Tredje identiska spiralen på ett år – denna gång i Norrsken över Alaska

Spiraldags igen! Förra helgen visade sig den den tredje himmelska spiralen med samma ”design” på mindre än ett års tid. Först Nya Zeeland 20 juni 2022, sen Hawaii 18 januari 2023  – och nu Alaska 15 april 2023, under ett spektakulärt norrsken dessutom! Spiralen har fått stor uppmärksamhet i mainstream-media över hela världen, men precis som de två tidigare spiralerna med nästan identiskt utseende så bortförklaras fenomenet som en ”trolig” snurrande SpaceX-raket som släpper ifrån sig vattenånga eller bränsle som fryser till is och reflekterar solljuset. Det är förstås helt okej om du tror på det, men det här inlägget är för dig som inte gör det.

Vad säger din intuition när du ser bilderna och videorna? Skulle verkligen en snurrande raket skapa detta fenomen på himlen? Om spiralen är skapat av en snurrande raket, varför ser det inte ut som en sammanhängande spiral utan snarare som en design av sammansatta ”månskäror”? Och kan verkligen en förhållandevis liten raket verkligen skapa ett sådant gigantiskt fenomen på himlen?

 

Nog om medias bortförklaring. För mig som följt spiral-fenomenet i över 10 år så har dessa spiraler  en mycket MINDRE jordnära förklaring. Spiralerna är ett sätt för kosmiska civilisationer från högre dimensioner att påminna oss om den kosmiska verkligheten som vi är en del av, och som vi alla kommer från. Spiralerna är en del av upptrappningen av deras närvaro på Jorden inför övergången till den Nya Tidsåldern som vi står inför, och dessa himmelska spiraler har visat sig här på Jorden i över 40 års tid!

Jag blev uppmärksammad på fenomenet 2009 då en spektakulär snurrande spiral visade sig över norra Norge. Min dåvarande partner Maria Bertram (1972-2020) som var medium kontaktades då telepatiskt av en uppstigen civilisation  som kallades sig ”De Oövervinneliga”. Deras ledare Dibarak gav ett djupgående andligt budskap till mänskligheten som vi publicerade, där han berättade att det var deras civilisation som låg bakom ”ljusprojektionerna” som han kallade spiralerna. När jag frågade honom ”Hur ser processen ut när ni skapar en ljusprojektion på Jorden?” svarade han genom Maria:

 

”Vi arbetar i grupp med att skapa dem. Stora grupper av vår befolkning arbetar tillsammans, och ibland också hela vårt folk, för att sända er projektionerna. Vi visualiserar och manifesterar det vi vill skapa. Det vill säga; vi använder vår samlade energireservoar och vår samlade kraft och fokuserar det på den här händelsen, den här platsen och den här föreställningen. Vi använder oss även av ljud när vi manifesterar projektionerna – det vill säga det är inte bara en föreställning i färg utan det är också något som har skapats genom ljud”.

 

Angående varför de ofta väljer spiralmönster till sina ljusprojektioner så berättade han att det har med mänsklighetens utvecklingsspiral att göra:

 

”All utveckling sker i spiralform, och man måste gå hela varvet runt för att kunna ta sig till nästa nivå. Men när själva höjningen väl sker går det väldigt snabbt. Ni står nu inför ett sådant avgörande språng i er medvetandeutveckling där ni måste lära er att lämna era krigiska och dualistiska tankesätt bakom er för att övergå till enhetstänkandet. Detta kritiska språng måste ske snabbt. Den kosmiska klockan tickar och ni befinner er nu i ett övergångsskede till den Nya Tiden, där nya kraftfulla energier successivt väller in över er planet och förändrar förutsättningarna för livet på Jorden.

 

Vi sträcker ut vår hand till er från de högre dimensionerna, och vi har sänt er en hälsning in i er fysiska tredimensionella värld [Detta var efter Norge-spiralen 2009]. En hälsning i form av ljus, färg och form. Det är för att välkomna er in i den kosmiska gemenskapen. Den kosmiska karantän som Jorden befunnit sig i under mycket lång tid håller äntligen på att brytas. Ni kommer att märka av detta genom en allt större närvaro från utomjordiska civilisationer på och runt Jorden. Den här processen har redan påbörjats och det kommer under det år som följer att ske en ytterligare upptrappning. Ljusprojektionen vi skapade åt er symboliserar er andliga utveckling i spiralform och att ni nu befinner er i ett kritiskt skede där ni tar ett språng upp mot nästa medvetandenivå”.

 

Var och en får förstås känna in själv vad man tror, men jag vill genom mitt inlägg ge en motbild till medias ensidiga förklaring, och påminna er alla om den storslagna kosmiska verkligheten som vi alla är en del av, och som allt mer kallar på vår uppmärksamhet om vi bara öppnar våra sinnen och vår intuition.

 

Jag avslutar med ytterligare ett citat från en av kanaliseringarna av Dibarak:

 

”Vår förhoppning är att vi ska påbörja ett samarbete mellan våra civilisationer för att utveckla en varaktig vänskap mellan oss och ett utbyte av erfarenheter och visdom, som ett sätt att varsamt introducera er in i den kosmiska gemenskapen. Vi skulle vilja avsluta med att säga att vi alltid finns hos er och följer er utveckling med stort intresse, och att vi är väldigt måna om att hjälpa er så mycket vi kan i denna sista prövofyllda tid i övergången till den Nya Tidsåldern och den Nya Världen. Vi sänder er vår kärlek och förståelse, och ni ska veta att ni har vårt stöd […] Vi känner en sådan stor kärlek och empati för er, och en glädje över att få delta, och att hjälpa er i den processen ni befinner er i. Vi känner en glädje över att så många av er har valt att öppna upp era hjärtan för oss, och för de budskapen vi kommer med. Vi är oändligt tacksamma för att ni tar er tid att lyssna på oss och det vi har att säga”.

Fler videor och bilder av spiralen (2 min):

”Expert” på BBC förklarar spiralen som SpaceX (1 min):

News Centers nyhetspanel avleder (1 min):