Vad är det egentligen vi “firar” under Halloween? – Ett energiperspektiv

Nu är vårt samhälle återigen på väg in i det årliga Halloween-firandet. En tradition som slog igenom i Sverige under 90-talet, och som jag minns möttes med stark kritik – någonting kommersiellt och osmakligt som förstörde heligheten i Alla Helgons Dag där man under andakt tände ljus för de de själar som lämnat jordelivet och nu befann sig i andevärlden. Men som med alla andra fenomen som Makteliten har introducerat på Jorden normaliserades det och integrerades som någonting roligt och spännande. Men frågan är om det verkligen ligger i vårt eget intresse att fira Halloween? Vad är det egentligen vi ”firar”?

 

När vi dekorerar våra hus med skräckinjagande figurer, och när vi klär ut oss själva eller våra barn till vampyrer, monster och mördarclowner så skapar vi en energimässig förbindelse till olika dessa typer av destruktiva väsen i de högre dimensionerna. Alla skräck-figurer i vår kultur har sina förlagor i de högre dimensionerna, det vill säga de finns på riktigt. På samma sätt som ett foto av din avlidna mormor är en energiportal till din mormors själ – så är även en Dracula-staty utanför ditt hus en energiportal till ett destruktivt väsen med Dracula-energier. Om du klär ut dig till en zombie så bjuder du in ett zombie-väsen från de högre dimension att uttrycka sig genom dig med sina energier, det vill säga du blir en ställföreträdare på Jorden för denna typ av väsen för en stund, och när du väl bjudit in dem i ditt energisystem så finns det ingen garanti för att de lämnar frivilligt bara för att du tar av dig dräkten.

Jag vill inte med det här inlägget döma någon som firar Halloween, och jag säger heller inte att vi måste förbjuda våra barn att fira Halloween. De flesta barn älskar det. Jag låter själv mina barn fira Halloween med sina vänner – men självklart pratar jag med dem och självklart försöker jag uppmuntra till utklädnader av mindre destruktivt slag.

 

Jag vill med det här inlägget istället skapa medvetenhet om vad det egentligen är vi ”firar” – så att vi kan navigera på ett medvetet sätt under denna oheliga ”högtid”, som bara tar sig allt mer extrema och skräckinjagande uttryck för varje år som går. Kort uttryckt så ”firar” vi våra förtryckare. Vi ”firar” de destruktiva väsen och civilisationer i de högre dimensionerna som vill separera oss från vårt gudomliga tillstånd, som manipulera oss till ett liv i rädsla, och som ytterst vill förgöra oss. Bara genom medvetenhet om detta kan vi ta upplysta beslut om hur vi vill förhålla oss till Halloween-firandet och hela den skräckkultur som normaliseras och tar över allt mer på Jorden, även utanför Halloween-firandet. Som alltid rekommenderar jag jordning, jordning och åter jordning – det vill säga att sända dig själv och dina barn Moder Jord-healing för att skapa ett energimässigt skydd mot influens från denna typ av destruktiva väsen.

 

Även om Makteliten riktat allt fokus under Halloween mot att hylla destruktivitet, skräck och förintelse så finns det egentligen även heliga inslag i Halloween-firandet som vi skulle behöva ta till oss, såsom att våga möta våra inre rädslor för att kunna hela dem, att dyrka det rena och heliga mörkret (en aspekt av den kvinnliga energin och Gudinnan), och faktiskt även att hylla den naturliga döden som en del av själens livscykel.

 

I Maria Bertrams kanalisering ”Kosmos Frigörelse” beskriver hennes Högre Jag hur de krafter som ytterst manipulerar Jorden är två utomkosmiska energimedvetanden. Dels en extrem och destruktiv version av den manliga ljusenergin (exempelvis via AI-utvecklingen), och dels en extrem och destruktiv version av den kvinnliga mörkerenergin (exempelvis via skräckkulturen), och det är den senare som vi hyllar genom vårt Halloween-firande:

”Det andra energimedvetandet som ligger bakom infiltrationen och nedbrytandet av Jorden är den destruktiva svarta kvinnliga energin. Den använder sig av en annan form av destruktivitet, som får människan att dras till det ni kallar för ”ondska”. Den skapar kaos och förgörelse som sprids som ett virus i människan och samhället i stort. Det är den destruktiva svarta kvinnliga energin som lett till människans mordiskhet och det våldsamma krigandet genom mänsklighetens historia. Den skapar en drivkraft i människor att söka konflikter och att vilja skada, döda och förinta. Den skapar hat, våld, terrorism, krig, svält och lidande. Den har skapat epidemin av sexuella övergrepp och sexuellt våld som pågår över hela Jorden. Den har skapat människans dragning till skräck och fascination för onda och destruktiva väsen. Människans Halloween-firande till exempel, är en enda stor ritual till den destruktiva kvinnliga energins ära. Det är den destruktiva kvinnliga energin som har skapat de extremt omänskliga beteenden som delar av Makteliten i hemlighet ägnar sig åt; satanism och ”svart magi”, blodsdrickande och kannibalism, sexuella övergrepp och pedofili, och rituella människooffer.

 

Alla dessa exempel är förlängningar av den här energin som har tagit sig in i vår civilisation här på Jorden för att slutgiltigen försöka förgöra den. Det är så dessa krafter arbetar som kosmiska kolonisatörer, de tar sig in till kärnan av en civilisation och söndrar den inifrån, för att sen helt ta över den, förinta den och sedan röra sig vidare till nästa”.

 

[Manne: – Det är tydligt att se den här energins närvaro i tv-serier och film när det gäller fokuset på mord och död, och vågen av serier och filmer om zombier, vampyrer och kannibalism idag. Jag tänker även på den utbredda våldsporren och S&M].

 

”Alla dessa exempel är förlängningar av den kvinnliga svarta destruktiva energin och visar på aktiviteter som går ut på att man ska skada och förgöra andra människor, och som växer sig allt starkare ju mer man utför dem. Deras syfte är att stärka den destruktiva kvinnliga energins grepp om människan och successivt göra henne mer destruktiv, att få henne att övermannas av destruktiva krafter, och göra att hon slutgiltligen ska vilja förgöra andra människor och förgöra sig själv. Det är det som är detta energimedvetandes mål, att vi ska förgöra varandra och oss själva, och hela vår civilisation, så att de successivt kan ta över”.

 

Dessa krafter kommer inte att ta över. Vi står inför en den Nya Andliga Tidsåldern – men för att den ska kunna manifesteras på Jorden är det viktigt att vi inser att vi själva är medskapare. En del av att hindra dessa destruktiva är att vara medveten om deras inflytande över oss på Jorden. Låt oss istället hela vårt eget inre mörker, låt oss hela vår rädsla för ”döden” och låt oss hylla det RENA och HELIGA mörkret – den svarta frekvensen av den kvinnliga energin. Det är endast det djupaste heliga mörkret som kan hela det djupaste destruktiva mörkret. Det är det som är vägen till det upplysning och det Gudomliga Ljuset – Vägen till Ljuset går genom Mörkret.