Det som inte fick hända

– En personlig berättelse från en ljusarbetare mitt i ett kosmiskt drama

Kära vänner, medlemmar i Moder Jord-nätverket, och nya läsare, 

 

Det här är en helt ny hemsida som jag släpper i samband med denna artikel  (17 oktober, 2021) . Jag har blivit vägledd att skriva om den osannolika, omtumlande och traumatiska resa som jag (Manne Lindberg) och min själsfrände Maria Bertram varit med om som ljusarbetare sedan vi började driva Moder Jord-nätverket tillsammans 2009. Väldigt, väldigt mycket har hänt sen dess. Artikeln börjar med en ofattbar tragedi, och utvecklas sen till en hjärtöppnande och medvetandeexpanderande bergochdalbana.

 

Eftersom det är en lång text så har jag delat in den i tre delar. Första delen är tung och smärtsam att läsa. Det beror på att det vi har gått igenom är ofattbart svårt och smärtsamt, och min egen smärta återspeglas oundvikligen i texten. Men därefter fokuserar jag på att finna mening i det som hänt, att skapa hopp och att finna en väg framåt. Det finns ett gudomligt syfte i allting, och den här texten är mitt första steg på den långa vägen mot att försöka hitta det gudomliga syftet. Jag vägleddes genom hela skrivandeprocessen och fick spektakulära tecken och häpnadsväckande kanaliserade budskap längs vägen. Texten är skriven för dig som är öppen för högre dimensioner av verkligheten.

 

“Alla erfarenheter, alla prövningar, och alla utmaningar är till för att ni ska utvecklas och nå högre insikter om er själva, och gå vidare. Ingenting sker av en slump, eftersom slumpen inte finns. Även det allra svåraste, och det allra mest smärtsamma har en mening. Och den har ni själva valt, på ett omedvetet plan, för att ni ska lära er någonting av det och utvecklas som själar. Det är därför ni har kommit till Jorden. Alla ni som sitter i det här rummet idag har valt att inkarnera på Jorden just nu för att delta i övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Ni har valt att delta i den här tiden och den här Övergången av en särskild anledning, och ni har alla en särskild livsuppgift att fylla i Övergången.”

 

/Ur Marias kanalisering av Gudomliga Medvetandet (“Gud”) inför publik, Stockholm, 13 oktober 2009

Del 1: Innan det hände

Bakgrund: Om Moder Jord-nätverket / Ett motstånd som inte var av denna värld / Det som inte fick hända 

 

Del 2: När det hände

Hur kan det vara det Gudomligas vilja!? / Själsfränders kosmiska dans / Det livsviktiga budskapet om jordning / Hur ersätter man någon oersättlig? 

 

Del 3: Efter att det hände

Med en fot på varje isflak / En blixtvisit i Systemet för den slutgiltiga uppgörelsen / Vårt kosmiska ursprung / En ny hälsning från ovan / Moder Jord-nätverkets återfödelse / Emils avtryck på Jorden / Fågeln Fenix / Den Kosmiska Pendeln och Gudinnans återkomst / En meditation – Den Kosmiska Vita Elden / Avslutning