Påbyggnadsteknik 4: Inre symbolhandlingar

När du bestämmer dig för att lösa upp en blockering så kan du, samtidigt som du jordar dig, använda dig av en inre symbolhandling att lösa upp blockeringen, exempelvis att du knyter upp en knut, lagar ett läckande rör (energiläckage) eller vattnar en planta. I nästkommande påbyggnadsteknik (den femte och sista) kommer du att få lära dig en teknik för hur du gör astralresor för att lösa upp blockeringar i de högre dimensionerna, men först får du genom denna fjärde påbyggnadsteknik en slags ”mjukstart”. Det du egentligen gör när du utför dessa symbolhandlingar är faktiskt att du beger dig till högre dimensioner med ditt medvetande eftersom du genom symbolhandlingen kopplar upp dig energimässigt mot en blockering i en högre dimension, men här gör du det genom en enklare och mer lättillgänglig metod.

Instruktioner

Påbörja healingsessionen som vanligt, genom att visualisera hur du öppnar en kanal från Jordens inre kärna som fyller dig med röd energi. Fokusera sen på blockeringen eller problemet du vill lösa upp och hela. Försök att hitta en visualisering som föreställer hur blockeringen eller problemet löses upp. Använd “fantasin” (det vill säga förmågan att se in i högre dimensioner) och tänk gränslöst – och ha tillit till de symbolhandlingar du ser och använd dig av dem. 

 

Det kan dels vara allmänna symbolhandlingar såsom att du river en mur eller krossar en sten som symboliserar blockeringen, men det kan också vara symbolhandlingar som har med din energikropp att göra. Det kan till exempel vara att du samlar ihop splittrade bitar av din energikropp och återför dem, att du öppnar upp ditt hjärta som en ros som slår ut, eller hur du drar upp en rullgardin framför ditt tredje öga. Precis som när du jobbar med mantran så förstärks helandet om du låter symbolhandlingen upprepas gång på gång samtidigt som du ger dig själv jordande healing. Men precis som med mantran kan det krävas hårt arbete, det vill säga att du återupprepar symbolhandlingen under en lång tid, om det handlar om en kraftfull blockering. 

 

Även om jag kallar det för “symbolhandlingar” så är det egentligen inte en rättvis beskrivning, eftersom du faktiskt kopplar upp dig mot och löser upp riktiga blockeringar i de högre dimensionerna genom dessa symbolhandlingar. I de högre dimensionerna är inte gränsen mellan “verklighet” och “symbol” lika definitiv som i vår begränsade föreställningsvärld. 

 

Exempel på symbolhandlingar 

1. Klipp av ett rep

Om du exempelvis känner att du har en osund bindning till godis (socker), som du vill frigöra dig ifrån så kan du använda dig av en symbolhandling där du klipper av ett rep. Föreställ dig ett rep som går mellan dig och en stor godispåse, och hur du med en kraftfull sax klipper av repet och tar tillbaks all din energi från godispåsen. Genom symbolhandlingen som programmerar du också om ditt medvetande som tidigare var programmerat till att ha bindningar till godis. Du kan även kombinera symbolhandlingen med ett mantra, exempelvis ”Jag har fullständigt släppt mina bindningar till godis”.

2. Släpp ut en fågel ur en bur

Om du känner dig som en fånge i en viss situation, vare sig det gäller ett jobb, en relation eller i hela samhällsystemet, så kan du använda dig av en symbolhandling där du tar dig ur en bur eller ett fängelse. Du kan exempelvis visualisera dig själv som en burfågel, och hur du öppnar luckan och låter fågeln sprida ut sina vingar och flyga fritt! Du kan även kombinera det med ett mantra såsom ”Jag är fullständigt fri från min fångenskapen i min relation”. På det sättet sänder du ut detta budskap till Universum, som då kommer att hjälpa dig att uppleva den friheten om du är redo för det. Om det exempelvis handlar om en relation så kan det på sikt resultera både i att du frigör dig inom relationen, eller att du frigör dig från relationen helt och hållet, det beror på vad du är redo för på ett högre plan.

3. Riv en damm
Om du känner att du har ett blockerat energiflöde, exempelvis ditt flöde av sexuell energi, så kan du använda dig av en symbolhandling där du river en damm. Visualisera hur en stor damm håller tillbaka enorma mängder av vatten (eller röd sexuell energi) och hur du skapar en spricka i dammen som spricker upp tills den raseras helt och hållet och vettnet (eller enenergin) forsar fram med full kraft! Samtidigt kan du använda ett mantra såsom ”Jag har fullständigt släppt fritt mitt sexuella flöde”.

4. Släpp taget om en stång

Om du känner att du har en föreställning du vill släppa taget om, exempelvis föreställningen om att ”livet är en kamp”, så kan du använda dig av en symbolhandling där du släpper taget om en järnstång eller annat passande. Visualisera hur du krampaktigt håller fast i järnstången, som symboliserar föreställningen om att livet är en kamp, och hur du sakta lättar på greppet tills du släpper taget helt och hållet och låter järnstången försvinna ut i rymden. Du kan kombinera symbolhandlingen med mantrat ”Jag har släppt taget om föreställningen om att livet är en kamp”.

5. Töm dig på skrot
Om du exempelvis känner att du vill frigöra dig från all negativ prägling från dina föräldrar om att du är värdelös och oduglig, så kan du använda dig av en symbolhandling där du tömmer dig själv på skrot och skräp. Visualisera en låda som symboliserar din energikropp. Bestäm dig för att du nu ska tömma ur all negativ prägling ur ditt system, symboliserat av skrot och skräp. Töm lådan upp och ner och låt allting falla. Vänd på lådan och titta om det finns någonting kvar, titta noga i hörnen, och fortsätt att skaka på lådan tills den är helt tom. Du kan kombinera symbolhandlingen med mantrat ”Jag har tömt mig på all negativa prägling från mina föräldrar”.

Låt din intuition vägleda dig när du väljer dina symbolhandlingar. Det finns en lämplig symbolhandling för varje blockering, och det finns hela symbolbibliotek i Kosmos som du kan koppla upp dig mot för att lättare kunna komma på lämpliga symbolhandlingar. Du kan även spela upp längre scener för ditt inre som när du tittar på en film, scener som symboliserar helandet av en blockering eller visionen av det du vill uppnå. 

 

Lycka till i ditt arbete med inre symbolhandlingar!

 

Tillbaks till påbyggnadsteknikerna
Tillbaks till artikelseriens översikt