det kollektiva medvetandet. Men jag kan ha fel. Jag återkommer till vad jag menar, och börjar med att citera en passage som jag skrivit till Moder Jord-nätverkets hemsida för att ni ska få en känsla för vilken energi jag pratar om.

 

”Den kvinnliga energin (”yin”) är negativt laddad och regressiv till sin natur och vill ständigt dra ihop sig. Det är en lågfrekvent, tung, ”långsam” och mörk energi som är svart (eller röd). Den allra lägsta frekvensen av kvinnlig energi kan jämföras med kolsvart, kompakt, trögflytande tjära. Den kvinnliga energin motsvaras av lågfrekventa ljud så som de djupa tonerna av tibetansk strupsång, ljudet från en ”didgeridoo” (aborigin-instrument), eller dova långsamt bultande hjärtslagDragningskraften och magnetismen som finns på Jorden är en form av koncentrerad kvinnlig energi”.

 

Den kvinnliga energin står för centrering och regression. Den är aktiv exempelvis när en människa går in i sig själv för att söka sin inre sanning, när ett imperium bryts ned och kollapsar, och när en galax drar sig samman för att bli mindre. Den kvinnliga energin står för mörker, Modern, Jorden, död (förmultning), fukt och kyla. Den står för intuition, visdom och natur/fruktbarhet, och den står för den fysiska aspekten av verkligheten – att vara jordad och ha kontakt med den materiella verkligheten. På Jorden får vi tillgång till den kvinnliga energin från Jordens inre kärna – vilket är energicentret för den kvinnliga energin på Jorden – och vi kanaliserar den främst genom fötterna och baschakrat

 

En människa (oavsett kön) som främst styrs av kvinnlig energi i sin energikropp är jordad, lugn och närvarande, och har kontakt med sina känslor. Det är en person med stark integritet och i kontakt med Urkraften, som främst styrs av sin intuition, och har en nära kontakt med naturen”

 

Så frågan är då vilket begrepp, förutom ”yin-energin”, ”Heliga Mörkret” och ”Moder Jord-energin”, som bäst beskriver bäst ovannämnda energi på ett sätt så att människor kan förstå det, utifrån de associationer som finns i det kollektiva medvetandet? -”Feminin energi” eller ”kvinnlig energi”? Eller något helt annat?

 

Den föreställningen jag haft, vilket kanske är en fördom, är att begreppet ”feminin energi” ligger längre ifrån den energins kvalitet jämfört med ”kvinnlig energi”. Min bild är att ”feminin” förknippas med en fjäderlätt ljus energi och att ”maskulin” förknippas med en tung mörk energi (“kraft”) – i allt från personlighet till mode och inredning. Att en man i kontakt med sin feminina energi snarare är “fjollig” (om ni ursäktar uttrycket) än kraftfull. Vilket alltså blir bakvänt.

 

Titta på bilderna av älvan Tingeling (Peter Pan) respektive trollkarlen Hagrid (Harry Potter) och fråga dig själv vem av dem som vid första intrycket representerar den ”feminina” respektive den ”maskulina” energin. Vilken är din spontana association? Får du samma svar om du använder begreppen ”kvinnliga” repspektive ”manliga” energin?

Om du bortser från könsroller, och istället utgår från den ursprungliga kosmiska kvinnliga/feminina/yin-energin så är det i detta fall Hagrid som står närmre denna tunga och mörka energi, medan Tingeling står närmre den lätta ljusa manliga/maskulina/yang-energin. Det här kan bli väldigt snurrigt, eftersom både ”manlig och kvinnlig” och ”maskulin och feminin” förknippas just med kön, och könsrollerna på Jorden i vissa fall är kopplade till den ”motsatta energin” om man säger så. Självklart FINNS det en direkt koppling till kön när det gäller dessa två kosmiska energipolariteter, men samtidigt så överskrider och transcenderar dessa energier kön och könsroller på Jorden.  ☯️

 

Oavsett så har jag efter samtalet med min vän bestämt mig för att bredda mig och använda båda begreppen ”kvinnlig” respektive ”feminin” energi (precis som ”manlig” respektive ”maskulin”) i min undervisning om dessa energipolariteter, men jag är också väldigt nyfiken på vilka associationer ni har till begreppen. En följare föreslog också begreppet ”heligt feminina energin” respektive ”heligt maskulina energin” vilket är lite i längsta laget men som samtidigt fångar in begreppen och, som hon uttryckte det, utesluter associationer till ”feminism” och ”machokultur”, vilket jag håller med om helt och hållet.

 

Så – min fråga till är vilket av begreppen ”kvinnlig energi” och ”feminin energi” som bäst beskriver energin som jag tar upp ovan (yin-energin, det heliga mörkret, urkraften), eller om båda fungerar lika bra (eller dåligt)? 🔻 Ni får gärna ge fler förslag.

 

Här länkar jag till artikeln ”Vägen till Ljuset går genom Mörkret” som citatet är taget ifrån, där jag tar upp balansen mellan den manliga och den kvinnl… femi… 🤷‍♂️ ja, den där energin ni vet.