En påminnelse om den storslagna verkligheten bortom Jordens kosmiska isolation

Jag bär inom mig en enormt stark känsla av att vara del av en kosmisk gemenskap – en gemenskap som är oändligt mycket större än Matrisen-verkligheten här på Jorden, och jag vet att väldigt många ljusarbetare kan identifiera sig med den känslan. Hur många av oss får inte tårar av den klassiska filmrepliken ”𝐸.𝑇. 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑒”?
 
Många av oss ljusarbetare har börjat komma i kontakt med minnen och känslor från tidigare existenser i olika delar av Kosmos där vi levt med högre medvetandetillstånd. Därför har Makteliten sett till att nästan alla filmer om utomjordiskt liv handlar om ondskefulla monster som invaderar Jorden, med några få undantag.
 
Igår kom jag i kontakt med ett sånt undantag, nämligen filmen ”Valerian”. Inte världens bästa film ska jag erkänna, men helt fantastiskt visuellt! Jag älskade att titta på den eftersom mångfalden av de kosmiska folkslagen, miljöerna och teknologierna hjälpte mig att koppla upp mig mot den kosmiska verkligheten igen! En helt underbar känsla!
 
Eftersom min kontakt med minnen från tidigare existenser i Kosmos fortfarande är väldigt blockerad, så kändes det helt underbart att få se skildringar av den högre verkligheten som vi är isolerade från här på Jorden. Framför allt var det otroligt starkt att se scenerna från Pearl-folkets hemplanet, som var den vackraste skildringen av en högt stående kosmisk civilisation jag sett sedan ”Avatar”. Alla science fiction- och fantasyskildringar här på Jorden är inspirerade av verkligheten i de högre dimensionerna av Kosmos oändlighet.
 
Så för er som inte orkar ta er igenom denna komprimerade och spretiga actionfilm har jag valt ut en serie bilder för att påminna er om den kosmiska verkligheten som existerar där ute, en kosmisk gemenskap som mänskligheten successivt kommer att bjudas in till återigen. Men för att vi ska kunna göra det är det viktigt att så många som möjligt av oss jobbar med att återaktivera våra minnen och förbereda oss för denna livsomvälvande insikt. Ju fler som klarar av att visualisera den högre verkligheten och den kosmiska mångfalden som vi tillfälligt har glömt bort – desto snabbare kommer slöjan mellan vår och deras verklighet att tunnas ut.
 
𝐔𝐫 𝐞𝐧 𝐚𝐯 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐤𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐫 𝐟𝐫𝐚̊𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟎:
 
”Ni har fram tills nu varit i princip helt isolerade från oss i det galaktiska samfundet och i resten av Kosmos, alla de olika civilisationer och allt det levande liv som finns där ute. Det har varit både på ont och gott, eftersom ni på ett sätt varit skyddade mot mycket av det som pågår, och som annars hade kunnat skada er. Men samtidigt har det också hindrat er från att utvecklas och skapa ett högre medvetandetillstånd, vilket blir lättare när mötena med andra civilisationer börjar äga rum. På samma sätt som ni har skyddats mot andra civilisationer som inte haft goda avsikter, har ni också isolerats från alla de som kommit med goda avsikter – för att hjälpa er och vägleda er genom denna svåra övergångsperiod och de utmaningar som väntar er, och som ni redan går igenom.
 
Det har varit en stor sorg för många av oss att vi inte fått kontakt med er, att vi inte har fått vara med och hjälpa er mer än vad vi kunnat. Ni ska veta att det finns hundratals, tusentals, 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑠 civilisationer där ute som väntar på att få skapa kontakter med er och få utveckla relationer, vänskapsband och utbyte av olika slag med er. Jordens uppstigning in i den 5:e dimensionen är en mycket efterlängtad händelse som påverkar oss alla, som påverkar resten av hela vårt Kosmos.
 
Anledningen till att vi är närvarande på Jorden är för att vara med och väcka så många som vi kan, att väcka så många som möjligt av er som är redo för det – ni som är redo för sanningen och som ser förbi alla illusioner, all manipulation, alla fintar. Vi vet att ni ständigt bombarderas med lögner, och att många av människorna på Jorden lever i en väldigt kraftig förnekelse. Vi vet också att det beror på att större delen av mänsklighetens medvetande helt enkelt inte är redo för att ta in sanningen. Sanningen upplevs som så smärtsam och så hotfull för människor att de helt enkelt gör allt de kan – 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠 𝑣𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑒𝑙𝑠𝑡 – för att stänga den ute. Det finns inga gränser för hur långt människor är beredda att gå för att kunna fortsätta leva i förnekelse.
 
Men inga av dessa strategier har egentligen någon betydelse i längden eftersom er isolering är på väg att brytas, och kommer att brytas i och med övergången till den Nya Tidsåldern. Ni kommer inte längre att vara isolerade från er omvärld. Mänskligheten kommer att bli 𝑡𝑣𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 att öppna sina ögon och inse att hon inte är ensam i Kosmos, ℎ𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑙.”
 
Citat från “Allt det här händer på riktigt. Allt det här händer i verkligheten” – Kanalisering av Himaalih från ”Myradéerna”, Galaktiska Federationen, genom Maria Bertram 27 december, 2010