UFO:n och flygplanshologram

Den här artikeln handlar om en av metoderna som högre stående civilisationer använder sig av för att kontakta oss idag, nämligen genom att ta formen av hologram av flygplan och helikoptrar som gör mystiska manövrar, som ett steg i att diskret skapa kontakt med oss uppvaknande ljusarbetare på Jorden. I artikeln länkar jag till egna videor av fenomenet, från detta och förra året.

 

Artikelns innehåll

Bakgrund / Första gången / Det yttersta beviset / Fler flygplanstrick / Den Galaktiska Federationens upptrappning och Lagen om Icke-intervention

 

Bakgrund

Jag hade aldrig hört talas om detta fenomen innan jag såg det med egna ögon 2009, och jag behövde se det ytterligare några gånger innan jag verkligen kunde ta in vad jag faktiskt hade sett. Min dåvarande partner Maria Bertram (1972-2020) som var medium kontaktades dessutom telepatiskt av olika utomjordiska civilisationer som låg bakom dessa flygplanshologram.

 

Det handlade om upplysta civilisationer som berättade att de var ständigt närvarande på Jorden och att denna typ av fenomen är ett sätt att skapa kontakt med vissa uppvaknande människor utan att väcka för stor uppmärksamhet hos den sovande massan (precis som med ”UFO-moln”), i enlighet med Lagen om icke-intervention.

 

Min förhoppning med artikeln är att sprida medvetenhet om dessa subtila himlafenomen, för att fler ska uppmärksamma dessa typer av kontaktförsök. Vissa kanske till och med inser att de redan har upplevt det. När jag lade upp videor av fenomenet förra månaden hörde andra av sig och berättade att de också reagerat på att ”flygplan” ibland betett sig väldigt märkligt på natthimlen och att de misstänkt att de var UFO:n, men sen låtit det logiska sinnet få sista ordet.

 

Första gången

För mig började det 2009. En sen kväll steg ett starkt lysande ljusklot långsamt upp bakom trädtopparna framför stugan som vi bodde i. Ljusklotet svävade ljudlöst ovanför trädtopparna i ca en minut, och sedan minskade ljusskenet, började röra sig åt höger och transformerades till vad som såg ut som belysningen av ett flygplan som flög över natthimlen (det svävande ljusklotet var ungefär fem gånger starkare än flygplanets belysning). Under tiden transformationen skedde var det som att ljudet av ett flygplan skruvades upp, från det ljudlösa svävande ljusklotet till det omisskännliga ljudet av ett flygplan.

 

VIDEO (Februari 2023): Svävande ljusklot transformeras långsamt till flygplanshologram (jämför det svävande ljusklotet i början av videon med det tydliga ”flygplanet” vid 5:30)

Efter händelsen försökte mitt sinne direkt att bortförklara det. ”Jag måste ha kommit ihåg fel. Det måste ha varit ett flygplan hela tiden”. Det mänskliga sinnet gör vad som helst för att upprätthålla den tredimensionella fysiska verkligheten som vi lever i, även genom förträngning och ”ologiska” slutasatser. Men våra kosmiska vänner gav sig inte.

 

Tiden efter händelsen fick jag se samma fenomen allt oftare, och jag kände till slut igen varje steg av processen, hur det kraftiga ljusklotet långsamt steg upp över trädtopparna framför vår stuga, stannade och svävade ljudlöst en stund, och sen långsamt tranformerades till ett ”flygplan”.

 

Det yttersta beviset

Sedan dess har de utökat sin repertuar betydligt, och jag genom åren fått se en mängd olika fenomen kopplat till vad jag nu förstått är olika typer av ”hologram”. Men ett av dem gav mig det ”yttersta beviset” på att det OMÖJLIGT kunde röra sig om ett riktigt flygplan. En solig eftermiddag följde jag ett flygplan med blicken över den blåa, nästan molnfria himlen. Flygplanet flög in bakom ett ensamt litet moln… och försvann! Det vill säga det kom aldrig ut på andra sidan av molnet! Eftersom molnet var så litet så borde det ha kommit ut på andra sidan efter bara några sekunder, och det fanns inga andra moln i närheten så jag kan inte ha ”missat” att det flög in bakom ett annat moln. Jag fick en mindre chock, och samtidigt började jag vinka entusiastiskt – för nu hade deras hälsning nått fram bortom allt tvivel.

 

Denna händelse kunde mitt sinne omöjligt bortförklara, och vid det här laget var jag redan mycket medveten om våra kosmiska vänners olika ”flygplanstrick”. Om detta ”yttersta bevis” inte hade varit nog så fick jag se precis samma sak igen några dagar senare! När jag många år senare berättade detta för en nära vän som också är ljusarbetare så berättade hon att hon också har sett samma sak!

 

Fler flygplanstrick

Förutom de två ovan nämnda flygplanstricken har jag även sett ett antal andra. Här är ytterligare några exempel, som jag alla har sett flera gånger.

 

– Jag har sett hur ett svävande ljusklot har ”tänts upp” en bit ovanför trädtopparna, för att snart långsamt övergå till ett blinkande flygplan som långsamt flyger över natthimlen. 

 

VIDEO (Mars 2022): Svävande ljusklot tänds upp bredvid annat ljusklot, båda transformerar till flygplanshologram (se planets vingbelysning och blinkande ljus vid 2:55)

– Jag har sett ljuset av blinkande ”flygplan” eller ”helikoptrar” som flyger längs trädtopparna, för att sedan göra en U-sväng och flyga tillbaka dit det kom ifrån. Eftersom de var helt ljudlösa kan det inte röra sig om helikoptrar (normalt sett hörs helikoptrar och flygplan tydligt på samma avstånd), och eftersom ljuset är så starkt kan det heller inte röra sig om en drönare.

 

VIDEO (Februari 2023): “Flygplan” gör U-sväng efter min önskan + överraskning

 

– Jag var ute och och promenerade långt ute på landet och njöt av tystnaden, när jag plötsligt hör ett högt ”kosmiskt ljud” (som går från extremt hög till extremt låg ljudfrekvens på ca 2-3 sekunder) och sedan övergår i ett tydligt ”flygplansljud” och när jag tittar upp mot den blå himlen så ser jag ett flygplan flyga över mig mitt på den blå himlen! Det måste med andra ord ha ”uppenbarat sig” där sekunden tidigare. Den plötsliga övergången från tystnad till flygplansljud var häpnadsväckande och kunde inte komma från ett ”riktigt” flygplan, eftersom de alltid har motorn på.

 

Galaktiska Federationens upptrappning och Lagen om Icke-intervention

Så varför gör de det så krångligt för oss genom att visa sig som hologram av flygplan och helikoptrar? Varför visar de inte bara sina skepp?

 

Våra kosmiska vänner är närvarande i stor skala runt hela Jorden – i synnerhet nu inför övergången till den Nya Tidsåldern, men deras skepp är i regel alltid kamouflerade för oss. Den Galaktiska Federationen följer noggrant utvecklingen av mänsklighetens kollektiva medvetande, och tar beslut om när olika skepp har rätt att visa sig och under vilka omständigheter. Allting planeras och övervakas mycket noga. Det stegvisa lyftandet av Jordens kosmiska karantän är en avgörande händelse i mänsklighetens medvetandeutveckling, och därför är det av högsta vikt att det görs på rätt sätt och i rätt ordning.

 

Som många av oss har märkt, både på himlen och i sociala medier, så sker det nu en upptrappning av öppen UFO-närvaro på Jorden (och då pratar jag förstås inte om Maktelitens finter som fått uppmärksamhet den senaste tiden). Men även om de flesta skeppen inte får visa sig öppet, så är det betydligt lättare att ”få tillåtelse” att visa sig som flygplan och helikoptrar! Det beror på att de då inte bryter mot Lagen om icke-intervention, som är en aspekt av Lagen om den fria viljan. Ett annat exempel på ett motsvarande fenomen är hur de visar sin närvaro genom UFO-formade moln. En människa som är mottaglig tar emot hälsningen via ”flygplanet” eller molnet, medan en ”sovande” människa kan vifta bort det som att det måste finnas en ”naturlig förklaring”. Båda har med andra ord utövat den fria viljan att skapa sin verklighet utan intrång. 

 

Vi skapar alla vår egen verklighet, både individuellt och kollektivt, och därför får inte andra kosmiska civilisationer ”tränga sig på” i för hög grad, genom att exempelvis landa där de känner för det och kliva ur skeppet och skapa kontakt, eftersom de allra flesta människors inte är medvetandemässigt redo för det. Vi måste själva utvecklas som kollektiv till en tillräckligt hög nivå att vi når en kritisk massa, och först då kommer upptrappningen av deras synliga närvaro att kunna ta stora kliv framåt.

 

Jag vill med det här inlägget uppmärksamma er alla på detta fenomen – och jag vet att Galaktiska Federationen inspirerat mig att skriva det. Var uppmärksam. Om du ser någonting oförklarligt, låt inte sinnet skapa efterkonstruktioner för att förtränga vad du såg. Våra kosmiska vänner finns hos oss hela tiden, och de kontaktar oss på en mängd olika sätt.

 

Det är så här upptrappningen av våra kosmiska vänners synliga närvaro följer öppningen av mänsklighetens medvetande. De ger oss ett tecken på deras närvaro (t.ex. genom ett mystiskt flygplan). Vi tar till oss tecknet och väljer att ”tro”. Vårt medvetande öppnas ett steg, och de får då större mandat att visa sig tydligare. Så fortsätter det, som en boll som passas fram och tillbaka, i en uppåtgående spiral. De får med andra ord ge oss möjlighet att öppna våra sinnen, men de får inte ”tvinga” oss att göra det, och flygplanshologrammen är därför en utmärkt metod.

 

Håll utkik på himlen, och berätta gärna om du varit med om något liknande. 

 

***

 

Läs mer och se fler av mina UFO-videor från februari i artikeln UFO-veckan