“Ni är Moder Jords väktare”

Bakgrund

Den här kanaliseringen ägde rum på Vattumannens bokhandel i Stockholm. Det var ca 30 personer i den lilla källarlokalen, och det var gratis inträde. Det här var Marias första offentliga kanalisering i Stockholm. Innan dess hade hon bara haft några träffar på ett lokalt andligt centrum i Norrtälje där hon bodde, och det var innan hon träffade mig (Manne). 

 

Den här kanaliseringen är väldigt speciell för mig personligen eftersom det var vid detta tillfälle jag träffade Maria för allra första gången! Jag besökte Vattumannen  någon vecka innan och såg en lapp på deras dörr med en bild på Maria, där det stod att hon skulle kanalisera budskap om övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Jag kände en enorm dragning att gå dit! Jag kom i god tid och satte mig bredvid Maria, och blev naturligt som en assistent till henne, hjälpte henne med penna och papper, höll koll på tiden åt henne och så vidare. Jag blev även väldigt tagen av kanaliseringen, det var en fantastisk bekräftelse med någon som, precis som jag, verkligen tog den Nya Andliga Tidsåldern på allvar. 

 

Kanaliseringen innehåller själva grunden för Moder Jord-nätverkets budskap, om balansen mellan manlig och kvinnlig energi, och arbetet med att hela oss själva och Moder Jord med den kvinnliga energin. Jag spelade in kanaliseringen och har först nu bestämt mig för att släppa den, på något sätt har jag alltid känt ett motstånd fram tills nu. När jag skriver det här säger guiderna att den har “sparats” för att släppas just precis nu, 12 år senare. Det känns högtidligt på något sätt att släppa den nu, efter Marias bortgång, och att jag gör det i och med Moder Jord-nätverkets återfödelse och dagen innan nystarten av healingsessionerna för Moder Jord (20 oktober). Som att cirkeln sluts på något sätt.

 

Kanaliseringens innehåll

Dags att vakna upp / Moder Jord / Balansen mellan manlig och kvinnlig energi / Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Intensifieringen av Lagen om orsak och verkan / Förberedelser inför Övergången / Det gamla systemets kollaps / Andlig utveckling och jordning / Det kosmiska nätverket runt Jorden

 

Kanalisering av Gudomliga Medvetandet inför publik, genom Maria Bertram, “Vattumannen”, Stockholm, 11 mars, 2009 (släppt först 19 oktober 2021)

 
~ Dags att vakna upp ~

Mitt älskade människobarn. Jag finns där ni finns. Jag finns i barnets gråt, och jag finns på havets botten. Jag är allt det som ni är. Jag är ett med er, och jag är ett med Kosmos. Jag känner er kärlek och er lycka, och jag känner er sorg och era bedrövelser. Och jag ser hur ni sover. Ni sover er törnrosasömn, och nu är det dags att vakna upp och se verkligheten som den är, att se vad det är för värld ni har skapat åt er själva.

 

Jag ser en värld full av krig och svält. Jag ser en värld full av murar, en värld där girigheten är den största drivkraften. Jag ser en värld där ni misshandlar Moder Jord, där ni urholkar henne för att få tag på hennes resurser, där ni förgiftar henne, och där ni förgiftar er själva. Jag ser en värld där det materiella begäret styr. Allt detta står i rak motsats till de ni egentligen är. Ni är gudomliga varelser. Ni har en gudomlig potential att expandera och bli ett med alltet. Ni har potentialen och förmågan att skapa en helt ny värld.

 

Vi går med stormsteg mot övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, och ljusenergierna flödar in över Jorden från Kosmos med allt större kraft. Energierna har potential att verka som medvetandeutvidgande, men gör inte det på ett optimalt sätt eftersom människorna inte är tillräckligt jordade och balanserade, och eftersom Jorden är i obalans. Det råder idag ett alldeles för stort överskott av manlig energi på Jorden, och det råder en enorm brist på jordande kvinnlig energi.

 

Människan har skapat en distans till naturen, en distans till det naturliga. Ni går och handlar det ni vill ha i affären, men ni vet inte hur det har producerats. Ni ser inte svetten, ni ser inte tårarna, och ni ser inte allt hårt arbete och lidande som ligger bakom. Det har skapats en distans mellan er och naturens fantastiska överflöd. Det har skapats ett bristsamhälle där vissa har allt, medan många har ingenting alls.

 

Ni har glömt varför ni föddes här på Jorden och vad det var ni kommit hit för att göra. Nu är det dags att vakna upp och börja minnas varför har kommit hit. Det finns en anledning till att var och en av er har inkarnerat på Jorden i just den här tiden. Det är en mycket speciell tid ni lever i. Ni har alla en livsuppgift, en viktig uppgift att fylla i övergången till den Nya Andliga Tidsåldern som vi står inför. För en sak kan ni vara säkra på; Den Nya Andliga Tidsåldern kommer att komma, oavsett vad som än sker och till vilket pris, så kommer den att komma.

~ Moder Jord ~ 

Ni är Moder Jords väktare. Mänsklighetens uppgift är att ta hand om Moder Jord, att fungera som hennes väktare och balansera hennes energier. Det här är en uråldrig visdom som ni tappat bort längs vägen på Jorden. Den här visdomen har ni haft tillgång till tidigare i människans historia, men den har försvunnit, i synnerhet i och med inträdet av kristendomen. Vikingarna här i Norden, schamanerna och de andliga ledarna, hade kunskap om detta, och det gäller även en mängd andra folkslag över hela Jorden; i Asien, exempelvis bland Nord- och Sydamerikas ursprungsbefolkningar. Det finns en uråldrig kunskap, men som människan i väst tappat bort längs vägen, och nu är det dags hitta tillbaka till den. Jorden behöver människornas hjälp för att balansera sina energier och skapa inre och yttre harmoni, på samma sätt som människan behöver Jorden för att skapa liv i harmoni. Det ena ger det andra. Mänskligheten är ett med Moder Jord, hon är er Urmoder.

Moder Jord har en energikropp som består av manlig och kvinnlig energi, ett enormt nätverk av som sträcker sig över hela Jorden, ett nätverk av energiflöden och kraftplatser vid dess knytpunkter. Det här nätverket måste balanseras för att människorna ska kunna leva i harmoni med varandra på Jorden. Mänsklighetens hälsa – hennes andliga, fysiska och psykiska hälsa – är nära sammankopplad med och beroende av Jordens energibalans och hälsa.

 

Den här kunskapen har förtryckts och tystats ner, och människor som haft del av den har förföljts. Många kyrkor är byggda på de här heliga platserna, framför allt i Sverige, och det har stärkt den manliga energin på dessa platser. När människorna behandlar Jorden på det sättet hon gör, genom att gröpa ur henne i jakt på råvaror, genom att schakta, bygga, borra och spränga, genom att sprida gifter och föroreningar över Jorden – så påverkar det hela Jordens energibalans.

 

Jordens energikropp består av naturandar – naturväsen – som reglerar hela Jordens energisystem. De finns under jord, på jord och ovan jord. De finns i haven, i skogarna och i atmosfären, och är ett med Moder Jords energisystem. De klarar inte av sitt arbete själva, utan de behöver mänsklighetens hjälp.

~ Balansen mellan manlig och kvinnlig energi ~

Eftersom den kvinnliga energin på Jorden har förnekats, förtryckts och klippts av – så råder det en enorm obalans. Hela människans teknologi på Jorden; mobiltelefonen, masterna, elektriciteten och så vidare är koncentrerad manlig energi. För att en människa ska må bra och vara i balans så måste hon ha hälften  manlig energi och hälften kvinnlig energi i sin energikropp. När man får en obalans så blir man sjuk. Det här har ingenting med kön att göra, utan detta är grundpelarna för livet. Den balanserade livskraften på Jorden och i Kosmos består av är hälften manlig- och hälften kvinnlig energi. 

 

Den manliga energin är expansiv; den tar initiativ, den driver på till nya projekt, den utmanar. Den kvinnliga energin är regressiv, den är kopplad till intuitionen och eftertänksamhet, och balansen inåt. Den manliga är mer intellekt och den kvinnliga är mer intuition. Hela vårt Kosmos består av manlig och kvinnlig energi. När den ena får överhanden orsakar det destruktivitet i Kosmos. När det finns för mycket manlig energi dras allting ut för mycket och galaxer och planeter förstörs. När den kvinnliga energin blir för stark imploderar planeter och galaxer in i sig själva, och det sker en form av destruktivitet på det viset. Det som behövs för att skapa liv är balans. Det är hög tid för mänskligheten att återuppväcka denna tidlösa visdom, som finns där djupt begravet i ert kollektiva medvetande. 

Målning av Josephine Wall. https://josephinewall.co.uk/

Människorna på Jorden har fått lära sig att det finns något som är ”gott” och något som är ”ont”, det vill säga; ljuset är det ”goda”, och mörkret är det ”onda”. Det bygger på en felaktig uppfattning av vad ondska är för något, och det bygger på en illusion om Helvetet. Helvetet finns inte, förutom det helvete som människorna skapat åt sig själva på Jorden. ”Mörkret” är den kvinnliga energin, och ”ljuset” är den manliga energin. Det ”goda” är balansen och harmonin mellan dessa två energier, och det ”onda”, om man ens ska använda ett sådant uttryck, är obalans. Dessa energier i perfekt balans skapar den Högsta Gudomliga Kärlekskraften, det Gudomliga Ljuset.

“Ondska” gestaltas ofta med den kvinnliga energins färger, rött och svart. Detta är manipulation baserat på kristendomens propaganda om Djävulen och Helvetet, som påstås finnas i Jordens inre – källan för den kvinnliga energin på Jorden.
~ Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern ~

Himlakropparna som rör sig nu i Kosmos, de kosmiska förändringar som sker inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern påverkar människan på ett mycket genomgripande sätt. Vi befinner oss just nu som allra, allra närmast det svarta hålet i mitten av vår galax. Vi rör oss i en cirkel som tar omkring 225 miljoner år att fullborda. Vi befinner oss nu på den platsen som ligger som allra närmast det svarta hålet, och detta har en enorm inverkan på hela vårt solsystem.

Under Övergången kommer portarna till Jordens inre att öppnas upp, och den kvinnliga energin som finns i Jordens kärna kommer att strömma upp i enorma mängder. Detta är som en slags säkerhetsåtgärd för att återställa balansen. Vi är nu inne i en i en period med ett allt större inflöde av ljus, manlig energi, över Jorden. Det är detta inflöde av ljus som beskrivs i Mayakalendern. Samtidigt kommer portarna till Jordens inre under övergången att öppnas upp och ett enormt flöde av den kvinnliga energin kommer att strömma upp för att återställa balansen. Men eftersom trycket är så enormt stort och obalanserna ännu är så stora betyder det att det finns risk för att Moder Jord inte kommer att klara av övergången utan att det resulterar i naturkatastrofer. Men det är viktigt att minnas att ni har en enorm potential att vända på utvecklingen, att återställa hennes balans genom helandets kraft, genom att aktivera hennes kraftplatser, genom att jobba med energierna som finns i Jordens inre.

 

Naturen är helig, den är en del av skapelsen. När ni vill ta del av hennes fantastiska överflöd så ska ni veta att ju mer ni ger tacksamhet, kärlek och healing, desto mer ökar ni överflödet på Jorden. Men det mänskligheten har gjort är att ni har tagit och tagit, och ni har aldrig tackat. Människorna har inte tagit hänsyn till balansen i naturen, balansen på planeten. Ni är väktare för den här planeten. Det är meningen att ni ska hela Moder Jord, att ni ska dansa för henne, att ni ska sjunga för henne. Moder Jord är er Urmoder, den heliga källan till allt liv på Jorden.  

 

~ Intensifieringen av lagen om orsak och verkan ~ 

De starka energierna som nu väller in över Jorden kommer att påverka människorna på ett genomgripande sätt, och förändringen har redan börjat. Energierna kommer in successivt över Jorden, och de som är mest mottagliga och känsliga för energierna känner av dem först, men successivt kommer alla människor på Jorden att känna av den här energiförändringen. Alla kommer att påverkas. Hela samhället kommer att påverkas.

 

När energierna höjs så ökar också närvaron av de kosmiska lagarna, det vill säga deras effekter blir starkare. Det betyder att er förmåga att använda telepati, och er förmåga att använda tankens kraft blir starkare. Det betyder också att den kosmiska Lagen om orsak och verkan, som står över alla andra kosmiska lagar, blir starkare. Den kosmiska Lagen om orsak och verkan säger att allt det man sänder ut får man tillbaka. Sänder man ut kärlek får man kärlek tillbaka. Sänder man ut destruktivitet, girighet och hat så är det det man får tillbaka. Varje människa på Jorden har sin egen individuella karma som ni har samlat på er under alla de inkarnationer ni levt på Jorden. Jorden som helhet och mänskligheten som helhet har dessutom en gemensam karma. Den skapar ni genom det sättet ni lever på Jorden och det sättet ni behandlar Moder Jord på. När ni gör atomvapensprängningar, när ni bygger kärnkraftverk och producerar plutonium har det enorma effekter, inte bara för vår planet, utan för hela Kosmos. Allting hör samman i ett enda stort nätverk som sträcker sig över hela Kosmos och vidare över hela Oändligheten. Det ni sänder ut får ni tillbaka, och det här påverkar mänsklighetens karma.

 

~ Förberedelser inför Övergången ~

Det är dags för mänskligheten att börja minnas vilka ni är och vad ni kommit för att göra. Den här ökande energiflödet innebär en fantastisk potential att utvidga era medvetanden och nå högre höjder i er andliga utveckling. Men för att kunna nå ett högre medvetandetillstånd måste ni jorda er först, det är jordningen som ni saknar. Det här gäller i princip alla som lever på Jorden idag, särskilt i den rika delen av världen. När de här kraftiga energierna strömmar in så ”bränner” de människorna. När man är ojordad och får för mycket ljus, när man inte har tillräckligt med kvinnlig energi i sig och de här enorma ljusvågorna flödar in, så tappar man greppet till slut och energikroppen börjar sväva ovanför marken. I förlängningen när de här ljusvågorna blir starkare orsakar det andlig, psykisk och fysisk ohälsa och i värsta fall allvarliga sjukdomar, och kan leda till att människor helt enkelt lämnar sina fysiska kroppar. Det är därför det är så enormt viktigt att ni börjar förbereda er inför övergången för att klara den på bästa sätt. Det finns inga pengar, inga vapen och inga murar som kan skydda er mot detta. Det har ingen betydelse om man bor i den rika eller den fattiga delen av världen, förändringen kommer att påverka alla lika.

 

Den ena delen i det här är varje människas individuella andliga utveckling. Att börja jobba med att jorda sig och kanalisera healing från Jordens inre. När ni arbetar med er andliga utveckling; när ni jordar er, när ni ger er själva healing och balanserar er själva, så blir ni mer kärleksfulla, mer harmoniska och ni får mindre behov av materiella ting. Människor i balans behöver inte tillfredsställa lika många begär längre, och begären minskar. Det enda som blir kvar är de grundläggande behoven, såsom mat för dagen. När man är i balans, när man är ett med Kärlekskraften, när man är ett med alltet så behöver man bara vara. Man har varandra, man har naturen, man har fåglarna i skogen. Man behöver ingenting mer. Det räcker. Man behöver inga mobiltelefoner, man behöver inga märkeskläder, man behöver inga nya kök. Man har det bara bra som det är.

 

Den andra delen är att börja jobba med att hjälpa Jorden, och sända healing till henne för återskapa balansen, för att hjälpa henne att lätta på trycket. Det finns risk för ökande naturkatastrofer, vilket vi redan ser omkring oss. Det är ingen som kan säga exakt hur allvarligt det kommer att bli, det kan inte någon svara på, för det beror på er. Det beror på mänskligheten vad ni gör av detta. Mänskligheten har en enorm potential att hela Jorden. Ni är alla potentiella kanaler för att hela Jorden, att hela er själva och varandra. Det gäller att börja öppna upp för det, att börja arbeta med healing. Ni har en enorm möjlighet att vända på det här, genom att lära er jordläkning, genom att träffas i grupper och tillsammans jobba med att hela Jorden.

 

Människans potential är oändlig. Det finns egentligen ingenting som ni inte kan göra, om ni bara inser det och slutar se er själva som offer för omständigheter. Ni behöver inse vilka ni egentligen är, och börja öppna upp er för er egen gudomlighet. När man jobbar med sin egen personliga andliga utveckling stärker det en som kanal för att ge healing till Moder Jord, och när man ger Moder Jord healing höjer det den jordande balanserande energin på Jorden så att människor får större energiflöde och utvecklas snabbare. Allt hör samman. Det ena kan inte särskiljas från det andra. Er egen personliga andliga utveckling kan inte särskiljas från Moder Jords andliga utveckling, utan ni är alla ett och ni hör alla samman, och det är viktigt att minnas.

 

~ Det gamla systemets kollaps ~

 Det är dags för människan att riva ner all murarna, att riva ner alla torn. Det är det som kommer att ske i samhället i och med att den gudomliga Lagen om orsak och verkan stärks. “Tornen” kommer att börja falla; aktiemarknaden, socialförsäkringssystemet, posten, försäkringskassan och så vidare. Detta ger människan möjligheten att skapa en ny värld. En ny värld som bygger på omtanke, kärlek och samarbete. En värld där ni arbetar tillsammans, istället för mot varandra, där ni hjälper varandra istället för att konkurrera med varandra. Det finns nog med resurser, om ni bara hushåller med dem och fördelar dem på rätt sätt. Människan behöver skapa ett nytt samhälle, ett bytessamhälle, där inte varje enskild människas produktionsförmåga avgör vad hon har rätt till, utan hennes behov. Ett samhälle som är mer självförsörjande, på individuell, lokal, regional och nationell nivå. 

 

 

I och med att Lagen om orsak och verkan förstärks kommer alla institutioner och företag som baseras på girighet, kontroll och bristtänkande – som inte är harmoniska och balanserade – att raseras. De kommer inte att kunna existera längre. För att man ska kunna bygga en ny värld måste den gamla raseras först, för att ge utrymme och luft för att man ska kunna bygga upp något nytt. Det är upp till er människor att skapa den nya världen och de nya alternativen, men det gäller att börja nu. 

 

 

Jag skulle också vilja be er att reflektera över era konsumtionsvanor. Behöver ni verkligen allt det ni konsumerar? Alla dessa nya produkter? När ni är lyckliga och i balans så behöver ni nästan ingenting alls. De allra flesta av de saker som människor köper på Jorden idag, köper ni för att ersätta något ni saknar. Ni vet inte riktigt vad det är, de flesta av er. Ni känner en tomhet, en saknad, en sorg. Men ni vet inte riktigt vad det står för. Ni bär på oro och rädsla, och kanske en känsla av meningslöshet. Ni köper saker för att trösta er, ni köper saker för att bedöva er. Ni köper saker för att ”unna er”, därför att livet inte alltid känns så roligt. Men glöm inte att ni har potentialen att skapa det livet ni vill ha, och det samhälle ni vill ha, ni har fantastiska möjligheter att skapa någonting nytt. Ju mer ni har släppt taget om era bindningar till konsumtion, desto mer redo kommer ni vara för Övergången, och desto mer redo kommer ni vara att skapa en helt ny värld. 

 

~ Andlig transformation och jordning ~

Genom att börja kanalisera den kvinnliga energin från Jordens inre till sig själv, kan man utvidga sitt medvetande och skapa enorma förändringar, bortom vad man själv tror är möjligt. Människorna idag på Jorden lever i väldigt mycket rädsla och bristtänkande, och det hänger ihop med att människor är så ojordade. Ni  stressar omkring, det är nya projekt och nya mål. Ni har aldrig tid att sätta er ner och känna in och tänka efter vad konsekvenserna blir av era handlingar och vad ni håller på att åstadkomma på Jorden. Ni rusar vidare, karusellen snurrar allt snabbare.  Det är karriär, och pengar till alla utgifterna och så vidare. Ni rusar på, och rusar på, och det är många måsten, och oron gnager. Det här är typiskt för den ojordade människan, fokuseringen på materiella ting, och på att expandera. Ni har blockerat er intuition och tappat kontakten med den inre rösten som kan säga; ”Stopp. Stanna upp. Känn efter. Tänk efter. Är det verkligen det här du vill? Är du lycklig?” Mänskligheten har vänt ryggen åt den Gudomliga Källan.

 

Inom varje människa brinner det en låga. Ni är alla uppkopplade mot den Gudomliga Källan, ni har alla en direktkanal till Mig. Om ni börjar arbeta med er själva kan ni återskapa den kontakten och bli ett med den kosmiska Kärlekskraften. Varje enskild människa bär på den potentialen. Varje människa kan lära sig att “flyga”. Men för att kunna flyga måste ni först stå med fötterna på Jorden. För att kunna nå högre höjder i sin andliga utveckling måste man först jorda sig neråt, inåt mot Jordens mitt. Andlig utveckling sker inte enbart genom att man höjer sig. Det handlar om expansion åt alla håll, man expanderar både nedåt mot de kvinnliga energierna och mot Jordens mitt, och man växer uppåt i Kosmos och får därigenom större tillgång till större visdom, större kraft, starkare healing, och större möjligheter att påverka med tankens kraft. Ni kan åstadkomma mirakel, det vill säga det som idag anses vara mirakel. Alla bär denna förmåga latent inom sig. Ni är gudomliga varelser.

 

Människan har tillgång till alla dimensioner som finns i vår galax, ni kan bege er ut och resa i Kosmos. Men för att kunna göra alla dessa saker måste ni arbeta med er andliga utveckling, kanalisera healing och balansera upp era energier. Det vill säga; jobba med er karma, ta bort alla blockeringar, och jobba med rädslan, för det är den som blockerar er inre gudomlighet. Allting börjar med rädslan som sitter i baskchakrat. Om alla människor på Jorden skulle kanalisera Moder Jord-healing till sig själva en timma om dagen skulle krigen på Jorden ta slut inom loppet av månader. Så kraftfull är healingen.

 

Människor idag använder väldigt mycket ljusenergi, och strävar enbart efter ljuset i healingen. Men det är viktigt att känna till att ni behöver både mörker och ljus, både den kvinnliga och den manliga energin. Övergången till den Nya Tidsåldern är en förening mellan ande och materia. Ande är den manliga energin, och materia är den kvinnliga energin, och de kommer att förenas och blir till ett i perfekt harmoni i en kosmisk orgasm, som ni alla kan delta i. Men för att kunna göra det, för att kunna ta emot dessa starka energier måste ni förbereda er, genom att jobba med er andliga utveckling. Att jorda er är det viktigaste. Jordningen är A och O för att skapa det beskydd ni behöver. Eftersom så stora mängder ljus strömmar in över Jorden är det inte ljuset ni kommer ha brist på, utan jordningen, den kvinnliga energin. När energierna är i balans lever man i kärlek, och det är kärleken som är det största skyddet. När ni balanserar era energier öppnar ni ert hjärta och er intuition och låter kärleken flöda. Precis som den kosmiska Lagen om orsak och verkan säger – det ni sänder ut får ni tillbaka, och kärleken blir då som en skyddande hinna runt er. Det är med kärlek vi måste skapa denna nya värld. En värld präglad av samhörighet, där vi hjälper varandra, där alla får plats. En värld i mångfald, där varje människas unika kunskap och erfarenheter blir viktiga, där vi alla har någonting att bidra med.

 

~ Det kosmiska nätverket runt Jorden ~

 Det har skapats ett nätverk runt Jorden. Människan och Jorden har under mycket lång tid fått hjälp att balansera energierna på Jorden. Delvis av andra civilisationer i Kosmos och andliga mästare, och delvis genom naturväsen vid varje korspunkt över hela Jorden; på havets botten, i skogarna och i atmosfären. Naturväsendena jobbar med kraftplatserna för att balansera energierna, och civilisationerna och mästarna i Kosmos ser till att ni får ett större energiflöde på Jorden. Ni får väldigt mycket hjälp, och utan den här hjälpen hade ni redan haft större naturkatastrofer än ni har. Men nu är det dags för människan att själva ta en större av det här arbetet och det här ansvaret. Det är ni som ansvarar för Jordens balans och Jordens hälsa. Det är er uppgift. Den kosmiska Karmalagen säger att ingen annan får gå in och ta över och hjälpa er på ett sätt som gör att ni inte lär er att ta konsekvenserna av era handlingar. Det betyder att ingen annan kommer komma och ”rädda” er, eftersom det går emot den kosmiska Karmalagen, det ska ni vara medvetna om. Det är mänsklighetens uppgift att rädda sig själv, och det är också möjligt.

Tillsammans med detta nätverk kan ni sända energi och skapa säkra kanaler som sprider energierna så att de automatiskt går dit de behövs bäst. Människans energikropp med sina akupunkturpunkter påminner till stor del om Jordens energikropp och hennes akupunkturpunkter, hennes kraftplatser. Allting hänger ihop, det vill säga; en blockering på ena sidan Jorden påverkar vad som sker på andra sidan Jorden. Det är därför det här nätverket har skapats. När ni sänder healing till Jorden hjälper det här nätverket att se till att transportera healingen över Jorden dit den behövs som bäst. Det är förutbestämt att det här ska ske, och Moder Jord-nätverkets healingsessioner är en del av detta.

 

Ni har enorma möjligheter att hela Jorden, och ni har enorma möjligheter att hela er själva och varandra. Ni är gudomliga varelser. Glöm aldrig bort det. Och nu är det dags att vakna upp. Det finns ingenting som är viktigare. Jag finns alltid där för er, och jag älskar er. Allt är precis som det ska, och allt kommer att bli precis som det ska bli. Tack för att ni har lyssnat.

 

Nästa healingsession för Moder Jord