NY HIMMELSK SPIRAL ÖVER LOFOTEN – DUMPAT RAKETBRÄNSLE ELLER HÄLSNING FRÅN KOSMOS?

Spiraldags igen! Ni som följt mig ett tag har även kunnat följa min spiraljakt, som pågått ända sedan den spektakulära spiralen över Norge 2009.

 

Förra veckan (5 mars) lyckades norrskensjägare fånga denna fantastiska spiral över Lofoten i Norge, och den kunde även ses från Island och Grönland. Massmedia återanvänder sin nya ”go to”-förklaring, nämligen att det är en misslyckad SpaceX-raketuppskjutning, där raketen släpper ifrån sig bränsle som då skapar denna spektakulära syn på himlen. På riktigt!? Vad säger din intuition!? Eller det kanske räcker med att bara titta med de fysiska ögonen och se geometrin i denna, och tidigare spiraler.

Åren efter 2009-spiralen över Norge så var istället ”misslyckad rysk missil” som var den ständiga bortförklaringen, medan det idag påstås vara SpaceX raketer som skapar dem genom dumpning av bränsle i atmosfären.

 

Nog om medias bortförklaringar, eftersom jag menar att dessa spiraler är hälsningar från högre dimensioner – från våra vänner och förfäder i Kosmos!

 

I samband med Norgespiralen 2009 så kontaktades min dåvarande partner Maria av en uppstigen människocivilisation från en annan del av Kosmos som sa att det var de som hade skapat spiralen – eller ”ljusprojektionen” som de kallade den, och att de i samband med det ville föra ut ett budskap till mänskligheten genom Maria och Moder Jord-nätverket. Det blev flera långa kanaliseringar som spreds över hela världen, och många fler spiraler på himlen genom åren, och det pågår som ni ser än idag.

 

I kanaliseringarna ger de djupgående andlig vägledning till mänskligheten, men berättar även om hur de skapar spiralerna och vad de symboliserar. Jag kommer att skapa videor av deras budskap framöver, och även en video dedikerad åt min kartläggning av alla spiraler (20+) som visat sig från 1981 fram tills idag. Till dess får ni hålla till godo med mitt kollage av spiralerna genom åren.

 

Nedan finner ni utdrag ur budskapen där ”Dibarak”, ledare för den uppstigna människocivilisationen ”De Oövervinneliga”, berättar om hur deras civilisation är delaktiga i alla spiralformade ljusprojektioner över Jorden:

 

”All utveckling sker i spiralform, och man måste gå hela varvet runt för att kunna ta sig till nästa nivå. Men när själva höjningen väl sker går det väldigt snabbt. Ni står nu inför ett sådant avgörande språng i er medvetandeutveckling där ni måste lära er att lämna era krigiska och dualistiska tankesätt bakom er för att övergå till enhetstänkandet. Detta kritiska språng måste ske snabbt. Den kosmiska klockan tickar och ni befinner er nu i ett övergångsskede till den Nya Tiden, där nya kraftfulla energier successivt väller in över er planet och förändrar förutsättningarna för livet på Jorden.

 

Vi sträcker ut vår hand till er från de högre dimensionerna, och vi har sänt er en hälsning in i er fysiska tredimensionella värld. En hälsning i form av ljus, färg och form. Det är för att välkomna er in i den kosmiska gemenskapen […] Ljusprojektionen vi skapade åt er [Norge 2009] symboliserar er andliga utveckling i spiralform och att ni nu befinner er i ett kritiskt skede där ni tar ett språng upp mot nästa medvetandenivå”. 

 

”Vi arbetar i grupp med att skapa dem. Stora grupper av vår befolkning arbetar tillsammans, och ibland också hela vårt folk, för att sända er projektionerna. Vi visualiserar och manifesterar det vi vill skapa. Det vill säga; vi använder vår samlade energireservoar och vår samlade kraft och fokuserar det på den här händelsen, den här platsen och den här föreställningen. Vi använder oss även av ljud när vi manifesterar projektionerna – det vill säga det är inte bara en föreställning i färg utan det är också något som har skapats genom ljud”.

 

Så det är upp till dig att känna in – rör sig spiralerna om dumpat raketbränsle eller är de hälsningar till mänskligheten från Kosmos?