Emils avtryck på Jorden

Om hur en ljusvarelse steg ner till Jorden och vände för att skapa en portal till det Gudomliga Ljuset
 
 
~ Emils tragiska bortgång ~

När jag i september 2021 skrev texten “Det som inte fick hända” berättade jag om Marias svåra sjukdomsperiod (aggressiv bröstcancer) och att hon dessutom var gravid med vår son Emil. Redan åtta år innan Maria blev gravid med honom så började han tala med oss genom Maria från de högre dimensionerna, för att förbereda oss på sin ankomst. Han berättade att han skulle komma till Jorden med en extremt högfrekvent ljusenergi, och bidra med sin energi till energihöjningen på Jorden. Men tragiskt nog överlevde han inte graviditeten. Hans hjärta slutade att slå efter halva graviditeten, och Maria fick föda ut hans kropp i en traumatisk och hjärtekrossande förlossning. 

 
~ Emils avtryck ~

När jag skrev om Emil i texten så fick jag ett meddelande från honom (första gången för mig personligen). Han bad mig att lägga in en bild på avgjutningen av hans handavtryck och fotavtryck, som sjukhuset hjälpte oss att skapa efter att Maria fött ut hans kropp. Därefter kom detta budskap igenom: 

“Jag klarade tyvärr inte av att vistas och leva i den tunga energiverkligheten på Jorden, energihöjningen hade inte nått en tillräckligt hög nivå. Energinivån var helt enkelt inte kompatibel med min energi ännu. Men trots det så lämnade jag mina fysiska avtryck hos er på Jorden. Genom att du lägger in bilden på dem i texten så sprider du också mina energier genom bilden. På det sättet så har jag gjort ett viktigt avtryck i er fysiska verklighet, och det är mitt bidrag till energihöjningen som nu sker på Jorden. Bilden är en direktkanal till mig och de höga energier jag representerar. Jag har väntat länge på att få nå ut med mina energier till er på Jorden, vilket jag nu får möjlighet att göra. Det är en del av Moder Jord-nätverkets återfödelse och energihöjningen på Jorden, så det här är en Glädjens Dag för mig och för oss i de högre dimensionerna”.

 

Jag kände Emils högfrekventa energier, hans entusiasm och kärlek, och tårarna rann.

 
~ Den nya energiportalen ~

När jag senare redigerade texten så ville Emil göra ett tillägg:

 

“Jag sänder även innerlig tacksamhet till min jordiska mor Maria som valde, på själsnivå, att göra denna stora uppoffring för att ta ner mina energier på Jorden. Det är av stor betydelse att jag faktiskt var nere på Jorden i fysisk form och gjorde mina avtryck där. Det har att göra med Lagen om Icke-intervention som du skrev om tidigare. Genom att jag faktiskt har varit en fysisk människa på Jorden, om så bara för en kort stund, så har jag en mycket större möjlighet, ett större energimässigt mandat, och en mycket klarare kanal med vilken jag kan dela med mig av mina energier till er människor på Jorden. Bilden på mina avtryck representerar energiportalen som jag använder mig av.

 

Jag vill bjuda in alla som läser detta att ta en stund och tona in er på bilden och mina energier, så kommer ni att få en energiöverföring från oss. Som alltid när det gäller högfrekventa energier så är det som mest effektivt om ni är jordade först”.  

 

Vid cerenomin när vi spred Emils aska i havet så spelade vi “En stund på jorden“, och nu när jag skrev om det så spelade Emil upp några rader ur den i mitt huvud, kopplat till budskapet han just förmedlade: 

 
“Trots allt / Nu kan vi säga / Nu kan vi säga / Att vi har varit på jorden / Säga: Jag var där! / Hur underbart var det? / Hur underbart var inte det? / Jag var nära, jag var nära / Jag var nära, jag var där / En stund på jorden / En stund på jorden”
 
Jag kan knappt ta in att Maria valde att gå igenom denna traumatiska händelse, ovanpå alla andra trauman som hon gick igenom, för att kunna sprida Emils energier på Jorden. Det är nästan för stort att för att ta in! Jag har efter Emils budskap frågat guiderna flera gånger “Var den huvudsakliga anledningen till att Maria blev gravid med Emil verkligen att sprida hans energier genom denna bild på hans avtryck?” och jag får alltid ett tydligt JA till svar. De säger att “syftet var att skapa portalen, men genom bilden så får människor veta om den och kan använda sig av den i sitt healingarbete“. De lade även till:  Genom att Maria tog ner Emil i sin fysiska kropp, så skapade Maria också en energiportal till en högre verklighet, för mänskligheten att ta del av. Det är på grund av att hon var så djupt jordad som hon kunde ta in och härbärgera en så extremt högfrekvent själ”.
 
Jag är helt mållös. Det är helt ofattbart. Men samtidigt vackert. Ofattbart vackert. 
Vår dotters teckning av lillebror i himlen.
 
~ Luciatåget som en ceremoni för det Gudomliga Ljuset ~

När jag idag, 13 december 2021, tittade på luciatåget på TV så fick jag en insikt och skrev ett inlägg om min upplevelse. Jag visste inte då att jag även skulle få en hälsning från Emil genom luciatåget. Här är inlägget: 

 
“Jag har alltid tyckt om Lucia, och även i vuxen ålder alltid försökt ta mig till en kyrka för att titta på luciatåget, utan att egentligen förstå varför. Idag förstod jag.
 
När jag tittade på luciatåget TV i morse kände jag vilka gudomligt starka energier som finns i denna ceremoni. En andlig ceremoni där en budbärare (en “ängel” eller en “ljusvarelse”) kommer ner med det Gudomliga Ljuset när allt är till synes mörkt och hopplöst. Även en symbol för “Ljuset från Norden”.
 
Jag känner också att den svarta hästen som Lucia sitter på symboliserar Ljusets jordande bas, som gör att ljuset är rent och balanserat, Det Högsta Gudomliga Ljuset. Även hon som leder hästen har en “jordande bas” genom sin rödsvarta kjol.
 
Vi har inte många sådana ceremonier med sann andlig kraft kvar. Budskapet som framfördes rörde mig till tårar och kändes mer aktuellt än någonsin, och jag gjorde sedan en ljusceremoni för att sprida det Gudomliga Ljuset vidare på Jorden. Låt oss alla skina vårt Gudomliga Ljus, Sanningens Ljus, över allt och alla vi kommer i kontakt med! Ljuset kommer att segra till slut!”
 
“Jag kommer när mörkast är här i Norden
när allt synes dött och förfruset på Jorden
Du eviga stråle, du sol över allt,
träng in i vårt bröst där det nu känns så kallt”
 
 
~ Aktiveringen av Emils energiportal under luciatåget ~

När jag sen tittade vidare på luciatåget så gick en kraftig rysning genom hela min kropp när jag hörde att de plötsligt började sjunga “En stund på Jorden”! Emils låt! Den har jag aldrig hört framföras i ett luciatåg tidigare! Tårarna sprutade när jag samtidigt fick en uppenbarelse om symboliken i det hela. När jag samlat mig fick jag ett budskap från Emil och hans grupp i de högre dimensionerna:

 

“Vi tyckte att luciatåget var ett fantastiskt tillfälle att framföra vår lovsång från oss till er. Vi kommer till er med bud om Ljusets ankomst. Genom luciatåget aktiverade vi den nya ljusportalen på en högre nivå, och lät en energivåg av Ljus skölja över Jorden. Från portalen i Norden forsade det Gudomliga Ljuset över resten av Jorden i ett fantastiskt vackert skådespel. Det var detta du kände på dig, och vi tackar dig för din lyhördhet och deltagandet i Ljusceremonin. Som vi sagt tidigare blir det alltid kraftfullare när människor på Jorden deltar i våra ceremonier i de högre dimensionerna. Den nya Ljusportalen hjälper oss att sprida det Gudomliga Ljuset till er, och den hjälper även alla er fantastiska människor som arbetar för att sprida det Gudomliga Ljuset på Jorden. Ljuset kommer att segra till slut, och vi vill uppmuntra er alla att alltid skina ert Gudomliga Ljus, eftersom ni alla bär på det, i djupet av era hjärtan”. 

Klicka här för att se luciatåget framföra “En stund på Jorden”

(Jag har gjort en tidsmarkering i länken. Om den inte fungerar så sjungs “En stund på Jorden” vid 51:04)

~ En uppföljande ljusceremoni i kyrkan morgonen efter Lucia ~

Följande dag lämnade jag in bilen på verkstan gick sedan till fots därifrån. Jag passerade en kyrka och vägleddes att gå in. Där förberedde de ett julspel och jag frågade om jag fick stanna och titta, och det fick jag. Alla stolarna stod placerade i en stor cirkel, och jag fick till mig att det symboliserar en energiportal. Så jag öppnade upp portalen både från Moder Jord nedifrån och från det Gudomliga Ljuset ovanifrån. Sen vällde det in förskolebarn som bänkade sig och tittade på julspelet om Jesus födelse. På slutet sjöng vi alla tillsammans “Nu tändas tusen juleljus”. Det blev som starkast när vi sjöng raderna “I varje hjärta armt och mörkt / Sänd du en stråle blid / En stråle av Guds kärleks ljus / I signad juletid”. Fick kraftfulla rysningar och kunde inte hålla tillbaka tårarna. Guiderna berättade att det var en fortsättning på gårdagens ljusceremoni, och att barnens uttalande av dessa ord, och det ljus som barnen består av, fungerade som ett aktivering av den nya strålen av Gudomligt Ljus som vi tillsammans sände ut över Jorden under julspelet. En vacker synkronicitet är också att i Luciatåget dagen innan framförde de ju ett medley (en fusion) av “En stund på Jorden” och “Nu tändas tusen juleljus” (kallad “Nu tändas en stund på jorden”) – så där ser vi ytterligare hur de två ceremonierna binds samman.