Ny ljusspiral över Hawaii

Spiraldags igen! Denna gång över Hawaii (18 januari), filmat av ett japanskt teleskop. Den blå spiralen är nästan identisk med spiralen som sågs över Nya Zeeland 19 juni 2022.

 

I massmedia bortförklaras fenomenet återigen bort som en SpaceX-raket:

 

”Spiralen bildades när ett av raketstegen lossnade från raketen och sedan började snurra när det föll ned i atmosfären. Bränsle som strömmade ut från raketsteget formades till en spiral när steget roterade” (DN).

 

Skrattretande. Men som alltid, använd din intuition och känn in vad du själv tror. En sak är säker, massmedia har ljugit om dessa spiraler förut.

 

Dessa spiraler har setts på himlen i åtminstone 40 år, och den mest kända över Norge 2009 bortförklarades som en ”bekräftad rysk missil”, trots att den spektakulära videon visar att det är en helt omöjlig förklaring.

 

Under åren 2009-2010 fick min dåvarande partner Maria Bertram (1972-2020) kanaliserade budskap från en den uppstigna människocivilisationen ”De Oövervinneliga”, där deras ledare Dibarak berättade att deras civilisation är delaktiga i alla spiralformade ljusprojektioner över Jorden:

 

”All utveckling sker i spiralform, och man måste gå hela varvet runt för att kunna ta sig till nästa nivå. Men när själva höjningen väl sker går det väldigt snabbt. Ni står nu inför ett sådant avgörande språng i er medvetandeutveckling där ni måste lära er att lämna era krigiska och dualistiska tankesätt bakom er för att övergå till enhetstänkandet. Detta kritiska språng måste ske snabbt. Den kosmiska klockan tickar och ni befinner er nu i ett övergångsskede till den Nya Tiden, där nya kraftfulla energier successivt väller in över er planet och förändrar förutsättningarna för livet på Jorden.

 

Vi sträcker ut vår hand till er från de högre dimensionerna, och vi har sänt er en hälsning in i er fysiska tredimensionella värld. En hälsning i form av ljus, färg och form. Det är för att välkomna er in i den kosmiska gemenskapen […] Ljusprojektionen vi skapade åt er symboliserar er andliga utveckling i spiralform och att ni nu befinner er i ett kritiskt skede där ni tar ett språng upp mot nästa medvetandenivå”. 

 

”Vi arbetar i grupp med att skapa dem. Stora grupper av vår befolkning arbetar tillsammans, och ibland också hela vårt folk, för att sända er projektionerna. Vi visualiserar och manifesterar det vi vill skapa. Det vill säga; vi använder vår samlade energireservoar och vår samlade kraft och fokuserar det på den här händelsen, den här platsen och den här föreställningen. Vi använder oss även av ljud när vi manifesterar projektionerna – det vill säga det är inte bara en föreställning i färg utan det är också något som har skapats genom ljud”.

 

Video av spiralen:

https://www.youtube.com/shorts/zNs6jNeAQEo

 

 

Nyhetsinslag om spiralen:

https://www.youtube.com/watch?v=qRsuhP9wvNw
https://www.youtube.com/watch?v=StqAyhAtabA
https://www.youtube.com/watch?v=qNuhaig5mnU


 

Mina tidigare artiklar i ämnet:


’Vi har sänt er en hälsning av ljus, färg och form’ – Om den spektakulära ljusspiralen över Norge 2009 och den första kanaliseringen från Dibarak:
https://moderjordnatverket.se/vi-har-sant-er-en-halsning-av-ljus-farg-och-form/

Megaartikeln ”40 år av himmelska spiraler – En sammanställning av uppstigna civilisationen ’De Oövervinneligas’ ljusprojektioner 1981-2021, med ledaren Dibaraks kommentarer och massmedias bortförklaringar”:
https://moderjordnatverket.se/uncategorized/ny-ljusspiral-denna-gang-over-nya-zeeland/


Om ljusspiralen över Nya Zeeland 2022:
https://moderjordnatverket.se/uncategorized/ny-ljusspiral-denna-gang-over-nya-zeeland/