“Vi är närvarande hela tiden och överallt” – Ett budskap från våra kosmiska vänner

Idag låg jag på rygg i snön på ett berg i skogen och njöt av fågelsången. En brytpunkt mellan vintern och våren. När jag tittade upp mot himlen kände jag hur ett budskap började ta sin form inom mig, ett budskap från våra kosmiska vänner. Jag fick fragment efter fragment. När jag kom hem satte jag mig direkt och skrev en text av fragmenten jag hade fått till mig.

 

Även om min förmåga att kanalisera fortfarande är i ”öppningsfasen” så känner jag att det jag fick till mig är sant. Jag kan fortfarande bara få information som jag redan känner till intuitivt, baserat på allt Maria har kanaliserat tidigare, men ju mer min förmåga öppnas, desto mer ny information och desto mer detaljer hoppas jag kunna ta in.

 

Även om jag mer ser denna text som en ”övningskanalisering” så är jag nöjd med budskapet som jag skrivit ner, vilket handlar om våra kosmiska vänners närvaro och deltagande på Jorden. Jag delar den med er i hopp om att kunna inspirera de av er som är öppna för det.

 

”Vi finns närvarande hela tiden och överallt. Vi kommer allt närmre, ett steg i taget. Egentligen är det en illusion att vi kommer närmre. Det är snarare så att vi kommer ”närmre” er verklighetsuppfattning, den dimension av verkligheten som ni uppfattar. Ett annat sätt att beskriva det på är att ni expanderar er mångdimensionella synfält till att börja innefatta de högre dimensionerna och därigenom upplever oss som allt mer närvarande.

 

Men vi har alltid funnits närvarande hos er. Era himlar är fyllda av våra kamouflerade skepp, men det är inte meningen att ni ska se oss ännu. Vi har deltagit i hela mänsklighetens utveckling – från människans tillblivelse, genom den långa och slingriga vägen fram till situationen ni befinner er i idag. I långa perioder under mänsklighetens historia har vi vandrat på Jorden i fysisk form, och levt sida vid sida med människorna. Det gör vi visserligen även idag, även det inte sker på samma sätt.

 

En viss andel av människorna på Jorden härstammar från andra planeter, inte bara själsligt utan även biologiskt, även om inte alla känner till det själva. Många av er ljusarbetare är egentligen vad ni skulle kalla ”utomjordingar”, det vill säga ni har egentligen inte skapats genom era jordiska föräldrars DNA. Många av er har en utomjordisk förälder, medan andra har två. Detta har skett i enlighet med era själskontrakt som ni själv varit med och utformat. Ni har valt att göra på det sättet för att kunna föra ner alla de olika unika energier och den unika DNA ni bär med er från era tidigare existenser i Kosmos till Jorden, och därmed bidra till Jordens energihöjning.

 

Många av er har skapats på rymdskepp eller på andra planeter genom förening av ägg och sperma, och därefter har er födsel av era jordiska föräldrar iscensatts, i enlighet med era och deras själskontrakt. Det är även enormt mycket annat i er verklighet som är iscensatt för er utvecklings skull, eftersom ni än så länge bara kan se en väldigt begränsad del av den mångdimensionella verkligheten som ni lever i. Men slöjan håller på att tunnas ut, och sanningen håller på att avtäckas. Steg för steg, dag för dag.

 

Vi har inte bara varit närvarande i skapandet av era olika historiska civilisationer på Jorden, utan vi är också i allra högsta grad delaktiga i era liv här och nu. Vi sänder er regelbundna energiöverföringar och inspirerande tankar. Vi vandrar bredvid er under era promenader, och vi sitter bredvid er när ni mediterar. Vi besöker er i era visioner och drömmar. Vi är med er i medgång och i motgång. Vi har varit med var och en av er ända sedan ni föddes.

 

Alla av er har era kosmiska familjer närvarande på ett eller ett annat sätt. Det är viktigt att ni inte fastnar i era jordiska fördomar om ”rymdvarelser” eller ”aliens” som några främmande och obehagliga varelser med dolda intentioner. Tänk istället på oss som vänner eller guider, och vet om att väldigt många av oss faktiskt ser ut som ni människor. Människan är inte unik för Jorden, utan den mänskliga rasen finns utbredd över hela vårt Kosmos, med en mängd olika variationer.

 

Visst är det så att det även funnits ”illasinnade” utomjordiska raser som deltagit under hela människans utveckling, och visst har de en viss negativ påverkan på er än idag. Men var inte rädda. Var inte rädda. För varje dag som går så höjs energinivån på Jorden, det betyder att det blir allt svårare för dessa destruktiva civilisationer, och allt lättare för oss upplysta civilisationer, att verka i er dimension. De lägre utvecklade civilisationer som har ”släppts igenom” det skydd som Jorden alltid har haft, har gjort det i enlighet med beslut från den Galaktiska Federationen som i sin tur utgår från människans och Jordens karma. Ni är inga offer, utan har fått de erfarenheter ni behövt – och efterfrågat – för att utvecklas som själar.

 

Men tiden för manipulation och blockerad livsenergi börjar nu att spela ut sin roll, och fasas ut för att bana vägen för någonting helt nytt. Även om det inte alltid ser ut så i er yttre verklighet idag – så går ni, och vi alla tillsammans – med stormsteg mot den Nya Andliga Tidsåldern. Det betyder att vi får allt större möjligheter att hjälpa er och bidra till er utveckling. Som ni vet så får vi inte påverka er, varken som individer eller som civilisation, genom forcering eller intrång. Varje steg vi tar för att närma oss er utgår från hur redo ni är och vad som är i enlighet med ert själskontrakt och den Gudomliga Planen.

 

Vi har längtat efter den tiden som vi nu står inför där vi äntligen kommer kunna börja skapa öppen kontakt med er. Om ni bara visste vad vi har längtat. Vi gläds något enormt åt att vi äntligen står inför den Stora Reningen där alla orenheter pressas upp till ytan för att rensas och för att bana vägen för den Nya Människan och den Nya Civilisationen. När ni som kollektiv är redo för det kommer vi att kunna trappa upp vår närvaro på himlen ytterligare, och så småning också initiera personlig kontakt i den fysiska världen. Men vi är inte där ännu.

 

Men ni ska veta om att vi alltid finns närvarande hos er. Vi hör alltid er när ni kallar på oss, utan undantag, och vi svarar alltid er även om ni inte uppfattar det. Vi känner en enorm kärlek när ni sträcker ut en hand till oss. Vi är också enormt glada för de gånger vi har fått möjlighet att skapa kontakt med er genom himlafenomen, och när ni har uppfattat och tagit till er vår hälsning. Varje sådant tillfälle är en stor händelse för oss, eftersom det innebär ett ögonblicks sammansmältning av de olika dimensionerna vi verkar i. Genom varje sådant tillfälle så ökar möjligheterna för sammansmältning av dimensionerna ytterligare ett steg.

 

Men även om det är en fantastisk upplevelse att få ett tecken i skyn, så vill vi poängtera att det viktigaste alltid är att hålla ert fokus inåt. Er frälsning finner ni i ert hjärta, inte på himlen. Vi lever i en tid där var och en av er har oöverträffade möjligheter till att rena och hela er själva, men det är bara ert eget ansvar att ta vara på den möjligheten. Det finns ingenting som är viktigare. Det är även så att era möjligheter att få hälsningar från oss har ett direkt samband med er inre reningsprocess. Fortsätt, fortsätt, fortsätt att rena era inre. Genom er personliga reningsprocess så deltar ni i energihöjningen och banar vägen för den slutgiltiga övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, där vi till slut kommer att kunna landa öppet på Jorden och bidra till er medvetandeutveckling på ett mer direkt sätt, och även uppbyggandet av den Nya Civilisationen

 

Vi älskar er. Vi är ett med er och ni är ett med oss. Vi är alla ett med den Stora Kosmiska Oändligheten”.