Påbyggnadsteknik 5: Hela blockeringar i de högre dimensionerna

I den här påbyggnadstekniken får du lära dig att söka upp blockeringar i högre dimensioner av verkligheten och bege dig dit genom en astralresa för att hela dem. En astralresa är när ditt medvetande färdas bortom din fysiska kropp till andra delar av Oändligheten bortom tid och rum. Astralresor är någonting som vi alla gör även om vi inte är medvetna om det, exempelvis när vi drömmer, mediterar och visualiserear. Den här påbyggnadstekniken handlar om göra det på ett medvetet sätt. Det är en mycket kraftfull metod för att lösa upp de energiblockeringar som är ursprunget till de problem, obalanser och hinder du upplever i ditt liv.

Det är inte så enkelt att våra blockeringar bara sitter i våra chakran i den fysiska kroppen, eller ens i vår aura som vi föreställer oss den. Våra energikroppar är egentligen ETT med hela Oändligheten, och vi har blockeringar i en mängd olika dimensioner av verkligheten. För att skapa dig en symbolisk bild av detta kan du föreställa dig hur din energikropp eller aura har ett oändligt antal lager som sträcker sig långt ut i Oändligheten. I varje lager finns olika typer av blockeringar som alla har en direkt koppling till dig och din karma, och som alla påverkar dig och ditt liv på olika sätt. Det är alla dessa blockeringar som skiljer oss alla från våra naturliga tillstånd som Gudomliga Varelser.

 

Från våra energikroppar går det som tentakler, eller energikanaler, till ett oändligt antal platser bortom tid och rum i Oändligheten. Förenklat kan man säga att det dels är energiportaler som laddar dig med energi och livskraft på olika sätt (exempelvis din kosmiska familj och personliga energikällor), men även energiportaler som stjäl din energi och livskraft på olika sätt (exempelvis illasinnade väsen och energiimplantat som kopplar upp dig mot system av blockeringar, manipulation och destruktivitet).

 

Uppkopplingen till alla dessa energimässiga “platser” som både skänker dig och stjäl din energi utgör fundamentet för din nuvarande existens.

Konst av Silvio Veira https://silviovieira.com/

Precis allting som sker i din utveckling, alla framgångar och alla motgångar, är kopplat till din inre energiverklighet och alla dessa energikanaler till olika dimensioner av Oändligheten. Genom denna påbyggnadsteknik lär du dig att göra astralresor till de olika ”lagren” och dimensionerna av Oändligheten för att söka upp specifika blockeringar som blockerar eller stjäl din energi, och lösa upp dem manuellt.

Innan du provar denna teknik och gör din första astralresa, inled med att göra en inre ceremoni där du skaffar ett heligt ljussvärd som du kommer att använda dig av när du löser upp blockeringar under dina astralresor. Du behöver bara göra denna ceremoni en gång. Använd länken nedan för instruktioner för hur du skaffar dig ditt ljussvärd.

 

Engångsceremoni: Skaffa ett Ljussvärd

 

 

Instruktioner

När du skaffat ditt ljussvärd och känner dig tillräckligt jordad och förankrad i din grundtrygghet så är du redo att bege dig till de högre dimensionerna för att lösa upp blockeringar

 

 ~ Steg 1: Sök upp dimensionen där blockeringen finns ~

Förbered dig inför din resa i dimensionerna genom att återigen jorda dig en stund. När du känner dig redo, fokusera på problemet eller blockeringen som du vill lösa upp och hela. Det skulle exempelvis kunna handla om en infektion i ögat, ett obalanserat kontrollbehov, ett energiimplantat som matar dig med destruktiva tankar, en infekterad relation, eller ett traumatiskt minne från ett tidigare liv. Du kan hela precis vad som helst genom att fokusera på blockeringen som skapat problemet, men vissa djupt sittande blockeringar kan som tidigare nämnt ta mycket lång tid att hela fullständigt.

 

Gå in i känslan och smärtan kopplat till ditt problem så skapar du en energiförbindelse till blockeringen som skapat det, vilket hjälper dig att visa vägen till blockeringen i de högre dimensionerna. Föreställ dig sedan att du beger dig till dimensionen där blockeringen som skapat ditt problem går att finna. Du kan exempelvis föreställa dig att du följer en ljustunnel ut i Oändligheten, som leder till en dörr som leder in till dimensionen där blockeringen finns. Öppna dörren och gå in i dimensionen. Det kan hända att du får se visioner av hur dimensionen ser ut. Det kan handla om allt från färger och energiformationer, till visioner av specifika platser eller världar, eller bara en speciell känsla. Men även om du inte ser någonting är det viktigt att du har tillit till att du fortfarande befinner dig i dimensionen i fråga!

Konst av Silvio Veira https://silviovieira.com/
~ Steg 2: Skapa dig en vision av blockeringen ~

Föreställ dig sedan hur du söker upp blockeringen, och ställer dig framför den. Blockeringen kan se ut eller kännas precis hur som helst (och då menar jag verkligen precis hur som helst). Du kan få se en energiformation eller ett svart hål. Du kan få se en järnkula, en maskin eller ett monster. Du kan få se ett stort högteknologiskt system, en stor grupp destruktiva varelser, eller en hel värld av destruktivitet. Det finns inga gränser för hur dessa blockeringar, väsen eller system kan ta sig uttryck – så ha ett öppet sinne och var inte rädd. Du kommer bara att konfronteras med det du är redo att möta.

Ett exempel på vad du skulle kunna möta i de när du söker upp ursprunget till en blockering. Ett destruktivt väsen som är uppkopplad mot ett maskineri som matar den med energi, där du behöver lösa upp både väsendet och maskineriet med ditt ljussvärd.

Det är av yttersta vikt att du har tillit till och håller fast vid det du får se. På detta sätt stärker du också tilliten till din intuition och din visualiseringsförmåga. Kom ihåg att allt det du kan visualisera också existerar och sker på riktigt i de högre dimensionerna. Det som kallas ”vild fantasi” är egentligen en förmåga att bege sig till andra dimensioner och uppleva andra aspekter av verkligheten, så därför finns det inga begränsningar för hur dimensionerna och blockeringarna kan se ut. Om du inte ser någonting alls kan du föreställa dig hur du tror att blockeringen skulle kunna se ut. Även detta fungerar, eftersom du tonar in dig energimässigt på blockeringen! Om du känner dig blockerad i din visualiseringsförmåga kan du använda dig av samma ”bild” som symbol för blockeringen varje gång – exempelvis en stor sten – tills bilden en dag börjar ta nya former.

 

~ Steg 3: Lös upp blockeringen ~

Föreställ dig hur du står framför blockeringen, med båda fötterna stadigt på marken i fullständig kontakt med Urkraften från Moder Jords inre. Ta ditt Ljussvärd och skär långsamt ett kors genom blockeringen, uppifrån och ned, och från sida till sida. Se hur blockeringen löser upp sig framför dig. Använd din intuition för att känna om den är fullständigt upplöst eller om du behöver upprepa proceduren flera gånger. Ett tecken på att den inte är helt upplöst kan vara att det känns ”trögt” eller rentav ”omöjligt” att föra svärdet genom den, och det kan bero på att du behöver arbeta ytterligare med jordningen för att uppnå den kraft som krävs för att hela just den blockeringen. 

Om du upplever det som att blockeringen återskapar sig själv om och om igen trots att du löser upp den, så kan du föreställa dig att du följer en ”sladd” från blockeringen som leder dig en ännu större blockering som genererar energi åt blockeringen du försöker upplösa. Sladden kan exempelvis sitta i en enorm maskin eller ett kraftverk. Föreställ dig sedan hur du tar tag i kontakten och dra ur sladden. Skär sedan ett stort kors genom exempelvis maskinen eller kraftverket med ditt ljussvärd, och se hur den löser upp sig.

 

Ibland kan du även upptäcka att blockeringen har fler lager är mycket större än du först trodde eller hade tillgång till att se. Det kan exempelvis handla om att du för ditt Ljussvärd genom ett höghus, och så upptäcker du att höghuset tillhör en hel stad av höghus. Men när du fört ditt Ljussvärd genom staden så upptäcker du att den tillhör en hel planet av städer – och då för du istället ditt ljussvärd genom hela planeten för att lösa upp den. Så kan arbetet i de gränslösa högre dimensionerna se ut!

 

När det gäller större blockeringar (exempelvis kopplat till djupt rotade beteendemönster och livstrauman) kan du behöva återkomma till dem regelbundet under en lång period för att hela nya lager av dem som aktiveras succesivt. Om du upplever det som att ditt problem kvarstår trots healingen så beror det på att det är en kraftfull blockering som du arbetar med, som du behöver hela flera lager av innan du märker någon skillnad i ditt liv. Men det är viktigt att minnas att varje gång du arbetar med blockeringen så gör det skillnad, och du har då nått ett steg närmare att ha löst upp den fullständigt.

 

Du kan även kalla på hjälp från dina olika guider, även om de garanterat redan finns med och stöttar och hjälper dig i bakgrunden när du gör dina astralresor. Du kan be en bön för att kalla till dig de guider som har just de energier som behövs för att lösa upp blockeringen i fråga, och då kommer de höra din bön och komma till dig – ibland från avlägsna delar av Oändligheten!

 

Det är viktigt att förstå att din oändliga energikropp rymmer enorma mängder av blockeringar, improgrammeringar, implantat, trauman och negativ karma från otaliga inkarnationer i otaliga lager – som går långt ut i Oändligheten. Vägen till att hela dem är att arbeta metodiskt med att hela lager efter lager av dem tills de är fullständigt upplösta. Ju mer jordad du är och längre du har hållit på med dessa övningar, desto starkare blir din andliga kraft och din förmåga att visualisera och lösa upp allt större blockeringar på allt kortare tid.

 

Det här är en mycket kraftfull och potent metod att använda dig av i kombination med jordningen och de andra påbyggnadsteknikerna, som du kan arbeta med i år efter år för att accelerera din andliga transformationsprocess på ett avgörande sätt!

 

Stort lycka till! En hel värld av möjligheter väntar på dig!

 

Tilllbaks till påbyggnadsteknikerna
Tillbaks till artikelseriens översikt