Engångsceremoni: Skaffa ett Ljussvärd

Innan du provar denna teknik och gör din första astralresa, inled med att göra en inre ceremoni där du mottar ett heligt ljussvärd som du kommer att använda dig av när du löser upp blockeringar under dina astralresor.

Börja med att sätta dig ner för att meditera. Visualisera hur du öppnar upp kanalen av röd energi från Jordens inre kärna, precis som när du ger dig själv Moder Jord-healing.

 

Be sedan dina guider om att få komma till den dimension där en grupp ljusvarelser väntar på att få tilldela dig ditt ljussvärd. Föreställ dig hur öppnar en dörr som leder in till dimensionen, och går igenom den. Visualisera hur du möts av en grupp ljusvarelser.

 

Denna ceremoni är alltså inte bara symbolisk, utan det finns ljusvarelser i högre dimensioner som har som uppgift att tilldela dessa ljussvärd till de som ber om det – och när du visualiserar det så sker det på riktigt i de högre dimensionerna. Det kan vara olika typer av grupper av ljusvarelser beroende var du befinner dig i din andliga resa, som har i uppdrag att tilldela just dig ditt personliga ljussvärd. 

Se hur en av dem träder fram och sträcker fram ett självlysande Ljussvärd, med handtaget riktat mot dig. Uttala en bön där du uttrycker att du är redo att ta emot det, och att du kommer att hantera svärdet med respekt och alltid med ett med ett Gudomligt Syfte.

 

Svärdet består av det Gudomliga Ljuset eller “Högsta Gudomliga Kärlekskraften”, det vill säga den perfekta balansen mellan den manliga ljusenergin och den kvinnliga mörkerenergin. Svärdet höjer kraftfullt frekvensen på den blockeringen eller det destruktiva medvetande som det kommer i kontakt med. Genom att det destruktiva medvetandets destruktivitet då kommer upp till ytan för att renas, så upplöses det och förs tillbaka till den Gudomliga Källan. Om du av misstag för ditt svärd genom en upplyst varelse så kan du inte skada det, eftersom medvetandet då redan vibrerar i en motsvarande frekvens som ljussvärdet, eller åt minstone kan hantera dessa högfrekventa energier. 

 

Nedan är ett exempel på en bön, men formulera gärna med dina egna ord.

Visualisera hur du tar emot ljussvärdet, och avsluta med att sända dem din tacksamhet och kärlek.

 

När du genomför denna ceremoni kommer dessa ljusvarelser att aktivera din förmåga att använda dig av ljussvärdet. De kan även ge dig ytterligare vägledning i hur du använder dig av ditt ljussvärd, om du är mottaglig för det. Ibland sker denna vägledning intuitivt, att du bara ”vet” eller ”känner på dig” hur du ska använda det. Följ då din känsla.

 

Denna ceremoni behöver du bara göra en enda gång. När du har blivit tilldelat ditt ljussvärd så har du det alltid med dig, och du har alltid tillgång till det när du behöver det.

 

Tillbaka till “Påbyggnadsteknik 4: Hela blockeringar i de högre dimensionerna”