Historierevision pågår

Jag tror att alla som läser mina inlägg är medvetna om att inte bara det officiella narrativet om nutiden är en stor lögn, utan även det officiella narrativet om vår historia. På ett sätt är det till och med en ännu större lögn, eftersom det handlar om en systematisk mörkläggning av vårt kosmiska ursprung, och människans komplexa historia där ett stort antal utomjordiska civilisationer, både högre och lägre stående, varit med och format vår utveckling här på Jorden.

 

Ingen har hela bilden. Men ju mer man tittar, desto mer häpnadsväckande pusselbitar bevis finner man. Ett fenomen där det finns mycket bevis att finna, är historiska byggnadsverk som vittnar om en svunnen tid med folk som hade ett högre andligt medvetande och med en högteknologi som vi inte ens har idag. History Channels ”Ancient Aliens” har varit en bra förberedelse, men nu har detta ämne plötsligt blivit mainstream de senaste veckorna genom dokumentärserien ”Ancient Apocalypse” som släpptes på Netflix för två veckor sedan, och där den idag ligger på den globala topp 10-listan! Det är en mainstream-serie som bara skrapar på ytan, men ändå!

 

Att serien skrattretande kopplas till vit makt-rörelsen i Aftonbladet (”’Ancient Apocalypse’ – här är allt du behöver veta”) talar sitt tydliga språk. Ytterligare exempel på ett skrattretande smutskastningsförsök är The Guardian-artikeln “Ancient Apocalypse is the most dangerous show on Netflix” (helt sant!) där det sägs rakt ut att “the series whispers to the conspiracy theorist in all of us” (också sant!), och varnar för att “Believing that ultra-intelligent creatures helped to build the pyramids is one thing, but where does it end? Believing that election fraud is real? Believing 9/11 was an inside job? Worse?” (även detta sant!). Där har ni etablissemangets rädsla svart på vitt. När denna typ av teorier blir mainstream så öppnar det också folks sinnen för hur andra områden inom det officiella narrativet kan vara baserade på mörkläggningar och lögner.

 

Men självklart är även Netflix kontrollerat av Makteliten, och majoriteten av dess innehåll är djupt destruktivt och manipulativt. Men Makteliten har komplexa ockulta trossystem och arbetssätt, och en del i det är att hinta om och avslöja delar av deras manipulation, eftersom de då tror att karman för deras handlingar faller på oss eftersom vi tillåter det att ske trots att de givit oss ledtrådar till vad de gör. Det som dock nu håller på att hända i och med energihöjningen och stigandet av Sanningsenergin på Jorden är att dessa ledtrådar håller på att spränga upp portaler till djupt fördolda sanningar som snart inte längre kommer gå att hålla gömda!

 

Ytterligare ett tecken, här från Sverige, på att dessa sanningar stiger mot ytan är den nystartade svenska podden ”Forntida astronauter” som går igenom mörklagda bevis inom en mängd olika områden, som på ett antal olika sätt visar att utomjordiska civilisationer spelat en avgörande roll i människans ursprung och utveckling på Jorden.

 

Jag avslutar med ett hoppfullt utdrag från en av Maria Bertrams kanaliseringar om ämnet, som vi publicerade 2017:

 

”Ett exempel på ett missförstånd som florerar idag handlar om de ”jätteskelett” som grävts upp på olika platser på Jorden. Det framställs ofta som att alla dessa är kvarlevor från en enda jättecivilisation som vandrat på Jorden. Sanningen är betydligt mer komplex än så, eftersom det har levt en enorm mängd olika folkslag och civilisationer på vår Jord, genom Jordens historia. Ett antal av dem har varit jättecivilisationer. Det har varit både högt utvecklade och lägre utvecklade civilisationer. Det har både varit civilisationer som har bidragit till mänsklighetens medvetandehöjning, och civilisationer som manipulerat mänskligheten för sina egna syften. Vissa av dem har haft en högre teknologisk utvecklingsnivå medan andra har haft en lägre teknologisk utvecklingsnivå. Det vill säga det finns kvarlämningar från en mängd olika jätteraser och givetvis även mängder av andra civilisationer, folkslag och själar som har besökt Jorden och levt på Jorden under olika tidsepoker, och som har påverkat Jordens historia på
olika sätt.

 

Det finns fortfarande en otrolig mängd begravda arkeologiska kvarlämningar runt hela Jorden som ännu återstår att upptäckas av mänskligheten – på Jordens yta, under jord, och ännu längre in mot Jordens mitt. Det finns mängder av städer, byggnader, rymdskepp och annan energiteknologi gömda både på och inuti Jorden. Det finns urgamla kvarlämningar som har miljontals år på nacken och som byggts av mycket högt utvecklade civilisationer och sedan har övergivits för att senare i historien bebos av civilisationer med lägre medvetandenivå och teknologisk nivå än de som ursprungligen byggde dem.

 

Men det är också viktigt att förstå att det inte finns fysiska spår av alla de olika civilisationerna, händelserna och epokerna som Jorden har gått igenom. Många av de högst utvecklade folken som levt på Jorden har haft förmågan och teknologin att ”städa upp efter sig”, det vill säga helt utradera spåren av sin vistelse på Jorden. Därför kan man inte helt förlita sig på de arkeologiska fynd och kvarlevor som finns på Jorden för att skapa sig en heltäckande bild av Jordens historia. Men allt detta kommer att uppdagas i och med att vi går in i den Nya Tiden och i och med att människan börjar få tillgång till informationsdatabasen under Sfinxen i Egypten. Ingenting kommer längre att ligga i det fördolda.

 

Även de som idag ger alternativ information om mänsklighetens historia saknar en övergripande bild av vad som faktisk skett på Jorden. All information som idag sprids om mänsklighetens sanna historia är enbart fragment. Ingen har egentligen hela bilden av historien. Ibland kan dessa fragment vara sanna. Ibland är de missförstånd av olika slag, och ibland är de också ren desinformation. Det vill säga det är en rejäl blandning av både det ena och det andra, och det kan vara svårt att urskilja vad som är vad. Men det finns som sagt ett stort antal arkeologiska fynd som kommer att lyftas upp till offentlighetens ljus och hjälpa mänskligheten med pusselbitar till sin planets historia. Avtäckandet av sanningen, och avtäckandet av mänsklighetens sanna ursprung, är en viktig del av övergången till den Nya Andliga Tidsåldern”.

 

Ur Kosmos frigörelse – Kanaliserad information från informationsdatabasen under Sfinxen via det Högre Jaget, genom Maria Bertram, 4 april, 2017