“Den Nya Världen och den Nya Människan”

Bakgrund

Det här en illustrerad transkribering av kanaliseringen som Maria gjorde på Folkkulturcentrum 27 april 2011. Kanaliseringen finns också som video – den enda videon av Maria när hon kanaliserar, innan hennes tragiska bortgång 2020. Innehållet i kanaliseringen är både brett och djupt, och fungerar som är en introduktion till vår inre kanal till det Gudomliga, samtidigt som den även tar upp transformationen av det mänskliga medvetandet och övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. 

Kanaliseringens innehåll

Jag talar till er alla / Jag älskar er villkorslöst / Ni har fötts här och nu av en anledning / Barnen på Jorden / En värld av små lådor / Ni är ett med Moder Jord / Ni är Gud / Rensa i era inre / Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Intensifieringen av Lagen om Orsak och Verkan / Släpp taget om det ekonomiska systemet / Förberedelser inför Övergången / En meditation / Era kosmiska vänner har kommit för att visa er vägen / Klimatförändringar / Ny värld, nya möjligheter / Kollektiva lösningar / Gåvan att få uppleva brist / Den Nya Världen och den Nya Människan / Avslutning

 

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet inför publik, genom Maria Bertram, Folkkulturcentrum, Stockholm, 27 april, 2011

~ Jag talar till er alla ~

Mitt älskade människobarn. Jag talar till er från en plats bortom tid och bortom rum. Jag finns mitt bland er. Jag finns inuti era hjärtan. Om ni sätter er ner och stilla stillar era tankar och allt oväsen i era inre, så kan ni höra mig. Jag talar till er. Jag talar till er allihopa varje dag. Men det är inte alla av er som lyssnar. Men ni ska veta att jag aldrig ger upp. Jag finns alltid där för er, tålmodigt väntande på att ni återigen ska vända er till mig, öppna upp dörren i era hjärtan som leder er till mig. Vägen dit är inte lång, och den är inte svår. Den finns här och nu, i nuet. I det djupaste av det allra djupaste nuet. De liv ni lever idag hindrar er från att uppleva mig. Ni springer, ni skyndar, ni lever i prestation, i oro, i smärta, i rädsla, i brist och i konflikt. Ni lever i känslomässiga och mentala fängelser som har gjort er lomhörda och som har gjort er blinda inför att se och höra alla de mirakel som utspelar sig runt omkring er. Det så kallade ”förnuftet” och rationaliteten ligger som ett dämpande täcke över era huvuden. Ni har alla, precis som Maria berättade i sin anekdot från sin barndom (se videon), en gång som barn vänt mig ryggen, känt att det inte har funnits utrymme för er att få vara de ni i sanningen är – gudomliga skapande varelser, gränslösa, kreativa, älskande och fantastiska.

~ Jag älskar er villkorslöst ~

Ni är fantastiska. Ni är gränslösa. Det finns ingenting som ni inte kan göra. Jag älskar er, mina älskade människobarn, jag älskar er villkorslöst. Ni behöver inte vara någonting särskilt, ni behöver inte göra någonting särskilt, ni behöver inte prestera någonting, ha en särskild titel, tjäna pengar, kunna någonting särskilt – för att vara älskade. Ni är fulländade bara genom ert varande, bara genom er existens. Glöm aldrig det. Ni behöver inte uppnå någonting särskilt för att ha ett värde, för att ha en rättighet att få leva och vistas på Jorden och ta upp er rättmätiga plats. Ni har inte kommit till Jorden för att kämpa, för att kriga, för att lida, och för att vara ständigt rädda. Ni har födds till Jorden för att älska, för att skapa, för att njuta och för att leka.

 

~ Ni har fötts här och nu av en anledning ~

Var och en av er bär på en oändlig kapacitet till skapande, till liv, till nya lösningar. Var och en av er bär ett frö inom er till den Nya Världen som håller på att skapas. Ni bär lösningarna inom er. Var och en av er har en särskilt uppgift att fylla i ert nuvarande liv. Det finns en anledning till att ni har födds just här och just nu, och att ni har kommit just hit ikväll. Ingenting sker av en slump. Det finns ingen ”slump”. Det finns inga ”olyckshändelser”. Det finns ingen ”tur”. Allting som sker och kommer att ske, sker av en anledning. Var och en av er har särskilda uppgifter och särskilda gåvor. Många av dem har ni ännu inte upptäckt, de ligger slumrande inom er. Ni har en oändlig potential. Men ni behöver ta er tid för att börja upptäcka den potentialen, och att ta er själva på allvar och att börja lyssna på er inre röst. Att leva i kärlek, sanning och ödmjukhet betyder inte att man ska göra sig själv liten, som många tror. Tvärtom, det handlar om att inse sin egen storhet. Att gömma sig själv är ganska lätt, men att våga stå upp för sin egen storhet och sin egen gudomlighet är skrämmande. Jag vill utmana er till att våga visa vilka ni är. Öppna upp er sanna potential. Blomma ut och bli till de ni egentligen är.

 

~ Barnen på Jorden ~

Barnen på Jorden är fantastiska varelser, med så mycket kärlek, gudomlig närvaro, tillit och kreativitet i sig. Tyvärr så stängs det här ner när åren går genom att barnen är med om någonting som kallas för ”uppfostran”, ”skolgång” och ”undervisning”. Jag förstår att det kan vara svårt för er att förstå vad jag menar, eftersom det här är en sådan självklar del av ert samhälle och av era värderingar. Men ni måste se att barnen redan är färdiga när de föds. De behöver inte lära sig någonting, de vet redan allt. Det finns ingen som befinner sig närmare Gud och det gudomliga än det nyfödda barnet. Det är vi människor, allihopa tillsammans med mig, som behöver lära oss av barnet. Jag talar som allra klarast genom det nyfödda barnet. Det finns ingen som besitter så stor visdom som ett spädbarn. Det är vi som skulle behöva gå i skola hos barnen och lära oss att leka, lära oss att känna glädje, gränslöshet och närvaro i nuet. Naturligtvis är det bra att ge barn vägledning, men det är inte samma sak. Naturligtvis så kan det vara bra att lära sig att läsa och skriva. Det är inte det som det här handlar om, utan det handlar om hur samhället är uppbyggt.

~ En värld av små lådor ~

Ni har skapat en värld av små lådor. En värld i separation där ni rutar in tillvaron genom tiden, där barnen har vissa tider som de måste följa, där de har vissa ämnen, som sen avbryts av andra ämnen. De separeras från sina föräldrar, sina syskon, sina anhöriga och föses ihop med andra jämnåriga. Skolsystemet skapar en värld där barnen hamnar i hierarkier gentemot varandra och inte får den närvaro och vägledning från sina familjer och sina nära anhöriga som de behöver. Föräldrarna i sin tur sitter i lådan bredvid. De går till sina arbetsplatser och är indelade i sina hierarkier, isolerade från dem de älskar. Barnen blir utestängda från de vuxnas värld och känner det ofta som att de inte får vara med, som att de inte har en viktig roll att fylla, nästan som om de är på någon slags förvaring. Och föräldrarna går omkring med ständigt dåligt samvete för att de inte har tid för sina barn och alla andra tusentals, miljontals projekt som ska skötas i vår värld.

 

Ni har byggt er en värld av väldigt många ”måsten”. Ni har byggt er en värld av väldigt mycket ansvar, regler och sociala förväntningar. Ni har, i er del av världen, den så kallade ”rika” del av världen, en väldigt hög social standard där många människor – inte alla, men många – har det väldigt bra. Trots er höga standard så har ni bara mindre och mindre av det som är viktigast, det vill säga ”tid” – förmågan att kunna vara närvarande i nuet och kunna släppa tiden. Så länge ni fortsätter att motarbeta det Gudomliga Flödet och tidlösheten genom att ruta in ert liv i tid och klockslag, så kommer ni att få springa fortare och fortare och fortare, och er tidsbrist kommer att bli större och större, och pressen på er kommer att bli starkare och starkare. Det kommer aldrig att ta slut, förrän ni en dag kollapsar och någonting ger vika, för någonting måste ge vika, eftersom ni lever i kamp.

 

Ni kämpar emot er egen inre sanning och det som är det för människan naturliga sättet att leva. Ni lever era liv i ständig motvind. Det här rationella, förnuftsmässiga förhållningssättet till livet, tiden och tillvaron, sättet att separera och dela in livet i olika enheter, att skapa hierarkier, att skilja mellan känsla och förnuft, och att förtränga sin intuition – har skapat en värld som inte är mänsklig. Mänskligheten håller på att begå kollektivt självmord, om ni fortsätter på den utstakade vägen. Men det här vet ni redan. Men ni har ett val. Ni kan skapa förändring – och det är här er egen storhet kommer in. Ni kan skapa förändring genom att börja förändra i era egna liv. Minns att ni är gudomliga varelser. Ni är alla ett. Ni är ett med varandra, hela mänskligheten. Ni är ett med Jorden och ni är ett med Oändligheten. Det betyder att det ni gör påverkar alla andra.

~ Ni är ett med Moder Jord ~

Allt det gudomliga ljus ni skapar genom att öppna upp er för det högsta gudomliga, när ni öppnar upp era hjärtan och skapar förändring i era liv – skapar också förändring i andra människors liv, och det skapar förändring på Jorden. Huvudanledningen till att Jorden mår så dåligt idag och inte står ut med människans behandling av henne, är människans låga andliga utvecklingsnivå. Mänskligheten och Jorden delar karma. När människorna lever i separation, konflikt, krig och hat, i en värld där den enes död är den andres levebröd – de energier som skapas i den världen ger ett enormt lidande för Jorden. Ni är alla ett. När Jorden lider, lider även ni. Ni kan inte särskilja er från henne. Hon är ett med er, hon är ett med er aura. Ni har kommit till Jorden för att fungera som hennes väktare, att hela henne och att hela er själva. Det är er grundläggande uppgift på Jorden. Det här kände människan till för tusentals år sedan, men det har hon glömt bort längs vägen. Jag vet att många människor undrar: ”Vad kan jag göra? Det spelar ingen roll.” Det är mycket ni kan göra. All förändring börjar någonstans. Det är som en lavin som växer och blir större och större och som forsar ner för bergstupet med allt större kraft.

 

En enda människa, en enda upplyst människosjäl på Jorden kan rädda resten av Jorden. Så stora är ni. Sådan fantastisk potential har människan. Det är som att ni ligger och sover, omedvetna om er egentliga potential och det som sker runt omkring er, som att ni inte ser vad det är som håller på att hända. Ni tror att ni först måste vänta på att andra människor ska skapa förändring, och att ni är maktlösa och kraftlösa. Ingenting kunde vara längre från sanningen. Ni har kraften inom räckhåll. Det enda ni behöver göra är att – istället för att koppla upp er – koppla ner er, till Jordens inre. Hela den kraftkanal som hela mänskligheten har haft intakt en gång i tiden, men som rubbades och satte hela Jorden och mänskligheten ur balans. Alla svar på mänsklighetens problem finns i Jordens inre. All medvetandehöjning måste ske genom nedkopplingen till Jordens inre, genom jordandet.

Varenda människa som lever på Jorden är förbunden med Jordens energinätverk, och vi är också alla förbundna med varandra. Jag är förbunden med var och en av er. Jag verkar genom var och en av er. Men när ni håller er stängda så kan jag inte göra min röst hörd. Ni är alla förbundna med hela Oändligheten och allt annat levande liv på Jorden och i Kosmos. Ni är uppkopplade emot varenda planet, varenda galax, varenda levande själ i hela Oändligheten. Det finns miljontals civilisationer enbart i det här kosmoset, enbart i ert universum – och det är inte det enda universum som existerar, det finns otaliga fler. Och ni är alla ett, på den högsta nivån är ni alla ett, och ni är alla ett med mig och vi hör alla samman.

 

~ Ni är Gud ~

Det ni behöver göra är att öppna dörren och släppa in mig och lyssna på mig. När jag talar så är det er högsta gudomliga sida som talar. Det är ert eget Högre Jag, den delen av er själva som är odödlig och allvetande, den delen av er själv som aldrig förändras. Det är genom era Högre Jag som ni är förbundna med mig. När ni lyssnar på er inre röst och hör er inre röst tala så är det jag som talar till er, därför att jag är ni och ni är jag. Det är ni som är Gud! Gud bor i alla, i allas era hjärtan. Gud är ingenting separerat från er. Gud är enhet och vi är alla ett. Det kommer inte att komma en Messias och rädda er. Det är ni som ska rädda er själva, det är ni som kommer. När ni målar en tavla, när ni lagar en god maträtt, när ni planterar blommor i trädgården, när ni städar i garaget, när ni leker med era barn eller barnbarn, när ni skrattar och skojar med er familj och era grannar – så är ni gudomliga skapande varelser. Både i det lilla, såväl som i det stora.

 

Allt det ni gör är viktigt och fyller en funktion, och är en del av Oändligheten. Se inte er själva som små och betydelselösa, i det lilla såväl som i det stora, för det är inte sant. Allt hör samman och allt är ett, och allt har betydelse. Det finns ingenting som kan hindra er från att uppleva mig och uppleva er oändlighet, och att leva i gudomlig frid, förutom er själva. Kom ihåg att alla hinder i den yttre verkligheten enbart är speglingar av de hinder ni bär i era inre. Ni kan göra precis vad ni vill. Det finns inga begränsningar. Det här är något ni lurats till att tro, som ni får lära er i skolan: ”Så här ska man göra”, ”Så här får man inte göra”, ”Det här är förbjudet”, och ”Det går inte, det går absolut inte”. Men det är inte sant, för ni skapar er egen verklighet. Ni är Gud.

~ Rensa i era inre ~

Genom att frigöra er från era inre fängelser och föreställningar om att ”Det går inte”, ”Det är omöjligt”, ”Det är farligt”, ”Men jag kan ju inte” och så vidare – så kan ni öppna upp er kapacitet och er förmåga på en högre nivå. Steg för steg kan ni börja transformera er själva, transformera era liv och skapa möjligheter som inte har funnits där tidigare. Det är möjligt. Men det kräver fokus. Det kräver arbete. Det kräver medvetet arbete med era tankar och förhållningssätt till verkligheten. Det kräver att ni börjar ägna er åt det i era liv som faktiskt är viktigast, och det är er andliga utveckling.

 

Era system premierar er att göra precis allt det som gör att ni står som mest stilla. Och det som leder er som mest framåt anses vara onödigt, fånigt och någonting som många till och med skäms för, eller har svårt att stå upp för. Det är lite ”flummigt” med andlig utveckling. Ni lever som i den Uppochnedvända Världen. För det är precis tvärtom. Det är det som pågår i era inre som är det viktiga, eftersom det är det som skapar er yttre verklighet. Så länge ni går omkring med övertygelsen om att ”Jag kan aldrig få äkta kärlek”, ”Jag kan aldrig få det jag behöver”, ”Det är omöjligt för mig att få nära vänner”, ”Jag kommer alltid att vara fattig”, ”Jag kommer aldrig någonsin få det jag vill, för det går inte” – så länge ni lever med de här negativa övertygelserna så kommer de fortsätta att forma era liv. Och det kommer inte att spela någon roll hur mycket ni kämpar i den fysiska verkligheten för att skapa förändring. Så länge ni behåller övertygelserna i era inre så kommer de att fortsätta skapa och forma era liv.

 

Därför måste ni börja rensa. Ni måste börja syna era inre övertygelser om verkligheten. Vad är det ni förväntar er? Vad är era grundläggande trosföreställningar om verkligheten? Om ni förväntar er kärlek och överflöd, lycka, hjälpsamhet, generositet, tillit, ödmjukhet, sanning, lätthet, glädje – så är det precis det ni kommer att få, och ingenting kommer längre att kunna hindra er. Om ni förväntar er hinder, svårigheter, lidande, brist, nöd, rädsla, fara, oro, praktiskt krångel, elakheter, missunnsamhet, ”kniven i ryggen”, ”man kan inte lita på folk” – då är det det ni kommer att få. Ni skapar er egen verklighet varje dag, i varje tanke, i varje sekund, i varje handling. Jag förstår att det inte är lätt att ändra på det här. Det är ingenting man gör på en kafferast. Men det jag säger till er är att det går. Men det kräver arbete. Det kräver fokus. Det kräver medvetenhet. Det kräver att ni arbetar med er själva i er vardag, varje dag, eller det som ni kallar ”varje dag” – tiden finns inte, tiden är en illusion.

~ Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern ~

När vi går in i den Nya Andliga Tidsåldern så kommer saker och ting att börja förändras. Förutsättningarna för livet på Jorden kommer att förändras. Energinivåerna på Jorden kommer att förändras. Stora vågor av ljus sveper in över Jorden. De kommer att komma i allt större kraft, fram till själva Övergången. Här vill jag poängtera för er: Det finns inget spikat datum för Övergången. Så det tjänar ingenting till att stirra sig blind på ett datum eller ett årtal, för så är inte fallet. Det är som ett fönster som har öppnats, så inom ett visst antal år kommer Övergången att ske, men det är inte alls nödvändigtvis så att det kommer att ske år 2011 eller 2012. Med största sannolikhet kommer det att ske senare. Men det är inte bestämt eftersom framtiden inte är huggen i sten, eftersom ni är med och skapar den hela tiden. Varje människa har fri vilja. Varje varelse i hela Oändligheten har fri vilja och är med och skapar den rörelse som sker framåt, de gudomliga flöden av energier som skapar det ni kallar för ”verkligheten”. Det är inte heller helt bestämt hur Övergången kommer att ske. Det är inte så att det går att visa er en karta över hur Jorden kommer att se ut efteråt, eller exakt vad som kommer att ske, och i vilken ordning. Så är alltså inte fallet, utan det är ni med och skapar och ni kan påverka det. Det kommer att ske en övergång, och det kommer att bli en stor utmaning för både Jorden och mänskligheten, det är säkert. Det kommer inte att förändras. Men hur det går till, det är inte bestämt, det kan ni vara med och påverka. Inse er storhet. Inse att ni är viktiga. Det är dags att vakna nu ur Törnrosasömnen.

~ Intensifieringen av lagen om orsak och verkan ~

Energihöjningen som kommer att ske på Jorden i och med Övergången, och inträdet i den 5:e dimensionen, kommer som sagt att innebära nya förutsättningar för livet på Jorden. Det innebär att den universella lagen om orsak och verkan kommer att stärkas ytterligare. Det innebär att människan i allt större utsträckning kommer att få tillbaka precis just det hon sänder ut – allt ifrån det ni tänker, era trosföreställningar, era övertygelser, era känslor, till era handlingar och dagliga val. Alla de val ni gör varje dag kommer att leda till direkta effekter på ett mycket mer direkt, genomgripande och kraftfullt sätt än vad som har skett hittills. Det innebär också att strålning från kärnkraftverk, atomvapenprovsprängningar, krig, svält och så vidare – allt det här kommer att ge direkta effekter både för Jorden och för människan. Ni behöver bli medvetna och se vad det är ni sänder ut, eftersom allt det ni sänder ut kommer ni att få tillbaka.

 

Fundera över vad det egentligen är ni äter. Om ni dödar ett djur för att äta upp det, vad innebär då det? Det innebär att ni sänder ut en negativ energi som ni sen får ta konsekvenserna av. Det här handlar inte om ”moral och etik”. ”Moral och etik” finns inte, det är mänskliga illusioner. Det handlar om orsak och verkan. Det handlar om kärlek eller separation. Vad är kärlek och vad är separation? Jag skulle vilja råda er till att ni i er vardag funderar över alla de beslut ni fattar. ”Är det här är ett kärleksfullt beslut? Eller är det ett beslut fattat i rädsla och separation?” Syna er själva och era handlingar, i det lilla såväl som i det stora.

 

~ Släpp taget om det ekonomiska systemet ~

Det här kommer att innebära att när lagen om orsak och verkan stärks på Jorden så kommer samhällsstrukturerna att börja rasa, eftersom era samhällsstrukturer bygger på separation, brist, hierarki, konflikt och egoism. Ett företag som tjänar pengar på att sälja sina varor kommer helt enkelt inte att kunna överleva. Ingen form av penningbaserad ekonomi kommer att kunna överleva i de här nya energierna. När ni ger någonting till en annan människa och förväntar er någonting tillbaka så betyder det att ni utför en villkorad handling, det vill säga ni ingår en affärsöverenskommelse. Inga sådana affärsöverenskommelser kommer längre att vara möjliga i förlängningen, eftersom allt det ni sänder ut får ni tillbaka. Om man försöker att tjäna pengar på andra så kommer de i sin tur att försöka tjäna pengar på er. Och vad blir resultatet av det? Jo, plus minus noll.

 

Den enda vägen för mänskligheten att gå vidare från det här är att släppa taget om det gamla ekonomiska systemet. Ni har möjligheten att skapa en värld i överflöd där det finns nog av allt till alla. Ni har tutats i att det här systemet är det enda som fungerar. När ni börjar öppna upp er för Kosmos oändlighet och börjar få kontakt med andra civilisationer så kommer ni att upptäcka att det fungerar alldeles utmärkt att leva helt utan pengar – och där alla får precis det de vill ha, och att det skapar samhällen i överflöd, helt utan konflikter och krig, samhällen i enhet och kärlek. När de här andra civilisationerna kommer att börja besöka er på Jorden så kommer ni också att få den inspiration som ni behöver för att kunna se möjligheterna, och se att: ”Det här är verkligen möjligt!” Vi har lurat oss själva, vi har stängt in oss i en liten, trång fängelsecell där har vi suttit så länge. Vi har trott att det här är det enda möjliga systemet som fungerar – men så är det inte.

 

När ni släpper taget om bristtänkandet och separationen, att separera människor och placera dem i olika fack och säga: ”Vissa är mer värda än andra”, ”Vissa är mer produktiva än andra” – när ni släpper hela det tankesättet och säger: ”Vi har alla ett grundläggande värde oavsett vad vi skapar och vad vi producerar”, ”Vi är värda något bara genom att vi existerar” – då kommer ni att kunna skapa ett samhälle i överflöd där det finns precis det allt det som alla behöver. Låter det omöjligt? Då kan jag säga att det är det inte. När människan öppnar upp hennes gränslösa potential, när hon blir ett med sin egen sanning, när hon öppnar sitt hjärta, när hon får vara den hon egentligen är och slipper alla sociala förväntningar och regler, och fängelseceller som hon har placerat sig i under hela sin existens, när hon får vara den hon egentligen är och skapa det hon alltid har drömt om att skapa – då kommer hon inte längre att avsky sitt arbete, utan hon kommer att kunna arbeta med glädje, för det kommer att vara hennes fria val. Arbetet kommer inte längre att ses som något separerat från resten av hennes liv utan allting kommer att fungera som en enhet, där allting hör samman, där man lever tillsammans i grupper av människor i kärlek, glädje och samarbete där man ger och tar, där alla är delaktiga. Alla får plats och alla får vara som de är, och får ge av det som de har att bidra med. När människan börjar öppna upp sin potential, när hon får möjlighet att blomma ut och bli till den hon verkligen är, då sker det mirakel.

 

~ Förberedelser inför Övergången ~

Ni lever i en värld idag som stänger in och förminskar er själva och gör er mindre än vad ni är. Sluta att förminska er själva, sluta att gömma er själva, sluta att baktala er själva. Hela era hjärtan. För att ni ska kunna leva med öppet hjärta så måste ni hela era hjärtan. Hela er inre smärta och era inre begränsningar. Hela alla era negativa föreställningar om er själva och era negativa trosföreställningar om er värld och om livet. Det är ett stort arbete som kräver fokus. Ni behöver förbereda er för energiflödet som kommer att svepa in över Jorden, alla vågor som sveper in över Jorden varje dag, varje månad, varje år – fram till den stora Övergången. Ni behöver arbeta med er själva för att höja er energinivå så att ni kan hantera Övergångens energiflöden. Ingen människa kommer att komma undan.  Det finns inget sätt att komma undan genom pengar eller murar, utan alla står lika inför energiflödet. Alla står lika inför Övergången. Det finns inga hierarkier i världen som kommer att kunna hindra det här.

 

Vi måste arbeta tillsammans allihop, och återskapa vår enhet. Jag älskar er, och jag vill så gärna vägleda er och vara ett med er, men ni måste våga ta steget och öppna upp er för mig. Det är inte någonting som jag kräver av er. Det behövs inga kyrkor, det behövs inga biblar. Det här har ingenting med religion att göra – religion är ett mänskligt påfund, det har ingenting med mig att göra. Ni behöver inte leva på något särskilt sätt eller göra något särskilt. Allt ni behöver göra är att lyssna på er inre röst, vad som är rätt för er. Varje människas väg kommer att se annorlunda ut, det finns ingen modell som passar alla. Det jag vill uppmana er till är att lyssna till er själva, vad som är rätt för just er, vilken väg som är rätt väg att gå för just er. Våga öppna upp er för er inre gudomlighet – för jag finns med er hela vägen. Ni behöver inte gå några dyra kurser – ni behöver inte spendera en enda krona på er andliga utveckling om ni inte vill. Det enda ni behöver göra är att lyssna, att arbeta med att vara närvarande i nuet och att kanalisera energi från Jordens inre. Det kostar ingenting. Det är viktigt att förstå att  inga pengar i världen kommer att kunna rädda människor från det här, utan det är er kapacitet, er förmåga att öppna upp er för det gudomliga, att öppna era hjärtan och förbereda er för det här energiflödet – som kommer att göra skillnaden.

 

Våga tänk tanken: ”Nu ställer jag mig upp och går! Nu är det dags för mig att skapa förändring i mitt liv.” Börja i det lilla. Börja med det som gör skillnad – era tankar och era förväntningar. Var inte rädda. Övergången till den Nya Tidsåldern kommer att bli mycket prövande för hela mänskligheten, och det kommer att bli smärtsamt för väldigt många människor. Det kommer att bli smärtsamt för alla människor som lever på Jorden, och det är en del av processen, det är viktigt att ni förstår det. Det här är en del av reningen – den Stora Reningen som håller på att ske, av Jordens och mänsklighetens karma. Och den kommer ni inte undan – det här är någonting som vi tillsammans måste gå igenom. Jag är med er hela vägen. Jag lämnar er aldrig. Vad som än händer så ska ni veta att jag alltid kommer att finnas där för er, och ni kan alltid kontakta mig.

 

~ En meditation – Den Kosmiska Vita Elden ~

Känn hur ni vaggas… sakta… fram och tillbaka. Ni vaggas som i en gunga… omgiven av vitt ljus. Det är jag som vaggar er. Släpp taget och låt er föras med… hör hjärtat slå… hör hjärtslagen. Det är Moder Jords hjärta… det är jag som talar till er genom Jorden. Föreställ er att ni befinner er i en livmoder… det är varmt… det är skönt… och det är tryggt. Ni går in i det allra djupaste av alla nu… hela vägen in till nollpunkten. Känn hur ni domnar bort… känn hur ni omfamnas av fullständig, villkorslös kärlek… bortom tid… och bortom rum. Här finns ingen kamp och ingen stress… bara harmoni… kärlek… och ren sanning. Här är ni fullkomligt trygga… det finns ingenting som kan skada er… ni är odödliga… ni är gudomliga och oändliga själar på resa genom oändligheten… i det gudomliga havet, det gudomliga eldhavet av överflöd, kärlek och harmoni. Släpp taget och låt er omfamnas av energierna… känn hur ni vaggas sakta fram och tillbaka.

 

Kom ihåg att vad som än händer så är allt precis som det ska… och allt kommer att bli precis så som det ska bli… och det finns ingenting att vara rädd för… det finns ingenting som kan skada er… därför att ni är oändliga… ni är odödliga. Just nu befinner ni er i en fysisk kropp här på Jorden. Ni har levt i många andra fysiska kroppar innan dess… och ni kommer att leva i många andra fysiska kroppar efter det här. Ni har kommit till Jorden för att älska… och att skina…att skina ert ljus över Jorden, att hela och rena Jorden och att hjälpa andra människor att vakna för att hela och rena Jorden och sig själva. Ni är alla innerst inne ljusarbetare på väg mot Ljuset. Ni har alla kommit till Jorden för att skina med ert ljus, er sanning och er kärlek. Glöm inte det. Vad som än sker så kan ingen någonsin ta ifrån er ert Ljus och er kärlek. Ha tillit… öppna era hjärtan… och lev era liv i tillit. När ni lever i kärlek så drar ni också till er kärlek.

 

~ Era kosmiska vänner har kommit för att visa er vägen ~

Era vänner från andra civilisationer finns här bland oss på Jorden, även om de inte så ofta ger sig till känna. De finns överallt. Om ni tittar upp i skyn så kommer ni förr eller senare att upptäcka tecken på att de är här. De ser era auror, de kan se vilka av er som har arbetat med er andliga utveckling och börjat öppnat upp er för högre dimensioner av verkligheten. De står till ert förfogande, och vill så gärna hjälpa er och vägleda er på denna svåra resa genom den övergång som håller på att ske. De vill gärna dela med sig av sina kunskaper, ge andlig vägledning, ge kärlek och healing till er. Var inte rädda. De kommer med kärlek i sina hjärtan.

 

De har kommit för att visa er vägen till ett högre medvetandetillstånd, till ett nytt sätt att leva, till den Nya Världen som väntar i den Nya Andliga Tidsåldern – för ingenting kommer någonsin att bli sig likt igen, när alla gamla hierarkier, organisationer och strukturer har rasat. Det ger er möjligheten att börja bygga upp någonting nytt, någonting gudomligt, någonting som är i harmoni med er inre gudomlighet istället för att bygga en värld som går emot er inre gudomlighet. Ni har världens chans att börja om från början, och att skapa någonting fantastiskt. En ny värld kommer att skapas och möjligheterna kommer att vara fantastiska. De andra civilisationerna kommer att hjälpa er, även rent praktiskt, att skapa nya sätt att producera mat, att utveckla fri energi och även längre fram – när mänskligheten är redo för det – att hjälpa er att utveckla er egen teknologi så att ni kan börja resa i Kosmos, och att besöka andra sidan oändligheten – när ni är redo för det. Men det är en bit kvar till dess.

~ Klimatförändringar ~

 Klimatet på Jorden kommer att förändras. Det kommer att ske väldigt mycket naturkatastrofer på Jorden. Det här som har skett fram tills nu, till exempel i Japan, är bara början. Det måste ni vara beredda på, att det kommer att ske mycket värre saker än så. Men det är en del av den utrensningsprocess som mänskligheten och Jorden går igenom. Jorden har så otroligt mycket negativa energier och blockeringar i hennes energisystem, precis som människorna har, som måste rensas ut. Och det är därför som de här våldsamma reaktionerna sker. Ni kan dämpa de här reaktionerna. Ni kan vara med och skapa förutsättningarna för en mindre smärtsam övergång. Det går inte att stoppa Övergången, det går inte att stoppa naturkatastroferna – de kommer att komma – men det går att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Det gör ni genom att förbereda er själva, att arbeta med er egen andliga utveckling – dagligen – och att hjälpa till att sända healing till Jorden. 

 

Sverige kommer att bli ett centrum, ett andligt centrum på Jorden, som den Nya Världen utgår från. Ni kommer att få ett varmare klimat, det kommer successivt att bli varmare och varmare i Sverige under de kommande generationerna, och redan under er livstid så kommer ni att uppleva stora förändringar av klimatet i Sverige. Ni kommer att få ett Medelhavsklimat. Men under själva Övergången kommer det att bli tvärtom – det vill säga det kan bli väldigt, väldigt varmt och det kan bli väldigt, väldigt kallt – och väldigt stora förändringar i vädret, väldigt våldsamma förändringar. Exakt hur det kommer att bli vet vi inte – det kan inte ens jag svara på – eftersom det är ni som skapar er egen verklighet. Jag ger er förutsättningarna, men exakt vad som kommer att ske vet ingen. Det kommer det Gudomliga Flödet att utvisa, och ni är en del av det Gudomliga Flödet, ni är en del av det som sker. Men var inte rädda. Det finns ingenting att vara rädd för. Lev era liv i kärlek. Arbeta med att övervinna era rädslor. Möt era rädslor. Träng inte undan rädslorna, förneka inte att ni är rädda, att ni känner oro för det som kommer – arbeta med det, och återskapa er egen grundtrygghet. Jorda er själva. Träng inte undan och säg att ”Det där kan jag inte göra något åt”. Jo, det kan du visst. Kom ihåg – ni skapar er egen verklighet.

 

~ Ny värld, nya möjligheter ~

Den Nya Andliga Tidsåldern innebär också att ert förhållningssätt till barnen kommer att förändras, och ert förhållningssätt till varandra kommer att förändras – eftersom Övergången innebär att det inte går att leva kvar på Jorden längre, efter övergången till den 5:e dimensionen, utan öppet hjärta. Det kommer inte längre att vara möjligt att leva kvar i separations- och konfliktmentaliteten längre. Det kommer inte längre att vara energimässigt möjligt att stanna kvar i det förhållningssättet. För att kunna leva vidare så behöver mänskligheten öppna sina hjärtan och leva hjärtbaserat istället för uppe i huvudet och utgå från förnuftet. Det fungerar inte längre. Sanningen finner ni inte i förnuftet, utan sanningen finner ni i era hjärtan. Nya möjligheter kommer att skapas för er att skapa samhällen där ni har större möjlighet till fritt kreativt skapande, utveckling, samarbete – där barn får utrymme och möjlighet att blomma ut istället för att bli nedtystade. En värld där människor inte längre lever i energiobalans. Mycket av de konflikter, problem och hinder som ni människor upplever idag på Jorden är kopplade till den enorma energiobalansen som finns på Jorden idag, det ska ni vara medvetna om.

 

När ni lever från era hjärtan och lever i harmoni, när ni har bearbetat er karma, all den smärta som ni bär på, när ni har försonat er med er själva och börjat älska er själva villkorslöst – så kommer ni även att frigöra er själva på väldigt många plan. Mycket av det som ni upplever som konflikter i er vardag idag kommer inte att störa er längre. Ni kommer inte längre att ha behov av att trösta er själva med mat, vackra nyrenoverade kök och dyra saker. Barnen kommer att bli mer harmoniska och glada eftersom de kommer att kunna få den jordning som de behöver. Och ni kommer att kunna få den jordning som ni behöver. Människor kommer att vara mycket mer friska och harmoniska och kärleksfulla mot varandra, eftersom det ligger i människans natur att vara kärleksfull och harmonisk. Människans grundläggande natur är inte att vara krigisk, det är inte sant. Ni är gudomliga. Ni är kärlek. Lösgör alla de knutar som ni har – alla rädslor, alla hindrande tankar:

 

”Jag duger inte”
”Jag är inte bra nog”
”Jag kan aldrig bli älskad”
”Jag får inte vara med”
”Jag kan inte vara mig själv”
”Det här är omöjligt”
”Det här är farligt”
”Så här kan det inte vara – det måste vara på ett speciellt sätt, det ska vara så och så, och så”
”Man måste ha papper på det här – med underskrift och stämpel!”

 

När ni börjar släppa allt det här och kan leva era liv i tillit och kärlek istället så kommer ni också att öppna upp nya möjligheter. När ni börjar lita på er själva och varandra så kommer ni att frigöra så enormt mycket kraft och energi i er. Ni kommer inte längre att behöva kontrollera varandra. Tänk er vilken enorm potential som frigörs i mänskligheten då! Tänk er hur mycket arbete som utförs på Jorden idag som är kopplat till kontroll och maktutövning. Hur många människor på Jorden är idag inte sysselsatta med att räkna pengar? Och köpa och sälja pengar? Och skyffla papper? Och administrera? Tänk er att all den här kraften frigörs till någonting kreativt och någonting positivt för mänskligheten, när vi inte behöver allt det där längre – vi tillsammans, ni och jag, i enhet.

~ Kollektiva lösningar ~

När ni inte längre behöver spara och magasinera, där alla har ett par skridskor var, och en hjälm, och en bilstol, skidor och fyrtioelva andra saker i era enorma förråd, när ni kan släppa det fritt och säga: ”Okej – nu lägger vi allting tillsammans och så tar vi det som vi behöver, vi lånar av varandra. Vi äger allt tillsammans och säger: ’Okej, vem behöver skidorna idag?’” Alla åker väl inte ut för att åka långfärdsskidor samtidigt?  Tänk vilka nya möjligheter som öppnas upp för er när ni börjar tänka i enhet istället för att tänka i separation, ”mitt” och ”ditt”. Och det här är bara början, det är bara små exempel som jag ger er – det finns egentligen inga gränser för vad ni kan göra. Ni kan skapa matlag. Tänk er att slippa komma hem och laga mat varje dag och ha en stor familj, en stor, varm famn att komma till – om man vill – där man får varm mat. Att slippa vara ensam om man inte vill det, om man inte väljer att vara ensam för att man vill det. Slut på ensamheten, slut på isolationen, slut på misstänksamheten. Det är separationen och isolationen som skapar misstänksamhet. När människor är tillsammans och samarbetar och öppnar upp sina hjärtan så finns inget utrymme för fördomar, misstänksamhet och ensamhet längre. Det är isoleringen och separationen människor emellan som skapar krig, konflikter, och rädsla. Förena er – separera er inte. Ni är ju så fantastiska allihopa! Och ni har så mycket att ge varandra. Tänk på att varje enskild person har så mycket att ge, och kan hjälpa alla andra så mycket!

 

Tänk på att ni har någonting över som ni inte behöver, som ni kan ge till någon annan. Varför ska ni sitta på saker som ni inte har någon användning för, som ligger och skräpar hemma? Eller varför kan inte de ensamma pensionärerna bli kompis med barnfamiljerna – tänk vad häftigt för barnen att få fyra farmödrar och mormödrar och farfäder och så vidare – extrafarsor och extrabrorsor. Tänk vilket paradis, det är ju det barnen vill, det är det de drömmer om. Ni vet hur små barn är – de går gärna in till grannen och säger hej om de får, och ber att få en kaka. Det är ni vuxna som hindrar dem, genom er rädsla och genom samhällets konversioner. De vill vara i enhet med alla, de vill vara kompis med hela kvarteret. Men så är det inte idag, eftersom det är så mycket separation, isolation och rädsla. Alla sitter själva hemma framför dumburken, och är bästa kompis med dem på tv istället för att umgås med varandra. Människan har kommit till Jorden för att älska.

 

~ Gåvan att få uppleva brist ~

Ni ser själva, när ni börjar tänka – det finns bara möjligheter! Öppna upp ert medvetande och börja se möjligheterna, så kommer ni att se att ingenting är omöjligt. Allt som ni egentligen behöver finns redan. Ni har redan överflöd. Det är bara det att eftersom alla sitter och håller på sitt, så känns det som att man är fattig, eftersom alla är så rädda och håller fast i det de har, och är så uppbundna av den här bristkänslan: ”Tänk om jag inte ska få nog?”, ”Tänk om det inte ska finnas nog för mig?”. Och det är inte så konstigt att ni känner så eftersom det är en sådan värld som ni har skapat – i brist. En värld där ni måste – tror ni – hålla fast vid det ni har för att ni är rädda att ni inte ska ha tillräckligt imorgon. Skapa istället en värld av överflöd där det alltid finns nog av allting till alla. Då kommer också möjligheten för att öppna upp och få ännu mer, när ni väl börjar släppa taget och slutar leva era liv i brist. För det är er egen övertygelse om brist som skapar bristen i era liv. Det är när ni börjar våga ge av det ni har till andra som överflöd skapas i era liv. Tänk överflöd, lev överflöd, så skapar ni också större överflöd i era liv.

 

Det handlar inte om, som många tror, att man bara behöver tänka på en bil tillräckligt länge – så kommer man att få den. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Man måste jobba djupare än så. Man måste börja jobba med sina grundläggande trosföreställningar, man måste börja expandera sitt medvetande. För allt det som jag har talat om med er i kväll handlar om att ni ska expandera era medvetanden och att bli större än livet självt. Det kommer att öppna upp er, öppna upp era ögon för de möjligheter som finns runt omkring er och då blir ni sant skapande själar, som skapar era egna liv och skapar en ny värld. Det här kan låta som att det alltid är enkelt, men det är det inte. Naturligtvis kommer det här att innebära väldigt stora utmaningar för er, särskilt under Övergången. Det är en sak att vara givmild när man har mycket, och en helt annan sak att vara givmild när man nästan inte har någonting alls. Det är där som den stora lärdomen kommer – att ge av det man har fast man nästan inte har någonting alls. Det är den största lärdomen av alla. När man har uppnått den så är man en sann Mästare.
Att våga ha tillit till att det ordnar sig, att leva i tillit, att lägga sitt liv i Guds händer och följa Flödet. Att vara ett med mig och följa Flödet, att låta er föras med och säga: ”Jag har tillit till att allt kommer att ordna sig. Jag vet inte om jag kommer att ha mat så att det räcker månaden ut – men jag vet att jag har en hungrig människa här framför mig, och jag har tillit till att vi tillsammans hittar en lösning”. Det är Mästerskap att ha så stort hjärta.

 

Den lärdomen är det få människor i den ”rika” delen av världen som har haft turen att få lära sig. Men det är väldigt många i Tredje Världen, den så kallade ”fattiga” delen av världen, som har haft den turen. Det är en enorm gåva – en mycket, mycket större gåva än vad ni anar: Att lära sig att leva i tillit och glädje fast man inte äger någonting. De har väldigt, väldigt mycket att lära er – att våga släppa taget, att våga ge av det lilla man har och att tänka i enhet, och inte i separation. Det är det största man kan lära sig. Och jag tror att det kommer att komma tider där ni människor kommer att få den erfarenheten på något sätt, även ni som befinner er i det som kallas den ”rikare” delen av världen, och att det kommer att bli en gåva. Jag säger inte att det kommer att bli lätt men jag säger att även väldigt svåra och smärtsamma erfarenheter bär något väldigt, väldigt stort inom sig, och att det är genom att tänka enhetstänkande och leva utifrån era hjärtan som ni klarar det här. Tänk – ni är gudomliga varelser. Allting är precis som det ska vara, och allting kommer att bli precis så som det ska bli. Ha tillit. Välj att leva era liv utifrån kärlek och överflöd istället för brist och separation.

 

~ Den Nya Världen och den Nya Människan ~

Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern innebär födelsen av den Nya Människan, som lever i kärlek och enhet. Fira det, fira er själva – det är en stor händelse i mänsklighetens historia, och i hela Kosmos historia. Ni ska veta att ni har alla ögon på er, alla själar från alla otaliga medvetna planeter och galaxer runt omkring er iakttar er och det som händer just nu – både de som kommer på besök och de som stannar kvar på sina planeter, som har förmågan att se vad som sker på Jorden. De alla är med er och stödjer er i processen. Det som håller på att ske på Jorden är någonting stort. Övergången till den Nya Tidsåldern innebär förening mellan anden och materien – i en stor kosmisk orgasm. Anden och materien är den manliga och den kvinnliga energin som förenas, smälter samman, och blir någonting ännu större och mer fantastiskt. Det är röda energin från Jordens inre som kommer att komma upp genom Jordens portar till ytan och förenas med den manliga, kosmiska energin som kommer från Kosmos. De förenas tillsammans till en ljusrosa energi – den ljusrosa kärleksenergin. Det är den energin som kommer att höja Jorden och mänskligheten in i den Nya Andliga Tidsåldern, och det kommer att skapa nya förmågor hos människorna. Det är en ny värld som kommer att uppstå med nya möjligheter. Det innebär att era mediala förmågor kommer att öppnas upp, och er förmåga till telepati. Energisammansättningen på Jorden kommer att förändras vilket gör att djur och natur påverkas. Vissa djurarter kommer att dö ut, nya kommer att tillkomma. Växtligheten kommer att förändras på Jorden, klimatet kommer att förändras.

Illustration av den Rosa Kärleksenergin som kommer att lyfta mänskligheten in i den Nya Tidsåldern

Det kommer att bli lättare för människor att nå ännu högre medvetandenivåer, det vill säga nå det vi kallar för ”upplysning” – mycket snabbare än tidigare. Ni har en enorm skjuts i er andliga utvecklingsprocess just nu genom de här energierna som strömmar in, som påverkar ert medvetandetillstånd och höjer era energinivåer, och det hjälper er att öppna upp er för det som kommer. Men ni måste arbeta aktivt med det också. Det möjliggör väldigt stora förändringar hos er. Det kommer att bli lättare för mänskligheten att leva utan mat. Ni kommer att ha mindre behov av mat, mindre behov av sömn. Det kommer att bli lättare för människor att lära sig levitera än tidigare. Tyngdlagen kommer inte att vara på samma sätt som tidigare. Det kommer fortfarande att finnas en tyngdlag på Jorden, men inte lika kraftig som den är idag. Det vill säga det är väldigt mycket saker som människor tar för givet – saker och ting som inte går att rubba, ”naturlagar” som det kallas – som kommer att förändras.

 

Hela er verklighetsuppfattning kommer att förändras. Ni kommer att lära er att göra astralresor, att kontakta döda, era döda anhöriga till exempel, och andra själar, era andliga guider och hjälpare i andra dimensioner, mästare och naturväsen i naturen, och ni kommer också att ha möjlighet att öppna upp och ha kontakt med själar från andra civilisationer som vill tala med er och vägleda er. Det är alltså helt fantastiska möjligheter som öppnar upp sig. Ni kommer också att kunna använda er av energin i Jordens inre för att skapa en bättre värld. Och även energin som kommer utifrån Kosmos, och den föreningen av energier, den kvinnliga och manliga energin i förening, för att hela er själva och andra människor, för att höja er medvetandetillstånd.

 

Ni kommer att höja er potens, ni kommer att höja er fertilitet. Ni kommer att få mindre smärtsamma barnafödslar. Ni kommer att vara mer friska, uppleva större glädje i era liv. Ni kommer att kunna använda er av energin för att skapa så kallad ”fri energi” på Jorden som kan ersätta elektriciteten, eftersom elektriciteten inte är i energimässig överensstämmelse med energihöjningen som håller på att ske. Den kommer inte att kunna fungera i längden på Jorden. Inte heller ert Internet, era mobiltelefoner och all annan högteknologisk utrustning som ni har på Jorden – den är helt enkelt inte kompatibel med de energiförändringar som sker på Jorden. Så ni kommer att behöva skapa helt nya system. Men det kommer inte att vara något problem, för det kommer att skapas möjligheter till det. Det är inte ens säkert att ni kommer att vilja ha mobiltelefoner längre när ni blir telepatiska. Det här är naturligtvis en successiv process som kommer att ske – men det kommer att ske väldigt stora förändringar vid Övergången, var så säkra på det.

 

~ Avslutning ~

Jag skulle vilja ge er en tanke som ni kan ta med er hem idag och fundera på. Det handlar om människans grundläggande värde, och vad det egentligen är och utgår ifrån. Ni lever i en värld där människan bedöms utifrån hennes utseende, prestation, plats i hierarkin, kön, ålder och så vidare. Det här är naturligtvis en illusion eftersom ni alla, varenda en av er som lever på den här Jorden, är gudomliga varelser. Och ni bär alla på potentialen till ljusspridandet inom er. Jag skulle vilja be er att var ni än befinner er och vad ni än gör och vem ni än möter –  när ni möter uteliggare på gatan, eller när ni möter en bråkig och fientlig tonåring på bussen, eller en väldigt aggressiv och hatisk människa som står och viftar med ett vapen i teve – så vill jag att ni ska minnas det här: Ni är alla lika. Ni är alla gudomliga. Och ni har någonting att lära av alla andra människor ni möter i era liv. Alla människor ni möter är era lärare. Var ödmjuka inför det.

 

Jag skulle vilja avsluta med att säga att när ni känner er villrådiga och när ni inte vet vilken väg ni ska gå, när ni känner att ”nu orkar jag inte mer”, eller när ni bara skulle vilja ha lite tröst och vägledning – be mig att komma, för jag finns alltid där för er, och jag lämnar er aldrig. Jag älskar er ovillkorligen. Mitt älskade människobarn. Tack.